Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.07.2021
Листи НКРЕКП
від 02 квітня 2015 р. № 3087/15/61-15
Київ
Лист від 02.04.2015 № 3087/15/61-15 «Щодо споживання електричної енергії понад договірну величину, розрахунків за спожиту електричну енергію та відповідальності за постачання електричної енергії неналежної якості»

Дата розміщення на сайті: 08.05.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЛИСТ

02.04.2015      № 3087/15/61-15

Фастівська районна рада

Київської області

пл. Соборна 1, м. Фастів,

Київська область, 08500

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Комісія) розглянула лист Голови Фастівської районної ради Київської області Сиваненка Г.П. від 16.03.2015 № 01-14/119 та Рішення Фастівської районної ради Київської області від 05.03.2015 № 15-38-VI «Про звернення Фастівської районної ради до Кабінету Міністрів України, Антимонопольного комітету України, Київської обласної ради, Київської обласної державної адміністрації щодо вжиття заходів із забезпечення прозорої, взаємовигідної політики в сфері надання послуг з постачання електричної енергії мешканцям Фастівського району» та в межах своєї компетенції повідомляє.

Щодо споживання електричної енергії понад договірну величину.

Відповідно до положень статті 26 Закону України «Про електроенергетику» (далі – Закон), споживачі (крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) у випадку споживання електричної енергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці фактично спожитої і договірної величини.

У випадку перевищення договірної величини потужності споживачі (крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду, та договірною величиною потужності.

Положеннями пункту 7 Порядку постачання електричної енергії споживачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.99 № 441 (із змінами) (далі – Порядок), встановлено, що місцеві енергопостачальні організації до початку наступного року в обумовлені договорами про постачання електричної енергії терміни узгоджують з усіма споживачами, крім населення, обсяги очікуваного споживання електричної енергії на наступний рік за місяцями (кварталами).

Узгоджені обсяги споживання електричної енергії оформлюються додатком до договору як договірні величини.

У разі потреби місцеві енергопостачальні організації можуть вимагати від споживача надання обґрунтування очікуваних обсягів електроспоживання.

Для регулювання споживання електричної потужності місцеві енергопостачальні організації на підставі договірних величин споживання електричної енергії визначають у межах граничних величин, зазначених у пункті 6 Порядку, граничні величини споживання електричної потужності для всіх споживачів з приєднаною потужністю 150 кВА (кВт) і більше та середньомісячним (за підсумком минулого року) обсягом фактичного споживання електричної енергії 50 тис. кВт•год і більше (пункт 8 Порядку).

Згідно з пунктом 9 Порядку гранична величина споживання електричної потужності встановлюється споживачам на період контролю в години ранкового та вечірнього максимуму навантаження енергосистеми відповідно до Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (із змінами) (далі – ПКЕЕ).

Положеннями пункту 10 Порядку встановлено, що граничні величини споживання електричної потужності для споживачів визначаються як частка від ділення величини середньодобового споживання електричної енергії в робочий день на 24 і на відповідні коефіцієнти заповнення останнього добового графіка навантаження у режимні дні замірів (у грудні – для місяців I та IV кварталів, у червні – для місяців II та III кварталів). Коефіцієнти заповнення для періодів контролю визначаються як частка від ділення величини середньодобового навантаження на величину максимального навантаження в період контролю ранкового та вечірнього максимуму навантаження енергосистеми. Величина середньодобового споживання електричної енергії в робочий день визначається на основі договірної величини її споживання, встановленої на місяць, та даних про електроспоживання у неробочі, вихідні та святкові дні. При розрахунках граничних величин споживання електричної потужності підприємствам, які працюють неповний робочий тиждень, кількість робочих днів визначається згідно з графіком роботи, наданим підприємством на розрахунковий місяць. Для цих підприємств гранична величина споживання електричної потужності розраховується та встановлюється окремо на дні, коли підприємство працює, та на дні, коли не працює.

Для підприємств, які розраховуються за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, у повному обсязі та для споживачів, постачання електричної енергії яким здійснюють постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом, і які застосовують засоби диференційного (погодинного) обліку електричної енергії, гранична величина споживання електричної потужності встановлюється на рівні, заявленому споживачем на розрахунковий період.

Відповідно до положень пункту 11 Порядку граничні величини споживання електричної потужності доводяться до споживачів як договірні величини у терміни, обумовлені договором між місцевою енергопостачальною організацією та споживачем. Повідомлення про ці величини є невід'ємною частиною договору. Обов'язковому погодженню з представництвом Держенергонагляду підлягають граничні величини споживання електричної потужності, розраховані для споживачів з максимальною дозволеною величиною споживання електричної потужності 750 кВт і більше та вибірково для інших споживачів, які впливають на режими електроспоживання у регіоні.

Споживач має право протягом поточного розрахункового періоду звернутися до постачальника електричної енергії за коригуванням договірної величини споживання електричної енергії. У разі коригування договірної величини споживання електричної енергії протягом поточного розрахункового періоду здійснюється відповідне коригування граничної величини споживання електричної потужності. Скоригована гранична величина споживання електричної потужності дійсна з дня проведення коригування.

Отже, на сьогодні, вимоги Розділу 4 ПКЕЕ, яким врегульовано режими постачання електричної енергії, відповідають вимогам Закону України «Про електроенергетику» та Порядку. У разі внесення відповідних змін до Закону України «Про електроенергетику» та Порядку, норми ПКЕЕ будуть приведені у відповідність до законодавства.

Щодо розрахунків за спожиту електричну енергію.

Частиною сьомою статті 276 Господарського кодексу України визначено, що оплата енергії, що відпускається, здійснюється відповідно до умов договору. Договір може передбачати попередню оплату, планові платежі з наступним перерахунком або оплату, що проводиться за вартість прийнятих ресурсів.

Відповідно до статті 1 Закону енергія електрична чи теплова, що виробляється на об'єктах електроенергетики визначена як товарна продукція, призначена для купівлі-продажу.

Положеннями статті 5 Закону встановлено, що державна політика в електроенергетиці базується на таких принципах, зокрема, як збереження цілісності та забезпечення надійного і ефективного функціонування об'єднаної енергетичної системи України, єдиного диспетчерського (оперативно-технологічного) управління нею, забезпечення стабільного фінансового стану електроенергетики, забезпечення відповідальності суб'єктів електроенергетики та споживачів.

Слід зазначити, що відповідно до положень пункту 5.1 ПКЕЕ споживання електричної енергії без договору не допускається.

Крім того, положеннями пункту 6.6 ПКЕЕ встановлено, що оплата електричної енергії, яка відпускається споживачу, здійснюється споживачем, як правило, у формі попередньої оплати у розмірі вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий або плановий період.

Споживачі за взаємною згодою сторін (постачальника електричної енергії та споживача) можуть здійснювати оплату вартості обсягу електричної енергії плановими платежами з наступним перерахунком або оплатою, що провадиться за фактично відпущену електричну енергію.

При цьому, зазначаємо, що виробники електричної енергії закуповують первинні носії енергії (ядерне паливо, природний газ, вугілля, мазут), як вітчизняних так і закордонного походження, лише за умови 100 % попередньої оплати.

Таким чином, перехід енергокомпаній на оплату споживачами фактично спожитої електричної енергії по закінченню розрахункового періоду ставить під загрозу виконання зобов'язань згідно з міжнародними угодами щодо розрахунків за енергоносії.

Додатково повідомляємо, що відповідно до Указу Президента України від 14.11.2014 № 876 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року «Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року» уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.11.2014 «Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року» (далі – Рішення РНБО).

Відповідно до положень підпункту 6 пункту 1 Рішення РНБО, Кабінету Міністрів України доручено невідкладно опрацювати питання щодо поліпшення стану розрахунків за енергоносії усіма категоріями споживачів, у тому числі шляхом введення з 1 грудня 2014 року системи попередньої оплати за споживання енергоносіїв.

На виконання Рішення РНБО та відповідного Указу Президента України НКРЕКП було розроблено проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Правил користування електричною енергією», яким передбачено введення системи попередньої оплати за споживання електричної енергії для усіх категорій споживачів.

Щодо відповідальності за постачання електричної енергії неналежної якості.

Згідно з частиною чотирнадцятою статті 24 Закону України «Про електроенергетику», у разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої внаслідок дій або бездіяльності енергопостачальника виходять за межі показників, визначених у договорі на постачання електричної енергії, енергопостачальник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості такої електроенергії.

Відповідно до положень пункту 5.20 ПКЕЕ у відповідних договорах вказуються показники якості електричної енергії, що забезпечуються постачальником електричної енергії за регульованим тарифом (електропередавальною організацією) або основним споживачем відповідно до державних стандартів.

Перелік показників якості електричної енергії, що є суттєвими, сторони договору встановлюють на підставі державних стандартів шляхом врахування і погодження пропозицій постачальника електричної енергії і споживача. Засоби і умови контролю показників якості електричної енергії зазначають у договорі.

Підтримання погодженого переліку показників якості є обов'язком для сторін договору.

Усі порушення, пов'язані з відхиленнями показників якості електричної енергії, які встановлені договором, оформляються двостороннім актом.

У разі не передбаченого умовами договору переривання постачання електричної енергії з вини електропередавальної організації або постачальника електричної енергії та/або відпуску електричної енергії, параметри якості якої перебувають поза межами показників, зазначених у договорі, споживач має право на повернення йому коштів у розмірі, визначеному відповідно до законодавства України (пункт 6.44 ПКЕЕ).

Крім того, положеннями пункту 8.5 ПКЕЕ встановлено, що у разі постачання електричної енергії, параметри якості якої перебувають поза межами показників, зазначених у договорі про постачання електричної енергії, постачальник електричної енергії за регульованим тарифом несе відповідальність перед споживачем у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості обсягу такої енергії.

Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом не несе відповідальності перед споживачем за постачання електричної енергії, яка не відповідає показникам якості електричної енергії за той час, протягом якого споживач не дотримувався встановленого договором режиму електроспоживання, допускав перевищення встановленої договірної граничної величини електричної потужності та не виконував інші умови договору, що підтверджено відповідними документами.

Слід зазначити, що відповідно до підпункту 15 пункту 4 Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 № 929 (із змінами), здійснення в межах своєї компетенції нагляду за відповідністю показників якості електричної енергії вимогам нормативних документів та технічним станом, організацією експлуатації електричних установок та мереж суб'єктів електроенергетики і споживачів електричної енергії належить до повноважень Держенергонагляду.

Член Комісії     В. Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux