UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТНовини  >>  Архів новин30.05.2019 16:09
версія для друку


НКРЕКП звертає увагу ДП «Енергоринок» щодо необхідності дотримання чинного законодавства


30 травня 2019 року, м. Київ На офіційному веб-сайті ДП «Енергоринок» http://www.er.gov.ua/ повідомлено, що у зв’язку з втратою чинності з 01.07.2019 Закону України «Про електроенергетику», Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії припиняють дію договори між ДП «Енергоринок» та ліцензіатами з передачі, розподілу, постачання та виробництва електричної енергії, у тому числі з альтернативних джерел, з 1 липня 2019 року.

 

У зв’язку з цим повідомляємо наступне.

 

1. Щодо виконання ДП «Енергоринок» функцій гарантованого покупця електричної енергії.

 

Згідно із частинами 2, 3 та 9 статті 65 Закону України «Про ринок електричної енергії» (Закон), Кабінет Міністрів України з метою забезпечення загальносуспільних інтересів та виконання гарантій держави щодо купівлі всієї електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, визначає державне підприємство для виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії.

 

Гарантований покупець зобов’язаний купувати у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, або у суб’єктів господарювання, які за результатами аукціону набули право на підтримку, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії.

 

Гарантований покупець зобов’язаний дотримуватися ліцензійних умов під час здійснення функцій гарантованого покупця та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

 

Згідно із статтею 8 Закону господарська діяльність із здійснення функцій гарантованого покупця провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії.

 

На виконання вимог Закону постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1471 було затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця (Ліцензійні умови).

 

Згідно із пунктом 19 розділу XVII «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону державне підприємство, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії до початку діяльності гарантованого покупця як окремого підприємства має виконувати функції, права та обов’язки гарантованого покупця, зокрема щодо укладення відповідно до цього Закону договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом (у тому числі договорів, укладених відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії»), організації проведення аукціонів з розподілу квот підтримки та укладення договорів з переможцями аукціонів.

 

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 17 квітня 2019 року № 324 було утворене державне підприємство «Гарантований покупець» на базі філії «Гарантований покупець» державного підприємства «Енергоринок» шляхом виділу майна, прав та обов’язків стосовно нього відповідно до розподільного балансу для виконання функцій гарантованого покупця електричної енергії.

 

Враховуючи те, що гарантований покупець може не функціонувати у повному обсязі до початку дії нового ринку електричної енергії, з метою забезпечення початку функціонування нового ринку електричної енергії у встановлені Законом строки ДП «Енергоринок», як ліцензіат з оптового постачання електричної енергії зобов’язаний  тимчасово, до початку діяльності гарантованого покупця як окремого підприємства, провадити діяльність із здійснення функцій гарантованого покупця, у тому числі дотримуватися Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

 

Також звертаємо увагу, що відповідно до положень Закону НКРЕКП 04.06.2019 буде схвалено та розміщено на офіційному веб-сайті для отримання зауважень та пропозицій проект, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1471», яким передбачається, що до початку діяльності гарантованого покупця як окремого підприємства ліцензовану діяльність зі здійснення функцій гарантованого покупця тимчасово провадить державне підприємство, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії.

 

2. Щодо виконання ДП «Енергоринок» функцій оператора ринку.

 

Згідно із пунктом 2 розділу XVII «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про ринок електричної енергії» (Закон), балансуючий ринок та ринок допоміжних послуг, ринок «на добу наперед» та внутрішньодобовий ринок, двосторонні договори (новий ринок електричної енергії) починають діяти з 1 липня 2019 року. При цьому балансуючий ринок, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок та двосторонні договори запроваджуються одночасно.

 

Відповідно до статті 51 Закону:

  • оператор ринку забезпечує функціонування ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, а також здійснює організацію купівлі-продажу електричної енергії для доби постачання на підставі ліцензії;
  • оператор ринку утворюється у формі акціонерного товариства, 100 відсотків акцій у статутному капіталі якого належить державі та не підлягає приватизації або відчуженню в інший спосіб.

Згідно із статтею 8 Закону господарська діяльність із здійснення функцій оператора ринку провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії.

 

На виконання вимог Закону постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1466 було затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку (Ліцензійні умови).

 

Слід відмітити, що відповідно до пункту 16 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» Кабінету Міністрів України встановлено, зокрема протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом провести реорганізацію підприємства, що провадить діяльність з оптового постачання електричної енергії, шляхом виділу з його складу структурних підрозділів (філій) оператора ринку та гарантованого покупця та протягом 24 місяців створити на їх базі підприємства, що будуть виконувати відповідні функції.

 

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 17 квітня 2019 року № 324 було утворене державне підприємство «Оператор ринку» на базі філії «Оператор ринку» державного підприємства «Енергоринок» шляхом виділу майна, прав та обов’язків стосовно нього відповідно до розподільного балансу для виконання функцій оператора ринку електричної енергії з подальшим перетворенням його в акціонерне товариство, 100 відсотків акцій у статутному капіталі якого належить державі та не підлягає приватизації або відчуженню в інший спосіб, відповідно до Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 року № 802 (Порядок).

 

Звертаємо увагу, що Порядком передбачається ряд заходів, необхідних для перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство, проведення яких потребує значного часу. Акціонерне товариство є правонаступником державного підприємства з дня його державної реєстрації (пункт 5 Порядку).

 

При цьому, відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» якщо ліцензіат припиняється в результаті перетворення і його правонаступник має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, такий правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням нової ліцензії на його здійснення, провадити у строк, що не перевищує трьох місяців, такий вид господарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії. Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а раніше видана ліцензія підлягає анулюванню. Правонаступник має повідомити про початок своєї господарської діяльності, вид якої підлягає ліцензуванню, відповідний орган ліцензування. Протягом встановленого частинами четвертою і п’ятою цієї статті відповідного строку правонаступник вважається ліцензіатом.

 

Враховуючи те, що новий ринок електричної енергії не зможе діяти без  ліцензованого оператора ринку, який забезпечує функціонування ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, а також здійснює організацію купівлі-продажу електричної енергії для доби постачання, та те, що оператор ринку не може до 1 липня 2019 року бути утвореним у формі акціонерного товариства, НКРЕКП з метою забезпечення початку функціонування нового ринку електричної енергії у встановлені Законом, НКРЕКП 11.05.2019 було схвалено та розміщено на офіційному веб-сайті http://www.nerc.gov.ua/?news=9019 для отримання зауважень та пропозицій проект, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1466», яким передбачається забезпечення функціонування нового ринку електричної енергії шляхом надання права ДП «Оператор ринку» тимчасово, до перетворення його в акціонерне товариство, провадити ліцензовану діяльність із здійснення функцій оператора ринку.

 

При цьому слід відмітити, що зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 11 червня 2019 року (включно).

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 


   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)