Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 16.07.2021
Листи НКРЕКП
від 29 листопада 2016 р. № 12856/20.2/7-16
Київ
Лист від 29.11.2016 № 12856/20.2/7-16 «Для врахування в роботі [Щодо врегулювання взаємовідносин між об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, обслуговуючих кооперативів та енергопостачальниками]»

Дата розміщення на сайті: 14.12.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЛИСТ

29.11.2016           № 12856/20.2/7-16

Для врахування в роботі

Ліцензіатам з постачання електричної

енергії за регульованим тарифом (за списком)

Територіальним представництвам НКРЕКП

У зв'язку з численними зверненнями об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (далі – ЖБК) та обслуговуючих кооперативів (далі – ОК) із різних регіонів України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), в межах своєї компетенції повідомляє.

Щодо укладення договору про постачання електричної енергії

Згідно з частиною першою статті 319 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

Відповідно до частини другої статті 382 ЦКУ усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку. Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія, у разі державної реєстрації таких прав.

Частиною першою статті 385 ЦКУ передбачено, що власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (будинках) для забезпечення експлуатації такого будинку (будинків), користування квартирами та нежитловими приміщеннями та управління, утримання і використання спільного майна багатоквартирного будинку (будинків) можуть створювати ОСББ.

Слід зазначити, що відповідно до рішення Конституційного Суду України від 02.03.2004 № 4-рп/2004 допоміжні приміщення (підвали, сараї, кладовки, горища, колясочні і т. ін.) передаються безоплатно у спільну власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир (кімнат у квартирах) багатоквартирних будинків. Підтвердження права власності на допоміжні приміщення не потребує здійснення додаткових дій, зокрема створення ОСББ, вступу до нього.

Таким чином, власники квартир і виділених нежитлових приміщень, щодо яких оформлено право власності на певну особу (певних осіб) (далі – виділені нежитлові приміщення), у багатоквартирному будинку є співвласниками спільного майна в ньому. При цьому, чинним законодавством України не передбачено оформлення окремого документа щодо права власності на спільне майно багатоквартирного будинку.

Згідно з положеннями статті 1 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі – Закон) ОСББ – це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Відповідно до положень статтей 4 та 6 Закону об'єднання створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

Об'єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Для створення об'єднання скликаються установчі збори. Установчі збори приймають рішення про створення об'єднання і затверджують його статут.

Статтями 3 та 7 Закону встановлено, що діяльність ОСББ здійснюється на основі статуту, який складається відповідно до типового статуту, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.

Згідно з положеннями статті 12 Закону управління багатоквартирним будинком здійснює об’єднання через свої органи управління.

Враховуючи вищенаведене, факт створення в багатоквартирному будинку ОСББ є підтвердженням факту надання власниками квартир та виділених нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку повноважень ОСББ щодо управління, утримання і використання спільного майна цього багатоквартирного будинку.

Разом з тим, взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії), регулюються Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.08.1996 за № 417/1442 (із змінами) (далі – Правила).

Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення) (абзац другий пункту 1.1 Правил).

Відповідно до положень пункту 1.2 Правил населення – це споживачі електричної енергії – фізичні особи, які з метою задоволення власних побутових або господарських потреб споживають електричну енергію для потреб електроустановок, що належать їм за ознакою права власності або користування, за винятком електроустановок, які використовуються для здійснення в установленому законодавством порядку підприємницької діяльності.

Положеннями пункту 1.3 Правил встановлено, що постачання електричної енергії для забезпечення потреб електроустановки здійснюється на підставі договору про постачання електричної енергії, що укладається між власником цієї електроустановки (уповноваженою власником особою) та постачальником електричної енергії за регульованим тарифом.

При цьому, слід зазначити, що перелік документів, які замовник має надати енергопостачальнику (постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом) для укладення договору про постачання електричної енергії, визначений пунктом 5.4 Правил.

Так, враховуючи те, що ОСББ створюється власниками квартир та виділених нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, зокрема для управління, використання спільного майна цього будинку, то ОСББ, для укладення договору про постачання електричної енергії на технічні цілі багатоквартирного будинку, щодо якого раніше укладався договір про постачання електричної енергії з іншим споживачем, має надати постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом такі документи:

1) заяву щодо укладення договору про постачання електричної енергії із зазначенням місцезнаходження та банківських реквізитів ОСББ;

2) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

3) рішення установчих зборів про створення ОСББ;

4) статут ОСББ;

5) рішення правління ОСББ про надання повноважень голові правління ОСББ або інший уповноваженій особі ОСББ на укладання договору про постачання електричної енергії з переліком адрес багатоквартирних будинків.

Разом з тим зазначаємо, що при зміні форми управління багатоквартирним житловим будинком договір про постачання електричної енергії на технічні цілі багатоквартирного будинку укладається з новим споживачем на умовах договору про постачання електричної енергії, укладеного з попереднім споживачем.

Щодо здійснення попередньої оплати за електричну енергію

Відповідно до абзацу першого пункту 6.6 Правил оплата електричної енергії, яка відпускається споживачу, здійснюється споживачем у формі попередньої оплати у розмірі вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий або плановий період.

Разом з тим, дія зазначених положень постанови виявила проблеми, що виникають із впровадженням попередньої оплати для певних груп споживачів, які в силу чинників економічного або юридичного характеру не керують власними фінансовими потоками. До таких суб’єктів відносяться, зокрема, підприємства житлово-комунального господарства та підприємства, які надають послуги щодо забезпечення комунально-побутових потреб населення, в межах наданих населенню послуг, установи та організації, які фінансуються з державного та/або місцевого бюджету, та/або які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення.

Тому, з метою забезпечення стабільних умов життєдіяльності населення, які забезпечують вказані підприємства, установи та організації було розроблено проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Зміни до Правил користування електричною енергією» (далі – Проект). Проектом передбачено для підприємств житлово-комунального господарства та підприємств, які надають послуги щодо забезпечення комунально-побутових потреб населення, в межах наданих населенню послуг, установ та організацій, які фінансуються з державного та/або місцевого бюджету, та/або які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення здійснення повної оплати вартості обсягу спожитої електричної енергії один раз за фактичними показами засобів обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання або купівлю-продаж електричної енергії.

22.11.2016 Проект був оприлюднений на офіційному web-сайті НКРЕКП за адресою: http://www.nerc.gov.ua для надання пропозицій та зауважень, які приймаються до 23.12.2016 у письмовому та/або електронному вигляді (адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 або e-mail: Gorodysky@nerc.gov.ua, Zolotoverha@nerc.gov.ua). Після погодження Проекту із заінтересованими міністерствами та відомствами, Проект буде затверджений на засіданні НКРЕКП та в установленому порядку поданий на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України відповідна постанова НКРЕКП набере чинності з дня її офіційного опублікування.

Враховуючи вищенаведене, до набрання чинності вищевказаної постанови, НКРЕКП рекомендує сторонам втриматись від внесення змін до договору про постачання електричної енергії в частині здійснення попередньої оплати за спожиту електричну енергію.

Щодо оплати за перетікання реактивної електроенергії та штрафні санкції у разі перевищення договірної величини споживання електричної енергії (потужності)

Пунктом 12.16 Правил встановлено, що до населення та населених пунктів у частині використання електричної енергії на комунально-побутові потреби не застосовується нарахування підвищеної вартості різниці між фактично спожитою і договірною величиною обсягу електричної енергії та між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду, та договірною величиною потужності.

Одночасно слід зазначити, ОСББ та/або управитель (ЖБК, ОК тощо) є юридичними особами - споживачами, які споживають електричну енергію для забезпечення колективних комунально-побутових потреб населення.

Враховуючи вищенаведене, до зазначених споживачів електричної енергії, зокрема, до ОСББ, ЖБК та ОК не можуть бути застосовані вимоги енергопостачальної компанії щодо здійснення оплати за перетікання реактивної електроенергії, а також, оскільки обсяги споживання електричної енергії не лімітуються, до таких споживачів не можуть бути застосовані штрафні санкції у разі перевищення договірної величини споживання електричної енергії (потужності).

Член НКРЕКП     В. Морозова

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux