UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2020 року  /  НКРЕКП, Постанова від 14.02.2020 № 395 "Про відмову у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ЯЙЛЕНКУ ВАСИЛЮ КОСТЯНТИНОВИЧУ"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 17.02.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

14.02.2020                    № 395

 

Про відмову у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ЯЙЛЕНКУ ВАСИЛЮ КОСТЯНТИНОВИЧУ

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 14 лютого 2020 року розглянула заяву ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ЯЙЛЕНКА ВАСИЛЯ КОСТЯНТИНОВИЧА (далі – ФОП ЯЙЛЕНКО В. К.), реєстраційний номер облікової картки платника податків 1885302972, про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та додані до неї документи, одержані НКРЕКП 06 лютого 2020 року, та встановила.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) однією з підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Відповідно до пункту 1.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови), суб’єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам.

Згідно з пунктами 1.5 та 1.6 Ліцензійних умов здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську  діяльність з виробництва електричної енергії, подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1.

До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема:

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місцях провадження господарської діяльності;

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії сторінок технічних паспортів електрогенеруючого обладнання, що підтверджують установлену потужність заявленого електрогенеруючого обладнання (у разі відсутності технічного паспорта – інші документи, що підтверджують його технічні характеристики);

відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до цих Ліцензійних умов;

схема приєднання об’єктів електроенергетики здобувача ліцензії до електричної мережі із позначенням приладів обліку електричної енергії.

Згідно з наданою ФОП ЯЙЛЕНКОМ В. К.  відомістю про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – Відомість) здобувач ліцензії має намір провадити господарську діяльність на фотогальванічній електростанції «Тополине» (дахова) (с. Тополине Донецька обл., Нікольського р-ну,  вул. Шкільна, буд. 106) у складі 100 шт. сонячних фотоелектричних модулів Jinko solar 360 w Mono Perk 5BB  та 1  інвертора HUAWEI SUN2000-33KTL.

На підтвердження наявності у ФОП ЯЙЛЕНКА В. К. на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження у місці провадження господарської діяльності здобувачем ліцензії, зокрема, надано копії:

1) договору поставки від 19 березня 2019 року № 1/п, укладеного з ТОВ «ЛайфЕкоСистем» (далі – Договір) (із Специфікацією), на поставку обладнання, зокрема 100 шт. сонячних фотомодулів Jinko solar 360 M 5 BB та    1 мережевого інвертора HUAWEI SUN 2000-33KTL.

Згідно з пунктом 9.2 Договору строком закінчення дії даного договору вважається дата розрахунку покупця з постачальником після підписання Акта приймання-передачі обладнання.

При цьому копії Акта приймання-передачі обладнання відповідно до Договору здобувачем ліцензії не надано.

Окрім того, у видатковій накладній від 01 серпня 2019 року № 3, наданій здобувачем ліцензії, на 100 шт. сонячних панелей Jinko solar 360 mono 5BB та 1 мережевий інвертор HUAWEI SUN 2000-33KTL не зазначено постачальника цього обладнання;

2) витягу від 14 січня 2006 року № 9569171 про реєстрацію права власності Яйленка Василя Костянтиновича на частку (47/50) нежитлової будівлі, центрального складу з прибудовою, розміщеної за адресою: Донецька обл., Володарський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, буд. 106;

3) договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності від 05 серпня 2019 року (далі – Договір про спільне володіння), укладеного між Фермерським господарством «Надія-1» (в особі голови правління  Яйленка В. К.) та фізичною особою-підприємцем Яйленком Василем Костянтиновичем, згідно з пунктом 1.1 якого співвласники домовилися спільно володіти, користуватися і розпоряджатися майном, яким сторони володіють на момент складання цього договору, а саме єдиним майновим комплексом, що складається з нежитлового приміщення, а саме: ангару, мельниці що розташовані за адресою: с. Тополине Донецька обл., Нікольського р-ну, вул. Шкільна, буд. 106.

При цьому відповідно до частини 3 статті 238 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом.

Ураховуючи зазначене, Договір про спільне володіння не відповідає чинному законодавству.

Згідно зі статтею 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовник має право виконувати будівельні роботи після подання  повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю – щодо об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1).

Разом з цим інформація щодо повідомлення про початок виконання будівельних робіт з будівництва фотогальванічної електростанції «Тополине» (дахова) за місцезнаходженням: Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, буд. 106, відсутня на офіційному вебсайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Таким чином, ФОП ЯЙЛЕНКО В. К. не підтверджено право власності чи користування на заявлені засоби провадження господарської діяльності у місці провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за адресою: Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, буд. 106.

Крім цього, у наданій Відомості відсутня інформація щодо заводських номерів електрогенеруючого обладнання, а також назва об’єкта електроенергетики, тип та встановлена потужність заявлених фотоелектричних модулів не відповідають наданій технічній документації.

Також слід зазначити, що надана здобувачем ліцензії заява про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії не відповідає формі заяви, передбаченій додатком 1 до Ліцензійних умов, а також заява та надані документи (їх копії) підписані (завірені) гр. Гасан М. Х., повноваження якої належним чином не підтверджені.

Ураховуючи викладене вище, здобувач ліцензії ФОП ЯЙЛЕНКО В. К. не відповідає вимогам пунктів 1.2, 1.5 та 1.6 Ліцензійних умов, встановлених для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону у разі відмови у видачі ліцензії на підставі встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії, здобувач ліцензії може подати до органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

У разі наміру ФОП ЯЙЛЕНКА В. К. звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме надати заяву про отримання ліцензії за формою, наведеною в додатку 1 до Ліцензійних умов, уточнену Відомість, складену за формою, наведеною в додатку 2 до Ліцензійних умов, із зазначенням інформації щодо назви об’єкта електроенергетики, типу та встановленої потужності, заводських номерів заявленого електрогенеруючого обладнання, потужності об’єкта електроенергетики відповідно до технічної документації та завірені копії документів, що підтверджують наявність на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у місці провадження господарської діяльності; а також у разі необхідності – уточнену схему приєднання об’єктів електроенергетики здобувача ліцензії до електричної мережі із позначенням приладів обліку електричної енергії та довіреність, якою підтверджуються відповідні повноваження представника.

 З огляду на викладене, відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Відмовити ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ЯЙЛЕНКУ ВАСИЛЮ КОСТЯНТИНОВИЧУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1885302972) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у зв’язку зі встановленням невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)