Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.07.2021
Листи НКРЕКП
від 30 січня 2015 р. № 765/20/61-15
Київ
Лист від 30.01.2015 № 765/20/61-15 «Інформація про здійснення НКРЕКП державної регуляторної політики у 2014 році»

Дата розміщення на сайті: 12.02.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЛИСТ

30.01.2015              № 765/20/61-15

Державна регуляторна служба

України

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.2004 N 152-р «Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади» та у зв'язку з вашими листами від 10.11.2014 № 8871/0/20-14 та від 19.12.2014 № 9865/0/20-14 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє.

На виконання Законів України «Про природні монополії», «Про електроенергетику», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» Указом Президента України від 27.08.2014 № 694 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» було створено Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на яку покладено завдання і функції аналогічні тим, які виконували Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, (створені згідно з Указами Президента України від 23.11.2011 № 1059 та від 23.11.2011 № 1073 та ліквідовані без правонаступництва Указами Президента України від 27.08.2014 № 693 та від 27.08.2014 № 692).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Комісія), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президентові України і підзвітним Верховній Раді України.

НКРЕКП є органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг.

НКРЕКП у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про електроенергетику», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про засади функціонування ринку природного газу» «Про природні монополії», «Про теплопостачання», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про відходи» та іншими нормативно-правовими актами.

Діяльність НКРЕКП спрямована на виконання основних завдань, визначених Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим Указом Президента України від 10.09.2014 N 715, зокрема на:

 • державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ, нафти та нафтопродуктів, а також перероблення та захоронення побутових відходів;
 • здійснення ліцензування господарської діяльності;
 • забезпечення контролю здійснення ліцензійної діяльності;
 • забезпечення проведення цінової і тарифної політики;
 • сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва і постачання електричної та теплової енергії, на ринку природного газу, а також перероблення побутових відходів;
 • сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;
 • забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природної монополії;
 • обмеження впливу суб'єктів природних монополій на державну політику та сприяння конкуренції на суміжних ринках з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей;
 • захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі.

З огляду на те, що Положення про НКРЕКП затверджено Указом Президента України 10 вересня 2014 року, Комісія надає інформацію стосовно здійснення державної регуляторної політики за період з 11 вересня по 31 грудня 2014 року (далі – звітний період).

З метою виконання завдань, визначених законодавством, НКРЕКП забезпечувала здійснення державної регуляторної політики відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік було затверджено постановою від 17.09.2014 № 2 та розміщено на вебсайті НКРЕКП мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

На виконання заходів, передбачених Ключовою подією 8 Програми (Матриці) стратегічних та інституційних реформ у рамках проекту «Друга програмна позика на політику розвитку», Комісією розроблено проект Закону України «Про державне регулювання у сфері енергетики» та проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг)».

Метою прийняття Закону України «Про державне регулювання у сфері енергетики» є удосконалення державного регулювання в енергетиці, законодавчого закріплення правового статусу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, як незалежного державного колегіального органу, та виконання стратегічних та інституційних реформ у рамках проекту «Друга програмна позика на політику розвитку», а також зобов'язань України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

Метою прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (у сферах теплопостачання та житлово - комунальних послуг)» є забезпечення беззбиткового функціонування суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг, створення умов для залучення інвестицій у розвиток та технічне оновлення систем теплопостачання та водопостачання, своєчасне та в повному обсязі виконання боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики, зокрема, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.

Зазначені законопроекти надіслані Комісією до заінтересованих органів для погодження.

У звітний період було прийнято 4 регуляторних актів НКРЕКП.

Так, на виконання вимог статей 4, 10 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10.09.2014 № 715, НКРЕКП розроблено та прийнято постанову від 11.12.2014 № 763 «Про затвердження Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток». Постанову прийнято з метою забезпечення регулювання цін на природний газ власного видобутку, зокрема шляхом обґрунтованого і одноманітного регулювання процесів ціноутворення в газодобувній галузі, створення можливості для прогнозування змін цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, здійснення контролю за процесами ціноутворення за рахунок забезпечення відкритості та доступності матеріалів.

Крім того, протягом звітного періоду були прийняті рішення щодо визнання такими, що втратили чинність, регуляторних актів НКРЕ з метою приведення нормативної бази НКРЕКП у відповідність до діючого законодавства, а саме:

 • постанова НКРЕКП від 11.12.2014 № 764 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики». Зазначену постанову прийнято у зв’язку з прийняттям постанови НКРЕКП від 11.12.2014 № 763 «Про затвердження Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток». Постановою визнано такими, що втратили чинність постанови НКРЕ від 13.09.2012 № 1177 «Про затвердження Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток» та від 31.12. 2013 № 1910 «Про затвердження Змін до Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток»;
 • постанова НКРЕКП від 11.12.2014 № 765 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕ». Основними завданнями постанови є переведення з 1 січня 2015 року енергопостачальних компаній ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», ПАТ «Київобленерго», ПАТ «Кіровоградобленерго», ПА «ЕК «Севастопольенерго», ПАТ «Рівнеобленерго» на загальну систему тарифоутворення з метою недопущення зростання тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, та, відповідно, єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для споживачів України.

На виконання статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом звітного періоду НКРЕКП здійснювала заходи з перегляду регуляторних актів з метою приведення їх у відповідність з принципами державної регуляторної політики. Так протягом звітного періоду Комісією переглянуто Порядок застосування тарифів на електроенергію, затверджений постановою НКРЕ 23.04.2012 № 498.

За результатами перегляду прийнято постанову НКРЕКП від 21.10.2014 № 154 «Про внесення змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію». Постановою конкретизовано поняття «населення» шляхом включення до нього населення, яке проживає в квартирах, які розташовані на цокольних поверхах багатоквартирних житлових будинків. Крім того, у зв'язку із відсутністю в чинному законодавстві поняття «особисте підсобне господарство», ці слова у постанові замінено словами «особисте селянське господарство» та наведено визначення «особисте селянське господарство» для цілей Порядку застосування тарифів на електроенергію.

Необхідно зазначити, що на виконання вимог статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3, НКРЕКП забезпечувала оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності.

Оприлюднення проектів регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу здійснювалося шляхом їх розміщення на вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів здійснювалася відповідно до Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Рішення Комісії після їх прийняття у встановленому порядку публікувалися у друкованому виданні Комісії – «Інформаційному бюлетені НКРЕ», «Офіційному віснику України», «Урядовому кур'єрі», а також були розміщені у всеукраїнській юридичній інформаційно-пошуковій системі «ЛІГА:ЗАКОН».

Протягом звітного періоду здійснено 44 відстеження результативності регуляторних актів, з них: 1 базове, 19 повторних та 18 періодичних відстеження, а також 4 базові та 2 періодичні відстеження результативності регуляторних актів Кабінету Міністрів України.

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів були оприлюднені на вебсайті НКРЕКП та направлені до Державної регуляторної служби України відповідно до статей 10 та 26 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Також повідомляємо, що відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на засіданні Комісії, що проводилося у формі відкритого слухання, 11 грудня 2014 року постановою НКРЕКП № 762 затверджено План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, розміщено на вебсайті НКРЕКП та опубліковано в «Інформаційному бюлетені НКРЕ» за січень 2015 року.

Одночасно повідомляємо, що листом від 27.11.2014 № 2918/15/61-14 НКРЕКП надала пропозиції до плану діяльності Кабінету Міністрів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік.

В.о. Голови НКРЕКП           Д. Вовк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux