UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2018 року  /  НКРЕКП, Постанова від 14.12.2018 № 1945 "Про відмову у видачі ліцензії з розподілу електричної енергії ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ»"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 17.12.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

14.12.2018                   № 1945

 

Про відмову у видачі ліцензії з розподілу електричної енергії ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ»

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 14 грудня 2018 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖУВАНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» (далі – ТОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ»), код ЄДРПОУ 33525073, про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії та додані до неї документи, одержані НКРЕКП 03 грудня 2018 року, та встановила.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) однією з підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Згідно з пунктом 1.5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послугах, від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови), до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема, електронні копії документів на електронному носії, що підтверджують перебування на законних підставах у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії засобів провадження господарської діяльності (напругою 6 кВ та вище).

Згідно з абзацом третім пункту 1.3 Ліцензійних умов засоби провадження господарської діяльності – система розподілу електричної енергії, що перебуває у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії (ліцензіата) та зазначена у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку).

Крім того, відповідно до положень  підпункту 1 пункту 2.3 Ліцензійних однією технологічних умов провадження  діяльності з розподілу електричної енергії є  належність засобів провадження господарської діяльності на праві  власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, засоби провадження господарської діяльності.

На підтвердження права власності  заявленими у наданій ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» Відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії здобувачем ліцензії були надані, зокрема копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно на трансформаторні підстанції.

Відповідно до положень статті 331 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України),  якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

Згідно з положеннями статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Разом з тим, інформації з витягу з Державного реєстру речових прав на право власності на нерухоме майно по трансформаторним підстанціям ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» надано не було.

При цьому, згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 07.12.2018, а саме Відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно заявлені ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» засоби провадження, зокрема ТП-1, 1-А, ТП-2, ТП-3 перебувають в управлінні ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» на підставі договору управління майном  від 24.09.2018, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА), переданих в управління АРМА  згідно з  ухвалою суду Солом’янського районного суду від 07.06.2018 у справі  № 760/14539/18.

Разом з тим, відповідно до статті 317 ЦК України власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. При цьому, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд (частина перша статті 319 ЦК України)

Враховуючи вище викладене, ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» на сьогодні не має у розпорядженні та/або користуванні, які є невід’ємними складовими права власності, заявлених засобів провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

Таким чином, ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» не відповідає вимогам абзацу третього пункту 1.3, підпункту 1 пункту 2.3 Ліцензійних умов щодо наявності у здобувача ліцензії заявлених засобів провадження господарської діяльності на праві власності, господарського відання (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, засоби провадження господарської діяльності

Отже, якщо ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії, НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме надати документи, що підтверджують відповідність ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» вимогам абзацу третього пункту 1.3, підпункту 1 пункту 2.3 Ліцензійних умов.

З огляду на викладене, відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» (код ЄДРПОУ 33525073) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у зв’язку з встановленням невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)