UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2018 року  /  НКРЕКП, Постанова від 30.11.2018 № 1591 "Про відмову у видачі ліцензії з розподілу електричної енергії ТЗОВ "ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 05.12.2018

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

30.11.2018         № 1591

 

Про відмову у видачі ліцензії з розподілу електричної енергії ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ»

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 30 листопада 2018 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» (далі – ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ»), код ЄДРПОУ 33525073, про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії та додані до неї документи, одержані НКРЕКП 15 листопада 2018 року, та встановила.

Відповідно до розділу 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови), здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з розподілу електричної енергії, подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії за формою, наведеною в додатку 1, та документи згідно з переліком, визначеним пунктом 1.5 Ліцензійних умов.

При цьому згідно з положеннями пункту 1.6  Ліцензійних умов, якщо здобувач ліцензії відповідає таким критеріям:

має чинну ліцензію на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами або розподілу електричної енергії;

має встановлені НКРЕКП тарифи на розподіл/передачу електричної енергії;

не змінює місця провадження господарської діяльності відповідно до чинної ліцензії,

то для отримання нової ліцензії з розподілу електричної енергії здобувач ліцензії до заяви про отримання ліцензії додає скорочений перелік документів, визначений цим пунктом.

Слід відмітити, що відповідно до наданої ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» Відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі – Відомість) здобувач ліцензії планує провадити діяльність на території  м. Новий-Розділ та с. Гранки-Кути   Львівської області.

При цьому постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 16 липня 2009 року № 830 ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» було затверджено територію здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами як територію м. Новий Розділ згідно з Переліком місцевих (локальних) електричних мереж, зазначеним у додатку до цієї постанови.

Отже, заявлені здобувачем ліцензії місця провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії не повною мірою відповідають місцям провадження господарської діяльності відповідно до чинної ліцензії з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, що не відповідає вимогам пункту 1.6 Ліцензійних умов.

Таким чином, здобувач ліцензії до заяви про отримання ліцензії мав надати перелік документів, визначений пунктом 1.5 Ліцензійних умов.

Разом з тим здобувачем ліцензії не було надано всіх документів, передбачених пунктом 1.5 Ліцензійних умов, зокрема відсутні:

копії схем та актів розмежування балансової належності, узгоджених з іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб’єктами господарювання, електричні мережі яких приєднані одночасно до двох чи більше ліцензіатів);

електронні копії документів на електронному носії, що підтверджують перебування на законних підставах у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії засобів провадження господарської діяльності (напругою 6 кВ та вище) (крім тих, що занесені до державних паперових чи електронних інформаційних ресурсів, по яких необхідно вказати реквізити пошуку на відповідному ресурсі);

інформація за підписом керівника здобувача ліцензії про точки комерційного обліку, прилади та автоматизовані системи, що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб’єктами господарювання, через електричні мережі яких здійснюється прийом та/або віддача електричної енергії від інших ліцензіатів): місце встановлення приладів та автоматизованих систем обліку, їх тип та клас точності, інформація про власників приладів та автоматизованих систем обліку електричної енергії;

розрахунок тарифу на розподіл електричної енергії, здійснений відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕКП.

Також звертаємо увагу, що згідно з абзацом третім пункту 1.3 Ліцензійних умов засоби провадження господарської діяльності – система розподілу електричної енергії, що перебуває у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії (ліцензіата) та зазначена у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку).

При цьому відповідно до положень підпункту 1 пункту 2.3 Ліцензійних умов однією з технологічних умов провадження діяльності з розподілу електричної енергії є належність на праві  власності, господарського відання (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, засобів провадження господарської діяльності здобувачу ліцензії.

Згідно з наданою ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» Відомістю здобувач ліцензії планує провадити ліцензовану діяльність з використанням об’єктів системи розподілу електричної енергії, що перебувають у його власності.   

Відповідно до статті 317 Цивільного кодексу України власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

Разом з тим відповідно до інформації, наданої листом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство), від 21 листопада 2018 року № 3348/6.4-1-31-18/6, майно, належне ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» як єдиний майновий комплекс (зокрема заявлені здобувачем ліцензії засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії), згідно з ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 07 червня 2018 року у справі № 760/14539/18 перебуває під арештом із тимчасовим позбавленням права останнього на відчуження, розпорядження, користування та передано Національним агентством в управління ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» відповідно до договору управління майном (активами) від 24 вересня 2018 року та актів приймання-передачі об’єкта нерухомого майна від 05 жовтня 2018 року та від 31 жовтня 2018 року.

Зазначене вище підтверджує, що заявлені здобувачем ліцензії засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії не перебувають у користуванні та розпорядженні здобувача ліцензії.

Отже, ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» не відповідає вимогам абзацу третього пункту 1.3, підпункту 1 пункту 2.3 Ліцензійних умов щодо наявності у здобувача ліцензії заявлених засобів провадження господарської діяльності на праві власності, господарського відання (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Одночасно звертаємо увагу, що форми поданих ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» заяви про отримання ліцензії та Відомості не відповідають формам, наведеним у додатках 1 та 2 до Ліцензійних умов.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Таким чином, якщо ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії, НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме надати заяву про отримання ліцензії та Відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії за формами, визначеними додатками 1 та 2 до Ліцензійних умов, надати документи відповідно до пункту 1.5 Ліцензійних умов, а також надати документи, що підтверджують відповідність ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» вимогам абзацу третього пункту 1.3, підпункту 1 пункту 2.3 Ліцензійних умов.

З огляду на викладене, відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» (код ЄДРПОУ 33525073) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у зв’язку з встановленням невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

 

 

Голова НКРЕКП               О.Кривенко

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)