Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 06.07.2021

Дата оновлення: 31.01.2022
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 06.07.2021
Постанова
від 30 червня 2021 р. № 1080
Київ
Про накладення штрафу на АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 09.09.2021№ 1515, від 18.01.2022 № 113) 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

30.06.2021                    № 1080

 

Про накладення штрафу на АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 30 червня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 04 червня 2021 року № 285, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, постанов НКРЕКП від 10 березня 2021 року № 389 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2021 року» та від 19 травня 2021 року № 822 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 27 квітня 2021 року № 280, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23293513) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме:

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання,

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), у частині обов’язку ОСР надати замовнику технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією);

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу ІV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року) у частині обов’язку ОСР надати замовнику технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про нестандартне приєднання не пізніше 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання, та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП,

пункту 11.3.4 глави 11.3 розділу ХІ, відповідно до якого ОСР надає бланк заяви на запит Заявника, а також розміщує його на своєму власному вебсайті у доступному для перегляду та завантаження форматі. На вебсайті ОСР також розміщується зразок заповнення заяви на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та перелік документів, які додаються до заяви,

пункту 11.4.16 глави 11.4 розділу ХІ, відповідно до якого ОСР повинен оприлюднити на власному вебсайті інформацію щодо величин показників якості електропостачання, розмірів компенсацій та порядку їх надання,

підпункту 2 пункту 13.2.2 глави 13.2 розділу ХІІІ, відповідно до якого за результатами розгляду скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії у разі визнання скарги/звернення/претензії такою, що не підлягає задоволенню, ОСР надає відповідь споживачу в письмовій формі, яка повинна містити інформацію щодо, зокрема, результатів вимірювання параметрів якості електричної енергії, що підтверджують дотримання ОСР нормативних показників якості електричної енергії та які проведені відповідно до вимог пунктів 6.2.1 – 6.2.5 глави 6.2 розділу VI цього Кодексу та пункту 13.2.10 цієї глави протягом не менше 7 календарних днів, за виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні,

пункту 13.2.6 глави 13.2 розділу ХІІІ, відповідно до якого перелік параметрів якості електричної енергії, що вимірюються за скаргою/зверненням/претензією споживача, визначає ОСР відповідно до змісту скарги/звернення/претензії. Результати вимірювання повинні містити таку інформацію, як, зокрема, усереднене значення відхилення напруги на кожному 10-хвилинному проміжку часу протягом терміну вимірювання,

пункту 13.3.6 глави 13.3 розділу ХІІІ, відповідно до якого ОСР розробляє з урахуванням вимог цього Кодексу форму звернення щодо відшкодування збитків внаслідок недотримання показників якості електропостачання та оприлюднює її на своєму офіційному вебсайті в мережі Інтернет;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), а саме:

пункту 8.3.16 глави 8.3 розділу VIII щодо обов’язку учасників роздрібного ринку оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті щорічний звіт щодо розгляду звернень/скарг/претензій,

пункту 9.4.1 глави 9.4 розділу IX, відповідно до якого оператор системи має надавати інформацію на власному офіційному веб-сайті щодо, зокрема:

заходів покращення своїх мереж та оптимізації їх режимів роботи;

показників якості енергії та електропостачання, порядку та розміру компенсації за їх недотримання, визначених Регулятором;

переліку основних послуг, що надаються кол-центром оператора системи;

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання), а саме:

пункту 2.4 глави 2 (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року), відповідно до якого у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зазначених у пункті 2.3 цієї глави, ОСР надає споживачу (замовнику – у разі недотримання гарантованих стандартів якості при наданні послуги з приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для споживання) компенсацію у розмірах, наведених у додатку 1 до цього Порядку (за вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі застосовуються), та відповідно до процедур, визначених главою 5 цього Порядку,

пункту 2.4 глави 2, яким, зокрема, встановлено, що у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зазначених у цій главі, ОСР надає споживачу (замовнику – у разі недотримання гарантованих стандартів якості при наданні послуги з приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для споживання) компенсацію в розмірах, наведених у додатку 1 до цього Порядку (за вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі застосовуються), та відповідно до процедур, визначених у главі 6 цього Порядку,

пункту 5.1 глави 5 (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року), відповідно до якого ОСР надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зокрема, шляхом урахування суми відповідної компенсації у розрахунках з електропостачальником у випадках та порядку, визначених пунктом 5.5 цієї глави, – у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг,

пункту 6.1 глави 6, яким, зокрема, встановлено, що ОСР надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зокрема, шляхом урахування суми відповідної компенсації в розрахунках з електропостачальником у випадках та порядку, визначених пунктом 6.8 цієї глави, – у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг;

пункту 1.5 Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965 (далі – Методика (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу), щодо обов’язку оператора системи розподілу щороку до 01 лютого надавати до НКРЕКП розширені квартальний (з наростаючим підсумком) та річний звіти щодо фактичних витрат (без податку на додану вартість) на приєднання електроустановок замовників до електричних мереж упродовж попереднього кварталу та календарного року, а також інформацію про місячний обсяг трансформації електричної енергії на напругу 6 (10) 20 кВ для трансформаторних підстанцій (ПС) основної мережі напругою 35 – 110 (154) кВ відповідно до територіальних одиниць оператора системи розподілу (за формами, наведеними в додатках 1, 2 та 3 до цієї Методики) та розрахунок дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, який виконується за формулами 5 та 14 цієї Методики;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (далі – Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу), а саме:

пункту 4.1 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) щодо зобов’язання ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ПРСР/ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.2 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року), яким встановлено, що виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування;

пункту 1 постанови НКРЕКП від 17 грудня 2019 року № 2896 «Про встановлення для оператора системи передачі та операторів систем розподілу граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (у редакції, що діяла до 21 листопада 2020 року) (далі – Постанова № 2896), яким встановлено для оператора системи розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

підпункту 1 пункту 2.2 розділу 2 Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1406, яким встановлено, зокрема, що місцезнаходження (адреси) Оператора та його структурних підрозділів мають бути відмінні від місцезнаходження (адрес) суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та від місцезнаходження (адреси) вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого входить Оператор;

підпункт 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановою НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2686 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;

підпункт 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині права ліцензіата купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм законодавства підлягають обов'язковій купівлі на ринку «на добу наперед»;

підпункт 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата оприлюднювати та оновлювати на своєму офіційному веб-сайті, зокрема, перелік показників якості послуг з розподілу електричної енергії, порядок та розмір компенсації за їх недотримання, визначені НКРЕКП;

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

підпункт 43 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно із схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23293513) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

Кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання,

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року) у частині обов’язку ОСР надати замовнику технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією);

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу ІV (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року) у частині обов’язку ОСР надати замовнику технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про нестандартне приєднання не пізніше 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання, та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП,

пункту 11.3.4 глави 11.3 розділу ХІ, відповідно до якого ОСР надає бланк заяви на запит Заявника, а також розміщує його на своєму власному вебсайті у доступному для перегляду та завантаження форматі. На вебсайті ОСР також розміщується зразок заповнення заяви на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та перелік документів, які додаються до заяви,

пункту 11.4.16 глави 11.4 розділу ХІ, відповідно до якого ОСР повинен оприлюднити на власному вебсайті інформацію щодо величин показників якості електропостачання, розмірів компенсацій та порядку їх надання,

підпункту 2 пункту 13.2.2 глави 13.2 розділу ХІІІ, відповідно до якого за результатами розгляду скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії у разі визнання скарги/звернення/претензії такою, що не підлягає задоволенню, ОСР надає відповідь споживачу в письмовій формі, яка повинна містити інформацію щодо, зокрема, результатів вимірювання параметрів якості електричної енергії, що підтверджують дотримання ОСР нормативних показників якості електричної енергії та які проведені відповідно до вимог пунктів 6.2.1 – 6.2.5 глави 6.2 розділу VI цього Кодексу та пункту 13.2.10 цієї глави протягом не менше 7 календарних днів, за виключенням часу тривалості перерв в електропостачанні,

пункту 13.2.6 глави 13.2 розділу ХІІІ, відповідно до якого перелік параметрів якості електричної енергії, що вимірюються за скаргою/зверненням/претензією споживача, визначає ОСР відповідно до змісту скарги/звернення/претензії. Результати вимірювання повинні містити таку інформацію, як, зокрема, усереднене значення відхилення напруги на кожному 10-хвилинному проміжку часу протягом терміну вимірювання,

пункту 13.3.6 глави 13.3 розділу ХІІІ, відповідно до якого ОСР розробляє

з урахуванням вимог цього Кодексу форму звернення щодо відшкодування збитків внаслідок недотримання показників якості електропостачання та оприлюднює її на своєму офіційному вебсайті в мережі Інтернет;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме:

пункту 8.3.16 глави 8.3 розділу VIII щодо обов’язку учасників роздрібного ринку оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті щорічний звіт щодо розгляду звернень/скарг/претензій,

пункту 9.4.1 глави 9.4 розділу IX, відповідно до якого оператор системи має надавати інформацію на власному офіційному веб-сайті щодо, зокрема:

заходів покращення своїх мереж та оптимізації їх режимів роботи;

показників якості енергії та електропостачання, порядку та розміру компенсації за їх недотримання, визначених Регулятором;

переліку основних послуг, що надаються кол-центром оператора системи;

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, а саме:

пункту 2.4 глави 2 (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року), відповідно до якого у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зазначених у пункті 2.3 цієї глави, ОСР надає споживачу (замовнику – у разі недотримання гарантованих стандартів якості при наданні послуги з приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для споживання) компенсацію у розмірах, наведених у додатку 1 до цього Порядку (за вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі застосовуються), та відповідно до процедур, визначених главою 5 цього Порядку,

пункту 2.4 глави 2, яким, зокрема, передбачено, що у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зазначених у цій главі, ОСР надає споживачу (замовнику – у разі недотримання гарантованих стандартів якості при наданні послуги з приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для споживання) компенсацію в розмірах, наведених у додатку 1 до цього Порядку (за вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі застосовуються), та відповідно до процедур, визначених у главі 6 цього Порядку,

пункту 5.1 глави 5 (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року),  відповідно до якого ОСР надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зокрема, шляхом урахування суми відповідної компенсації у розрахунках з електропостачальником у випадках та порядку, визначених пунктом 5.5 цієї глави, – у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг,

пункту 6.1 глави 6, яким, зокрема, передбачено, що ОСР надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг, зокрема, шляхом урахування суми відповідної компенсації в розрахунках з електропостачальником у випадках та порядку, визначених пунктом 6.8 цієї глави, – у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг;

пункту 1.5 Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу щодо обов’язку оператора системи розподілу щороку до 01 лютого надавати до НКРЕКП розширені квартальний (з наростаючим підсумком) та річний звіти щодо фактичних витрат (без податку на додану вартість) на приєднання електроустановок замовників до електричних мереж упродовж попереднього кварталу та календарного року, а також інформацію про місячний обсяг трансформації електричної енергії на напругу 6 (10) 20 кВ для трансформаторних підстанцій (ПС) основної мережі напругою 35 – 110 (154) кВ відповідно до територіальних одиниць оператора системи розподілу (за формами, наведеними в додатках 1, 2 та 3 до цієї Методики) та розрахунок дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, який виконується за формулами 5 та 14 цієї Методики;

Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, а саме:

пункту 4.1 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року) щодо зобов’язання ліцензіата виконувати схвалені НКРЕКП ПРСР/ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.2 глави 4 (у редакції, що діяла до 11 червня 2021 року), яким встановлено, що виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування;

пункту 1 Постанови № 2896, яким встановлено для оператора системи розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановою НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2686 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;

підпункту 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині права ліцензіата купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм законодавства підлягають обов'язковій купівлі на ринку «на добу наперед»;

підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата оприлюднювати та оновлювати на своєму офіційному веб-сайті, зокрема, перелік показників якості послуг з розподілу електричної енергії, порядок та розмір компенсації за їх недотримання, визначені НКРЕКП;

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

підпункту 43 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно із схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО»:

1) урахувати в Інвестиційній програмі на 2021 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2020 році» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 9 702,93 тис. грн (без ПДВ), яка включає:

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі 3 812,34 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики в розмірі 5 890,59 тис. грн (без ПДВ);

2) у строк до 30 липня 2021 року надати до НКРЕКП:

у паперовому вигляді скориговані форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання» та № 12-НКРЕКП-розподіл (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії», затверджені постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року  № 374,  за 2020 рік,

належним чином завірені копії актів про надання послуги з приєднання за відповідними договорами, підписані гр. Синицею О. Л. та АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», а також ТОВ «Кусум Фарм» та АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;

3) у строк до 01 жовтня 2021 року надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Сумській області належним чином завірені копії підтвердних документів (висновків) відповідного органу державної виконавчої влади щодо відсутності необхідності отримання сертифіката (декларації) про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (за класом наслідків (відповідальності) СС1), а саме заходу 1.1.1.2.1 «Реконструкція ПЛ-35 кВ «Путивль – Волинцево» 2 черга», виконання якого передбачалось схваленою Інвестиційною програмою АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» на 2020 рік;

4) у строк до 01 жовтня 2021 року:

надати компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР у частині розгляду скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії споживачам, зафіксованим в Акті планової перевірки від 04 червня 2021 року № 285;

надати компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР у частині відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні протягом 24 годин споживачам, які станом на 17 червня 2020 року були заживлені від ТП-404 Л1.

Про виконання зобов’язань, встановлених цим підпунктом, у строк до 01 жовтня 2021 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Сумській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»:

1) у разі неврахування АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» в Інвестиційній програмі на 2021 рік суми додатково отриманого доходу за результатами діяльності у 2020 році, зазначеної у підпункті 1 пункту 2 цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 9 702,93 тис. грн (без ПДВ);

2) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік збільшення на загальну суму 29 298,19 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії за 2020 рік на суму 30 990,63 тис. грн (без ПДВ),

вартість будівельних робіт 1 692,44 тис. грн (без ПДВ) по заходу 1.1.1.2.1 «Реконструкція ПЛ-35 кВ «Путивль – Волинцево» 2 черга» (укладання плит перекриття), схваленому Інвестиційною програмою АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» на 2020 рік;

3) у разі несвоєчасного надання АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» документів (висновків), передбачених у підпункті 3 пункту 2 цієї постанови, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму профінансованих коштів схваленої Інвестиційної програми на 2020 рік у розмірі 6 270,57 тис. грн (без ПДВ);

4) при встановленні (перегляді) тарифу на розподіл електричної енергії АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» врахувати величину профіциту коштів, яка виникла при виконанні заходів з приєднань електроустановок замовників до електричних мереж, у розмірі 1 629,65 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux