Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 16.07.2021
Листи НКРЕКП
від 07 липня 2017 р. № 7463/17.1.3/7-17
Київ
Лист від 07.07.2017 № 7463/17.1.3/7-17 «Щодо надання роз'яснень» [Щодо важливої інформації для замовників та електропередавальних організацій при виникненні взаємовідносин під час надання послуги з приєднання до електричних мереж]

Дата розміщення на сайті: 27.07.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЛИСТ

07.07.2017        № 7463/17.1.3/7-17

Щодо надання роз'яснень 

Ліцензіатам з передачі електричної

енергії місцевими (локальними)

електричними мережами (за списком)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), у зв'язку з численними зверненнями електропередавальних організацій, суб'єктів господарювання та фізичних осіб та з метою не допущення зловживань з боку електропередавальних організацій, які пов'язані з недостатньою інформованістю замовників послуги приєднання до електричних мереж, в межах своєї компетенції надає важливу інформацію для замовників та електропередавальних організацій при виникненні взаємовідносин під час надання послуги з приєднання до електричних мереж.

 Роз'яснення щодо дій електропередавальних організацій під час визначення типу приєднання та порядку надання послуги з приєднання електроустановок замовників, зокрема із замовленою потужністю від 50 до 160 кВт (включно)

Відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж, регулюються Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі – НКРЕ), від 17.01.2013 № 32, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.02.2013 за № 236/22768 (із змінами) (далі – Правила).

Наразі, у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) Закон України «Про електроенергетику» визнано таким, що втратив чинність.

Пунктом 22 Розділу XVII, Прикінцеві та перехідні положення Закону передбачено, що нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про електроенергетику», діють до набрання чинності нормативно-правовими актами, затвердженими на виконання цього Закону.

Відповідно до положень пункту 1.2 Правил, стандартне приєднання – це приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника: перший ступінь – до 16 кВт включно; другий ступінь – від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь – від 50 кВт до 160 кВт включно.

Таким чином, відповідно до пункту 1.2 Правил діють всі три ступеня стандартного приєднання:

 • перший ступінь (до 16 кВт включно),
 • другий ступінь (від 16 кВт до 50 кВт включно) та
 • третій ступінь (від 50 кВт до 160 кВт включно)

Правила та постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 81 «Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2017 рік» (із змінами), якою затверджені ставки плати за стандартне приєднання І (до 16 кВт включно), ІІ (від 16 кВт до 50 кВт включно) та ІІІ (від 50 кВт до 160 кВт включно) ступенів стандартного приєднання до електричних мереж розроблені та затверджені на виконання вимог абзацу десятого частини першої статті 12 Закону України «Про електроенергетику».

Тому відмова Замовнику в наданні послуг із стандартного приєднання замовленою потужністю від 50 кВт до 160 кВт (включно) є грубим порушенням Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами. У разі надходження заяв від Замовників з підтверджуючими матеріалами – НКРЕКП проведе перевірку та застосує санкції до порушника передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії».

Крім того, Законом передбачено, що стаття 21, якою визначено порядок приєднання електроустановок до електричних мереж, набирає чинності через дев'ять місяців з дня опублікування Закону.

При цьому, НКРЕКП має у дев’ятимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити Кодекс системи розподілу та Методику формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу.

НКРЕКП, для зручності Замовників послуги з приєднання, реалізовано калькулятор визначення плати за стандартне приєднання

Для визначення вартості послуги зі стандартного приєднання електроустановок замовника до електричних мереж електропередавальної НКРЕКП було розроблено та запроваджено калькулятор визначення плати за стандартне приєднання (далі – Калькулятор) скористатись яким можна на вебсайті НКРЕКП за посиланням.

Також у вказаному калькуляторі зазначається інформація щодо термінів надання послуги із стандартного приєднання та санкції за перевищення вказаних термінів надання послуги із стандартного приєднання.

Звертаємо увагу, що для зручності замовників, НКРЕКП також було запроваджено інформаційно-довідкову телефонну лінію НКРЕКП завдяки якої дізнатись більше інформації щодо порядку надання послуг з приєднання можна за телефоном (044) 204-70-72 (Розділ → «Електроенергія» → «Приєднання»).

Нав'язування електропередавальною організації необґрунтованих термінів надання послуги з приєднання є порушенням ліцензійних умов

Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою (додаток 1 до Правил).

Положеннями пункту 2.1.3 Правил зазначено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить 30 календарних днів.

Встановлені строки надання послуг зі стандартних приєднань можуть бути змінені за згодою сторін договору про приєднання у разі впливу істотних факторів на тривалість будівельно-монтажних робіт або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

З огляду на зазначене, у разі, якщо для забезпечення технічної можливості приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації необхідно здійснити будівництво електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта (реконструкцію трансформаторної підстанції, будівництво повітряних або кабельних ліній електропередавання тощо) електропередавальна організація може запропонувати встановити у договорі про приєднання до електричних мереж інший строк виконання відповідних заходів, який погоджується із замовником з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та будівництва.

Враховуючи наведене, відповідно до вимог пункту 2.1.3 Правил сторони договору про стандартне приєднання до електричних мереж мають право лише за взаємною згодою встановити інший строк надання послуги з приєднання ніж передбачений Правилами.

Відповідно електропередавальна організація не вправі при надані Замовнику проекту договору про приєднання до електричних мереж одночасно пропонувати збільшення терміну надання послуги.

Звертаємо увагу, що статтею 181 Господарського кодексу України визначено порядок дій сторони, яка одержала проект договору при наявності заперечень щодо окремих умов договору – за наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робиться застереження у договорі, та у двадцятиденний строк надсилає другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором.

Щодо розрахунку плати за нестандартне приєднання

Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, розроблена НКРЕ відповідно до Закону України «Про електроенергетику» та затверджена постановою НКРЕ від 12.02.2013 № 115 (із змінами) (далі – Методика).

Відповідно до статті 172 Закону України «Про електроенергетику» (в редакції, яка діяла на дату прийняття Методики) вартість послуг з приєднання електроустановок замовників, що не є стандартним приєднанням відповідно до статті 1 цього Закону, визначається проектно-кошторисною документацією відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності пропорційно до передбаченої проектом величини потужності, яку можливо додатково приєднати, відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності.

Пунктом 4.2 Методики передбачено, що електропередавальна організація відповідно до формули 7 цієї Методики може щорічно розраховувати питому вартість нестандартного приєднання, тис. грн/кВт (без податку на додану вартість), та надавати НКРЕКП відповідне розрахункове значення з обґрунтуваннями. НКРЕКП розглядає надані електропередавальними організаціями відповідні розрахункові значення питомих вартостей нестандартного приєднання та встановлює на наступний календарний рік відповідні величини питомої вартості нестандартного приєднання, визначені відповідно до формули 7 цієї Методики, для кожної електропередавальної організації.

Водночас, відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії», який набув чинності 11.06.2017, ставка плати за нестандартне приєднання потужності – встановлене Регулятором для кожного оператора системи розподілу значення складової вартості послуги з приєднання 1 кВт потужності, яке диференціюється за такими показниками: тип електроустановки, що приєднується (електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії, електроустановка, призначена для споживання електричної енергії); категорія надійності електропостачання; ступінь напруги у точці приєднання (110/35/10(6)/0,4 кВ); замовлена потужність; місцезнаходження електроустановки заявника (міська або сільська місцевість); завантаженість трансформаторної підстанції.

Таким чином, норми діючої Методики щодо визначення плати за нестандартне приєднання до електричних мереж на сьогодні потребують приведення у відповідність з положеннями Закону України «Про ринок електричної енергії».

Враховуючи зазначене, та оскільки на сьогодні відсутні встановлені відповідні величини питомої вартості нестандартного приєднання, до прийняття НКРЕКП ставок плати за нестандарте приєднання відповідно до норм Закону України «Про ринок електричної енергії», НКРЕКП вважає необхідним при наданні послуг з приєднання електроустановок замовника до системи розподілу, енергопостачальним компаніям має визначати вартість послуг з приєднання електроустановок замовників, що не є стандартним приєднанням відповідно до проектно-кошторисної документації.

Проведення Комісією планових та позапланових перевірок та штрафи за порушення Ліцензійних умов з передачі електроенергії

У випадку обґрунтованого звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав, НКРЕКП здійснюється державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових виїзних, а також невиїзних перевірок та, у випадку виявлення порушення ліцензійних умов, застосовуються штрафні санкції відповідно, зокрема, до Закону України «Про ринок електричної енергії» (максимальна величина штрафу складає 1,7 млн. грн).

Ознайомитися з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що проводять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг на 2017 рік Ви можете за посиланням.

З метою належного інформування Замовників послуги приєднання до електричних мереж, 07.07.2017 року НКРЕКП на своєму офіційному сайті опублікувала новину.

НКРЕКП надає доручення та зобов'язує всіх ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами протягом двох робочих днів з дня отримання листа довести вищенаведену інформацію до замовників, шляхом опублікування цього листа на своєму офіційному веб-сайті, з посиланням на новину, яка розміщена на офіційному сайті НКРЕКП та надати до НКРЕКП інформацію в письмовому вигляді про виконання в термін до 14.07.2017 р. (а також на електронну адресу e-mail: Gordienko@nerc.gov.ua посилання на новину на офіційному сайті ліцензіата).

Важлива інформація для замовників приєднання до електричних мереж (посилання).

Голова НКРЕКП      Д. Вовк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux