UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2015 року  /  НКРЕКП, Постанова від 30.09.2015 № 2499 "Про затвердження Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 01.12.2015
Дата оновлення:25.04.2019

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 25.05.2017 № 689, від 13.07.2017 № 919,

від 27.12.2017 № 1437, від 30.10.2018 № 1281, від 22.04.2019 № 580)

 

 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

30.09.2015                   № 2499

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

06.11.2015 за № 1385/27830

 

Про затвердження Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу

 

Відповідно до частини другої статті 46 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Типовий договір зберігання (закачування, відбору) природного газу, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 01 листопада 2012 року № 1398 «Про затвердження Типового договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 року за № 1956/22268.

3. Суб’єктам господарювання, що на підставі ліцензії здійснюють діяльність із зберігання природного газу, до 01 квітня 2016 року привести свої договірні відносини у відповідність до вимог Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу.

4. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері забезпечити подання цієї постанови в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії                                    Д.Вовк

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного комітету України                          Ю.Терентьєв

 

Голова Державної регуляторної служби України                   К.Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

30.09.2015 № 2499

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

06.11.2015 за № 1385/27830

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

зберігання (закачування, відбору) природного газу

 

____________________                                                                                                                       ____________________

(місце укладання)                                                                                                                                      (дата укладання)

 

________________________________________________________________________________________________________________________,

(найменування суб'єкта господарської діяльності, що здійснює зберігання природного газу)

що здійснює діяльність на підставі ліцензії __________________________________________________________________________________

(ліцензія на зберігання природного газу)

(далі – Оператор), в особі _________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________________________________________________________,

(довіреність або установчі документи Оператора)

та _____________________________________________________________________________________________________ (далі – Замовник),

(найменування, організаційно-правова форма Замовника – для юридичної

особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи – підприємця)

в особі _________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _________________________________________________________________________________________ (далі – Сторони),

(довіреність або установчі документи Замовника)

керуючись Законом України «Про ринок природного газу» та Кодексом газосховищ (далі – Кодекс), затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року за № 2495, уклали цей договір зберігання (закачування, відбору) природного газу (далі – Договір) про таке.

 

І. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни, що вживаються у Договорі, мають такі значення:

Регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

сайт Оператора – веб-сайт Оператора, що розміщений в мережі Інтернет за адресою:___________________, який містить чинну редакцію Договору та Кодексу, інформацію про права та обов’язки Сторін та іншу інформацію, передбачену Кодексом та Договором.

Інші терміни використовуються в Договорі у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок природного газу» та Кодексі.

 

ІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За Договором Оператор надає Замовнику послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу (далі – Послуги) шляхом надання йому доступу до потужності свого(їх) газосховища (газосховищ) на умовах, визначених у Договорі, а Замовник сплачує Оператору встановлену в Договорі вартість таких Послуг.

2.2. Послуги надаються на умовах, визначених у Кодексі, з урахуванням особливостей, передбачених Договором. При вирішенні всіх питань, що не обумовлені Договором, Сторони зобов'язуються керуватися Законом України «Про ринок природного газу» та Кодексом.

 

ІІІ. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗБЕРІГАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

3.1. Відповідно до Кодексу Оператор надає такі Послуги:

3.1.1. Річна потужність: надання робочого обсягу зберігання природного газу, мінімальний обсяг якого дорівнює 1 м3, а також гарантовану потужність закачування та відбору природного газу протягом відповідного базового сезону строком на 1 газовий рік.

3.1.2. Місячна потужність газосховища: надання робочого обсягу зберігання природного газу, мінімальний обсяг якого дорівнює 1 м3, а також потужність закачування та відбору природного газу строком на 1 газовий місяць. Гарантована потужність закачування або відбору надається Замовнику залежно від базового сезону, в якому замовляється Послуга.

3.1.3. Індивідуальна послуга: надання додаткового робочого обсягу зберігання природного газу та/або додаткової потужності відбору та/або закачування природного газу в разі використання Замовником річної потужності та/або місячної потужності газосховища. Послуга надається лише на переривчастій основі та за наявності вільної потужності відбору та/або закачування.

3.2. Замовник замовляє Послуги шляхом укладення з Оператором розподілу потужності за формою, установленою в додатку 1 до Договору (далі – Розподіл потужності).

3.3. Потужність закачування та відбору, що може використовуватися Замовником протягом певної газової доби, визначається відповідно до додатка 2 до Договору (далі – Криві закачування та відбору), що є невід’ємною частиною Договору. За 10 днів до початку базового періоду відбору Оператор проводить перерахунок кривої відбору для Замовника відповідно до фактичного обсягу активного газу Замовника, який зберігається на початок базового періоду відбору, про що Сторони укладають додаткову угоду.

3.4. Замовник може одночасно використовувати як гарантовану, так і переривчасту потужність газосховища. В першу чергу Замовник зобов’язаний використовувати розподілену йому гарантовану потужність закачування та відбору.

3.5. Строк зберігання природного газу дорівнює періоду, на який укладається Розподіл потужності.

3.6. При прийнятті газу Замовника на зберігання відповідно до умов Договору Оператор не набуває права власності на прийнятий газ Замовника.

3.7. Замовник має виконувати вимоги, визначені в Кодексі, подавати природний газ в точки виходу з газотранспортної системи до газосховища та приймати газ у точках входу до газотранспортної системи з газосховища в обсягах та відповідно до погоджених строків, установлених відповідно до Договору.

3.8. Закачування природного газу до газосховища здійснюється в період, що починається з першої газової доби квітня та закінчується останньою газовою добою вересня.

3.9. Відбір природного газу з газосховища здійснюється в період, що починається з першої газової доби жовтня та закінчується останньою газовою добою березня.

3.10. Порядок обліку природного газу, приймання-передача природного газу та документальне оформлення зазначених операцій здійснюються відповідно до вимог Кодексу.

3.11. Оператор звільняється від своїх обов’язків перед Замовником щодо надання Послуг у випадку неможливості здійснення відповідної діяльності через проведення ремонтних робіт або робіт з планового технічного обслуговування газосховища (газосховищ) або пов’язаних об’єктів.

За період призупинення або обмеження надання Послуг внаслідок робіт, що виконуються Оператором, постійна оплата за потужності підлягає відповідному зниженню на період впровадження обмежень.

 

IV. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

4.1. Оператор зобов’язаний:

своєчасно надавати Послуги належної якості;

розміщувати на своєму веб-сайті чинні тарифи, чинну редакцію типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу і Кодексу, заявки на розподіл потужності, номінації/реномінації та інші документи та форми, що передбачені до оприлюднення Оператором, Договором та Кодексом;

приймати заявки на розподіл потужності від Замовника відповідно до умов, установлених Кодексом;

забезпечувати наявність відповідних потужностей на точках виходу з газотранспортної системи до газосховищ та/або точках входу до газотранспортної системи з газосховищ згідно з Розподілом потужності;

забезпечити належну організацію та функціонування своєї диспетчерської служби;

вчасно оприлюднювати інформацію, що стосується прав Замовника на розподіл потужності, впровадження системних обмежень, аварій та перебоїв у функціонуванні газосховища, та іншу інформацію, що передбачена Кодексом;

забезпечувати належну якість газу Замовника на точках входу до газотранспортної системи зі своїх газосховищ;

здійснювати перерахунок вартості наданих послуг за Договором у разі недотримання рівня якості та/або величини тиску закачування/відбору природного газу Замовником;

забезпечувати конфіденційність інформації, одержаної від Замовника;

здійснити документальне переоформлення Договору в разі відчуження розподіленої Замовником потужності за Договором на користь третьої особи;

виконувати інші обов’язки, передбачені Договором та Кодексом.

4.2. Оператор має право:

отримувати від Замовника своєчасну плату за надані Послуги;

впроваджувати обмеження або припиняти/обмежувати надання потужності своїх газосховищ (закачування та/або відбір природного газу) у випадках, передбачених Договором та Кодексом;

у разі несплати або неповної оплати Замовником Послуг притримати та/або не погоджувати передачу природного газу Замовника, що переданий на зберігання відповідно до Договору третій особі, до повного розрахунку Замовника за надані Оператором Послуги;

відмовити в розподілі потужності у випадках, передбачених Кодексом;

отримувати оперативну інформацію від Замовника на запит своєї диспетчерської служби;

користуватися іншими правами, що передбачені чинним законодавством.

 

V. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:

своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість наданих за Договором Послуг;

дотримуватися обмежень, установлених цим Договором та Кодексом;

негайно виконувати розпорядження диспетчерської служби Оператора;

надавати Оператору заявки на розподіл потужності в межах затвердженого Розподілу потужності;

негайно повідомляти Оператора про зміну умов, які стали підставою для укладення Договору;

забезпечити можливість цілодобового зв’язку Оператора з представниками Замовника, зазначеними в Договорі;

виконувати інші обов’язки, передбачені Договором та Кодексом.

5.2. Замовник має право:

отримувати від Оператора Послуги належної якості та в обумовлені  Договором строки;

отримувати від Оператора всю необхідну інформацію щодо роботи газосховища, від якої залежить належне виконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, а також можливість користуватися Послугами Оператора;

користуватися іншими правами, що передбачені чинним законодавством.

 

VI. ТАРИФИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість Послуг розраховується за тарифами, що встановлюються Регулятором.

6.2. Оператор розміщує інформацію про чинні тарифи на своєму офіційному веб-сайті.

6.3. Тарифи є обов’язковими для Сторін з дати набрання ними чинності. Визначена на їх основі вартість Послуг буде застосовуватися Сторонами при розрахунках за Послуги згідно з умовами Договору.

6.4. Вартість Послуг на період газового місяця визначається як добуток тарифів і замовлених потужностей, визначених у додатку 1 до цього Договору.

6.5. Оплата вартості Послуг здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів в сумі вартості Послуг за газовий місяць на рахунок Оператора на умовах 100 відсотків попередньої оплати за п’ять робочих днів до початку газового місяця, у якому буде надаватися Послуга.

Замовник сплачує Оператору вартість Послуг незалежно від фактичного використання замовленої потужності.

6.6. Сторони дійшли згоди, що у разі якщо на кінець строку зберігання у газосховищі (газосховищах) Оператора залишається природний газ Замовника  і Замовник не замовив у Оператора новий Розподіл потужності щодо вказаного залишку газу, послуги зберігання продовжують надаватися Оператором у розмірі договірної потужності згідно з попереднім Розподілом потужності за півторакратним тарифом для послуги місячної потужності газосховища, установленим Регулятором.

Оператор до десятого числа місяця, наступного за газовим місяцем, надає Замовнику на його електронну адресу розрахунок вартості послуг зберігання та рахунок-фактуру. Замовник зобов’язаний здійснити оплату у строк до п’ятнадцятого числа місяця, наступного за газовим місяцем.

 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за  Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та Договором.

7.2. Сторона, що не виконує умови Договору зобов’язана в повному обсязі відшкодувати збитки, спричинені іншій Стороні.

7.3. Оператор відповідає за втрату газу Замовника в газосховищі під час його зберігання (закачування, відбору) у розмірі фактичних втрат, якщо не доведе, що втрата сталася не з його вини.

7.4. Оператор несе відповідальність за неналежне надання Послуг лише з моменту отримання природного газу в точці виходу з газотранспортної системи до газосховища та до моменту передачі природного газу в точці входу до газотранспортної системи з газосховища.

7.5. У разі порушення Замовником строків оплати, передбачених Договором, Замовник сплачує Оператору пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

7.6. Сторони добросовісно співпрацюють з метою забезпечення ефективної та безпечної експлуатації і використання газотранспортної системи. Сторони зобов’язуються вживати всіх можливих заходів для уникнення або зменшення збитків.

 

VIII. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Кодексом та Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору.

Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

8.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи щодо їх настання відповідно до чинного законодавства.

8.4. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку.

8.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від сплати Постачальнику за послуги, які були надані до їх виникнення.

Після припинення дії форс-мажорних обставин Сторона, що потрапила під їх дію, має негайно повідомити про це іншу Сторону та негайно виконати зобов’язання, які не були нею виконані в результаті настання форс-мажорних обставин.

 

IX. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Спірні питання та розбіжності щодо виконання умов Договору вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

10.1. Договір набирає чинності з дня його підписання та укладається на строк до __________________________.

Договір вважається продовженим на такий самий строк, якщо за місяць до закінчення строку дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов.

10.2. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово та підписуються уповноваженими особами Сторін.

Сторона зобов'язується письмово повідомити іншу Сторону про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 (десять) днів після настання таких змін.

10.3. У разі внесення та затвердження Регулятором змін до типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу Сторони зобов’язані протягом місяця внести відповідні зміни до Договору.

10.4. Цей Договір може бути розірваний:

за згодою Сторін Договору;

будь-якою Стороною в односторонньому порядку шляхом надання письмового повідомлення іншій Стороні за 30 календарних днів, якщо така  Сторона не виконує свої зобов’язання за Договором та за умови проведення повного розрахунку з іншою Стороною;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

10.5. Розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання своїх фінансових зобов’язань за Договором.

 

XI. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Уся інформація, що стосується Договору, виконання зобов’язань, прийнятих Сторонами, їх діяльності, та інша інформація і дані щодо відносин між Сторонами є конфіденційними і не можуть у будь-який спосіб передаватися чи розголошуватися будь-якій третій особі, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством, або за письмової згоди іншої Сторони.

11.2. Сторона не вважається такою, що порушує зобов’язання конфіденційності відповідно до пункту 11.1 Договору, якщо конфіденційна інформація розголошується відповідно до умов та в порядку, визначених у Кодексі та (або) Договорі, а також компетентним органам влади відповідно до порядку та в частині, визначених чинними законодавчими актами, акціонерам однієї із Сторін, членам регулюючих органів, співробітникам, для яких така інформація є необхідною для виконання обов’язків відповідно до їх функцій, юридичним і фінансовим радникам та аудиторам Сторін, а також учасникам ринку природного газу відповідно до порядку та в частині, передбачених нормативно-правовими актами.

11.3. Сторона, яка передає конфіденційну інформацію третім особам, у випадках, зазначених у Договорі, повинна вжити всіх можливих заходів для дотримання конфіденційності такими особами відносно інформації, що їм передається.

11.4. Зобов’язання Сторін щодо збереження конфіденційності є дійсними протягом двох років після припинення дії Договору.

 

XII. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

12.1. Сторони обмінюються інформацією, що стосується надання Послуг, відповідно до порядку і в строки, що передбачені Кодексом.

12.2. Будь-яке повідомлення, вимога, звіт або інша інформація, що має бути надана за Договором, має бути письмово оформлена і вважається наданою, якщо вона надіслана на адреси, вказані в Договорі, кур’єром, рекомендованим листом зі сплаченим поштовим збором, вручена особисто уповноваженій особі Сторони або у погоджених Сторонами випадках – електронною поштою.

12.3. Повідомлення, вимоги, звіти або інша інформація, надіслана або передана за допомогою засобів, зазначених у пункті 12.2 Договору, вважається отриманою адресатом на дату її отримання.

12.4. Уповноваженими представниками Оператора та Замовника, що призначені забезпечувати виконання положень Договору, є:

 


 

Оператор

Замовник

Ім’я, прізвище

 

 

Посада

 

 

Номер телефону

 

 

Номер факсу

 

 

Електронна пошта

 

 

 

12.5. Контактна інформація диспетчерського центру Оператора:


Адреса

Номер телефону

Електронна пошта

Номер факсу

 

 

 

 

 

 12.6. Сторони зобов’язані письмово інформувати одна одну про будь-які зміни у їх контактній інформації протягом 5 (п’яти) робочих днів. У випадку неповідомлення про зміни контактної інформації вся інформація, вимоги, рахунки та інша інформація, що надається відповідно до Договору, вважаються наданими, якщо вони повідомляються, використовуючи останню відому Стороні контактну інформацію.

 

XIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається в Оператора, другий – у Замовника.

 

XIV.  МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Оператор:

_________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

Замовник:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 

Тел.: __________________

Тел.: __________________

М. П. (за наявності)

_____________________________

(підпис, П.І.Б.)

М. П. (за наявності)

____________________________

(підпис, П.І.Б.)

___________ 20__ року

 

____________ 20__ року

 

Заступник директора Департаменту із

регулювання відносин у нафтогазовій сфері              Т.Рябуха

 


Додаток 1

до Типового договору зберігання

(закачування, відбору) природного газу

(пункт 3.2 розділу ІІІ)

 

РОЗПОДІЛ ПОТУЖНОСТІ

________________                         ______________

                                                                             (дата)                                         (місто)

 

№ з/п

Точка входу / виходу

Гарантована потужність

Потужність на перерваній основі

річна

місячна

річна

місячна

потужність

з

(рік, місяць, день)

До

(рік, місяць, день)

потужність

з

(рік, місяць, день)

до

(рік, місяць, день)

потужність

з

(рік, місяць, день)

до

(рік, місяць, день)

потужність

з

(рік, місяць, день)

до

(рік,місяць, день)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оператор

 

 

 

Замовник

 

 

 

(посада, П. І. Б., підпис)

 

М.П. (за наявності)

 

(посада, П. І. Б., підпис)

 

М.П. (за наявності)

 

 

Додаток 2

до Типового договору зберігання

(закачування, відбору) природного газу

(пункт 3.3 розділу ІІІ)

 

КРИВІ ЗАКАЧУВАННЯ ТА ВІДБОРУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оператор

 

 

 

Замовник

 

 

 

(посада, П.І.Б., підпис)

 

М.П. (за наявності)

 

(посада, П.І.Б., підпис)

 

М.П. (за наявності)

 

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 01.12.2015, № 93, ст. 3186

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)