Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Формагей Олександр Леонідович
Член Комісії
Формагей Олександр Леонідович

Народився у 1978 році в м. Енергодар Запорізької області. 

Освіта

У 2000 році закінчив Університет внутрішніх справ за спеціальністю «Інформаційні системи в менеджменті», кваліфікація – спеціаліст з економіки та менеджменту.

У 2000 році – Університет внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист.

У 2020 році – Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність «Публічне управління та адміністрування», кваліфікація – магістр публічного управління та адміністрування.


Трудова діяльність

З 1995 по 2002 рр. проходив службу в Енергодарському міському відділі Управління Міністерства Внутрішніх Справ України в Запорізькій області.

З 2002 по 2004 рр. ­– старший слідчий прокуратури м. Енергодара; слідчий в особливо важливих справах прокуратури м. Запоріжжя.

З 2004 по 2007 рр. працював юристом в юридичній компанії.

З 2007 по 2011 рр. ­– заступник генерального директора з правових питань; директор з правових питань ВАТ «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго».

З 2011 по 2018 рр. ­– заступник директора департаменту юридичного забезпечення та майнових відносин - начальник відділу майнових відносин та корпоративних прав; заступник директора департаменту юридичного забезпечення та майнових відносин - начальник відділу майнових відносин та корпоративних прав, юридичного забезпечення міжнародних запозичень і контрактів; заступник директора департаменту юридичного забезпечення та майнових відносин апарату управління ПрАТ «Укргідроенерго».

З 2018 по 2019 рр. – член Національної комісії‚ що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

З 2020 по 2021 рр. – начальник служби з питань комплаєнсу апаратів управління ПрАТ «Укргідроенерго».

29 грудня 2021 року за результатами відкритого конкурсного відбору призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Має досвід роботи в електроенергетичній сфері на керівних посадах більше 10 років.


Дата оновлення: 05.02.2024

Обов'язки:

7.1 забезпечує діяльність НКРЕКП із захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії та державного регулювання в частині ліцензування господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, у нафтогазовому комплексі, у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері теплопостачання, встановлення тарифів на комунальні послуги у цій сфері, та також з питань енергоефективності;

7.2 організовує роботу НКРЕКП з питань:

 • оперативного моніторингу функціонування роздрібного ринку електричної енергії, у тому числі діяльності суб’єктів електроенергетики та їх взаємовідносин зі споживачами електричної енергії, дотримання умов та процедур розгляду звернень споживачів електричної енергії з питань продажу електричної енергії та надання пов’язаних з цим послуг;
 • врегулювання спорів між учасниками роздрібного ринку електричної енергії та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії;
 • участі у проведенні розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;
 • сприяння ефективному функціонуванню роздрібного ринку електричної енергії на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;
 • розгляду звернень, врегулювання спорів, надання роз’яснень з питань продажу електричної енергії споживачам та надання пов’язаних з цим послуг на роздрібному ринку електричної енергії;
 • взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що стосуються роздрібного ринку електричної енергії та належать до компетенції НКРЕКП, участі у підготовці проектів міжнародних договорів України;
 • співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) з питань захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії;
 • розгляд звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» з питань захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії та державного регулювання в частині ліцензування господарської діяльності, формування та реалізації державної політики у сфері теплопостачання, та підпис відповідей на них;
 • ліцензування господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, у нафтогазовому комплексі відповідно до вимог чинного законодавства;
 • формування та ведення реєстрів суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється НКРЕКП, об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише малих гідроелектростанцій) та реєстру учасників оптового енергетичного ринку;
 • надання послуг із сертифікації операторів системи передачі електричної енергії та газотранспортної системи;
 • участі у здійсненні моніторингу за дотриманням оператором системи передачі, оператором газотранспортної системи вимог про відокремлення і незалежність;
 • необхідності проведення перевірки дотримання оператором системи передачі, оператором газотранспортної системи вимог про відокремлення і незалежність;
 • участі у формуванні державної політики у сфері теплопостачання у частині забезпечення прозорості та відкритості її функціонування, проведення єдиної тарифної політики;
 • нормативно-правового регулювання питань щодо організації суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері теплопостачання інвестиційної діяльності, спрямованої на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню;
 • регулювання відносин, які виникають у процесі користування тепловою енергією, організації (проведенні) моніторингу функціонування сфери теплопостачання;
 • розгляду звернень, врегулювання спорів, надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП у сфері теплопостачання;
 • співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) з питань захисту прав споживачів у сфері теплопостачання;
 • впровадження заходів з енергоефективності, популяризації використання високоефективних технологій, а також інших питань у сфері забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг;
 • реєстрації учасників оптового енергетичного ринку, які здійснюють або мають намір здійснювати операції, пов’язані з оптовими енергетичними продуктами, та ведення такого реєстру;
 • взаємодії з Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства в частині надання інформації з реєстру учасників оптового енергетичного ринку;
 • здійснення моніторингу функціонування роздрібного ринку електричної енергії, який забезпечується шляхом аналізу та оцінки:
 • рівня прозорості та конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії,
 • рівня відкриття та ефективності функціонування роздрібного ринку електричної енергії, рівня конкуренції на роздрібному ринку, показників зміни постачальника і статистики відключень, застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію, а також будь-яких інших практик, що призводять до порушення, спотворення або обмеження конкуренції на роздрібному рину електричної енергії; роздрібних цін на товари (послуги) на роздрібному ринку електричної енергії,
 • виконання операторами систем передачі та розподілу їхніх функцій та зобов’язань щодо відокремлення та незалежності,
 • змін у структурі власності суб’єктів господарювання що виконують функції операторів передачі та розподілу електричної енергії,
 • виконання операторами систем передачі та розподілу умов щодо недискримінаційного доступу до їхніх мереж/систем, у тому числі доступу до мереж нових учасників ринків електричної енергії, зокрема виробників електричної енергії з відновлюваних джерел енергії (в частині укладення договорів),
 • роздрібних цін на товари (послуги) на роздрібному ринку електричної енергії,
 • наявності обмежувальних договірних практик, у тому числі виняткових положень, які можуть перешкоджати споживачам укладати договори одночасно з більш як одним постачальником або обмежувати таку можливість;

розробки:

 • нормативно-правових актів з регулювання відносин на роздрібному ринку електричної енергії, зокрема:
 • правил роздрібного ринку електричної енергії та типових форм договорів,
 • правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів,
 • правил врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;
 • ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, у нафтогазовому комплексі,
 • порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку;
 • порядку сертифікації операторів системи передачі на ринках електричної енергії та газу;
 • нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у сфері теплопостачання, зокрема:
 • правил користування тепловою енергією,
 • порядків формування тарифів на послугу з постачання гарячої води, послугу з постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляються за допомогою систем автономного теплопостачання,
 • процедур встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води, послугу з постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виробляються за допомогою систем автономного теплопостачання,
 • методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання,
 • порядків розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснює НКРЕКП;

7.3 забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці в межах компетенції;

7.4 спрямовує, координує та контролює діяльність Департаменту із регулювання відносин та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії, Департаменту із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг та Управління ліцензування;

7.5 погоджує положення про Департамент із регулювання відносин та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії, Департамент із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг та Управління ліцензування.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux