Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 16.07.2021
Листи НКРЕКП
від 20 січня 2017 р. № 638/15.4/7-17
Київ
Лист від 20.01.2017 № 638/15.4/7-17 «Інформація про здійснення НКРЕКП регуляторної політики у 2016 році»

Дата розміщення на сайті: 16.02.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЛИСТ

20.01.2017      № 638/15.4/7-17

Державна регуляторна служба України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.2004 № 152-р «Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади» та у зв'язку з вашими листом від 21.12.2016 № 7753/0/20-16 повідомляє.

26 листопада 2016 року набрав чинності Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» відповідно до частини першої статті 5 якого під час виконання своїх функцій та повноважень відповідно до закону Регулятор діє самостійно та незалежно від будь-якого іншого органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, а також політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок чи їх органів.

Відповідно до підпункту 10 пункту 4 розділу IV Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» до частини другої статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» було внесено зміну, якою дія Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов'язаної з прийняттям актів національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У зв'язку з вищезазначеним НКРЕКП надає інформацію про здійснення державної регуляторної політики за період з 01 січня по 26 листопада 2016 року (далі – звітний період).

Діяльність НКРЕКП у звітному періоді була спрямована на виконання основних завдань, визначених Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим Указом Президента України від 10.09.2014 № 715, зокрема на:

 • державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, нафтогазового комплексу, перероблення та захоронення побутових відходів;
 • здійснення ліцензування господарської діяльності;
 • забезпечення контролю за здійсненням ліцензійної діяльності;
 • забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення та нафтогазовому комплексі;
 • сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва і постачання електричної та теплової енергії, на ринку природного газу;
 • сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;
 • забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природної монополії;
 • обмеження впливу суб'єктів природних монополій на державну політику та сприяння конкуренції на суміжних ринках з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей;
 • захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення та у нафтогазовому комплексі.

НКРЕКП у звітному періоді відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» вживались заходи щодо забезпечення максимальної відкритості процесу регуляторної діяльності та дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів.

Протягом звітного періоду НКРЕКП приділялася особлива увага проведенню ефективної державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг та недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

Регуляторна діяльність НКРЕКП у звітному періоді здійснювалась згідно із Планом діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 10.12.2015 № 2961 (далі – План), оприлюдненим відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua. Протягом звітного періоду, дотримуючись принципу передбачуваності регуляторної діяльності, до цього Плану неодноразово вносилися зміни, які приймались на відкритих засіданнях НКРЕКП та оприлюднювалися на офіційному вебсайті НКРЕКП.

Так, згідно із зазначеним Планом у звітному періоді НКРЕКП було розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо переходу до використання альтернативних видів палива та переходу суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання». Метою розроблення проекту Закону України є виконання пункту 15 Плану коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1014-р, щодо запровадження стимулювання заміщення природного газу при виробництві теплової енергії шляхом введення окремого порядку формування тарифів на теплову енергію, що вироблялась із використанням природного газу, на теплову енергію, що виробляється без використання природного газу, а також забезпечення переходу суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, зокрема у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання.

08 липня 2016 року у Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо переходу до використання альтернативних видів палива та переходу суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання» зареєстрований за № 4937.

Протягом звітного періоду прийнято 3 постанови Кабінету Міністрів України, розроблені НКРЕКП, а саме:

 • постанову від 13.07.2016 № 442 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». Постанову прийнято з метою приведення регулювання відносин на ринку природного газу у відповідність до вимог Закону України «Про ринок природного газу», що сприятиме надійному забезпеченню потреб споживачів у природному газі.
 • постанову від 23.08.2016 № 591 «Про внесення змін до Правил користування електричною енергією для населення». Метою прийняття постанови є удосконалення механізму державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, забезпечення захисту прав споживачів та забезпечення балансу інтересів енергопостачальників та населення.
 • постанову від 09.11.2016 № 785 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 687». Метою прийняття постанови є приведення Порядку обчислення коригуючого коефіцієнта, що застосовується до ставок рентної плати у разі зміни тарифів на транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами, однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідного маршруту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 687, у відповідність до вимог чинного законодавства в частині виключення норми обчислення коригуючого коефіцієнта, що застосовується до ставок рентної плати у разі зміни тарифів за транзитне транспортування аміаку та за транспортування нафти магістральними нафтопроводами для споживачів України.

Також у звітний період було прийнято 33 регуляторні акта НКРЕКП.

Здійснення державної регуляторної політики у сфері електроенергетики

Метою державного регулювання в електроенергетиці є забезпечення балансу інтересів держави, суб’єктів електроенергетики та споживачів електричної енергії, забезпечення впевненості інвесторів у стабільності правил здійснення господарської діяльності в електроенергетиці та посилення конкуренції на ринку електричної енергії, захист прав споживачів електричної енергії.

Враховуючи загальні цілі державного регулювання в електроенергетиці, та з метою забезпечення удосконалення нормативно-правової бази, що регулює відносини на ринку електричної енергії, НКРЕКП прийнято:

 • постанову від 25.02.2016 № 229 «Про внесення змін до Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств». Метою прийняття регуляторного акта є приведення окремих положень Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затвердженого постановою НКРЕ від 27.02.2014 № 170, у відповідність до вимог чинного законодавства;
 • постанову від 03.03.2016 № 289 «Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії». Метою прийняття постанови є визначення порядку та вдосконалення процедури формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії;
 • постанову від 13.06.2016 № 1129 «Про затвердження Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам». Метою прийняття постанови є встановлення механізму поступового відходу від застосування єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію та переходу до ринкового формування роздрібних тарифів для споживачів з урахуванням граничного рівня підвищення тарифів;
 • постанову від 13.06.2016 № 1130 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України». Метою прийняття постанови є приведення нормативно-правових актів НКРЕКП у відповідність до вимог чинного законодавства. Так, у зв’язку з прийняттям постанови НКРЕКП від 13.06.2016 № 1129 «Про затвердження Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам» виникла необхідність у визнанні такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707 (із змінами);
 • постанову від 04.08.2016 № 1342 «Про внесення зміни до Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання». Метою прийняття постанови є виконання вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради 2006/32/ЄС від 5 квітня 2006 року про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги та Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», якими передбачено забезпечення державними органами, до повноважень яких віднесено встановлення цін/тарифів у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення доступу споживачів до інформації стосовно цін/тарифів, їхніх складових для всіх категорій споживачів. Крім того, в умовах підвищення тарифів на електричну енергію, є необхідним забезпечення прозорості встановлення та застосування цих тарифів.
 • постанову від 18.10.2016 № 1841 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання». Метою прийняття постанови є виконання вимог статті 37 Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії, яку Україна зобов’язалася імплементувати відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС та як договірна сторона Енергетичного Співтовариства, та законів України «Про електроенергетику» та «Про природні монополії». Згідно з положеннями вказаних актів законодавства до повноважень НКРЕКП відноситься встановлення або схвалення стандартів або вимог щодо якості послуг та постачання;
 • постанову 07.11.2016 № 1946 «Про затвердження Змін до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж». Метою прийняття постанови є спрощення та удосконалення процедури визначення плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та підняття позиції України в рейтингу сприятливості ділового середовища «Doing Business», який щорічно складає Світовий банк (TWB) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

Протягом звітного періоду НКРЕКП здійснювалися заходи щодо нормативного забезпечення переходу на стимулююче регулювання. Зазначаємо, що необхідність впровадження стимулюючого регулювання передбачена Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони та Договором про заснування Європейського Співтовариства в частині впровадження Директиви 2009/72/ЄС.

Запровадження стимулюючого регулювання створить привабливий інвестиційний клімат для розвитку та модернізації об’єктів енергетики України. Стимулююче регулювання передбачає встановлення фіксованих тарифів на передачу та постачання електроенрегії на довстроковий період та буде стимулювати енергокомпанії зменшувати (оптимізовувати) свої витрати. Крім того, стимулююче регулювання зобов’язуватиме енергопостачальні компанії підвищити якість та надійність постачання електричної енергії споживачам.

Відповідно, Програмою Уряду та стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» передбачено вдосконалення існуючої нормативної бази тарифоутворення в енергетиці, зокрема перехід до стимулюючого тарифоутворення в сфері передачі та постачання електричної енергії.

З огляду на зазначене, НКРЕКП розроблено та прийнято:

 • постанову від 25.02.2016 № 235 «Про затвердження Змін до Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання». Метою прийняття постанови є можливість виявлення фактів недостовірної інформації, наданої компанією, за результатами незалежної оцінки активів ліцензіата, проведеної відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12.03.2013 № 293, та прийняття НКРЕКП рішення щодо можливості використання цієї інформації при прийнятті рішення щодо застосування стимулюючого регулювання, а також продовження терміну подачі заяви на перегляд тарифів та доданих до неї документів до 15 листопада року, що передує року, на який будуть встановлюватися тарифи.
 • постанову 07.11.2016 № 1954 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257». Метою прийняття проекту постанови є вдосконалення форми звітності № 6-НКРЕ-енергопостачання з урахуванням впровадження стимулюючого регулювання.
 • постанову від 24.11. 2016 № 2020 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 26 липня 2013 року № 1029». Метою постанови є запровадження дієвих заходів, спрямованих на перехід до стимулюючого тарифоутворення в сфері передачі та постачання електричної енергії, замість діючого «витрати плюс».

Здійснення державної регуляторної політики у нафтогазовому комплексі

Одними з основних завдань НКРЕКП є державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій на ринку природного газу, сприяння розвитку конкуренції на ринку природного газу, сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій, а також розроблення і затвердження алгоритму розподілу коштів.

01 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок природного газу», який має на меті приведення національного законодавства у відповідність до Третього енергетичного пакету, зокрема, шляхом імплементації Директиви 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу і Регламенту 715/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж передачі природного газу.

Так, протягом звітного періоду з метою виконання вимог Закону України «Про ринок природного газу» НКРЕКП прийнято низку постанов:

 • постанову від 25.02.2016 № 237 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 04 вересня 2002 року № 983».
 • постанову від 25.02.2016 № 236 «Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу». Метою постанови є нормативне закріплення єдиних методичних засад формування тарифу на послуги розподілу природного газу та принципів відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат для здійснення ліцензованої діяльності з розподілу природного газу, отримання прибутку та стимулювання ліцензіата до оптимізації витрат;
 • постанову від 10.03.2016 № 304 «Про затвердження Змін до Кодексу газотранспортної системи та внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494». Метою прийняття регуляторного акта є внесення змін до Кодексу газотранспортної системи, які передбачають проведення аукціонів на міждержавних точках, підвищення ефективності та надійності функціонування газотранспортної системи, забезпечення прозорих та недискримінаційних правил розподілу потужності газотранспортної системи на міждержавних точках та удосконалення нормативно-правових актів.
 • постанову від 17.03.2016 № 334 «Про затвердження Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1258». Метою прийняття регуляторного акта є розділення форм звітності за видами ліцензованої діяльності з урахуванням відокремлення функцій з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу, врегулювання питань, пов'язаних із здійсненням більш поглибленого і детального аналізу, впровадження дієвого моніторингу ліцензованої діяльності, удосконалення звітності окремо за видами ліцензованої діяльності з транспортування, розподілу та зберігання (закачування, відбору) природного газу.
 • постанову від 14.04.2016 № 631 «Про затвердження Порядку здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи». Постанову прийнято з метою адаптації законодавства України до законодавства ЄС, зокрема Директиви Європейського парламенту та Ради 2009/73/ЄС від 13 липня 2009 року про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС. Порядок здійснення процедури сертифікації містить вимоги до повідомлень, документів, даних та інформації, що надаються суб'єктом, який подає запит на сертифікацію, строк їх подання, розмір та порядок стягнення плати за здійснення сертифікації, строк дії рішення про сертифікацію;
 • постанову від 13.06.2016 № 1132 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22 червня 2000 року № 701». Метою прийняття регуляторного акта є приведення нормативно-правових актів НКРЕКП у відповідність до вимог чинного законодавства;
 • постанову від 13.06.2016 № 1131 «Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу». Метою прийняття постанови є нормативне закріплення єдиних методичних засад формування тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу та принципів відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності з зберігання (закачування, відбору) природного газу;
 • постанову від 11.08.2016 № 1418 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП». Цією постановою затверджено зміни до Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498,Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2500, Методології встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем, затвердженої постановою НКРЕКП від 24.12.2015 № 3054;
 • постанову від 07.11.2016 № 1953 «Про затвердження Змін до Кодексу газорозподільних систем». Метою прийняття постанови є забезпечення прозорості та публічності процесу формування Планів розвитку газорозподільних систем, що сприятиме надійному забезпеченню потреб споживачів у природному газі;
 • постанову від 24.11.2016 № 2016 «Про затвердження Змін до Типового договору транспортування природного газу». Постанову прийнято з метою затвердження змін до Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2497, щодо визначення договірної потужності для прямих споживачів і використання в якості договірної потужності точки виходу з газотранспортної системи до прямого споживача максимального значення добового споживання за минулий повний газовий рік, але не більший за технічну потужність газових мереж та/або комерційного вузла обліку такого прямого споживача. Для нових точок входу/виходу до/з газотранспортної системи, розмір договірної потужності прямого споживача визначається згідно з даними технічних параметрів об'єкта газоспоживання (потужність газових мереж та/або комерційного вузла обліку), що має приєднатися до газотранспортної системи;
 • постанову від 24.11.2016 № 2017 «Про внесення змін до Кодексу газорозподільних систем та Типового договору транспортування природного газу». Метою прийняття регуляторного акта є підвищення ефективності та надійності функціонування газотранспортної системи шляхом більш повного врахування інтересів газовидобувних підприємств та забезпечення ефективного використання коштів видобувних компаній та приведення параметрів температури точки роси за вологою та вуглеводнями природного газу до вимог Кодексу ГТС.

Здійснення державної регуляторної політики у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

Одними з основних завдань НКРЕКП є державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

Так, протягом звітного періоду НКРЕКП прийнято:

 • постанову від 10.03.2016 № 302 «Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення». Метою постанови є визначення для ліцензіатів НКРЕКП механізму формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, встановлення єдиного та неупередженого підходу до формування цих тарифів ліцензіатами НКРЕКП;
 • постанову від 10.03.2016 № 303 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)». Метою постанови є визначення для ліцензіатів НКРЕКП механізму формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), встановлення єдиного та неупередженого підходу до формування цих тарифів ліцензіатами НКРЕКП;
 • постанову від 24.03.2016 № 377 «Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води». Метою прийняття постанови є визначення чіткого та прозорого порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води для суб’єктів природних монополій, а також для суб’єктів господарювання на суміжних ринках, регулювання яких здійснюється НКРЕКП та приведення нормативно-правових актів НКРЕКП у відповідність до вимог чинного законодавства;
 • постанову від 24.03.2016 № 364 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення». Метою прийняття постанови є визначення для ліцензіатів НКРЕКП єдиної процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, а також вдосконалення форм подачі ліцензіатами розрахункових матеріалів до НКРЕКП, визначення термінів та порядку проходження таких документів, їх розгляд;
 • постанову від 31.03.2016 № 529 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води». Постанову прийнято з метою удосконалення державного регулювання у сфері житлово-комунальних послуг, зокрема в частині встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води для суб’єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП, та які є виконавцями цих послуг;
 • постанову від 31.03.2016 № 528 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання» Метою прийняття постанови є визначення чіткої та прозорої процедури встановлення тарифів на теплову енергію, підстав зміни тарифів та вимог до оформлення заяви про встановлення відповідних тарифів, встановлення порядку та строків розгляду заяв ліцензіата на встановлення відповідних тарифів і переліку документів, що додаються до заяви та приведення нормативно-правових актів НКРЕКП у відповідність до вимог чинного законодавства;
 • постанову від 01.07.2016 № 1214 «Про затвердження Порядку урахування втрат теплової енергії в теплових мережах у тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання». Метою прийняття постанови є запровадження механізму стимулювання теплопостачальних підприємств та створення умов для зниження втрат теплової енергії в мережах при її транспортуванні споживачам, що дасть змогу значно підвищити енергоефективність галузі.
 • постанову від 11 серпня 2016 року № 1383 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17 лютого 2011 року № 244». Метою прийняття постанови є приведення нормативно-правових актів НКРЕКП у відповідність до вимог чинного законодавства;
 • постанову від 04.08.2016 № 1372 «Про затвердження Змін до порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення». Метою прийняття постанови є виконання вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради 2006/32/ЄС від 5 квітня 2006 року про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги та Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», якими передбачено забезпечення державними органами, до повноважень яких віднесено встановлення цін/тарифів у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення доступу споживачів до інформації стосовно цін/тарифів, їхніх складових для всіх категорій споживачів;
 • постанову від 06.10.2016 № 1790 «Про встановлення форм надання інформації, передбаченої Порядком розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 30 жовтня 2014 року № 212». Метою прийняття постанови є забезпечення проведення розрахунків із постачальником природного газу на якого покладено спеціальні обов'язки, оператором газотранспортної системи, оператором газорозподільної системи теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями, відповідно до вимог Закону України «Про теплопостачання» та Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 року № 217.

У сфері ліцензування господарської діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у звітному періоді з метою приведення нормативно-правових актів НКРЕКП у відповідність до вимог чинного законодавства НКРЕКП прийнято постанову від 28 січня 2016 року № 50 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 07 лютого 2003 року № 122».

Необхідно зазначити, що на виконання вимог статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3, відділ інформації та комунікацій з громадськістю НКРЕКП забезпечував оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності.

Оприлюднення проектів регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу здійснювалося шляхом їх розміщення на вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів здійснювалася відповідно до Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151).

Рішення НКРЕКП після їх прийняття у встановленому порядку публікувалися у друкованому виданні Комісії – «Інформаційному бюлетені НКРЕКП», «Офіційному віснику України», «Урядовому кур'єрі», а також були розміщені у всеукраїнській юридичній інформаційно-пошуковій системі «ЛІГА:ЗАКОН».

Протягом звітного періоду здійснювалися відстеження результативності регуляторних актів відповідно до Плану-графіку здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів НКРЕКП на 2016 рік, затвердженого наказом НКРЕКП від 23.02.2016 № 35.

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів були оприлюднені на вебсайті НКРЕКП та направлені до Державної регуляторної служби України відповідно до статей 10 та 26 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Одночасно повідомляємо, що листом від 14.12.2016 № 13457/15/7-16 НКРЕКП надала пропозиції до плану діяльності Кабінету Міністрів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік.

З урахуванням наведеного вбачається, що Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у звітному періоді дотримувалися вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У регуляторній політиці НКРЕКП слід відзначити тенденцію вдосконалення правового регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг та недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

Голова НКРЕКП                Д. Вовк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux