UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2021 року  /  НКРЕКП, Постанова від 03.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.02.2021

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

03.02.2021                    № 138

 

 

Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії

 

Відповідно до законів України «Про альтернативні джерела енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 серпня 2019 року № 1817, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання

у сферах енергетики та

комунальних послуг

03.02.2021 № 138

 

Зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії

 

1. У главі 1:

1) у пункті 1.2:

абзац третій підпункту 1 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«що введені в експлуатацію з 01 січня 2020 року та:

відповідно до статті 93 Закону не зобов’язані брати участь в аукціонах;

якщо загальна потужність черг будівництва (пускових комплексів), з яких складається об’єкт електроенергетики, та електростанцій, приєднання яких здійснено на виконання єдиних технічних умов приєднання до електричних мереж і відповідного договору про приєднання, не перевищує 1 МВт – для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонця, та 5 МВт – для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії вітру;».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;

абзац третій підпункту 2 викласти в такій редакції:

«Зелений» тариф встановлюється для кожного суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об’єкта електроенергетики або для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу) з урахуванням положень статей 91, 93 та 94 Закону.»;

2) пункт 1.6 викласти в такій редакції:

«1.6. Рішення щодо встановлення та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, приватних домогосподарств приймаються на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».».

2. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

абзаци п’ятий – сьомий викласти в такій редакції:

«копії договору про приєднання до електричних мереж та технічних умов приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії;

копію зареєстрованого повідомлення про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт, виданого відповідно до чинного законодавства;

копію виданого уповноваженим органом сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрованої відповідно до законодавства декларації про готовність об’єкта до експлуатації;»;

абзац восьмий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – чотирнадцятим;

абзаци десятий та одинадцятий викласти в такій редакції:

«сонячного випромінювання встановленою потужністю, яка більше 1 МВт;

вітру встановленою потужністю, яка більше 5 МВт.»;

після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами дванадцятим – чотирнадцятим такого змісту:

«Не допускається відмінність техніко-економічних показників об’єкта електроенергетики, вказаних у документах, наданих гарантованому покупцю для укладання договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії», від техніко-економічних показників, зазначених у документах, які надаються суб’єктом господарювання відповідно до цього пункту, а саме:

збільшення величини максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності об’єкта;

розділення об’єкта електроенергетики, щодо якого укладено договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії» на черги та/або пускові комплекси, потужність яких не перевищує 1 МВт – для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонця, та 5 МВт – для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії вітру.».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим – сімнадцятим;

2) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

«2.2. У разі зміни права власності, інших речових прав на об’єкт електроенергетики (черги його будівництва (пускового комплексу)) з виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, для якого встановлений «зелений» тариф, суб’єкт господарювання, який набув право власності або інше речове право на такий об’єкт електроенергетики, подає до НКРЕКП заяву щодо встановлення «зеленого» тарифу та копії документів, що підтверджують право власності, інше речове право на об’єкт електроенергетики.»;

3) доповнити пункт 2.3 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«У разі зменшення загальної встановленої потужності електрогенеруючого обладнання на об’єкті електроенергетики (черзі його будівництва (пусковому комплексі)), якому був встановлений «зелений» тариф, після проведення реконструкції, технічного переоснащення або капітального ремонту «зелений» тариф встановлюється з урахуванням положень статей 91, 94 Закону та цього Порядку, але на рівні не більше діючого.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

4) в абзаці першому пункту 2.4 слово «календарних» замінити словом «робочих»;

5) у пункті 2.5 слово «календарних» замінити словом «робочих».

 

Заступник директора

Департаменту із регулювання

відносин у сфері енергетики                                       А.Огньов

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)