Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 01.06.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 01.06.2021
Постанова
від 26 травня 2021 р. № 868
Київ
Про накладення штрафу на АТ "ЗАКАРПАТГАЗ" за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

26.05.2021                    № 868

 

Про накладення штрафу на АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 26 травня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планової перевірки дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, від 28 квітня 2021 року № 224, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІІ кварталі 2021 року» і від 07 квітня 2021 року № 617 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» та посвідчення про проведення планової перевірки від 10 березня 2021 року № 176, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ» (далі – АТ «ЗАКАРПАТГАЗ») (код ЄДРПОУ 05448610) порушило вимоги законодавства та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» в частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується: комплексно, у тому числі для підігріву води та приготування їжі, – до 01 січня 2016 року; тільки для приготування їжі – до 01 січня 2021 року,

частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині обов’язкового виконання суб’єктами господарювання рішень Регулятора,

пункту 4 постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» у частині незабезпечення облаштування засобами дистанційної передачі даних власних комерційних вузлів обліку, річний обсяг обліку природного газу яких від 10 тис. м3 до 100 тис. м3 – протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою  та річний обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. м3 (крім комерційних вузлів обліку природного газу з лічильниками типорозмірів G-1.6, G-2.5, G-4, G-6) – протягом двох років та шести місяців з дня набрання чинності цією постановою,

постанови НКРЕКП від 23 грудня 2016 року № 2361 «Про джерела фінансування Планів розвитку газорозподільної системи, газотранспортної системи та газосховищ на 2017 – 2026 роки» (далі – Постанова № 2361)  у частині заборони фінансування Плану розвитку до прийняття НКРЕКП рішення щодо затвердження відповідного Плану розвитку,

постанови НКРЕКП від 29 грудня 2017 року № 1615 «Про джерела фінансування Планів розвитку газорозподільної системи, газотранспортної системи та газосховищ на 2018 – 2027 роки» (далі – Постанова № 1615) у частині заборони фінансування Плану розвитку до прийняття НКРЕКП рішення щодо затвердження відповідного Плану розвитку,

пункту 2.1 глави 2 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Мінімальні стандарти), у частині забезпечення мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг з розподілу природного газу споживачу або замовнику (у випадках недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж),

пункту 2.3 глави 2 Мінімальних стандартів у частині сплати у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу, зазначених у пункті 2.2 цієї глави, Оператором ГРМ споживачу або замовнику (у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж) компенсації в розмірах, наведених у додатку 1 до цих Стандартів та вимог,

пункту 4.5 глави 4 Мінімальних стандартів у частині формування реєстру надання послуг Оператора ГРМ  згідно з додатком 9 до цих Стандартів та вимог,

пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів у частині подання інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави, Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника,

абзацу четвертого пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), відповідно до якого за відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та в цей самий строк надає йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) дозвіл на приєднання, проект договору на приєднання, проект технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати,

пункту 2 глави 2 розділу VІІ Кодексу ГРМ у частині обов’язку Оператора ГРМ на своєму вебсайті в мережі Інтернет оприлюднювати інформацію, яка має містити величини технічної та вільної (резервної) потужності в розрізі календарних місяців, включаючи дані попередніх трьох років, та щомісяця оновлюватися,

пункту 7 глави 9 розділу Х Кодексу ГРМ у частині складання у разі виявлення під час перевірки комерційного ВОГ чи його складових або контрольного огляду вузла обліку ознак порушень, зокрема наявності ознак несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, представником Оператора ГРМ на місці перевірки  акта про порушення,

пунктів 1 та 2 глави 10 розділу Х Кодексу ГРМ у частині ініціювання експертизи щодо перевірки пошкодження пломб/ЗВТ чи несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, пакування у присутності сторін пломби або ЗВТ в пакет з поліетилену чи з іншого цупкого матеріалу, який опломбовується пломбою Оператора ГРМ з унікальним номером та складення протоколу щодо направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу (по одному екземпляру для кожної сторони),

пункту 1 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині складання акта про порушення за формою, наведеною в додатку 16 до цього Кодексу, у разі виявлення у споживача або несанкціонованого споживача порушень, визначених у главі 2 цього розділу, на місці їх виявлення представником Оператора ГРМ,

пункту 4 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині дійсності акта про порушення у разі відмови споживача (несанкціонованого споживача) від підписання акта про порушення, надсилання споживачу відповідного акта про порушення рекомендованим поштовим відправленням протягом п’яти робочих днів з дня складання такого акта;

пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині визначення в акті про порушення місцезнаходження комісії з розгляду актів про порушення, дати та орієнтовного часу проведення засідання комісії, на якому буде розглядатися складений акт про порушення;

підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо провадження ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додавались до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки) у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата на письмову вимогу постачальника надати йому в десятиденний термін договір на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням газопостачання його споживачам, підключеним до газорозподільної системи ліцензіата;

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу І Плану розвитку газорозподільної системи на 2018 – 2027 роки газорозподільного підприємства ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 06 листопада 2018 року № 1354 (далі – розділ I (2018 рік) Плану розвитку), розділу І Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 – 2028 роки газорозподільного підприємства ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 04 грудня 2018 року № 1603 (далі – розділ I (2019 рік) Плану розвитку), та розділу І Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки газорозподільного підприємства АТ «ЗАКАРПАТГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3065 (далі – розділ I (2020 рік) Плану розвитку);

підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договорами транспортування природного газу;

підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами;

підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника;

підпункт 9 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов у частині недотримання строків розміщення на своєму вебсайті фактичних даних щодо величини середньозваженої вищої теплоти згоряння природного газу за кожним маршрутом переміщення газу з однаковими фізико-хімічними показниками у строк, передбачений нормативно-правовими актами.

Відповідно до статей 17, 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Накласти штраф на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ» у розмірі 102 000 (сто дві тисячі) гривень за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» в частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується: комплексно, у тому числі для підігріву води та приготування їжі, – до 01 січня 2016 року; тільки для приготування їжі – до 01 січня 2021 року,

частини дев’ятої статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині обов’язкового виконання суб’єктами господарювання рішень Регулятора,

пункту 4 постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» у частині незабезпечення облаштування засобами дистанційної передачі даних власних комерційних вузлів обліку, річний обсяг обліку природного газу яких від 10 тис. м3 до 100 тис. м3 – протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою  та річний обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. м3 (крім комерційних вузлів обліку природного газу з лічильниками типорозмірів G-1.6, G-2.5, G-4, G-6) – протягом двох років та шести місяців з дня набрання чинності цією постановою,

Постанови № 2361 у частині заборони фінансування Плану розвитку до прийняття НКРЕКП рішення щодо затвердження відповідного Плану розвитку,

Постанови № 1615 у частині заборони фінансування Плану розвитку до прийняття НКРЕКП рішення щодо затвердження відповідного Плану розвитку,

пункту 2.1 глави 2 Мінімальних стандартів у частині забезпечення мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг з розподілу природного газу споживачу або замовнику (у випадках недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж),

пункту 2.3 глави 2 Мінімальних стандартів у частині сплати у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу, зазначених у пункті 2.2 цієї глави, Оператором ГРМ споживачу або замовнику (у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж) компенсації в розмірах, наведених у додатку 1 до цих Стандартів та вимог,

пункту 4.5 глави 4 Мінімальних стандартів у частині формування реєстру надання послуг Оператора ГРМ  згідно з додатком 9 до цих Стандартів та вимог,

пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів у частині подання інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави, Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника,

абзацу четвертого пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ, відповідно до якого за відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та в цей самий строк надає йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) дозвіл на приєднання, проект договору на приєднання, проект технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати,

пункту 2 глави 2 розділу VІІ Кодексу ГРМ у частині обов’язку Оператора ГРМ на своєму вебсайті в мережі Інтернет оприлюднювати інформацію, яка має містити величини технічної та вільної (резервної) потужності в розрізі календарних місяців, включаючи дані попередніх трьох років, та щомісяця оновлюватися,

пункту 4 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині дійсності акта про порушення у разі відмови споживача (несанкціонованого споживача) від підписання акта про порушення, надсилання споживачу відповідного акта про порушення рекомендованим поштовим відправленням протягом п’яти робочих днів з дня складання такого акта,

пункту 8 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ у частині визначення в акті про порушення місцезнаходження комісії з розгляду актів про порушення, дати та орієнтовного часу проведення засідання комісії, на якому буде розглядатися складений акт про порушення;

підпункту 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо провадження ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додавались до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині  обов’язку ліцензіата на письмову вимогу постачальника надати йому в десятиденний термін договір на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням газопостачання його споживачам, підключеним до газорозподільної системи ліцензіата;

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання розділу І (2018 рік) Плану розвитку, розділу І (2019 рік) Плану розвитку та розділу І (2020 рік) Плану розвитку;

підпункту 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами;

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» забезпечити у строк:

1) до 01 липня 2021 року:

надання до НКРЕКП пояснень з питань щодо уточнення інформації у формах звітності № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» за 2017 рік та № 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» за 2020 рік з урахуванням даних, зазначених в Акті перевірки;

надання до НКРЕКП інформації щодо напрямів використання економії коштів за елементом витрат річної планованої тарифної виручки «у тому числі: вартість газу на технологічні та власні потреби» за 2017 рік;

виплати компенсацій 7 споживачам за недотримання Мінімальних стандартів та вимог до обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу:

3 споживачам з питання надання дозволу на приєднання, проєкту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати від дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних та/або дати усунення зауважень), у тому числі без необхідності їх узгодження з власником газових мереж (у строк до 10 робочих днів),

1 споживачу з питання пуску газу в газові мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період (у сільській місцевості у строк до 10 робочих днів),

2 споживачам з питань відновлення газопостачання (розподілу природного газу) за письмовим зверненням споживача (його постачальника) про відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу) (у міській місцевості у строк до 2 робочих днів),

1 споживачу з питань відновлення газопостачання (розподілу природного газу) за письмовим зверненням споживача (його постачальника) про відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу) (у сільській місцевості у строк до 5 робочих днів), про що повідомити НКРЕКП;

2) до 02 серпня 2021 року подання до НКРЕКП:

змін до Інвестиційної програми АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» на 2021 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» на 2021 – 2030 роки), якими передбачити додаткові заходи на загальну суму 1 415,21 тис. грн (без ПДВ) за рахунок економії коштів, що виникла при виконанні заходів Інвестиційних програм АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» на 2018 та 2019 роки – Планів розвитку газорозподільної системи на 2018 – 2027 роки та  на 2019 – 2028 роки відповідно;

оновленої інформації щодо кількості точок приєднання (споживачів), об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази та кількості персоналу ліцензіата за 2017 – 2020 роки;

інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 глави 4 Мінімальних стандартів, на паперових носіях, а саме: «Інформацію щодо показників комерційної якості надання послуг оператора газорозподільної системи за ІV квартал 2018 року» (додаток 5), «Перелік джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг Оператора ГРМ за ІV квартал 2018 року» (додаток 6), «Реєстр письмових звернень споживачів Оператора ГРМ за ІV квартал 2018 року» (додаток 7), «Реєстр послуг Оператора ГРМ за ІV квартал 2018 року» (додаток 9) та «Інформацію щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог за 2018 рік» (додаток 15);

інформації щодо приведення своїх дій у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом скасування рішення, прийнятого за результатами розгляду Акта про порушення від 16 травня 2019 року № 783 (споживач гр. Марушко М. І.);

інформації щодо приведення своїх дій у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом скасування рішення, прийнятого за результатами розгляду Акта про  порушення від 23 травня 2019 року № 789 (споживач гр. Горонді А. А.);

інформації відповідно до запитів НКРЕКП від 13 квітня 2021 року № 35/129-21 та від 19 квітня 2021 року № 35/140-21;

3) у строк до 01 грудня 2021 року:

довиконання заходів із встановлення 56 одиниць індивідуальних лічильників газу населенню за Інвестиційною програмою на 2018 рік без джерел фінансування;

довиконання заходів з заміни ШП-2 с. Керецьки Головна № 42, Свалявський р-н; ШГРП с. Дубрівка, Іршавський р-н; ШГРП по вул. І. Франка с. Білки, Іршавський р-н за Інвестиційною програмою на 2019 рік на загальну суму 102,09 тис. грн (без ПДВ);

довиконання заходів з заміни 4 408 одиниць індивідуальних лічильників газу  за Інвестиційною програмою на 2020 рік  на загальну суму 7 185,27 тис. грн (без ПДВ) відповідно до затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки;

довиконання заходів за Інвестиційною програмою на 2020 рік  на загальну суму 16 509,30 тис. грн (без ПДВ) відповідно до затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 – 2029 роки;

надання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт (підтверджуючих документів) за заходами Інвестиційної програми АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» на 2020 рік на загальну суму 497,76 тис. грн (без ПДВ) відповідно до затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи на  2020 – 2029 роки;

4) до 31 грудня 2021 року:

встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких природний газ використовується комплексно, у тому числі для підігріву води та приготування їжі; тільки для приготування їжі, відповідно до вимог підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»;

проведення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника;

облаштування засобами дистанційної передачі даних 10 власних комерційних вузлів обліку, а саме річний обсяг обліку природного газу яких становить від 10 тис. м3 до 100 тис. м3 – 9 од. та менше 10 тис. м3 (крім типорозмірів  G-1,6, G-2,5, G-4, G-6) – 1 од.;

укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами;

здійснення розрахунків з оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування, визначених договорами транспортування природного газу.

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини  другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону:

збільшення на загальну суму 42 724,6 тис. грн (без ПДВ);

зменшення в разі неподання АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» до НКРЕКП змін до Інвестиційної програми АТ «ЗАКАРПАТГАЗ»  на 2021 рік (розділ I Плану розвитку газорозподільної системи АТ «ЗАКАРПАТГАЗ»  на 2021 – 2030 роки) на суму коштів, зазначену в підпункті 2 пункту 2 цієї постанови;

зменшення в разі непідтвердження фактичного виконання та/або ненадання до НКРЕКП копій актів виконаних робіт (підтверджуючих документів) на суму коштів, зазначену в підпункті 3 пункту 2 цієї постанови.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux