Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись] 26.06.2017 11:57


    Роз’яснення стосовно ліцензування господарської діяльності у сферах теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення у разі зміни органу ліцензування

16 червня 2017 року відбулася робоча зустріч щодо особливостей діяльності підприємств в умовах дії нових Ліцензійних умов у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення за участю представників уповноважених органів місцевого самоврядування, державних адміністрацій та ліцензіатів, на якій обговорювалося питання стосовно чинності ліцензій суб’єктів господарювання у разі зміни органу ліцензування.

 

У зв’язку з цим, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, інформує, що відповідно до статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Закон), орган виконавчої влади або державний колегіальний орган, що втратив повноваження органу ліцензування, зобов’язаний:

 

1) вжити у місячний строк невідкладних заходів з передачі своїх ліцензійних справ, інших інформаційних ресурсів, необхідних для забезпечення виконання вимог цього Закону, відповідному органу виконавчої влади чи державному колегіальному органу, визначеному (уповноваженому) для ліцензування відповідного виду господарської діяльності, а у разі скасування ліцензування відповідного виду діяльності - до архівної установи;

 

2) забезпечити передання ліцензійних справ та інших інформаційних ресурсів щодо сфери ліцензування органу ліцензування, який визначений (уповноважений) відповідно законом чи Кабінетом Міністрів України, протягом часу, що забезпечує додержання строків прийняття рішень, вчинення інших дій у сфері ліцензування, передбачених цим Законом, але не більш як за десять календарних днів з дня його визначення (уповноваження) органом ліцензування.

 

При цьому, згідно із статтею 17 Закону, ліцензійна справа - це єдиний набір документів на паперових або електронних носіях стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону.

 

Ліцензійні справи є перехідними справами постійного зберігання.

 

Частиною третьою статті 8 Закону про ліцензування визначено, що у разі зміни згідно із Законом назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, яка не призводить до зміни предмета такої діяльності, відповідні ліцензійні умови надалі поширюються на такий вид діяльності. Ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності продовжують діяти.

 

Крім того, відповідно до частини шостої статті 21 розділу IV Закону, ліцензії на провадження видів господарської діяльності, зазначені у статті 7 цього Закону, зокрема, з централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії, транспортування магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені відповідним органом ліцензування безкоштовно у тижневий строк.

 

У зв’язку з набуттям чинності 19 травня 2017 року Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, Комісія втратила повноваження органу ліцензування для суб’єктів господарювання, які не підпадають під критерії регулювання НКРЕКП, визначені відповідними Ліцензійними умовами.

 

Отже, відповідно до законів та пункту 26 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 609, зазначені вище суб’єкти господарювання перейшли під регулювання відповідних обласних, Київської міської державній адміністрацій та органів місцевого самоврядування, які на сьогодні наділені повноваженнями щодо здійснення ліцензування даного виду господарської діяльності та встановлення тарифів.

 

Враховуючи зазначене, Комісія здійснює невідкладні заходи щодо передачі ліцензійних справ обласним або Київській міській державним адміністраціям. При цьому ліцензії, видані таким суб’єктам господарювання, продовжують діяти, і видача нових ліцензій обласними або Київською міською державними адміністраціями Законом не передбачена.


[повернутись]