Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Отримання ліцензії
Опубліковано 11 червня 2015 року о 11:54

Дата оновлення: 22.02.2024

Звертаємо увагу ліцензіатів та суб’єктів господарювання, що мають намір отримати ліцензії в НКРЕКП, на можливість подання до НКРЕКП заяви та документів для отримання ліцензії та повідомлень про зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, в електронному вигляді не виходячи з дому чи офісу, авторизувавшись за ЕЦП (електронним цифровим підписом) на Порталі електронних сервісів Мінекономіки (https://my.gov.ua/).

Заява про отримання ліцензії подається за формою, визначеною ліцензійними умовами.

Форми заповнених заяв про отримання ліцензії та документів дивитися (скачати, заповнити, роздрукувати, у разі необхідності – зберегти) тут.

Форми заяв про отримання ліцензій та документів дивитися (скачати, заповнити, роздрукувати, у разі необхідності – зберегти) тут.

До заяви про отримання ліцензії додаються:

 1. документи, перелік яких визначений відповідними ліцензійними умовами та є вичерпним;
 2. копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або його уповноваженого представника) із відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);
 3. опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох екземплярах (у разі подання документів у паперовій формі). При поданні заяви поштовим відправленням посадовою особою НКРЕКП один екземпляр опису повертається здобувачу ліцензії поштовим відправленням.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАВАТИСЯ ДО ЗАЯВИ ПРО ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

Постачання електричної енергії споживачу

 • копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
 • відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу;
 • інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

Виробництво електричної енергії

 • копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
 • засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу, на підставі договору концесії або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заявлених засобів провадження господарської діяльності;
 • засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії сторінок технічних паспортів електрогенеруючого обладнання, що підтверджують установлену потужність заявленого електрогенеруючого обладнання (у разі відсутності технічного паспорта - інші документи, що підтверджують його технічні характеристики);
 • відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;
 • схема приєднання об'єктів електроенергетики здобувача ліцензії до електричної мережі із позначенням приладів обліку електричної енергії;
 • засвідчену керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копія документа, що засвідчує готовність заявленого об'єкта електроенергетики (новозбудованого) до експлуатації, виданого відповідно до законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності, або копія документа, що підтверджує право власності на заявлений об'єкт електроенергетики;
 • інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

Передача електричної енергії

 • відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії та диспетчерського (оперативно-технологічного) управління (додаток 2), до якої додаються електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць (область, район, місто, село тощо) на електронному носії із нанесеними на них електричними мережами здобувача ліцензії, та електронні копії документів на електронному носії, що підтверджують право власності здобувача ліцензії на засоби провадження ліцензованої діяльності (крім тих, що занесені до державних паперових чи електронних інформаційних ресурсів, по яких необхідно вказати реквізити пошуку на відповідному ресурсі);
 • розрахунок тарифу на послуги з передачі електричної енергії, здійснений відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕКП;
 • розрахунок тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, здійснений відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕКП.

Розподіл електричної енергії 

 • копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
 • копії схем та актів розмежування балансової належності, узгоджені з іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб'єктами господарювання, електричні мережі яких приєднані одночасно до двох чи більше ліцензіатів);
 • відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (додаток 2), до якої додаються електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць (область, район, місто, село тощо) на електронному носії із нанесеними на них системами розподілу електричної енергії здобувача ліцензії (напругою 6 кВ та вище) (із зазначенням точок розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб'єктами господарювання, через електричні мережі яких здійснюється прийом та/або віддача електричної енергії від інших ліцензіатів)) та електронні копії документів на електронному носії, що підтверджують перебування на законних підставах у власності здобувача ліцензії засобів провадження господарської діяльності (напругою 6 кВ та вище) (крім тих, що занесені до державних паперових чи електронних інформаційних ресурсів, по яких необхідно вказати реквізити пошуку на відповідному ресурсі);
 • інформація, яка надається за підписом керівника здобувача ліцензії, про точки комерційного обліку, прилади та автоматизовані системи, що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб'єктами господарювання, через електричні мережі яких здійснюється прийом та/або віддача електричної енергії від інших ліцензіатів): місце встановлення приладів та автоматизованих систем обліку, їх тип та клас точності, інформація про власників приладів та автоматизованих систем обліку електричної енергії;
 • розрахунок тарифу на розподіл електричної енергії, здійснений відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕКП;
 • інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

Здійснення функцій оператора ринку

 • інформація за підписом керівника здобувача ліцензії про структуру здобувача ліцензії та посадових осіб його органів управління;
 • відомість про засоби провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку;
 • розрахунок вартості послуг оператора ринку, виконаний відповідно до встановленого законодавством порядку;
 • проект кодексу поведінки;
 • копію документа, що підтверджує право здобувача ліцензії на використання програмного забезпечення для реалізації вимог правил ринку «на добу на перед» та внутрішньодобового ринку, здійснення інших функцій оператора ринку (за наявності).

Здійснення функцій гарантованого покупця

 • відомість про засоби провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця;
 • проект кошторису гарантованого покупця, складений відповідно до методики (порядку) формування кошторису гарантованого покупця, що затверджується НКРЕКП.

Перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність)

 • копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
 • відомість про засоби провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);
 • інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

Зберігання енергії

 • копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
 • засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу, на підставі договору концесії або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заявлених засобів провадження господарської діяльності;
 • засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії сторінок технічних паспортів, що підтверджують встановлену потужність заявлених засобів провадження господарської діяльності (у разі відсутності технічного паспорта – інші документи, що підтверджують його технічні характеристики);
 • відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності зі зберігання енергії;
 • однолінійна схема (схема електропостачання споживача із зазначенням ліній, що живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання) із позначенням приладів обліку електричної енергії, погоджені відповідним оператором системи передачі, оператором системи розподілу або ОМСР;
 • засвідчена керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копія документа, що підтверджує готовність установки зберігання енергії до експлуатації, виданого відповідно до законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності, зокрема сертифіката або декларації про готовність об’єкта до експлуатації, або у встановлених законом випадках копію іншого документа, що підтверджує готовність установки зберігання енергії до експлуатації;
 • інформацію про кінцевих бенефіціарів (контролерів) здобувача ліцензії (ліцензіата).


Розподіл електричної енергії малою системою розподілу


 • копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
 • документи, які підтверджують відповідність електричної мережі критеріям класифікації малої системи розподілу, а саме:
  • довідку за підписом керівника здобувача ліцензії, що розподіл електричної енергії мережами малої системи розподілу не здійснюється побутовим споживачам, а також не здійснюється транзит електричної енергії за межі малої системи розподілу;
  • електронні копії документів, що підтверджують перебування малої системи розподілу на праві власності у здобувача ліцензії;
  • карти відповідних територій об’єктів та/або земельних ділянок на електронному носії із нанесеною на них малою системою розподілу (із зазначенням точок розмежування балансової належності між здобувачем ліцензії та виробниками, операторами установок зберігання енергії, операторами системи передачі або розподілу електричної енергії, користувачами малої системи розподілу);
  • копію договору про спільне використання технологічних електричних мереж, укладеного між оператором системи розподілу та здобувачем ліцензії як з основним споживачем;
  • копію повідомлення про надання послуги з приєднання малої системи розподілу (у випадку приєднання до електричних мереж системи розподілу)/акта про надання послуги з приєднання малої системи розподілу (у випадку приєднання до електричних мереж системи передачі);
 • копію договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії із додатками та додатковими угодами до нього, укладеного оператором системи розподілу або оператором системи передачі зі здобувачем ліцензії;
 • довідку щодо прогнозованого місячного обсягу розподілу електричної енергії малою системою розподілу;
 • копії договорів про створення та функціонування індустріального парку (у разі розташування малої системи розподілу в межах індустріального парку або суміжних індустріальних парків);
 • відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії оператором малої системи розподілу згідно з додатком 2;
 • інформацію про точки комерційного обліку, сторону, відповідальну за ці точки комерційного обліку, прилади та автоматизовані системи, що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між здобувачем ліцензії та виробниками, операторами установок зберігання енергії, операторами системи передачі або розподілу електричної енергії, користувачами малої системи розподілу;
 • інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю здобувача ліцензії у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» згідно з додатком 3;
 • засвідчена керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копія документа, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, виданого відповідно до законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності, зокрема сертифіката або декларації про готовність об’єкта до експлуатації, або у встановлених законом випадках копію іншого документа, що підтверджує готовність об’єктів електричної мережі до експлуатації.


Агрегація на ринку електричної енергії


 • копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків або копія ID-картки з позначкою про відмову отримання ІПН (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
 • відомість про засоби провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії за формою згідно з додатком 2 до цих Ліцензійних умов;
 • копія договору (проєкт договору) про участь в агрегованій групі;
 • інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» за формою згідно з додатком 3 до цих Ліцензійних умов.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux