UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2018 року  /  НКРЕКП, Постанова від 30.11.2018 № 1589 "Про накладення штрафу на ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 14.12.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

30.11.2018         № 1589

 

Про накладення штрафу на ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 30 листопада 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової перевірки дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15 (далі – Ліцензійні умови з передачі електричної енергії), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15/1 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії за регульованим тарифом), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), від 14 серпня 2018 року № 283, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 10 липня 2018 року № 670 «Про проведення позапланової перевірки ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та посвідчення на перевірку від 16 липня 2018 року № 138, установлено, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) порушило:

підпункти 3.1.1 пунктів 3.1 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП звітність, передбачену Мінфіном та Держстатом України, та додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕКП в установленому порядку;

підпункт 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та іншими нормативними документами, пункти 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, зокрема:

підпункту 1.7.1 пункту 1.7, яким установлено, що для замовника послуги з приєднання технічні умови мають містити виключно вимоги щодо проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника) та щодо безпеки електропостачання,

підпункту 2.1.3 пункту 2.1, яким установлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок другого ступеня потужності становить 30 робочих днів, та в частині обов’язку електропередавальної організації повідомляти замовника про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання в день переривання встановленого абзацом третім цього підпункту строку із зазначенням кількості робочих днів продовження строку та переліку організацій, до яких звернулась електропередавальна організація щодо питання землевідведення з посиланням на офіційне листування (у редакції, що діяла до 12 травня 2017 року),

підпункту 2.1.3 пункту 2.1, яким установлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання, для електроустановок другого та третього ступенів потужності становить 30 календарних днів, та в частині обов’язку ліцензіата у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово та відповідно до вимог розділу IV цих Правил повідомляти замовника про збільшення терміну проектування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки) (у редакції, що діяла з 12 травня 2017 року),

підпункту 2.1.4 пункту 2.1 щодо підписання договору про користування електричною енергією після введення в експлуатацію електроустановок зовнішнього електрозабезпечення від точки приєднання до об’єкта замовника, підписання між електропередавальною організацією та замовником двох примірників акта про надання/отримання послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж та виконання усіх зобов’язань за договором про приєднання;

Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12 лютого 2013 року № 115, а саме:

пункту 1.4 в частині використання коштів, отриманих електропередавальною організацією як плата за приєднання, виключно для розвитку електричних мереж,

пункту 3.2 щодо обґрунтування розрахунку електропередавальною організацією ставок плати за стандартне приєднання за базовий період фактичними витратами, що були необхідні для будівництва та/або реконструкції електричних мереж від місця забезпечення потужності до місця приєднання електроустановок замовників, що відповідають критеріям стандартного приєднання;

пункту 3.3 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04 травня 2006 року № 562, у частині здійснення розрахунку вартості необлікованої електричної енергії з дня останнього контрольного огляду засобу обліку до дня усунення порушення, але не більше загальної кількості днів у 6 календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення;

пункту 6.2.2 ГНД 34.09.104-2003 «Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії», затвердженого наказом Мінпаливенерго від 17 грудня 2003 року № 757, щодо надання недостовірної інформації для розрахунку нормативних технологічних витрат електроенергії в Таблицях К.1.2 та К.10 додатка № 1 до Протоколу затвердження НХТВЕ на ІІ – ІV квартали 2018 року та І квартал 2019 року;

абзацу першого пункту 27 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 1999 року № 1357, яким установлено, що у разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання побутовим споживачем попередження про відключення електричної енергії енергопостачальник має право відключити побутового споживача від електричної мережі;

пункту 7 Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 29 жовтня 2010 року № 1421, у частині обов’язку електропередавальної організації упродовж п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання від постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом усіх документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку, надати постачальнику електричної енергії за нерегульованим тарифом два примірники підписаного та скріпленого печаткою (за наявності) договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

пункту 4.4 розділу ІV Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, у частині перевищення вартості виконаних заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, понад п’ять відсотків;

підпункти 7 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у форматі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

підпункт 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та підпункт 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої постановою НКРЕКП від 15 грудня 2016 року № 2232 «Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Чернігівобленерго» структури тарифу на розподіл та постачання електричної енергії.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» накласти штраф у розмірі 510 000 (п’ятсот десять тисяч) гривень на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії, а саме:

підпунктів 3.1.1 пунктів 3.1 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП звітність, передбачену Мінфіном та Держстатом України, та додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕКП в установленому порядку;

підпункту 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та іншими нормативними документами, пункти 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, зокрема:

підпункту 1.7.1 пункту 1.7, яким установлено, що для замовника послуги з приєднання технічні умови мають містити виключно вимоги щодо проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника) та щодо безпеки електропостачання,

підпункту 2.1.3 пункту 2.1, яким установлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок другого ступеня потужності становить 30 робочих днів, та в частині обов’язку електропередавальної організації повідомляти замовника про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання в день переривання встановленого абзацом третім цього підпункту строку із зазначенням кількості робочих днів продовження строку та переліку організацій, до яких звернулась електропередавальна організація щодо питання землевідведення з посиланням на офіційне листування (у редакції, що діяла до 12 травня 2017 року),

підпункту 2.1.3 пункту 2.1, яким установлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання, для електроустановок другого та третього ступенів потужності становить 30 календарних днів, та в частині обов’язку ліцензіата у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово та відповідно до вимог розділу IV цих Правил повідомляти замовника про збільшення терміну проектування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки) (у редакції, що діяла з 12 травня 2017 року),

підпункту 2.1.4 пункту 2.1 щодо підписання договору про користування електричною енергією після введення в експлуатацію електроустановок зовнішнього електрозабезпечення від точки приєднання до об’єкта замовника, підписання між електропередавальною організацією та замовником двох примірників акта про надання/отримання послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж та виконання усіх зобов’язань за договором про приєднання;

Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12 лютого 2013 року № 115, а саме:

пункту 1.4 в частині використання коштів, отриманих електропередавальною організацією як плата за приєднання, виключно для розвитку електричних мереж,

пункту 3.2 щодо обґрунтування розрахунку електропередавальною організацією ставок плати за стандартне приєднання за базовий період фактичними витратами, що були необхідні для будівництва та/або реконструкції електричних мереж від місця забезпечення потужності до місця приєднання електроустановок замовників, що відповідають критеріям стандартного приєднання;

пункту 3.3 Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04 травня 2006 року № 562, у частині здійснення розрахунку вартості необлікованої електричної енергії з дня останнього контрольного огляду засобу обліку до дня усунення порушення, але не більше загальної кількості днів у 6 календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення;

пункту 6.2.2 ГНД 34.09.104-2003 «Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії», затвердженого наказом Мінпаливенерго від 17 грудня 2003 року № 757, щодо надання недостовірної інформації для розрахунку нормативних технологічних витрат електроенергії в Таблицях К.1.2 та К.10 додатка № 1 до Протоколу затвердження НХТВЕ на ІІ – ІV квартали 2018 року та І квартал 2019 року;

абзацу першого пункту 27 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357, яким установлено, що у разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання побутовим споживачем попередження про відключення електричної енергії енергопостачальник має право відключити побутового споживача від електричної мережі;

пункту 7 Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 29 жовтня 2010 року № 1421, у частині обов’язку електропередавальної організації упродовж п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання від постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом усіх документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку, надати постачальнику електричної енергії за нерегульованим тарифом два примірники підписаного та скріпленого печаткою (за наявності) договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

пункту 4.4 розділу ІV Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, у частині перевищення вартості виконаних заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, понад п’ять відсотків;

підпунктів 7 пунктів 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, у форматі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання  у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:

1) відповідно до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955, урахувати в Інвестиційній програмі з розподілу електричної енергії на 2019 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017 року» без додаткових джерел фінансування у розмірі 500,77 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму економії коштів, що склалась при виконанні (фінансуванні та освоєнні) заходів Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2017 рік, у розмірі 65,80 тис. грн (без ПДВ),

суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності у 2017 році у розмірі 434,97 тис. грн (без ПДВ);

2) у строк до 31 грудня 2018 року:

ініціювати проведення контрольного огляду засобу обліку та звірки розрахунків із власником або користувачем об’єкта, який розташований
за адресою: вул. Центральна (Леніна), буд. 10 а, кв. 16, с. Новий Биків Бобровицького р-ну Чернігівської області, за фактично спожиту і оплачену електричну енергію та у разі сплати споживачем заборгованості за спожиту електричну енергію (за наявності) відновити електропостачання об’єкта
за цією адресою, про що у строк до 20 січня 2019 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернігівській області із наданням належним чином завірених копій підтвердних документів,

надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Чернігівській області актуальну інформацію щодо стану врегулювання спірної ситуації із Величко А. А. із наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, у тому числі оформленого акта звірки розрахунків за спожиту електричну енергію, підписаного обома сторонами,

скорегувати видані Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради технічні умови приєднання, яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок від 23 серпня 2017 року № 181-17 з урахуванням вимог законодавства, що діяло на дату їх видачі та оформлення між замовником договору про приєднання до електричних мереж, про що у строк до 20 січня 2019 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернігівській області із наданням належним чином завірених копій підтвердних документів,

привести свої дії по відношенню до гр. Калюжного М. В. у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом здійснення перерахунку нарахувань, здійснених на підставі Акта про порушення від 24 лютого 2017 року № 149888, за період з дня останнього контрольного огляду електролічильника до 24 лютого 2017 року, але не більше загальної кількості днів у шести календарних місяцях, та повернути різницю між сплаченими гр. Калюжним М. В. коштами та вартістю необлікованої електричної енергії після проведеного перерахунку, про що у строк до 20 січня 2019 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернігівській області із наданням належним чином завірених копій підтвердних документів,

надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Чернігівській області належним чином завірену копію Акта про надання послуги зі стандартного приєднання, підписаного гр. Труш Н. В. та представником ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»,

надати послугу зі стандартного приєднання замовникам гр. Жолобко М. М., ФОП Захарченко С. В. згідно з укладеними договорами про приєднання до електричних мереж та у порядку, визначеному Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32 (що діяли на момент виникнення договірних відносин із замовниками), про що у строк до 20 січня 2019 року письмово повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернігівській області з наданням належним чином завірених копій актів про надання послуги зі стандартного приєднання, підписаних зі сторони замовників та представника ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», відповідно до вимог Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 29 жовтня 2010 року № 1421, укласти з ТОВ «Енерго-Газ» договір про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, про що у строк до 20 січня 2019 року письмово повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Чернігівській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

3. Відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання:

1) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифів на розподіл електричної енергії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на 2019 рік шляхом їх зміни в бік зменшення на загальну суму 4 752,42 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму перевищення вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2017 рік, понад п’ять відсотків у розмірі 2 005,06 тис. грн (без ПДВ),

суму економії коштів, отриманої в результаті недофінансування витрат, затверджених структурою тарифів, з урахуванням сум перевищення фактичних витрат від планових показників, отриманих за результатами діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2017 році, у розмірі 2 747,36 тис. грн (без ПДВ);

2) у разі неврахування ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в Інвестиційній програмі з розподілу електричної енергії на 2019 рік статті «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017 року» без додаткових джерел фінансування у розмірі 500,77 тис. грн (без ПДВ) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифів на розподіл електричної енергії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» шляхом їх зміни в бік зменшення на відповідну суму.

 

 

Голова НКРЕКП               О.Кривенко

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)