Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 27.05.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 27.05.2021
Постанова
від 26 травня 2021 р. № 885
Київ
Про відмову у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ»

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

26.05.2021         № 885

 

Про відмову у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ»

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 26 травня 2021 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ» (далі – ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ», Товариство), код ЄДРПОУ 35715626, про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та додані до неї документи, одержані НКРЕКП 18 травня 2021 року, та встановила.

Відповідно до підпункту 1 пункту 4.2 глави 4 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548 (далі – Порядок), підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, у тому числі заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, складені не за встановленою формою або не містять даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Порядком або ліцензійними умовами.

Відповідно до пункту 1.2 глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови), суб’єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам.

Пунктом 1.5 глави 1 Ліцензійних умов встановлено, що здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з виробництва електричної енергії, подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.

Згідно з пунктом 1.6 глави 1 Ліцензійних умов до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема:

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу, на підставі договору концесії або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заявлених засобів провадження господарської діяльності;

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії сторінок технічних паспортів електрогенеруючого обладнання, що підтверджують установлену потужність заявленого електрогенеруючого обладнання (у разі відсутності технічного паспорта – інші документи, що підтверджують його технічні характеристики);

відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до цих Ліцензійних умов;

схеми приєднання об’єктів електроенергетики здобувача ліцензії до електричної мережі із позначенням приладів обліку електричної енергії;

засвідчену керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копію документа, що засвідчує готовність заявленого об’єкта електроенергетики (новозбудованого) до експлуатації, виданого відповідно до законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності, або копію документа, що підтверджує право власності на заявлений об’єкт електроенергетики.

Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах за формою згідно з додатком 4 до цих Ліцензійних умов (пункт 1.7 глави 1 Ліцензійних умов).

Згідно з наданою ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ» Відомістю про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – Відомість) здобувач ліцензії має намір провадити господарську діяльність на даховій сонячній електростанції за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Зелена, 41, у складі модулів CHSM60M-HC у кількості 226 шт., інверторів FRONIUS SYMO 20.0-3-M – 2 шт. та FRONIUS ECO 25.0-3-S – 1 шт.

При цьому надана здобувачем ліцензії Відомість не містить інформації щодо інвентарних номерів модулів та інверторів, а також встановленої потужності інверторів.

Разом з цим здобувачем ліцензії не надано засвідчених копій сторінок технічних паспортів електрогенеруючого обладнання або інших документів, що підтверджують установлену (номінальну) потужність інвертора FRONIUS ECO 25.0-3-S.

Також в описі документів, що додаються до заяви, заяві про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та Відомості зазначене повне (скорочене) найменування здобувача ліцензії, яке не відповідає даним з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Крім того, відповідно до вимог пункту 5.27 Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07 квітня 2003 року № 55 (далі – ДСТУ 4163-2003), відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Надані копії документів до заяви засвідчені керівником ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ» без дотримання вимог ДСТУ 4163-2003.

Додатково зазначаємо, що відповідно до пунктів 6.1 та 6.11 договору оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Бахмута від 04 червня 2018 року № 171/18 (далі – Договір оренди) про передачу Товариству виробничого комплексу (покрівлі котельні та цеху мехремонту), розташованого у будинку № 41 по вул. Зелена, цей договір укладено строком на 2 роки 11 місяців, тобто його дія спливає 04 травня 2021 року. Продовження терміну дії договору здійснюється Орендодавцем шляхом укладення додаткової угоди до діючого Договору оренди або Договору оренди на новий термін.

При цьому здобувачем ліцензії не надано копій документів, що підтверджують продовження терміну дії Договору оренди.

Ураховуючи вищевикладене, здобувач ліцензії ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ» не відповідає вимогам пунктів 1.2, 1.5 – 1.7 глави 1 Ліцензійних умов, встановлених для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Відповідно до абзацу другого підпункту 5 пункту 4.2 глави 4 Порядку у разі відмови у видачі ліцензії на підставі встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам здобувач ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення, може подати до НКРЕКП нову заяву про отримання ліцензії.

У разі наміру ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ» звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме надати:

копії документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії, засвідчені у відповідності до вимог ДСТУ 4163-2003;

уточнену заяву про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 1 до Ліцензійних умов;

уточнену відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до Ліцензійних умов, із зазначенням у ній інформації щодо інвентарних номерів модулів та інверторів, а також встановленої потужності інверторів;

уточнений опис документів, що додаються до заяви, за формою, наведеною в додатку 4 до Ліцензійних умов;

належним чином засвідчені копії сторінок технічного паспорта або іншого документа, що підтверджує установлену потужність інвертора FRONIUS ECO 25.0-3-S.

З огляду на викладене та відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», підпункту 1 пункту 4.2 глави 4 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 35715626) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у зв’язку з невідповідністю здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

 

Голова НКРЕКП               В.Тарасюк

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux