Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.07.2021
Листи НКРЕКП
від 17 березня 2015 р. № 2399/15/61-15
Київ
Лист від 17.03.2015 № 2399/15/61-15 «Щодо взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами»

Дата розміщення на сайті: 08.04.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЛИСТ

17.03.2015           № 2399/15/61-15

Голові Садівницького

Товариства «Енергетик»

Л-ко В.П.

Обухівський р-н,

Київська обл., 08714

Шановна Л-ко В.П.!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), розглянула Ваше звернення від 24.01.2015 № 1 та в межах своєї компетенції повідомляє.

Згідно із нормами Закону України «Про громадські об'єднання» громадське об'єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії) регулюються Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28 (далі – ПКЕЕ).

Відповідно до положень пункту 1.2 Правил населений пункт – юридична особа – споживач (власник електроустановок населеного пункту або уповноважена власником (співвласниками) експлуатаційна організація, в господарському віданні якої є електроустановки населеного пункту), об'єднує населення на визначеній території та утримує ці електроустановки з метою забезпечення електричною енергією споживачів населеного пункту.

Особливості постачання електричної енергії для населених пунктів визначені розділом 12 ПКЕЕ.

Закупівля електричної енергії у постачальника за рахунок коштів споживачів населеного пункту, умови використання електричної енергії, розрахунків за неї, умови технічного забезпечення електропостачання електроустановок споживачів населеного пункту, утримання та обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту регулюються установчими документами населеного пункту та/або укладеними у встановленому законодавством порядку договорами між споживачами населеного пункту та населеним пунктом щодо обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту (Пункт 12.4 ПКЕЕ).

Враховуючи вищенаведене, садове товариство (населений пункт) є споживачем електроенергії-юридичною особою, що закуповує електричну енергію для забезпечення потреб електроустановок всього товариства (населеного пункту), зокрема для забезпечення електричною енергією членів садового товариства (споживачів населеного пункту).

При цьому, питання щодо користування електричною енергією та технічного забезпечення електроустановок споживачів населеного пункту, зокрема щодо обліку електричної енергії та розрахунків за спожиту електричну енергію членів СТ «Енергетик» мають здійснюватись відповідно до установчих документів цього садового товариства та/або прийнятих на загальних зборах рішень.

Згідно з положеннями пункту 12.5 ПКЕЕ визначено, що у разі виходу із складу населеного пункту або прийняття відповідного рішення органом управління населеного пункту споживач населеного пункту або фізична особа, електроустановки якої приєднані до технологічних електричних мереж населеного пункту (далі - споживач на території населеного пункту), для користування електричною енергією має право:

 • змінити у встановленому порядку схему електропостачання та приєднати належну йому електроустановку до електричних мереж електропередавальної організації;
 • укласти тристоронній договір про користування електричною енергією на території населеного пункту з постачальником електричної енергії та населеним пунктом на основі типового договору (додаток 5 до ПКЕЕ) (далі - Договір) та договір про користування електричною енергією відповідно до Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357.

При цьому, відповідно до пункту 12.6 ПКЕЕ точка продажу електричної енергії споживачу на території населеного пункту збігається з точкою продажу електричної енергії населеному пункту. Відносини постачальника електричної енергії та населеного пункту із споживачем на території населеного пункту регулюються законодавством України, у тому числі нормами цих Правил.

Договір про користування електричною енергією на території населеного пункту може бути укладений у разі виконання таких умов:

1) особа, яка має намір набути статус споживача на території населеного пункту, та населений пункт не мають боргів за електричну енергію перед населеним пунктом та постачальником електричної енергії відповідно;

2) технічний стан розрахункового засобу обліку, яким обладнана електроустановка особи, яка має намір набути статусу споживача на території населеного пункту, відповідає вимогам нормативно-технічних документів;

3) особою, яка має намір набути статус споживача на території населеного пункту, створені технічні можливості щодо забезпечення безперешкодного доступу представників постачальника електричної енергії, підприємства, що здійснює передачу електричної енергії, до власних електричних установок для контролю за рівнем споживання електричної енергії, а також для виконання відключення та обмеження споживання відповідно до встановленого цими Правилами порядку.

Споживач на території населеного пункту оплачує населеному пункту вартість послуг з утримання технологічних електричних мереж населеного пункту згідно з умовами тристороннього договору про користування електричною енергією на території населеного пункту. Споживач на території населеного пункту за тарифом для населеного пункту відшкодовує населеному пункту вартість частки обсягу електричної енергії, спожитої на технічні цілі, та електричної енергії, втраченої внаслідок її передачі до електроустановки споживача, згідно з умовами тристороннього договору про користування електричною енергією на території населеного пункту. Частка обсягу електричної енергії, яку має відшкодувати споживач на території населеного пункту, визначається пропорційно обсягу використаної ним електричної енергії. (пункт 12.9 ПКЕЕ).

Електроустановки споживачів населеного пункту та споживачів на території населеного пункту, які не дотримуються умов договорів, укладених згідно з вимогами цих Правил з постачальником електричної енергії або населеним пунктом, підлягають відключенню від електричних мереж населеного пункту (пункт 12.10 ПКЕЕ).

Слід зазначити, що відповідно до положень пункту 2.2 Договору про користування електричною енергією на території населеного пункту власник мереж має право одержувати оплату від споживача за надання послуг з обслуговування та утримання технологічних електричних мереж населеного пункту. Припиняти або обмежувати у встановленому законодавством України порядку електропостачання споживача у разі відсутності оплати, передбаченої пунктом 4.3 цього Договору.

При цьому, підпунктом 3.3.1 цього Договору визначено, що споживач зобов'язаний своєчасно здійснювати розрахунки згідно з цим Договором та додатками до нього.

У разі якщо при укладанні тристороннього договору про користування електричною енергією на території населеного пункту між сторонами виникли розбіжності, то відповідно до статті 649 Цивільного кодексу України, переддоговірні спори вирішуються судом.

Враховуючи вищенаведене, питання щодо забезпечення члена садового товариства «Енергетик», який вийшов з його складу, електричною енергією на території населеного пункту може бути врегульовано договором про користування електричною енергією на території населеного пункту. При цьому, всі інші відносини між ним та садовим товариством щодо забезпечення іншими послугами мають бути врегульовані відповідними договорами.

Щодо визначення потужності по об’єкту заявника, який бажає укласти НКРЕКП звертає увагу на наступне.

Згідно з пунктом 12.1 ПКЕЕ електрична енергія постачається населеному пункту на підставі договору про постачання електричної енергії.

Положеннями п. 1.2 ПКЕЕ встановлено, що дозволена потужність – це максимальна величина потужності, яку електропередавальна організація дозволила споживачу для одночасного використання (одночасного ввімкнення струмоприймачів) за кожним об'єктом споживача на підставі нормативно-технічних документів відповідно до умов договору; договірна величина споживання електричної енергії – це узгоджена в договорі між постачальником електричної енергії і споживачем величина обсягу електричної енергії на відповідний розрахунковий період; розрахунковий період – це період часу, зазначений у договорі, за який визначається обсяг спожитої та/або переданої електричної енергії, величина потужності та здійснюються відповідні розрахунки.

Відповідно до положень пунктів 5.1 та 5.5 ПКЕЕ договір про постачання електричної енергії є основним документом, який регулює відносини між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території, і споживачем та визначає зміст правових відносин, прав та обов'язків сторін.

Договір про постачання електричної енергії містить такі умови, що є істотними та обов'язковими для цього виду домовленостей, зокрема, величини дозволеної та приєднаної потужності.

Між енергопостачальником та СТ «Енергетик» було укладено договір про постачання електричної енергії. Слід зазначити, що свого часу приєднана та дозволена потужності була визначена відповідно до проекту електрозабезпечення потреб електроустановок всього товариства.

Таким чином, перерозподіл потужності між споживачами населеного пункту та фізичними особами, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних мереж населеного пункту (СТ «Енергетик») без зміни сумарної величини приєднаної потужності СТ «Енергетик» має здійснюватись пропорційно потужності визначеної у договорі про постачання електричної енергії.

У разі, якщо в результаті перерозподілу приєднаної потужності між споживачами населеного пункту та фізичними особами, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних мереж населеного пункту (СТ «Енергетик») у одного із споживачів, зокрема, який вийшов із його складу, та який бажає укласти договір про користування електричної енергії за однією із схем передбаченими пунктом 12.5 ПКЕЕ, виникла необхідність у збільшенні потужності, цей власник об’єкта має звернутись з відповідною заявою, відповідно до процедури, визначеної пунктом 1.3 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.02.2013 за № 236/22768.

З повагою

Член НКРЕКП                 В. Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux