Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 30.10.2017
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 30.10.2017
Постанова
від 19 жовтня 2017 р. № 1274
Київ
Про накладення штрафу на ПАТ "ВОЛИНЬГАЗ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

19.10.2017                   № 1274

 

Про накладення штрафу на ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 19 жовтня 2017 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВОЛИНЬГАЗ» від 17 липня 2017 року № 113, проведеної згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 01 грудня 2016 року № 2125, на підставі постанови НКРЕКП від 16 березня 2017 року № 290 «Про проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІІ кварталі 2017 року» та посвідчення про проведення перевірки від 02 червня 2017 року № 122, установлено, що ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» (43025, м. Луцьк, вул. Івана Франка, буд. 12, код ЄДРПОУ 03339459, р/р 2600654192 в ПАТ «Банк «Кліринговий дім», МФО 300647, голова правління Коротя М.І., ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу і газу (метану) вугільних родовищ, видана відповідно до постанови НКРЕКП від 23 квітня 2015 року № 1298, переоформлена рішенням НКРЕКП від 01 вересня 2015 року № 2248; ліцензія на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, видана відповідно до постанови НКРЕКП від 19 червня 2017 року № 813) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року № 12 (далі – Ліцензійні умови з розподілу), а саме:

підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу ІІ Ліцензійних умов з розподілу в частині провадження ліцензіатом господарської діяльності за умови наявності розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні;

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу ІІІ Ліцензійних умов з розподілу в частині надання до НКРЕКП звітності щодо провадження господарської діяльності з розподілу газу в установленому НКРЕКП порядку;

підпункт «б» підпункту 3.8.2 пункту 3.8 розділу ІІІ Ліцензійних умов з розподілу в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

пункт 3.9 розділу ІІІ Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

абзацу третього підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» у частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, – до 01 січня 2016 року,

частини четвертої статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05 червня 2014 року № 1314 у частині здійснення за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання, періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб,

пункту 4.1 Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою НКРЕ від 19 квітня 2012 року № 420, у частині здійснення газорозподільним підприємством розподілу газу до об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) за умови наявності виділених у встановленому порядку для об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) обсягів природного газу,

абзацу третього пункту 4.4 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року № 1181, у частині забезпечення газорозподільним підприємством розподілу природного газу, належного споживачу або його постачальнику, від газорозподільних станцій до пунктів призначення споживача (основного споживача) в обсягах, підтверджених Оператором,

пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року № 2255 (далі – Порядок формування інвестиційних програм), у частині виконання Інвестиційної програми газорозподільного підприємства ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» на 2015 рік, схваленої постановою НКРЕКП від 25 грудня 2014 року № 964 (із змінами) (далі – Інвестиційна програма на 2015 рік), та розділу I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» на 2016 – 2025 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 24 березня 2016 року № 390 (із змінами), у повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми,

підпункту 3 пункту 2 глави 8 розділу Х Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс газорозподільних систем), у частині забезпечення періодичної повірки лічильника протягом міжповірочного інтервалу.

Відповідно до статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» та статей 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Накласти штраф у розмірі 255 000 (двісті п’ятдесят п’ять тисяч) грн на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВОЛИНЬГАЗ» (43025, м. Луцьк, вул. Івана Франка, буд. 12, код ЄДРПОУ 03339459, р/р 2600704576 в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», МФО 300647, голова правління Коротя М.І.) за порушення Ліцензійних умов з розподілу, а саме пункту 3.9 розділу ІІІ Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм у частині виконання в повному обсязі Інвестиційної програми на 2015 рік та розділу I Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» на 2016 – 2025 роки відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВОЛИНЬГАЗ» у строк:

до 01 листопада 2017 року завершити виконання профінансованих заходів Інвестиційної програми на 2015 рік на загальну суму 6 288,13 тис. грн (без ПДВ) та профінансованих заходів розділу І Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «Волиньгаз» на 2016 рік на загальну суму 3 258,48 тис. грн (без ПДВ) і надати до НКРЕКП копії актів виконаних робіт;

до 01 грудня 2017 року завершити виконання профінансованого заходу розділу І Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «Волиньгаз» на 2016 рік, а саме «Встановлення будинкових приладів обліку» на загальну суму 289,56 тис. грн (без ПДВ) та надати до НКРЕКП копії актів виконаних робіт, передбачених зазначеним заходом;

до 31 грудня 2017 року забезпечити:

прийняття на баланс чи у користування розподільних мереж, власником яких є НАК «Нафтогаз України», загальною протяжністю 42,16 км;

встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, відповідно до абзацу третього підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»;

проведення періодичної повірки лічильника протягом міжповірочного інтервалу відповідно до підпункту 3 пункту 2 глави 8 розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

3. У разі невиконання та/або ненадання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВОЛИНЬГАЗ» до НКРЕКП копій актів виконаних робіт по заходах, зазначених в абзацах другому та третьому пункту 2 цієї постанови, у встановлені терміни, НКРЕКП розгляне питання щодо коригування річної планованої тарифної виручки на відповідну суму.

4. При наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ВОЛИНЬГАЗ» розглянути питання щодо коригування річної планової тарифної виручки на загальну суму 73,55 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux