Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Облік електричної енергії споживачів
Опубліковано 11 червня 2015 року о 18:01

Дата оновлення: 01.04.2019

Установлення, заміна та експлуатація засобів та вузлів обліку електричної енергії

Щодо відповідальності за технічний стан і обслуговування електроустановок, положеннями пунктів 2.2.1-2.2.6 глави 2.2 розділу ІІ Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – Правила) передбачено, що межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності між споживачем (субспоживачем) і оператором системи (основним споживачем) за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок фіксуються в акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін.

Межа експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності, яка визначається правом власності споживача та оператора системи (основного споживача) на окремі елементи електричної мережі, або встановлюється за згодою сторін.

Якщо межа експлуатаційної відповідальності не збігається з межею балансової належності, у тому числі у випадку відсутності власника окремих елементів електричної мережі, сторони укладають договір про обслуговування ділянки між цими межами, в якому визначають взаємні обов'язки та відповідальність сторін з цього питання.

Точка розподілу електричної енергії встановлюється на межі балансової належності.

Крім того, межа експлуатаційної відповідальності між споживачем та оператором системи за технічний стан і обслуговування електроустановок напругою до 1000 В встановлюється:

 1. у разі повітряного відгалуження – у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку, або на ввідних клемах першого комутаційного апарата, встановленого на ввідному пристрої будівлі споживача;
 2. у разі кабельного вводу – на наконечниках кабелю живлення, приєднаних до ввідних клем першого комутаційного апарата, встановленого у ввідному пристрої будівлі споживача.

Межа експлуатаційної відповідальності за технічний стан і обслуговування електроустановок напругою 1000 В і вище встановлюється:

 1. на з'єднувачі прохідного ізолятора повітряної лінії із зовнішньої сторони закритих розподільних пристроїв або на виході проводу з натяжного затискача портальної відтяжної гірлянди ізоляторів відкритих розподільних пристроїв;
 2. на наконечниках кабельних або повітряних вводів живильних чи розподільних ліній.

Щодо відповідальності за стан внутрішньобудинкових електричних мереж – у багатоквартирного будинку (від вводу в будинок до відхідних клем вузла вимірювання побутового споживача) відповідає власник (балансоутримувач) цих мереж. Межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності у багатоквартирному будинку встановлюється:

 1. між власником (балансоутримувачем) внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирного будинку та оператором системи – відповідно до пункту 2.2.2 або пункту 2.2.3 глави 2.2 Правил;
 2. між власником (балансоутримувачем) мереж багатоквартирного будинку та власником вузла обліку побутового споживача, розміщеного у квартирі, – на вхідних клемах вузла вимірювання;
 3. між власником (балансоутримувачем) мереж багатоквартирного будинку та власником вузла обліку побутового споживача, розміщеного на сходовій клітці, – на вхідних клемах комутаційного апарата, встановленого до вузла вимірювання;
 4. між власником вузла обліку та споживачем – на відхідних клемах вузла вимірювання.

Межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності для індивідуальних будинків між споживачем та оператором системи встановлюється:

 1. у разі відгалуження від лінії електропередачі неізольованим проводом – у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку (при повітряному вводі);
 2. у разі кабельного вводу або використання ізольованого проводу при відгалуженні від лінії електропередачі – на наконечниках кабелю живлення або ізольованого проводу на ввідному пристрої будівлі, якщо ввідно-розподільний пристрій розташований усередині будівлі, або на вихідних клемах вузла вимірювання, якщо ввідно-розподільний пристрій та вузол обліку електроенергії розміщені ззовні будівлі.

За стан контактних з'єднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах, опломбованих у вузлах обліку засобів вимірювальної техніки, відповідає оператор системи.

Заміну елементів вузла обліку забезпечує його власник.

Щодо установлення, експлуатації засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), пунктами 2.3.2-2.3.10 глави 2.3 розділу ІІ Правил визначено, що для вимірювання з метою комерційних розрахунків за електричну енергію мають використовуватися розрахункові ЗВТ, які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку (Кодекс), Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.

Електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими ЗВТ для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також (за бажанням споживача) суміщеними з лічильником електричної енергії або окремими ЗВТ для контролю якості електричної енергії.

Підключення електроустановки споживача, яка не забезпечена розрахунковими засобами (засобом) вимірювальної техніки, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, забороняється, за винятком випадків, передбачених цими Правилами.

Розрахункові ЗВТ електричної енергії, технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, ЗВТ для контролю якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог Кодексу, Правил та проектних рішень.

Відповідальність за збереження і цілісність засобів комерційного обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування покладається на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені.

Відповідальним за експлуатацію та технічний стан засобів (вузлів) вимірювальної техніки є їх власник.

Щодо заміни засобів вимірювальної техніки, вищезазначеними положеннями Правил встановлено, що планова заміна, у тому числі на виконання вимог нормативно-правових актів, технічна підтримка та обслуговування розрахункових ЗВТ електричної енергії здійснюються постачальником послуг комерційного обліку (ППКО) за договором про надання послуг комерційного обліку, який укладається між споживачем та постачальником послуг комерційного обліку відповідно до Кодексу.

Планова заміна, у тому числі на виконання вимог нормативно-правових актів, технічна підтримка та обслуговування розрахункових ЗВТ електричної енергії здійснюються їх власником господарським або підрядним способом або ППКО відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку, який укладається між споживачем та ППКО відповідно до Кодексу.

Непланова заміна, ремонт розрахункових ЗВТ здійснюється ППКО за рахунок учасника роздрібного ринку, на вимогу (за ініціативою) якого здійснюється непланова заміна, ремонт розрахункового ЗВТ.

Слід зазначити, що у разі, коли у споживача виникає сумнів у правильності показів ЗВТ або визначення суми у пред’явленому до оплати документі щодо оплати за постачання або розподіл (передачу) електричної енергії споживач подає про це заяву учаснику роздрібного ринку, який надав розрахунковий документ.

У такому випадку, учасник ринку протягом 5 робочих днів від дня одержання заяви перевіряє документ (рахунок) щодо оплати електричної енергії, послуг з розподілу (передачі), комерційного обліку електричної енергії, компенсації перетікань реактивної електричної енергії тощо, у разі необхідності звертається в установленому Кодексом комерційного обліку порядку щодо перевірки даних комерційного обліку.

На підставі отриманих за результатами перевірки даних комерційного обліку електропостачальник, оператор системи та ППКО за необхідності проводять відповідні коригування.

За результатами перевірки учасник роздрібного ринку повідомляє споживача.

Послуги з облаштування вузла обліку електроустановки або реконструкції вузла обліку надаються споживачу ППКО відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку та Кодексу.

Надання споживачу замовлених ним послуг з облаштування вузла обліку або реконструкції вузла обліку електричної енергії здійснюється за рахунок споживача.

У разі розділення обліку електричної енергії оплата послуг облаштування вузла обліку або реконструкції вузла (вузлів) обліку електричної енергії здійснюється за рахунок осіб, з ініціативи яких проводиться відповідне розділення.

Крім того, заміна або реконструкція вузла обліку здійснюється за рахунок ініціатора такої заміни або реконструкції в порядку, встановленому Кодексом. Під час розрахунку вартості облаштування вузла обліку або реконструкції вузла обліку електричної енергії ППКО враховуються:

 1. матеріальні витрати на виконання робіт (надання послуг), до складу яких входить вартість використаної ним власної сировини, матеріалів, виробів (ЗВТ), конструкцій;
 2. вартість використання машин і механізмів, які застосовуються для виконання цих робіт (послуг);
 3. вартість прямих витрат, які пов’язані з оплатою праці працівників, що задіяні у виконанні цих робіт (наданні послуг);
 4. відсоток загальновиробничих витрат та норма прибутку.

Звертаємо увагу, що споживач має право самостійно придбати ЗВТ, який відповідає вимогам Кодексу, Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких ЗВТ, та надати його ППКО для встановлення на своєму об'єкті відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку.

Під час купівлі ЗВТ споживач повинен керуватися рекомендаціями ППКО щодо технічних характеристик такого ЗВТ. Якщо проектні рішення улаштування вузла обліку передбачають дистанційне зняття даних показів, споживач має узгодити з ППКО тип лічильника електричної енергії.

ППКО має в порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку, увести в експлуатацію наданий споживачем ЗВТ.

У разі встановлення на об’єкті споживача ЗВТ, наданого електропостачальнику послуг комерційного обліку цим споживачем, у калькуляції з облаштування вузла обліку або реконструкції вузла обліку електричної енергії не враховується вартість ЗВТ постачальника послуг комерційного обліку.

У разі встановлення побутовим споживачем у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки облаштування або реконструкція вузла обліку електричної енергії здійснюється відповідно до Кодексу, Правил та в порядку, встановленому Регулятором.

Щодо місця встановлення вузла обліку електричної енергії (ВОЕ), положеннями пунктів 1.1-1.3 глави 1 розділу VI; пункту 6.10 глави 6 розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (далі − Кодекс) передбачено, що вимоги до місця встановлення вузла обліку електроенергії визначаються відповідно до Правил улаштування електроустановок та Кодексу.

Місце розміщення ВОЕ має бути захищеним від доступу сторонніх осіб, тварин, птахів, комах тощо, які можуть пошкодити обладнання, віддаленим від займистих матеріалів на відстань не менше 1,5 м в усіх напрямках, безпечним і доступним для проведення технічного обслуговування, ремонту та заміни обладнання, відповідати вимогам правил безпеки та інших відповідних нормативних документів.

ВОЕ необхідно встановлювати таким чином, щоб була забезпечена можливість доступу до нього для цілей повірки ЗВТ, контрольного огляду та/або технічної перевірки, а також контролю результатів вимірювання електричної енергії в такий спосіб і в таких межах, як це визначено законами України, цим Кодексом та іншими нормативними документами.

ППКО повинен ввести в експлуатацію наданий споживачем ЗВТ з підтвердженням наявної повірки та його відповідності вимогам цього Кодексу.

Крім того, положеннями пунктів 1.5.27, 1.5.29 розділу І Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476 (далі − ПУЕ) передбачено, що лічильники потрібно розміщувати в легкодоступних для обслуговування приміщеннях, у вільному і нетісному для роботи місці. Робочий температурний діапазон лічильника має відповідати температурі умов використання протягом року.

Лічильники дозволено розміщувати в неопалюваних приміщеннях і коридорах розподільних пристроїв електростанцій і підстанцій, а також у шафах зовнішнього установлення.

Лічильники потрібно кріпити до пластмасових або металевих щитків. Висота від підлоги до коробки затискачів лічильника має бути в межах 0,8-1,7 м.

Звертаємо увагу, що пунктом 1.5.30 розділу І ПУЕ передбачено, що розрахункові лічильники приватних домоволодінь потрібно розміщувати в місцях, доступних для персоналу енергопостачальної компанії. Місце встановлення лічильника має бути визначене проектом та погоджене зі споживачем.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux