Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 17.09.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 17.09.2021
Постанова
від 16 вересня 2021 р. № 1554
Київ
Про відмову у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ "СЕС ПРИМОРСЬКЕ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

16.09.2021                    № 1554

 

Про відмову у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ «СЕС ПРИМОРСЬКЕ»

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 16 вересня 2021 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕС ПРИМОРСЬКЕ» (далі – ТОВ «СЕС ПРИМОРСЬКЕ»), код ЄДРПОУ 43237907, про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та додані до неї документи, одержані НКРЕКП 03 вересня 2021 року, та встановила.

Відповідно до підпункту 1 пункту 4.2 глави 4 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548 (далі – Порядок),  підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, у тому числі заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, складені не за встановленою формою або не містять даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Порядком або ліцензійними умовами.

Згідно з положеннями пункту 1.2 глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови), суб’єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам.

Відповідно до пункту 1.6 глави 1 Ліцензійних умов до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема:

відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до цих Ліцензійних умов;

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу, на підставі договору концесії або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заявлених засобів провадження господарської діяльності;

засвідчена керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копія документа, що засвідчує готовність заявленого об'єкта електроенергетики (новозбудованого) до експлуатації, виданого відповідно до законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності, або копія документа, що підтверджує право власності на заявлений об’єкт електроенергетики;

схема приєднання об'єктів електроенергетики здобувача ліцензії до електричної мережі із позначенням приладів обліку електричної енергії.

При цьому згідно з підпунктом 1 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов засоби провадження господарської діяльності мають належати здобувачу ліцензії (ліцензіату) на праві власності та/або господарського відання, та/або користування, та/або перебувати у концесії, лізингу.

Відповідно до наданої ТОВ «СЕС ПРИМОРСЬКЕ» Відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – Відомість) здобувач ліцензії має намір провадити господарську діяльність на фотоелектричній станції встановленою потужністю 999,54 кВт, у складі 2468 сонячних модулів типу НТ72-156М(V)-С405W та 12 інверторів типу HUAWEI SUN2000-60KTL-М0, розміщеній за адресою: Одеська обл., Балтський р-н, Балтська міська рада, земельна ділянка 21.3, кадастровий номер 5120610100:02:006:0919.

Разом з тим назва та місцезнаходження електростанції, зазначені в наданій декларації про готовність до експлуатації об’єкта, зареєстрованій Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області, від 28 грудня 2020 року № ОД101201228942 не відповідають назві об’єкта електроенергетики, вказаній у Відомості, та адресі, зазначеній у наданій однолінійній схемі видачі потужності.

На підтвердження права власності на заявлені засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії ТОВ «СЕС ПРИМОРСЬКЕ», зокрема, надано копії:

1) контракту купівлі-продажу від 25 липня 2020 року № MMXSZ202007162, укладеного з LIANYUNGANG SHENZHOU NEW ENERGY CO., LTD (далі – Контракт), щодо поставки модулів НТ72-156М(V)-С405W загальною потужністю 1004850 Вт (2481 од.) та вартістю 0,209 $ за Вт на умовах CIF, порт Одеса (Україна), із проформою-інвойсом від 13 серпня 2020 року б/н (в якій відсутнє посилання на Контракт) на 2457 модулів НТ72-156М(V)-С405W та вартістю 0,2046 $ за Вт, та вантажно-митної декларації від 20 листопада 2020 року на модулі НТ72-156М(V)-С405W у кількості 2457 одиниць, у якій відсутні посилання на надані  проформу-інвойс від 13 серпня 2020 року та Контракт;

2) договору поставки від 21 серпня 2020 року № 00396, укладеного з ТОВ «Хай Енерджи» (далі – Договір), із Додатком 1 від 21 листопада 2021 року, який є Специфікацією 01, щодо поставки обладнання, найменування, кількість та асортимент якого зазначені у Специфікаціях (Додатках).

Згідно з пунктом 2.3 Договору право власності на Товар, що поставляється, переходить від Постачальника до Покупця після здійснення Покупцем повної оплати за Товар, з врахуванням вимог п. 4.2, 4.5 Договору та кожної окремої Специфікації 01.

При цьому пунктом 4.2 Договору  визначається порядок оплати та гривневий еквівалент вартості Товару, який діє на момент підписання Специфікації.

Разом з тим здобувачем ліцензії не надано копій документів, що підтверджують здійснення ТОВ «СЕС ПРИМОРСЬКЕ»  повної оплати за Товар.

Крім того, у наданій копії Додатка 1 від 21 листопада 2021 року, який є Специфікацією 01 до Договору, гривневий еквівалент вартості Товару за Договором не відповідає еквіваленту, визначеному пунктом 4.2 Договору.

Отже, ТОВ «СЕС ПРИМОРСЬКЕ»  не підтверджено право власності на заявлені засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (сонячні модулі та інвертори), придбані згідно з Контрактом та Договором.

Таким чином, ТОВ «СЕС ПРИМОРСЬКЕ» не відповідає вимогам пунктів 1.2, 1.6  глави 1 та підпункту 1 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов, встановлених для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Відповідно до абзацу другого підпункту 5 пункту 4.2 глави 4 Порядку у разі відмови у видачі ліцензії на підставі встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам здобувач ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення, може подати до НКРЕКП нову заяву про отримання ліцензії.

Таким чином, якщо ТОВ «СЕС ПРИМОРСЬКЕ» має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії, НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме надати до НКРЕКП:

уточнені відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та схему приєднання об'єктів електроенергетики здобувача ліцензії до електричної мережі із позначенням приладів обліку електричної енергії;

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу, на підставі договору концесії або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заявлених засобів провадження господарської діяльності.

З огляду на викладене та відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», підпункту 1 пункту 4.2 глави 4 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕС ПРИМОРСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 43237907) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у зв’язку з невідповідністю здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux