Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Установлення, заміна та експлуатація засобів та вузлів обліку електричної енергії
Опубліковано 11 червня 2015 року о 18:01

Дата оновлення: 29.02.2024


Щодо відповідальності за технічний стан і обслуговування електроустановок, положеннями пунктів 2.2.1-2.2.6 глави 2.2 розділу ІІ Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – Правила), визначено, що межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності між споживачем (субспоживачем) і оператором системи (основним споживачем) за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок фіксуються в акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін.

Межа експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності, яка визначається правом власності споживача та оператора системи (основного споживача) на окремі елементи електричної мережі, або встановлюється за згодою сторін.

Якщо межа експлуатаційної відповідальності не збігається з межею балансової належності, у тому числі у випадку відсутності власника окремих елементів електричної мережі, сторони укладають договір про обслуговування ділянки між цими межами, в якому визначають взаємні обов'язки та відповідальність сторін з цього питання.

Точка розподілу електричної енергії встановлюється на межі балансової належності.

Крім того, межа експлуатаційної відповідальності між споживачем та оператором системи за технічний стан і обслуговування електроустановок напругою до 1000 В встановлюється:

 1. у разі повітряного відгалуження – у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку, або на ввідних клемах першого комутаційного апарата, встановленого на ввідному пристрої будівлі споживача;
 2. у разі кабельного вводу – на наконечниках кабелю живлення, приєднаних до ввідних клем першого комутаційного апарата, встановленого у ввідному пристрої будівлі споживача.

При цьому межа експлуатаційної відповідальності за технічний стан і обслуговування електроустановок напругою 1000 В і вище встановлюється:

 1. на з'єднувачі прохідного ізолятора повітряної лінії із зовнішньої сторони закритих розподільних пристроїв або на виході проводу з натяжного затискача портальної відтяжної гірлянди ізоляторів відкритих розподільних пристроїв;
 2. на наконечниках кабельних або повітряних вводів живильних чи розподільних ліній.

Щодо відповідальності за стан внутрішньобудинкових електричних мереж у багатоквартирному будинку (від вводу в будинок до відхідних клем вузла вимірювання побутового споживача) відповідає власник (балансоутримувач) цих мереж. Межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності у багатоквартирному будинку встановлюється:

 1. між власником (балансоутримувачем) внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирного будинку та оператором системи – відповідно до пункту 2.2.2 або пункту 2.2.3 глави 2.2 Правил;
 2. між власником (балансоутримувачем) мереж багатоквартирного будинку та власником вузла обліку побутового споживача, розміщеного у квартирі, – на вхідних клемах вузла вимірювання;
 3. між власником (балансоутримувачем) мереж багатоквартирного будинку та власником вузла обліку побутового споживача, розміщеного на сходовій клітці, – на вхідних клемах комутаційного апарата, встановленого до вузла вимірювання;
 4. між власником вузла обліку та споживачем – на відхідних клемах вузла вимірювання.

Межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності для індивідуальних будинків між споживачем та оператором системи встановлюється:

 1. у разі відгалуження від лінії електропередачі неізольованим проводом – у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку (при повітряному вводі);
 2. у разі кабельного вводу або використання ізольованого проводу при відгалуженні від лінії електропередачі – на наконечниках кабелю живлення або ізольованого проводу на ввідному пристрої будівлі, якщо ввідно-розподільний пристрій розташований усередині будівлі, або на вихідних клемах вузла вимірювання, якщо ввідно-розподільний пристрій та вузол обліку електроенергії розміщені ззовні будівлі.

За стан контактних з'єднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах, опломбованих у вузлах обліку засобів вимірювальної техніки, відповідає оператор системи.

Заміну елементів вузла обліку забезпечує його власник.

Щодо установлення, експлуатації засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), положеннями пунктів 2.3.2 – 2.3.10 глави 2.3 розділу ІІ Правил визначено, що для вимірювання з метою комерційних розрахунків за електричну енергію мають використовуватися розрахункові ЗВТ, які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (далі – Кодекс), Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.

Електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими ЗВТ для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також (за бажанням споживача) суміщеними з лічильником електричної енергії або окремими ЗВТ для контролю якості електричної енергії.

Підключення електроустановки споживача, яка не забезпечена розрахунковими засобами (засобом) вимірювальної техніки, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, забороняється, за винятком випадків, передбачених цими Правилами.

Розрахункові ЗВТ електричної енергії, технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, ЗВТ для контролю якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог Кодексу, Правил та проектних рішень.

Відповідальність за збереження і цілісність засобів комерційного обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування покладається на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені.

Відповідальним за експлуатацію та технічний стан засобів (вузлів) вимірювальної техніки є їх власник.

Щодо заміни засобів вимірювальної техніки, вищезазначеними положеннями Правил встановлено, що планова заміна, у тому числі на виконання вимог нормативно-правових актів, технічна підтримка та обслуговування розрахункових ЗВТ електричної енергії здійснюються постачальником послуг комерційного обліку (далі – ППКО) за договором про надання послуг комерційного обліку, який укладається між споживачем та постачальником послуг комерційного обліку відповідно до Кодексу.

Планова заміна, у тому числі на виконання вимог нормативно-правових актів, технічна підтримка та обслуговування розрахункових ЗВТ електричної енергії здійснюються їх власником господарським або підрядним способом або ППКО відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку, який укладається між споживачем та ППКО відповідно до Кодексу.

Непланова заміна, ремонт розрахункових ЗВТ здійснюється ППКО за рахунок учасника роздрібного ринку, на вимогу (за ініціативою) якого здійснюється непланова заміна, ремонт розрахункового ЗВТ.

Слід зазначити, що у разі виникнення у споживача сумніву у правильності показів засобів вимірювальної техніки та/або/або обсягів споживання електричної енергії, на підставі яких здійснювались нарахування у пред’явленому до оплати документі, споживач подає про це заяву оператору системи/ППКО, а у разі виникнення сумніву у правильності суми у пред’явленому до оплати документі щодо оплати за постачання або розподіл (передачу) електричної енергії - учаснику роздрібного ринку, який надав розрахунковий документ.

Учасник ринку протягом 5 робочих днів від дня одержання заяви перевіряє документ (рахунок) щодо оплати електричної енергії, послуг з розподілу (передачі), комерційного обліку електричної енергії, компенсації перетікань реактивної електричної енергії тощо, у разі необхідності звертається в установленому Кодексом порядку щодо перевірки даних комерційного обліку.

На підставі отриманих за результатами перевірки даних комерційного обліку електропостачальник, оператор системи та ППКО за необхідності проводять відповідні коригування.

За результатами перевірки учасник роздрібного ринку повідомляє споживача.

Послуги з облаштування вузла обліку електроустановки або реконструкції вузла обліку надаються споживачу ППКО відповідно до Кодексу.

Надання споживачу замовлених ним послуг з облаштування вузла обліку або реконструкції вузла обліку електричної енергії здійснюється за рахунок споживача.

У разі розділення обліку електричної енергії оплата послуг облаштування вузла обліку або реконструкції вузла (вузлів) обліку електричної енергії здійснюється за рахунок осіб, з ініціативи яких проводиться відповідне розділення.

У разі звернення побутового споживача до ППКО (оператора системи), який надає такому споживачу послуги комерційного обліку, із заявою щодо встановлення або заміни засобу вимірювальної техніки (реконструкції вузла обліку), який відповідає вимогам нормативних документів, ППКО надає такому побутовому споживачу замовлені ним послуги протягом 7 робочих днів від дня оплати побутовим споживачем вартості цих послуг.

Крім того, заміна або реконструкція вузла обліку здійснюється за рахунок ініціатора такої заміни або реконструкції в порядку, встановленому Кодексом. Під час розрахунку вартості облаштування вузла обліку або реконструкції вузла обліку електричної енергії ППКО враховуються:

 1. матеріальні витрати на виконання робіт (надання послуг), до складу яких входить вартість використаної ним власної сировини, матеріалів, виробів (ЗВТ), конструкцій;
 2. вартість використання машин і механізмів, які застосовуються для виконання цих робіт (послуг);
 3. вартість прямих витрат, які пов’язані з оплатою праці працівників, що задіяні у виконанні цих робіт (наданні послуг);
 4. відсоток загальновиробничих витрат та норма прибутку.

Звертаємо увагу, що споживач має право самостійно придбати ЗВТ, який відповідає вимогам Кодексу, Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких ЗВТ, та надати його ППКО для встановлення на своєму об'єкті відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку.

Під час купівлі ЗВТ споживач повинен керуватися рекомендаціями ППКО щодо технічних характеристик такого ЗВТ. Якщо проектні рішення улаштування вузла обліку передбачають дистанційне зняття даних показів, споживач має узгодити з ППКО тип лічильника електричної енергії.

ППКО має в порядку, встановленому Кодексом, увести в експлуатацію наданий споживачем ЗВТ.

У разі встановлення на об'єкті споживача ЗВТ, наданого ППКО цим споживачем, у калькуляції з облаштування вузла обліку або реконструкції вузла обліку електричної енергії не враховується вартість засобу вимірювальної техніки ППКО.

Щодо місця встановлення вузла обліку електричної енергії (ВОЕ), положеннями пунктів 5.1.1 – 5.1.3 глави 5.1 розділу V Кодексу передбачено, що усі точки комерційного обліку (далі – ТКО) мають бути оснащені вузлами обліку, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Улаштування вузлів обліку та інших засобів комерційного обліку (далі – ЗКО) необхідно здійснювати відповідно до вимог Кодексу, Правил, Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476 (далі – ПУЕ), та проєктних рішень.

Місце розміщення вузла обліку має бути захищеним від доступу сторонніх осіб, тварин, птахів, комах тощо, які можуть пошкодити обладнання, віддаленим від займистих матеріалів на відстань не менше 1,5 метра в усіх напрямах, безпечним і доступним для проведення технічного обслуговування, ремонту та заміни обладнання, відповідати вимогам правил безпеки та інших відповідних нормативних документів.

Вузли обліку необхідно встановлювати таким чином, щоб була забезпечена можливість доступу споживачів, учасників ринку та інших заінтересованих сторін до нього для цілей контрольного огляду та/або технічної перевірки, а також візуального зчитування результатів вимірювання з лічильника без застосування спеціальних засобів та інструментів.

Заміна або зміна місця встановлення справного, непошкодженого та повіреного ЗКО, встановленого відповідно до виданих технічних умов та/або рекомендацій та який відповідає вимогам цього Кодексу, ПУЕ та проєктним рішенням (незалежно від того хто є власником ЗКО), здійснюється ППКО за рахунок ініціатора такої заміни/зміни та виключно за взаємною документально підтвердженою згодою власника ЗКО, сторони, приєднаної до мережі, та оператора мережі (пункт 5.8.1 глави 5.8 розділу V Кодексу).

Щодо розділення/об’єднання обліку, положеннями пунктів 5.1.19-5.1.22 глави 5.1 розділу V Кодексу визначено, що у квартирах, будинках, приватних домогосподарствах або інших об'єктах індивідуального побутового споживача, розташованих за однією адресою, установлюється один ЗКО для побутових потреб незалежно від кількості господарських будівель.

На об’єкті побутового споживача має бути забезпечений окремий комерційний облік електричної енергії, що використовується на непобутові потреби.

Побутовий споживач (власник об’єкта) забезпечує встановлення окремого вузла обліку (площадки вимірювання) для непобутових потреб на підставі проєктних рішень.

При цьому, розділення обліку та встановлення окремих ЗКО на об’єкті користувача системи (зокрема споживача) здійснюється у разі:

1) створення додаткових площадок комерційного обліку на об’єкті для забезпечення окремого комерційного обліку на побутові та непобутові потреби або використання різних тарифів, тарифних планів, тарифних коефіцієнтів, різної вартості електричної енергії тощо;

2) поділу або виділу в натурі частки/часток з об'єкта нерухомого майна, що перебуває у власності двох або більше осіб (співвласників) та належить їм на праві спільної власності, для забезпечення окремого комерційного обліку споживання електроустановок кожного власника відповідних часток об’єкта.

Об’єднання комерційного обліку здійснюється у разі об’єднання двох або більше площадок комерційного обліку на об’єкті або проведення у встановленому законодавством порядку об’єднання об'єктів нерухомого майна в один об’єкт.

Оплата послуг з розділення/об’єднання обліку (улаштування або реконструкції ЗКО) здійснюється за рахунок осіб, з ініціативи яких проводиться відповідне розділення/об’єднання.

У разі розділення обліку у зв’язку із використанням на об’єкті побутового споживача електричної енергії на побутові та непобутові потреби, оплата послуг з улаштування або реконструкції вузлів обліку здійснюється за рахунок побутового споживача.

Звертаємо увагу, що індивідуальний побутовий споживач має право передати придбаний ним ЗКО оператору системи розподілу, а оператор системи розподілу повинен прийняти та поставити на свій баланс цей ЗКО у встановленому законодавством порядку за умови його відповідності вимогам цього Кодексу.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux