Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.04.2024
Постанова
від 16 квітня 2024 р. № 740
Київ
Про застосування санкцій до ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


ПОСТАНОВА

16.04.2024 № 740


Про застосування санкцій до ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії


Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 16 квітня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 22 березня 2024 року № 139, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 08 березня 2024 року № 462 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 15 лютого 2024 року № 92, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468 (далі – Ліцензійні умови з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)), та не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункт 2 у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункт 5 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством,

підпункт 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункт 7 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідної для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП,

підпункт 13 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункт 14 у частині постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку,

підпункт 17 у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії,

підпункт 29 у частині сплати своєчасно та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії,

підпункт 29 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункт 31 (у редакції, що діяла до 16 січня 2024 року) у частині надання інформації у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та порядку, визначених НКРЕКП,

підпункт 39 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункт 41 у частині надання учасникам ринку інформації, необхідної для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом системи розподілу, кодексом комерційного обліку, правилами роздрібного ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,

підпункт 40 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункт 42 у частині інформування споживачів у чіткий та прозорий спосіб, зокрема про вартість та умови надання послуг;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

підпункт 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункт 8 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункт 11 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії,

підпункт 12 у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

пункту 7.7.3 глави 7.3 розділу VII Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку), у частині здійснення оплати платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), а саме:

пункту 3.2.7 (у редакції, що діяла до 20 травня 2021 року) та пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III, згідно з яким публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника має містити, зокрема:

ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації;

визначену в ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу (передачі) території здійснення діяльності оператора системи, доступ до якої має електропостачальник і на якій пропонує відповідну комерційну пропозицію;

визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії через електропостачальника з наступним переведенням цієї оплати електропостачальником оператору системи або напряму з оператором системи;

наявність або відсутність штрафу за дострокове припинення дії договору, розмір штрафу;

строк дії договору та умови пролонгації;

урахування пільг, субсидій;

можливість постачання захищеним споживачам,

пункту 3.2.11 глави 3.2 розділу III, згідно з яким за наявності публічних комерційних пропозицій електропостачальник розміщує на своєму вебсайті та в центрах обслуговування споживачів бланк заяви-приєднання до договору постачання електричної енергії споживачу, в якому вказано найменування та адресу вебсайта електропостачальника, ЕІС-код електропостачальника як суб'єкта ринку електричної енергії, присвоєний у встановленому порядку, та містяться такі поля для заповнення споживачем:

обрана комерційна пропозиція;

прізвище, ім’я, по батькові споживача (для фізичних осіб) або назва (для юридичних осіб);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб) (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) - серія та номер паспорта) або код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) споживача;

наявність/відсутність статусу платника єдиного податку (для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб);

тип та адреса об’єкта, номер запису про право власності та реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно або назва, номер та дата видачі (підписання) документа, який підтверджує право користування об’єктом;

ЕІС-код об’єкта (площадки вимірювання);

найменування оператора системи, з яким споживач уклав договір про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

наявність пільг/субсидії (у разі укладення договору про постачання електричної енергії з індивідуальним побутовим споживачем);

джерело обміну документами (номер засобу зв’язку, офіційна електронна адреса та адреса електронної пошти (за наявності)),

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX (у редакції, що діяла до 01 липня 2020 року) у частині зазначення у рахунках за електричну енергію інформації, зокрема, про:

значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби,

телефони для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем,

строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника,

строк дії договору та можливість його пролонгації,

строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій;

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;

пункту 6 постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», згідно з яким учасники ринку (крім виробників та гарантованого покупця) при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується від’ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України».


Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункту 2 у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункту 5 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством,

підпункту 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункту 13 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункту 14 у частині постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку,

підпункту 17 у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії,

підпункту 29 у частині сплати своєчасно та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії,

підпункту 29 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункту 31 (у редакції, що діяла до 16 січня 2024 року) у частині надання інформації у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та порядку, визначених НКРЕКП,

підпункту 39 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункту 41 у частині надання учасникам ринку інформації, необхідної для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом системи розподілу, кодексом комерційного обліку, правилами роздрібного ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,

підпункту 40 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункту 42 у частині інформування споживачів у чіткий та прозорий спосіб, зокрема про вартість та умови надання послуг;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а саме:

підпункт 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункт 8 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункт 11 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії;

пункту 7.7.3 глави 7.3 розділу VII Правил ринку, у частині здійснення оплати платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме:

пункту 3.2.7 (у редакції, що діяла до 20 травня 2021 року) та пункту 3.2.8 глави 3.2 розділу III, згідно з яким публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника має містити, зокрема:

ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації;

визначену в ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу (передачі) території здійснення діяльності оператора системи, доступ до якої має електропостачальник і на якій пропонує відповідну комерційну пропозицію;

визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії через електропостачальника з наступним переведенням цієї оплати електропостачальником оператору системи або напряму з оператором системи;

наявність або відсутність штрафу за дострокове припинення дії договору, розмір штрафу;

строк дії договору та умови пролонгації;

урахування пільг, субсидій;

можливість постачання захищеним споживачам,

пункту 3.2.11 глави 3.2 розділу III, згідно з яким за наявності публічних комерційних пропозицій електропостачальник розміщує на своєму вебсайті та в центрах обслуговування споживачів бланк заяви-приєднання до договору постачання електричної енергії споживачу, в якому вказано найменування та адресу вебсайта електропостачальника, ЕІС-код електропостачальника як суб'єкта ринку електричної енергії, присвоєний у встановленому порядку, та містяться такі поля для заповнення споживачем:

обрана комерційна пропозиція;

прізвище, ім’я, по батькові споживача (для фізичних осіб) або назва (для юридичних осіб);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб) (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) - серія та номер паспорта) або код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) споживача;

наявність/відсутність статусу платника єдиного податку (для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб);

тип та адреса об’єкта, номер запису про право власності та реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно або назва, номер та дата видачі (підписання) документа, який підтверджує право користування об’єктом;

ЕІС-код об’єкта (площадки вимірювання);

найменування оператора системи, з яким споживач уклав договір про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

наявність пільг/субсидії (у разі укладення договору про постачання електричної енергії з індивідуальним побутовим споживачем);

джерело обміну документами (номер засобу зв’язку, офіційна електронна адреса та адреса електронної пошти (за наявності)),

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX (у редакції, що діяла до 01 липня 2020 року) у частині зазначення у рахунках за електричну енергію інформації, зокрема, про:

значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби,

телефони для подання заяв, претензій та скарг та надання повідомлень про загрозу для безпеки експлуатації електросистем,

строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника,

строк дії договору та можливість його пролонгації,

строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій;

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал.

2. Накласти штраф у розмірі 225 318 (двісті двадцять п’ять тисяч триста вісімнадцять) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідної для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 12 пункту 2.2 Ліцензійних умов з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) у частині здійснення купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

пункту 6 постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», згідно з яким учасники ринку (крім виробників та гарантованого покупця) при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується від’ємна сальдована величина більше ніж 1 МВт·год за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України».

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).


Голова НКРЕКП                                       Валерій ТАРАСЮК

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux