UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2020 року  /  НКРЕКП, Постанова від 16.09.2020 № 1724 "Про затвердження Змін до додатка 7 до Кодексу системи передачі"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 17.09.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

16.09.2020                    № 1724

 

Про затвердження Змін до додатка 7 до Кодексу системи передачі

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до додатка 7 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 309, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Т.в.о. Голови НКРЕКП                                    О.Бабій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання у

сферах енергетики та

комунальних послуг

16.09.2020 № 1724

 

Зміни

до додатка 7 до Кодексу системи передачі

 

У главі 6:

1) у пунктах 6.1 та 6.2 слово «свідоцтво» в усіх відмінках замінити словом «Свідоцтво» у відповідних відмінках;

2) у пункті 6.1:

після абзацу першого доповнити двома новими абзацами другим та третім такого змісту:

«найменування ПДП;

місцезнаходження електроустановок ПДП;».

У зв’язку з цим абзаци другий – одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – тринадцятим;

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

«підстави надання Свідоцтва;».

У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;

3) доповнити новим пунктом такого змісту:

«6.3. Якщо одиниця надання ДП, на яку видано Свідоцтво про відповідність вимогам до ДП, термін дії якого не завершився, передана на праві власності, оренди або іншому праві користування іншому учаснику ринку, такий учасник ринку (потенційний ПДП) має право звернутися до ОСП щодо надання нового Свідоцтва за умови незмінності технічних характеристик одиниці надання ДП та технологічних процесів, що впливають або можуть вплинути на якість надання ДП.

Заява на отримання нового Свідоцтва потенційного ПДП має містити:

найменування ПДП – попереднього отримувача Свідоцтва;

вид ДП, на який подається запит щодо отримання нового Свідоцтва;

технічні відомості про обладнання.

До заяви додається технічний звіт про результати проведеного випробування, що був додатком до попереднього Свідоцтва.

ОСП протягом 10 робочих днів на підставі заяви про анулювання Свідоцтва попереднього отримувача, заяви потенційного ПДП на отримання нового Свідоцтва та підтвердження незмінності об'ємів резерву потужності (для РПЧ, аРВЧ, рРВЧ, РЗ) і діапазонів регулювання реактивної потужності (для послуги регулювання напруги та реактивної потужності в режимі СК), а також у разі відповідності інформації щодо одиниці надання ДП, на яку видано попереднє Свідоцтво, інформації, зазначеній у заяві потенційного ПДП, надає нове Свідоцтво ПДП, уносить відповідні зміни до Реєстру ПДП та Реєстру одиниць надання ДП.

Термін дії нового Свідоцтва не змінюється.

Додатком до Свідоцтва про відповідність вимогам до ДП є технічний звіт про результати проведеного випробування. У новому Свідоцтві робиться відмітка про підстави його надання.

Під час розгляду заяви потенційного ПДП ОСП має право на проведення перевірки відповідності потенційного ПДП вимогам КСП у разі порушення умов надання ДП ПДП протягом шести календарних місяців у більше ніж 20 % випадків.

У випадку якщо за результатами цієї перевірки виявлено, що потенційний ПДП не відповідає вимогам КСП, то потенційний ПДП має провести випробування електроустановок згідно з алгоритмом перевірки ПДП, який передбачено розділом V цього Порядку.».

 

Заступник директора Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики                                          А.Огньов

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)