Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Важлива інформація для споживачів та інших учасників роздрібного ринку електричної енергії щодо заборони припинення електропостачання за заборгованість в період дії карантину, пов’язаного із запобіганням виникненню і поширенню коронавірусної інфекції COVI
Опубліковано 10 вересня 2021 року о 09:16

Звертаємо увагу учасників роздрібного ринку електричної енергії, що 20.08.2021 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж», (далі – Закон). Зокрема, Законом внесені зміни до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон про запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби), а саме:

 • виключено підпункт 5 пункту 3, яким було встановлено заборону на припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх не оплати або оплати не в повному обсязі;
 • розділ ІІ доповнено пунктом 3¹, яким встановлено, що на території регіонів України (областей, м. Києва, м. Севастополя), на яких установлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), на період дії «червоного» рівня епідемічної небезпеки та протягом 30 днів з дня його скасування забороняється припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх не оплати або оплати не в повному обсязі.

Необхідно зауважити, що до категорії громадян України, на яких поширюється дія пункту 3¹ розділу IІ «Прикінцеві положення» Закону про запобігання і поширення короновірусної хвороби, відносяться побутові споживачі відповідно до визначення, встановленого Законом України «Про ринок електричної енергії».

Враховуючи зазначене, електропостачальникам (постачальникам універсальних послуг) та операторам систем розподілу забороняється припиняти постачання (розподіл) електричної енергії побутовим споживачам, електроустановки яких розташовані на території регіонів України (областей, м. Києва, м. Севастополя), на яких установлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), за несплату або неповну оплату спожитої електричної енергії цими споживачами у період дії на відповідній території «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його скасування.

При цьому, слід зазначити, що до завершення 30 днів з дня скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) на певній території постачальник універсальних послуг може розпочати визначену Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), процедуру припинення електропостачання споживачам, зокрема оформити та направити побутовому споживачу попередження про припинення постачання електричної енергії за заборгованість за спожиту електричну енергію та надати оператору системи розподілу звернення щодо необхідності здійснення припинення електроживлення електроустановки відповідного споживача, при цьому передбачивши у відповідному попередженні та зверненні, що електропостачання побутовому споживачу буде припинено після завершення 30 днів з дня скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) на відповідній території.

Разом з тим, оператори систем розподілу під час здійснення заходів з припинення електроживлення електроустановок побутових споживачів за зверненням електропостачальників (постачальників універсальних послуг) мають враховувати офіційну інформацію Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо епідеміологічної ситуації на території регіону, де розташована електроустановка побутового споживача.

Якщо під час виконання процедури відключення, до зазначеної у зверненні електропостачальника (постачальника універсальних послуг) до оператора системи розподілу дати відключення електроустановки побутового споживача на території, де розташована електроустановка відповідного споживача, встановлюється «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), оператор системи розподілу не здійснює відключення електроустановки відповідного побутового споживача та має письмово повідомити електропостачальника (постачальника універсальних послуг) про відхилення звернення електропостачальника (постачальника універсальних послуг) з відповідним обґрунтуванням, а саме, з посиланням на норму пункту 3¹ розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону про запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби та відповідний протокол засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) на відповідній території (у тому числі, якщо звернення було надано електропостачальником (постачальником універсальних послуг) оператору системи розподілу до моменту встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) на відповідній території). У цьому разі, для припинення електропостачання відповідному споживачу після завершення 30 днів з дня скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) на відповідній території, електропостачальник (постачальник універсальних послуг) має повторно звернутися до оператора системи розподілу та вказати у зверненні дату здійснення відключення.

Крім того, звертаємо увагу операторів систем розподілу та постачальників універсальних послуг на необхідність дотримання вимог пункту 7.12 розділу VII ПРРЕЕ. Так, якщо електроустановку побутового споживача було відключено за ініціативою електропостачальника (постачальника універсальних послуг) через заборгованість споживача за спожиту електричну енергію, то у разі оплати споживачем вказаної заборгованості електропостачальник (постачальник універсальних послуг) має в день отримання інформації про погашення споживачем заборгованості звернутися до оператора системи розподілу щодо відновлення електроживлення електроустановки відповідного споживача, а оператор системи розподілу, у цьому разі, має протягом 3 робочих днів (у містах) або 5 робочих днів (у сільській місцевості) від дня отримання відповідного звернення електропостачальника (постачальника універсальних послуг) відновити електроживлення електроустановки споживача за рахунок електропостачальника (постачальника універсальних послуг). Разом з тим, враховуючи норму пункту 7.5 розділу VII ПРРЕЕ, якщо постачальник універсальних послуг розпочав процедуру відключення, зокрема, звернувся до оператора системи розподілу щодо відключення електроустановки споживача, а споживачем було оплачена заборгованість за спожиту електричну енергію до виконання відключення електроустановки, електропостачальник (постачальник універсальних послуг) в день оплати споживачем заборгованості (зарахування коштів на рахунок постачальника універсальних послуг) звертається до оператора системи розподілу щодо відміни припинення постачання електричної енергії відповідному побутовому споживачу, а оператор системи розподілу припиняє процедуру відключення електроустановки відповідного побутового споживача.

У свою чергу, після відновлення електроживлення електроустановки побутового споживача, цей споживач має відшкодувати електропостачальнику (постачальнику універсальних послуг) його витрати на припинення та відновлення електроживлення електроустановки побутового споживача, крім випадків якщо:

 • станом на момент оформлення попередження розмір заборгованості побутового споживача з оплати за спожиту електричну енергію був менший ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 • побутовим споживачем протягом двох розрахункових періодів, що передують дню відключення, було здійснено повну оплату спожитої електричної енергії.

Також звертаємо увагу, що встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) на території, на якій розташована електроустановка побутового споживача, яку було відключено від електричної мережі внаслідок порушення споживачем вимог ПРРЕЕ та умов укладених договорів (у тому числі відключено за заборгованість) під час іншого рівня епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) на цій території або до моменту запровадження на території України дії карантину, не є підставою для відновлення електроживлення електроустановки побутового споживача без усунення споживачем допущеного порушення (зокрема оплати заборгованості).

Додатково зазначаємо, що норми Закону про запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби не обмежують право операторів систем розподілу та електропостачальників (постачальників універсальних послуг) на припинення постачання (розподілу) електричної енергії непобутовим споживачам з підстав, визначених ПРРЕЕ (у тому числі за заборгованість непобутового споживача за спожиту електричну енергію), та побутовим споживача з інших визначених ПРРЕЕ підстав, окрім заборгованості побутового споживача за фактично спожиту електричну енергію.

Варто зауважити, що нормами Закону про запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби зберігається заборона постачальникам універсальних послуг на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня його відміни здійснювати нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення побутовими споживача платежів за спожиту електричну енергію.

Водночас вважаємо за доцільне звернути увагу усіх учасників роздрібного ринку електричної енергії на важливі аспекти, які забезпечують стабільне електропостачання та збалансовану роботу енергетичного ринку, а саме щодо необхідності дотримання умов укладених договорів про розподіл (постачання) електричної енергії, з боку ліцензіатів – безперервного розподілу та постачання електричної енергії, з боку побутових споживачів – здійснення розрахунків за спожиту електричну енергію.

Додатково повідомляємо, що у разі технічної чи економічної неможливості здійснювати побутовими споживачами повну оплату за спожиту електричну енергію, яка виникла у зв’язку із дією карантину та обмежувальних заходів, повідомляти (з наданням відповідного обґрунтування) про це постачальника універсальних послуг та ініціювати укладення графіка погашення заборгованості відповідно до порядку, визначеного пунктом 4.24 розділу IV ПРРЕЕ.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux