Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.07.2021
Листи НКРЕКП
від 28 січня 2016 р. № 664/15.4/7-16
Київ
Лист від 28.01.2016 № 664/15.4/7-16 «Інформація про здійснення НКРЕКП державної регуляторної політики у 2015 році»

Дата розміщення на сайті: 05.02.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЛИСТ

28.01.2016         № 664/15.4/7-16

Державна регуляторна служба України

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.2004 № 152-р «Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади» та у зв'язку з вашим листом від 28.12.2015 № 9848/0/20-15 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Комісія), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президентові України і підзвітним Верховній Раді України.

НКРЕКП є органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг.

Діяльність НКРЕКП в 2015 році була спрямована на виконання основних завдань, визначених Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим Указом Президента України від 10.09.2014 № 715 (далі – Положення про НКРЕКП), зокрема на:

 • державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, нафтогазового комплексу, перероблення та захоронення побутових відходів;
 • здійснення ліцензування господарської діяльності;
 • забезпечення контролю за здійсненням ліцензійної діяльності;
 • забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення та нафтогазовому комплексі;
 • сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва і постачання електричної та теплової енергії, на ринку природного газу;
 • сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;
 • забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природної монополії;
 • обмеження впливу суб'єктів природних монополій на державну політику та сприяння конкуренції на суміжних ринках з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей;
 • захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення та у нафтогазовому комплексі.

НКРЕКП у 2015 році відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» вживались заходи щодо забезпечення максимальної відкритості процесу регуляторної діяльності та дотримання єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів.

Протягом звітного періоду Комісією приділялася особлива увага проведенню ефективної державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

Регуляторна діяльність НКРЕКП протягом 2015 року здійснювалась згідно із Планом діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, затвердженим наказом НКРЕКП від 11.12.2014 № 762, оприлюдненим відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет за адресою: www.nerc.gov.ua. Протягом року, дотримуючись принципу передбачуваності регуляторної діяльності, до цього Плану неодноразово вносилися зміни, які приймались на відкритих засіданнях Комісії та оприлюднювалися на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Так, згідно із зазначеним Планом, у 2015 році Комісією на виконання заходів, передбачених Ключовою подією 8 Програми (Матриці) стратегічних та інституційних реформ у рамках проекту «Друга програмна позика на політику розвитку», було розроблено проект Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (у сферах теплопостачання та житлово - комунальних послуг)».

Проект Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» розроблено разом з Міністерством енергетики та вугільної промисловості. При цьому, протягом року було проведено низку консультацій з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Світового банку, під час яких законопроект доопрацьовувався з метою максимального врахування актів acguis communautaire.

Обов'язковим кроком України, як сторони Договору про Енергетичне Співробітництво, відповідно до Третього енергетичного пакету ЄС, є законодавче врегулювання порядку створення та ліквідації національного регулятора у сфері енергетики, його повноважень, посилення його незалежності та професійності. Крім того, прийняття закону про регулятор є досить важливим з огляду на забезпечення здійснення Україною стратегічних та інституційних реформ відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС та в рамках виконання програми бюджетної підтримки зі сторони Світового банку «Друга багатосекторальна позика на політику розвитку (ППР2)», які є важливими частинами загальної зовнішньої фінансової допомоги, що надається Україні.

Законопроект повністю враховує положення Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії і Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/73/ЄС від 13 липня 2009 року про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, а також кращий міжнародних досвід щодо забезпечення незалежності та професійності національного регулятора.

28 травня 2015 року у Верховній Раді України зареєстрований за № 2966 проект Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики так комунальних послуг», внесений Кабінетом Міністрів України.

Метою прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг)» є забезпечення беззбиткового функціонування суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг, створення умов для залучення інвестицій у розвиток та технічне оновлення систем теплопостачання та водопостачання, своєчасне та в повному обсязі виконання боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики, зокрема, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.

Крім того, на виконання пункту 15 Плану коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10. 2014 року № 1014-р, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо переходу до використання альтернативних видів палива та переходу суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання». Прийняття проекту Закону забезпечить запровадження стимулювання заміщення природного газу при виробництві теплової енергії шляхом уведення окремого порядку формування тарифів на теплову енергію, що вироблялася із використанням природного газу, на теплову енергію, що виробляється без використання природного газу, а також забезпечення переходу суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, зокрема у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання.

Протягом звітного періоду прийнято 4 постанови Кабінету Міністрів України, розроблені НКРЕКП, а саме:

 • постанова від 02.03.2015 № 74 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання таким, що втратив чинність, Порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення». Метою прийняття постанови є покращення інвестиційного клімату газодобувних компаній, які реалізують газ суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для населення, вдосконалення державного регулювання роздрібних цін на природний газ для потреб населення та приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України до вимог чинного законодавства;
 • постанова від 15.04.2015 № 199 «Про внесення змін до переліку органів ліцензування». Постанову прийнято з метою приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до вимог чинного законодавства;
 • постанова від 05.08.2015 № 565 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)». Метою прийняття постанови є забезпечення єдиного підходу до визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ, нафти та нафтопродуктів, а також перероблення та захоронення побутових відходів, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у цих сферах;
 • постанова від 07.10.2015 № 818 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». Зазначену постанову розроблено з метою приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до вимог чинного законодавства.

Також у звітний період було прийнято 50 регуляторних актів НКРЕКП.

Здійснення державної регуляторної політики у сфері електроенергетики

Метою державного регулювання в електроенергетиці є забезпечення балансу інтересів держави, суб’єктів електроенергетики та споживачів електричної енергії, забезпечення впевненості інвесторів у стабільності правил здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці та посилення конкуренції на ринку електричної енергії, захист прав споживачів електричної енергії.

Ураховуючи загальні цілі державного регулювання в електроенергетиці та з метою забезпечення удосконалення нормативно-правової бази, що регулює відносини на ринку електричної енергії, НКРЕКП прийнято:

 • постанову від 12.02.2015 № 176 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж». Постанову прийнято на виконання вимог підпункту 30 пункту 4 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» та з метою забезпечення прозорості процедури експорту та імпорту електричної енергії та сприяння розвитку конкурентного середовища на ринку електричної енергії;
 • постанову від 26.02.2015 № 221 «Про внесення зміни до Порядку застосування тарифів на електроенергію». Цю постанову прийнято з метою виконання заходів для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями, а саме стимулювання споживачів до використання електричної енергії у нічний час, оскільки споживання електричної енергії побутовими та непобутовими споживачами протягом доби та пори року відрізняється нерівномірністю, що створює дефіцит електричної потужності у часи максимального навантаження енергосистеми України. З прийняттям цієї постанови зменшуватиметься навантаження на об’єднану енергетичну систему України, а побутовим споживачам оптимізовано тарифний коефіцієнт на електричну енергію в нічний період;
 • постанову від 02.04.2015 № 1199 «Про затвердження Змін до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії». Постанову прийнято з метою виконання основних завдань НКРЕКП, які визначені законами України «Про електроенергетику», «Про природні монополії», зокрема державне регулювання цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках та стимулювання їх до підвищення якості товарів та ефективності регульованої діяльності з поступовим скороченням неефективних витрат та забезпечення створення умов для залучення інвестицій з метою сталого функціонування та розвитку;
 • постанову від 23.04.2015 № 1308 «Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України». Постанову прийнято з метою реалізації положень розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», якими передбачено, що примірна форма договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;
 • постанову від 25.06.2015 № 1873 «Про внесення змін до форми звітності № 4-НКРЕ (місячна) «Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів» та Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕ (місячна) «Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів». Метою постанови є приведення форми звітності № 4-НКРЕ (місячна) «Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів» у відповідність до постанови НКРЕКП від 26 лютого 2015 року № 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню»;
 • постанову від 30.06.2015 № 1972 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях»;
 • постанову від 02.07.2015 № 1992 «Про затвердження Змін до Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж». Метою прийняття цієї постанови є підвищення ефективності державного регулювання шляхом створення рівних умов для купівлі електричної енергії споживачами України у постачальників електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом;
 • постанову НКРЕКП від 08.10.2015 № 2563 «Про затвердження Змін до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії». Постанову прийнято з метою забезпечення підвищення ефективності державного регулювання у сфері платіжно-розрахункових відносин оптового ринку електроенергетики;
 • постанову від 15.10.2015 № 2585 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках». Метою прийняття постанови є закріплення на законодавчому рівні єдиних підходів до формування, подання, розгляду, схвалення, перегляду, виконання інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках для забезпечення прозорого механізму встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії зазначеним ліцензіатам;
 • постанову від 26.10.2015 № 2645 «Про затвердження Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії». Метою постанови є впровадження уніфікованого підходу при визначенні витрат на оплату праці ліцензіатам, що здійснюють господарську діяльність у сфері енергетики, з урахуванням прогнозу соціально-економічного розвитку України та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних напрямів бюджетної політики;
 • постанову від 29.10.2015 № 2684 «Про затвердження Змін до Правил користування електричною енергією». Постанову прийнято на виконання Указу Президента України від 14 листопада 2014 року № 876 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року «Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року» та з метою забезпечення енергетичної безпеки держави і здійснення невідкладних заходів щодо сталого проведення опалювального сезону 2015/16 року, в частині поліпшення стану розрахунків за спожиту електричну енергію. Постановою передбачено введення в дію системи попередньої оплати за спожиту електричну енергію усіма категоріями споживачів.

Здійснення державної регуляторної політики у сфері альтернативної електроенергетики

04 червня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 514-VIII «Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (далі – Закон), яким унесено зміни, зокрема, у частину шосту статті 15 Закону України «Про електроенергетику» в частині того, що електрична енергія, вироблена з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, придбавається енергопостачальниками, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами.

Так, на виконання вимог Закону НКРЕКП прийнято:

 • постанову від 19.11.2015 № 2810 «Про затвердження Порядку розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом»;
 • постанову від 19.11.2015 № 2811 «Про внесення змін до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 19 травня 2004 року № 514 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»;
 • постанову від 10.12.2015 № 2934 «Про затвердження Змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між державним підприємством «Енергоринок» та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії». Ця постанова забезпечує усунення вимоги щодо обов’язковості погодження Договору з боку НКРЕКП та приводить його у відповідність до зміненого механізму розрахунку «зеленого» тарифу.

Впровадження стимулюючого регулювання в електроенергетиці

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони та Договором про заснування Європейського Співтовариства в частині впровадження Директиви 2009/72/ЄС передбачена необхідність впровадження стимулюючого регулювання в електроенергетиці.

Впровадження стимулюючого регулювання створить привабливий інвестиційний клімат для розвитку та модернізації об’єктів енергетики України. Стимулююче регулювання передбачає встановлення фіксованих тарифів на передачу та постачання електроенрегії на довгостроковий період та буде стимулювати енергокомпанії зменшувати (оптимізовувати) свої витрати. Крім того, стимулююче регулювання зобов’язуватиме енергопостачальні компанії підвищити якість та надійність постачання електричної енергії споживачам.

Відповідно до цього Програмою Уряду та стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» передбачено вдосконалення існуючої нормативної бази тарифоутворення в енергетиці, зокрема перехід до стимулюючого тарифоутворення у сфері передачі та постачання електричної енергії.

Також, перехід на стимулююче тарифоутворення для послуг з розподілу електроенергії, постачання електроенергії за регульованим тарифом, транспортування та розподілу природного газу передбачено Коаліційною угодою Верховної Ради України VIII скликання.

Так, з метою удосконалення нормативного забезпечення переходу на стимулююче регулювання НКРЕКП розроблено та прийнято:

 • постанову від 02.07.2015 № 1991 «Про затвердження Змін до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії». Застосування стимулюючого тарифоутворення передбачає відокремлення діяльності ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами від діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, зокрема відокремлення планових та фактичних витрат згідно зі схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою;
 • постанову від 08.10.2015 № 2562 «Про внесення змін до Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики»;
 • постанову від 29.10.2015 № 2674 «Про затвердження Змін до Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання». Прийняття цієї постанови забезпечить перехід до стимулюючого тарифоутворення у сфері передачі та постачання електричної енергії, що сприятиме залученню інвестицій та забезпечить стимули суб’єктам господарської діяльності, що здійснюють діяльність у відповідних сферах, для ефективної роботи та наданню якісних послуг споживачам, та можливість виконати вимоги Процедури та, відповідно, впровадити методологію стимулюючого тарифоутворення у сфері передачі та постачання електричної енергії з 01 січня 2016 року;
 • постанову від 08.10.2015 № 2561 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 липня 2013 року № 1009 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 10 січня 2014 року № 7». Метою прийняття постанови є вдосконалення нормативно-правових актів з питань стимулюючого регулювання та зміни параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії.

Здійснення державної регуляторної політики у нафтогазовому комплексі

Одними з основних завдань Комісії є державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій на ринку природного газу, сприяння розвитку конкуренції на ринку природного газу, сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій, а також розроблення і затвердження алгоритму розподілу коштів.

Так, протягом 2015 року з метою виконання завдань, визначених Положенням про НКРЕКП, та положень Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» Комісією прийнято:

 • постанову від 22.01.2015 № 33 «Про затвердження Типового договору на розподіл природного газу;
 • постанову від 22.01.2015 № 35 «Про затвердження Типового договору на постачання природного газу за регульованим тарифом»;
 • постанову від 14.05.2015 № 1559 «Про внесення змін до Типового договору на розподіл природного газу»;
 • постанову від 14.05.2015 № 1558 «Про затвердження Змін до Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу»;
 • постанову від 16.04.2015 № 1249 «Про затвердження Змін до Порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення»;
 • постанову від 18.06.2015 № 1786 «Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами». Порядок, затверджений цією постановою, встановлює єдиний механізм формування, встановлення (перегляд) тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами.

01 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок природного газу», який має на меті приведення національного законодавства у відповідність до Третього енергетичного пакету, зокрема, шляхом імплементації Директиви 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу і Регламенту 715/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж передачі природного газу.

Відповідно до абзацу першого частини 9 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок природного газу» до 01.10.2015 року Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, необхідно забезпечити прийняття та затвердження нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Так, 30 вересня 2015 року НКРЕКП було прийнято низку постанов, спрямованих на реалізацію Закону України «Про ринок природного газу»:

 • постанова № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи»;
 • постанова № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»;
 • постанова № 2495 «Про затвердження Кодексу газосховищ та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу»;
 • постанова № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»;
 • постанова № 2497 «Про затвердження Типового договору транспортування природного газу»;
 • постанова № 2498 «Про затвердження Типового договору розподілу природного газу»;
 • постанова № 2499 «Про затвердження Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу»;
 • постанова № 2500 «Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам»;
 • постанова № 2501 «Про затвердження Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії»;
 • постанова № 2516 «Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов'язки»;
 • постанова № 2517 «Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання».

Здійснення державної регуляторної політики у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Одним з основних завдань Комісії є державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

Так, протягом 2015 року з метою виконання завдань, визначених Положенням про НКРЕКП, Комісією прийнято:

 • постанову від 23.04.2015 № 1305 «Про затвердження Порядку визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». Метою постанови є впровадження єдиної процедури визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб’єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;
 • постанову від 15.01.2015 № 13 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)». Постанову прийнято з метою запровадження єдиної процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), а також форм подачі суб’єктами господарювання, які є виконавцями послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) розрахункових матеріалів до НКРЕКП, визначення термінів, процедури подання та розгляду таких документів.

У сфері ліцензування господарської діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, протягом 2015 року НКРЕКП прийнято:

 • постанову від 12.01.2015 № 9 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом»;
 • постанову від 15.01.2015 № 20 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ»;
 • постанову від 22.01.2015 № 59 «Про внесення змін до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 06 жовтня 1999 року № 1305». Основною метою прийняття цієї постанови є забезпечення якісного надання адміністративних послуг з ліцензування у сфері енергетики шляхом внесення відповідних змін до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 06 жовтня 1999 року № 1305.

З метою забезпечення прозорості і відкритості діяльності Комісії на ринках природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП розроблено та прийнято постанову від 19.03.2015 № 826 «Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб'єктів природних монополій».

Крім того, протягом 2015 року було прийнято ряд рішень щодо визнання такими, що втратили чинність, регуляторних актів НКРЕКП з метою приведення нормативно-правової бази НКРЕКП у відповідність до чинного законодавства, а саме:

 • постанову від 12.01.2015 № 8 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 року № 11»;
 • постанову від 22.01.2015 № 34 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 06 вересня 2012 року № 1164»;
 • постанову від 22.01.2015 № 36 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22 вересня 2011 року № 1580»;
 • постанову від 12.02.2015 № 177 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»;
 • постанову від 13.03.2015 № 785 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»;
 • постанову від 23.04.2015 № 1304 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 24 січня 2014 року № 23»;
 • постанову від 30.09.2015 № 2518 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України»;
 • постанову від 15.10.2015 № 2591 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 11 квітня 2013 року № 408»;
 • постанову від 12.11.2015 № 2793 «Про визнання такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 березня 2011 року № 466 та деяких постанов НКРЕКП».

Необхідно зазначити, що протягом року Комісія забезпечувала відкритість процесу регуляторної діяльності.

Так, на виконання вимог статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3, відділ інформації та комунікацій з громадськістю НКРЕКП забезпечував оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності.

Оприлюднення проектів регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу здійснювалося шляхом їх розміщення на вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

Положенням про порядок підготовки в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послу, проектів регуляторних актів, затвердженим наказом НКРЕКП від 25.02.2015 № 49, визначено процедуру підготовки регуляторних актів Комісією. Відповідальним з питань реалізації державної регуляторної політики в НКРЕКП визначено Юридичний департамент.

Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів здійснювалася відповідно до Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Рішення Комісії після їх прийняття у встановленому порядку публікувалися у друкованому виданні Комісії – «Інформаційному бюлетені НКРЕКП», «Офіційному віснику України», «Урядовому кур'єрі», а також були розміщені у всеукраїнській юридичній інформаційно-пошуковій системі «ЛІГА:ЗАКОН».

Наказом НКРЕКП від 16.03.2015 № 64 затверджено План-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів НКРЕКП на 2015 рік.

Протягом звітного періоду здійснено 74 відстеження результативності регуляторних актів, з них: 20 базових, 29 повторних та 19 періодичних відстеження постанов НКРЕКП, а також 2 базові, 1 повторне та 3 періодичні відстеження результативності регуляторних актів Кабінету Міністрів України.

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів були оприлюднені на веб-сайті НКРЕКП та направлені до Державної регуляторної служби України відповідно до статей 10 та 26 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Також повідомляємо, що відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" на засіданні Комісії, що проводилося у формі відкритого слухання, 10 грудня 2015 року постановою НКРЕКП № 2961 затверджено План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, який розміщено на веб-сайті НКРЕКП та опубліковано в «Інформаційному бюлетені НКРЕКП» за січень 2016 року.

Одночасно повідомляємо, що листом від 04.12.2015 № 13086/15/61-15 НКРЕКП надала пропозиції до плану діяльності Кабінету Міністрів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік.

З урахуванням наведеного вбачається, що Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2015 році дотримувалися вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У регуляторній політиці Комісії слід відзначити тенденцію щодо зменшення рівня державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Член НКРЕКП      В. Морозова

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux