Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Тарасюк Валерій Володимирович
Голова Комісії
Тарасюк Валерій Володимирович

Народився в 1976 році у смт Казанка Миколаївської області.

Валерій Тарасюк має досвід роботи в енергетиці більше десяти років. У період з 2019 по 2022 рр. очолював НКРЕКП, а з 2014 по 2016 рр. був членом Регулятора.

Освіта

У 1998 році закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. 

Трудова діяльність

З 1997 по 2014 рр. працював на посадах юрисконсульта, директора юридичного департаменту та віце-президента з правових питань в комерційних структурах.

У 2014 році – помічник Міністра юстиції; директор Департаменту судової роботи; директор Департаменту судової роботи та експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України.

З 2014 по 2016 рр. – член Національної комісії‚ що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

З 2016 по 2019 рр. займався комерційною діяльністю.

29 жовтня 2019 року призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

З листопада 2019 року по лютий 2022 року – Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Дата оновлення: 04.03.2024

Обов'язки:

1.1 очолює НКРЕКП;

1.2 спрямовує та координує діяльність НКРЕКП на виконання завдань, визначених Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та іншими нормативно-правовими актами, щодо забезпечення реалізації державної політики у сферах енергетики та комунальних послуг;

1.3 представляє НКРЕКП у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадянами, громадськими об’єднаннями, а також з міжнародними установами та організаціями;

1.4 на вимогу Верховної Ради України, але не менше одного разу на рік, звітує перед Верховною Радою України про діяльність Регулятора;

1.5 бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;

1.6 головує на засіданнях НКРЕКП та підписує від імені НКРЕКП постанови і розпорядження;

1.7 призначає члена НКРЕКП, уповноваженого виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності, видає накази про службове відрядження керівника апарату;

1.8 здійснює реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;

1.9 координує роботу членів НКРЕКП та розподіляє обов'язки між ними за напрямами щодо виконання покладених на НКРЕКП завдань;

1.10 затверджує структуру, штатний розпис та кошторис НКРЕКП;

1.11 координує діяльність з узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, та вдосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;

1.12 організовує роботу НКРЕКП з питань:

 • забезпечення діяльності НКРЕКП із стратегічного, поточного планування розвитку системи державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках; з питань міжнародного співробітництва; забезпечення виконання міжнародних зобов’язань, зокрема щодо реформування енергетичних ринків України;
 • регуляторної діяльності та адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
 • узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, та вдосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;
 • формування та забезпечення реалізації єдиної державної правової політики у сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення;
 • підготовки рішень НКРЕКП, які мають ознаки регуляторного акта, та реалізації державної правової політики з адаптації законодавства України з питань природних монополій та суміжних ринків до законодавства Європейського Союзу;
 • співпраці з Верховною Радою України;
 • захисту інтересів держави, споживачів, суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках на підставах, передбачених законодавством, у судових органах;

розробки:

 • порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень НКРЕКП,
 • нормативно-правових актів, необхідних для регулювання якості послуг та компенсації у випадку їх недотримання;
 • нормативно-правових актів, необхідних для транспозиції та імплементації законодавства ЄС в рамках виконання зобов’язань у відповідності до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;
 • нормативно-правових актів з питань реалізації положень Закону України «Про ринок електричної енергії»;
 • забезпечення координації роботи НКРЕКП з питань євроінтеграції, реалізації вимог Угоди про асоціацію Україна – ЄС та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, а також участі у підготовці проєктів міжнародних договорів України;
 • забезпечення та координації роботи в НКРЕКП щодо транспозиції та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері енергетики;
 • аналітичного забезпечення та координації роботи в НКРЕКП щодо розвитку регульованих ринків з урахуванням міжнародного досвіду та зобов’язань у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;
 • аналітичного забезпечення роботи в НКРЕКП щодо вдосконалення системи цінового (тарифного) регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг з урахуванням міжнародного досвіду та зобов’язань у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;
 • участі у проведенні розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;
 • координації та організації роботи з питань розгляду та затвердження звіту оператора системи передачі з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву (звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей) з урахуванням вимог безпеки постачання;
 • встановлення загальних та гарантованих стандартів якості послуг, компенсацій споживачам за недотримання стандартів якості послуг, здійснення моніторингу та аналізу за їх дотриманням;
 • координації роботи в НКРЕКП з моніторингу та регулювання якості послуг, в тому числі моніторингу безперебійної роботи інфраструктури, дотримання вимог щодо надійності та безперебійності електро-, тепло-, водо-, стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів;
 • регулювання та моніторингу виконання вимог з відокремлення та незалежності оператора системи передачі електричної енергії, операторів систем розподілу електричної енергії, в тому числі моніторингу виконання програм відповідності, прийнятих оператором газотранспортної системи, операторами систем передачі та розподілу електричної енергії;
 • координації та організації роботи з питань впровадження та супроводу реалізації вимог по забезпеченню доброчесності та прозорості енергетичних ринків, зокрема інформування Ради регуляторних органів регулювання Енергетичного Співтовариства та Секретаріат Енергетичного Співтовариства у разі появи у НКРЕКП обґрунтованих підстав вважати, що у Договірних Сторонах Енергетичного Співтовариства були здійснені операції з порушенням встановлених обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією або такі операції мають ознаки маніпулювання, а також про ініціювання НКРЕКП розслідувань за результатами моніторингу господарсько-торговельної діяльності, пов’язаної з оптовими енергетичними продуктами, виявлених фактів або підозр в порушенні встановлених законами обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією, або дій, що мають ознаки маніпулювання чи спроби маніпулювання на оптовому енергетичному ринку;
 • забезпечення інтеграції реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, з реєстрами країн Енергетичного Співтовариства, Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку;
 • забезпечення проведення консультацій з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та Європейською Комісією з метою отримання висновків щодо застосування європейського енергетичного права;
 • забезпечення та координації співпраці з Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Агентством з питань співробітництва енергетичних регуляторів та регулюючими органами іноземних держав з метою виконання функцій та завдань, визначених законодавством Енергетичного Співтовариства;
 • аналізу міжнародної практики регулювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, енергетичної ефективності та законодавства Європейського Союзу щодо моделей організації та правил функціонування цих сфер;
 • підготовки річного звіту про діяльність НКРЕКП;
 • здійснення поточного та стратегічного планування діяльності НКРЕКП;
 • взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції НКРЕКП та участі у підготовці проектів міжнародних договорів України;

1.13 погоджує положення про Юридичний департамент, Управління стратегічного розвитку та міжнародної координації, Режимно-секретний сектор;

1.14 безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність Юридичного департаменту, Управління стратегічного розвитку та міжнародної координації, Режимно-секретного сектору;

1.15 здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux