Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись]

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора:05.08.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

21.07.2020                    № 25

 

Про затвердження Звіту за І півріччя про виконання заходів, передбачених Річним планом роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 липня 2012 року № 869, НАКАЗУЮ:

 

Затвердити Звіт за І півріччя про виконання заходів, передбачених Річним планом роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік, затвердженим наказом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 2019 року № 52, що додається.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

21.07.202025

ЗВІТ ЗА І ПІВРІЧЧЯ

про виконання заходів, передбачених Річним планом роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік, затвердженим наказом НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 52

 

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний виконавець

Форма завершення заходу

Стан виконання

1

Завдання 0401. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

1.2

Удосконалення Кодексу систем розподілу

I півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішення НКРЕКП щодо внесення змін до Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310

Виконано.

Прийнято постанову НКРЕКП від 24.06.2020 № 1209 «Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу»

1.3

Удосконалення Кодексу системи передачі

Протягом  року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішення НКРЕКП щодо внесення змін до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309

Виконано.

Прийнято постанову НКРЕКП від 03.06.2020 № 1070 «Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі»

 

1.4

Удосконалення форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення для моніторингу ринку природного газу

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

 

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП

Опрацьовуються відповідні проєкти рішень

1.6

Удосконалення нормативно-правових актів, що регламентують діяльність постачальників електричної енергії

Протягом року

Департамент енергоринку

Прийняття рішення НКРЕКП щодо затвердження змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого/их банку/ів, електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку

 

Постановами НКРЕКП від 14.01.2020 № 98, від 28.01.2020 № 258, від 07.02.2020 № 362, від 18.02.2020 № 452, від 25.02.2020 № 484, від 11.03.2020 № 599, від 25.03.2020 № 726, від 03.04.2020 № 762, від 15.04.2020 № 792, від 29.04.2020 № 903, від 13.05.2020 № 940, від 27.05.2020 № 993, від 17.06.2020 № 1116, від 30.06.2020 № 1233 внесено зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.06.2019 № 1247

1.7

Затвердження та внесення змін до кошторису гарантованого покупця

Протягом року

Департамент енергоринку

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП

Постановами НКРЕКП від 28 січня 2020 року № 257, від 07 лютого 2020 року № 364, від 28 лютого 2020 року № 515, від 29 квітня 2020 року № 901, від 27 травня 2020 року № 994 внесено зміни до кошторису ДП «Гарантований покупець» на 2020 рік затвердженого постановою НКРЕКП від 17.12.2019 № 2854

1.8

Погодження розрахованого ДП «Оператор ринку» фіксованого платежу за участь на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку та тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку

Протягом року

Департамент енергоринку

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП

Проведено відповідну роботу

1.9

Затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел

Протягом року

Департамент енергоринку

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП

НКРЕКП постановами від 20 березня 2020 року № 715, від 29 квітня 2020 року № 902 та від 27 травня 2020 року № 995 затверджено розміри вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, наданої ДП «Гарантований покупець».

НКРЕКП постановами від 28 січня 2020 року № 259, від 25 лютого 2020 року № 485, від 25 березня 2020 року № 727, від 22 квітня 2020 року № 864, від 27 травня 2020 року № 996 та від 24 червня 2020 року № 1210 затверджено розмір вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, наданої постачальниками універсальних послуг

1.10

Удосконалення нормативно-правових актів, що регламентують діяльність суб`єктів господарювання на ринку електричної енергії

Протягом року

Департамент енергоринку

Прийняття рішення НКРЕКП щодо внесення змін до Методики формування ціни на допоміжні послуги,  Правил ринку, Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, що включають доповнення та уточнення діючих редакцій Правил ринку та Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку та ринку двосторонніх договорів

НКРЕКП постановою від 28.02.2020 № 516 затверджено Зміни до Правил ринку та постановою від 28.02.2020 № 517 затверджено Зміни до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку

 

1.11

Удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлю ним електричної енергії

Протягом року

Департамент енергоринку

Прийняття рішення НКРЕКП щодо внесення змін до Порядку купівлі електричної енергії гарантованим покупцем, Типового договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку, Порядку продажу та обліку електричної енергії, виробленої споживачами, а також розрахунків за неї, Методики формування кошторису гарантованого покупця, Типового договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та Типового договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел

Проведено відповідну роботу

1.12

Удосконалення нормативно-правових актів, що регламентують діяльність виробників електричної енергії

Протягом року

Департамент енергоринку

Прийняття рішення НКРЕКП щодо внесення змін до Порядку опублікування виробниками інформації про частку кожного джерела енергії, яке було використане для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії

Проведено відповідну роботу

1.13

Удосконалення Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

I півріччя

Департамент ліцензійного контролю

 

Територіальні органи

Прийняття рішення НКРЕКП щодо внесення змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018  № 428

Виконано.

Прийнято постанову НКРЕКП від  11.03.2020 № 601 «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»

1.14

Організація та проведення планових перевірок суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснення контролю за виконанням рішень НКРЕКП

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2019 року № 2503

Департамент ліцензійного контролю

 

Територіальні органи

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП за результатами проведених планових заходів державного контролю

У першому півріччі 2020 року розпочато 51 планову перевірку, а саме:

в електроенергетичному комплексі – 28;

на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів – 9;

у сфері теплопостачання – 11;

у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 3.

За результатами планових перевірок прийнято 37 рішень НКРЕКП та накладено штрафних санкцій на суму 1 921 000 гривень.

Окремо зазначаємо, що 15 планових перевірок з наведених 51 було розпочато, але не завершено відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Крім того, на виконання зазначеного Закону України планові перевірки з 17.03.2020 НКРЕКП не проводились

1.15

Організація та проведення позапланових виїзних перевірок суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснення контролю за виконанням рішень НКРЕКП

Протягом року

Департамент ліцензійного контролю

 

Територіальні органи

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП за результатами проведених позапланових заходів державного контролю

У першому півріччі 2020 року розпочато 178 позапланових виїзних перевірок, а саме:

в електроенергетичному комплексі – 152;

на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів – 11;

у сфері теплопостачання – 11;

у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 4.

За результатами позапланових виїзних перевірок прийнято 75 рішень НКРЕКП та накладено штрафних санкцій на суму 16 325 100 гривень

1.16

Організація та проведення позапланових невиїзних перевірок суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснення контролю за виконанням рішень НКРЕКП

Протягом року

Департамент ліцензійного контролю

 

Територіальні органи

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП за результатами проведених позапланових заходів державного контролю

У першому півріччі 2020 року розпочато 45 позапланових невиїзних перевірок, а саме:

в електроенергетичному комплексі – 26;

на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів – 11;

у сфері теплопостачання – 6;

у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 2.

За результатами позапланових невиїзних перевірок прийнято 37 рішень НКРЕКП та накладено штрафних санкцій на суму 683 400 гривень

1.20

Проведення розслідувань щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу в Україні

Протягом року після прийняття та набрання чинності рішенням НКРЕКП про затвердження Порядку проведення розслідування щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу в Україні

 

Департамент ліцензійного контролю

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП за результатами проведених розслідувань

Розслідування щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу будуть проводитись НКРЕКП після набрання чинності Порядком проведення розслідування щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу

1.21

Моніторинг даних щодо  використання коштів, залучених за договорами з міжнародними фінансовими організаціями, суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання з метою аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Систематизація та узагальнення даних звітності з метою аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

Проаналізовано та систематизовано (узагальнено) 6 звітів суб’єктів господарювання, у тому числі:

3 звіти про рух коштів на рахунку позики (додаток 8 до постанови КМУ від 27.01.2016 № 70);

3 звіти про рух коштів на спеціальному рахунку (додаток 9 до постанови КМУ від 27.01.2016 № 70)

1.22

Опрацювання поданих теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями розрахунків нормативів перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води (комунальні послуги з постачання теплової енергії, з постачання гарячої води) від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію, відповідно до вимог Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Затвердження відповідними рішеннями НКРЕКП реєстрів нормативів та доведення їх до відома уповноваженого банку для подальшого виконання

Відповідними постановами НКРЕКП затверджено 8801 норматив перерахування коштів, реєстри яких доведено до відома уповноваженого банку для подальшого виконання

1.37

Моніторинг діяльності ліцензіатів НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (узагальнення та аналіз звітності, створення, накопичення та зберігання масивів інформації)

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Розміщення інформаційних повідомлень на вебсайті НКРЕКП про стан та тенденції розвитку сфери централізованого водопостачання та водовідведення

Узагальнено та проаналізовано 920 звітів ліцензіатів НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Проведено моніторинг діяльності 51 підприємства та підготовлено аналітичні матеріали (буклет) щодо стану виконання структур тарифів, встановлених НКРЕКП. Щомісяця здійснювався аналіз стану розрахунків ліцензіатів з енергопостачальниками та розрахунку споживачів за отримані послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, результати якого оприлюднено на вебсайті НКРЕКП у розділі «Набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних

1.38

Удосконалення нормативно-правових актів НКРЕКП, які регулюють відносини на роздрібному ринку електричної енергії

Протягом року

Департамент роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП щодо внесення змін до деяких постанов НКРЕКП, які регулюють відносини на роздрібному ринку електричної енергії

Прийнято постанову НКРЕКП від 26.06.2020 № 1219 «Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії».

Прийнято постанову НКРЕКП від 26.06.2020 № 1220 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо врегулювання відносин оператора системи передачі, операторів систем розподілу, виробників, основних споживачів, електричні мережі яких приєднані до системи передачі або до електричних мереж виробника, резервне живлення якого забезпечується від мереж ОСП, та їх субспоживачів»

1.39

Моніторинг стану виконання вимог правил організації звітності суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП, у частині подання ними даних (форм) звітності з метою аналізу результатів ліцензованих видів діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Систематизація та узагальнення даних звітності з метою аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

Проаналізовано та систематизовано (узагальнено) 917 форм звітності (у тому числі 382 уточнені) ліцензіатів у сфері теплопостачання

1.40

Приведення форм звітності у відповідність до змін у законодавстві в частині показників якості надання послуг у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Протягом року

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо внесення змін до форм звітності щодо показників якості послуг у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Відсутні відповідні зміни в законодавстві (відповідна постанова КМУ у процесі розробки)

1.43

Опрацювання програми заходів з недопущення конфлікту інтересів оператора системи передачі при виконанні функцій диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, передачі електричної енергії, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку

Протягом року

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо погодження програми заходів з недопущення конфлікту інтересів оператора системи передачі

Опрацьовуються відповідні документи

1.44

Опрацювання проєкту Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, що розробляється оператором системи передачі

Протягом року

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо затвердження Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей

Прийнято  постанову НКРЕКП від 13.03.2020 № 605 «Про затвердження Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей»

1.45

Удосконалення форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення

Протягом року

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо внесення змін до постанови НКРЕКП від 29.03.2019  № 450 «Про затвердження форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення»

Розробляється проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29.03.2019 № 450»

1.46

Здійснення моніторингу функціонування ринку електричної енергії

Протягом року

Департамент стратегічного розвитку та планування

Оприлюднення щоквартальних звітів з моніторингу функціонування ринку електричної енергії на офіційному вебсайті НКРЕКП

Підготовлено:

звіти з моніторингу функціонування роздрібного ринку електричної енергії за ІІІ та ІV квартали 2019 року;

звіти з моніторингу функціонування оптового ринку електричної енергії за ІІІ та ІV квартали 2019 року

2

Завдання 0402. Реалізація цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг

 

2.4

Встановлення НКРЕКП тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління генеруючих підприємств

Прийняття рішень НКРЕКП щодо встановлення тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках

Протягом I півріччя прийнято 35 постанов про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках

2.5

Встановлення та перегляд рівнів «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління генеруючих підприємств

Прийняття рішень НКРЕКП щодо встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання

Протягом I півріччя прийнято 203 постанови про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб'єктів господарювання; 2 постанови про перегляд величин «зелених» тарифів на електричну енергію для суб'єктів господарювання; 1 постанова про схвалення Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні

2.6

Встановлення та перегляд «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління генеруючих підприємств

Прийняття рішень НКРЕКП щодо встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт

Протягом I півріччя прийнято 2 постанови про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт

 

2.7

Встановлення та перегляд «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління генеруючих підприємств

Прийняття рішень НКРЕКП щодо встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

Протягом I півріччя прийнято 2 постанови про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств

2.8

Розрахунок та встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП щодо встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії

 

На відкритому засіданні НКРЕКП 26 червня 2020 року схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10.12.2019 № 2668» (щодо перегляду тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»)

2.9

Розрахунок та встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП щодо встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

На відкритому засіданні НКРЕКП 26 червня 2020 року схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2669» (щодо перегляду тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ПРАТ «НЕК «Укренерго»)

2.10

Розрахунок та встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

На відкритому засіданні НКРЕКП 26 червня 2020 року схвалено проєкти постанов НКРЕКП «Про внесення змін до постанов НКРЕКП від 10.12.2019 № 2670 –2698, від 04.02.2020 № 279, від 04.02.2020 № 280» (щодо перегляду тарифів на послуги з розподілу електричної енергії для ОСР)

2.11

Розрахунок та встановлення тарифів на послуги постачальника універсальних послуг

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги постачальника універсальних послуг

Прийнято постанови НКРЕКП:

 від 06.05.2020 № 919 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2714»,

від 06.05.2020 № 920 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2710»,

від 06.05.2020 № 921 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2716»,

від 06.05.2020 № 922 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП  від 10 грудня 2019 року № 2721»,

від 06.05.2020 № 923 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2724»,

від 27.05.2020 № 983 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2712»,

від 27.05.2020 № 984 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2709»,

від 27.05.2020 № 985 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2717»,

від 27.05.2020 № 986 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2705»,

від 27.05.2020 № 987 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2706».

2.12

Розрахунок та встановлення тарифу на послуги постачальника «останньої надії»

 

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифу на послуги постачальника «останньої надії»

Прийнято Постанови НКРЕКП:

від 03.03.2020 № 611 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника «останньої надії» на II квартал 2020 року»,

від 17.06.2020 № 1127 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника «останньої надії» на III квартал 2020 року»

2.13

Удосконалення методик визначення та розрахунку тарифів у нафтогазовій сфері

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття та внесення змін до постанов НКРЕКП

Опрацьовуються відповідні проєкти рішень

2.14

Встановлення або перегляд  НКРЕКП тарифів у нафтогазовому комплексі

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП

Прийнято постанову НКРЕКП від 24.06.2020 № 1150 «Про встановлення тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу АТ «УКРТРАНСГАЗ».

Прийнято постанови НКРЕКП від 24.06.2020 №№ 1152 – 1193, якими внесені зміни до відповідних постанов щодо встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу.

2.15

Збір інформації по операційних витратах з розподілу електричної енергії (утримання та експлуатація місцевих (локальних) електричних мереж) та щодо об’єму технологічних електричних мереж в умовних одиницях по кожному ліцензіату

Протягом року

Департамент роздрібного ринку електричної енергії

Розрахунок питомих витрат на утримання електричних мереж в об’ємі однієї умовної одиниці, які склалися за результатами господарської діяльності ліцензіатів з розподілу електричної енергії

Опрацьовуються відповідні документи

2.16

Опрацювання розрахункових матеріалів ліцензіатів щодо встановлення (коригування) тарифів на послуги з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Прийняття рішень НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води

Відповідними постановами НКРЕКП для 22 ліцензіатів встановлено 126 тарифів, з яких 35 тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для потреб населення, 91 тариф на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення)

2.17

Опрацювання розрахункових матеріалів ліцензіатів щодо встановлення (коригування) тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

 

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Прийняття рішень НКРЕКП щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

Відповідними постановами НКРЕКП для 22 ліцензіатів встановлено (скориговано) 632 тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання за категоріями споживачів:

населення – 166,

бюджетні установи – 167,

інші споживачі (крім населення) – 162,

релігійні організації – 137

2.18

Встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП

Протягом І півріччя 2020 року ліцензіатам НКРЕКП було встановлено 121 тариф на централізоване водопостачання та водовідведення

 

2.19

Визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП

Протягом І півріччя 2020 року опрацьовано розрахункові матеріали 2 ліцензіатів НКРЕКП для встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

 

2.20

Перевірка дотримання ліцензіатами затверджених НКРЕКП тарифів у ході проведення планових (позапланових) перевірок суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснення контролю за виконанням рішень НКРЕКП

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2019 року № 2503, а також відповідно до наявності підстав для проведення позапланових перевірок

 

Департамент ліцензійного контролю

 

Територіальні органи

Прийняття рішень НКРЕКП за результатами проведених планових (позапланових) заходів державного контролю

Під час проведення заходів державного контролю перевірено дотримання затверджених тарифів.

У І півріччі 2020 року були прийняті рішення щодо необхідності коригування тарифної виручки у сторону зменшення на загальну суму 236 659 059 гривень, у сторону збільшення на суму 627 059 850 гривень

3

Завдання 0403. Сприяння ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів

3.1

Удосконалення Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких  виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління генеруючих підприємств

Прийняття рішення НКРЕКП щодо затвердження змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких  виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії

Виконано.

Прийнято постанову НКРЕКП від 14.01.2020  № 158 «Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії»

3.2

Удосконалення Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках

I півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління генеруючих підприємств

Прийняття рішення НКРЕКП щодо затвердження змін до Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках

Прийнято постанову НКРЕКП від 11.02.2020 № 369 «Про затвердження Змін до Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках»

 

3.3

Удосконалення Методики розрахунку плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що надаються оператором системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності

Протягом року

 

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП щодо внесення змін до Методики розрахунку плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що надаються оператором системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності, затвердженої постановою НКРЕКП від 09.07.2019 № 1381

Опрацьовуються відповідні проєкти рішень

3.4

Удосконалення Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Протягом року

 

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо внесення змін до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 22.04.2019 № 585

Опрацьовуються відповідні проєкти рішень. Проведено консультації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства щодо вдосконалення порядку формування тарифу на послуги з передачі електричної енергії

3.5

Удосконалення Порядку формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

Протягом року

 

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо внесення змін до Порядку формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, затвердженого постановою НКРЕКП від 22.04.2019 № 586

Опрацьовуються відповідні проєкти рішень. Проведено консультації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства щодо вдосконалення порядку формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

3.6

Удосконалення Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішень НКРЕКП про внесення змін до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.11.2018 № 1175

Прийнято постанову НКРЕКП від 07.02.2020 № 356 «Про затвердження Змін до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії»

3.7

Удосконалення Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішень НКРЕКП про внесення змін до Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг, затвердженої постановою НКРЕКП від 05.11.2018 № 1176

Опрацьовуються відповідні проєкти рішень

3.8

Удосконалення Порядку формування цін на універсальні послуги

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішень НКРЕКП про внесення змін до Порядку формування цін на універсальні послуги, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177

Прийнято постанову НКРЕКП від 03.03.2020 № 547 «Про внесення змін до Порядку формування цін на універсальні послуги»

3.10

Удосконалення нормативно-правової бази щодо регулювання ринку природного газу

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття та внесення змін до постанов НКРЕКП

Прийнято постанову від 07 лютого 2020 року № 355 «Про внесення змін до Переліку кандидатур посадових осіб операторів газорозподільних систем, відповідальних за моніторинг впровадження програми відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 24 жовтня 2017 року № 1289».

Прийнято постанову від 11.02.2020 № 370 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП», якою передбачено внесення змін до Кодексу газотранспортної системи, Типового договору транспортування природного газу та Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі стимулюючого багаторічного регулювання. Постановою передбачена імплементація в національне законодавство положень актів Європейського Союзу, зокрема: Регламенту (ЄС) № 2017/459 від 16 березня 2017 року, Регламенту Комісії (ЄС) № 2015/703 від 30 квітня 2015 року та Рішення Комісії від 24 серпня 2012 року № 490.

Прийнято постанову від 06.03.2020 № 580 «Про внесення змін до Кодексу газорозподільних систем» (щодо зміни порядку визначення річної замовленої потужності для нових побутових споживачів, які мають фактичний період споживання природного газу менший ніж дев'ять місяців, та споживачів, які не здійснювали споживання природного газу в минулому газовому році).

Прийнято постанову від 17.03.2020 № 621 «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» (щодо внесення змін до Кодексу ГТС та Кодексу ГРМ у частині передбачення, що врегулювання взаємовідносин між Операторами ГРМ та Оператором ГТС щодо особливостей обліку природного газу в точках входу та точках виходу та порядку приймання-передачі природного газу (визначення переліку комерційних вузлів обліку газу, фактично встановлених у пунктах приймання-передачі газу, та реквізитів актів розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін) здійснюється відповідно до положень Кодексу ГТС та Технічної угоди. А також щодо вилучення додатка 3 до Типового договору транспортування природного газу).

Прийнято постанову від 10.06.2020 № 1080 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП та внесення змін до Кодексу газорозподільних систем» (щодо вдосконалення процедури зміни постачальника природного газу побутовими споживачами, відповідно до положень якої спрощено процедуру зміни постачальника побутовими споживачами. При цьому для того, щоб пришвидшити зазначену процедуру як для нового постачальника, так і для споживача, перехід до нового постачальника буде відбуватися через інформаційну платформу Оператора ГТС).

Прийнято постанову від 24.06.2020 № 1208 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 листопада 2019 року № 2365» (щодо надання можливості ТОВ «Оператор ГТС України» здійснити коригування вже розподілених потужностей замовникам послуг транспортування).

Прийнято постанову від 30.06.2020 № 1235 «Про затвердження змін до деяких постанов НКРЕКП» (щодо виключення з положень Кодексу ГТС та Типового договору транспортування природного газу вимоги надання замовниками послуг транспортування аукціонного внеску або аукціонного зобов’язання оператору газотранспортної системи для участі в аукціонах з розподілу потужності на міждержавних з’єднаннях. Зміни спрямовані на зменшення фінансового навантаження на замовників послуг транспортування та вдосконалення процесу розподілу потужності в точках міждержавного з’єднання).

НКРЕКП 30.06.2020 схвалено проєкт постанови «Про затвердження Змін до Кодексу газорозподільних систем та внесення змін до Типового договору розподілу природного газу». Зазначеним проєктом постанови передбачається внесення змін до порядку розрахунків за договором розподілу природного газу з урахуванням проблемних питань, що виникли за результатами аналізу практичного застосування положень Кодексу ГРМ та Типового договору розподілу.

Крім цього, положення зазначеного проєкту постанови направлені на вдосконалення порядку оформлення акта про порушення, передбаченого главою 5 розділу XI Кодексу ГРМ.

Отже, проєкт постанови спрямований на внесення змін до положень Кодексу ГРМ та Типового договору розподілу, зокрема в  частині вдосконалення механізму розподілу потужності газорозподільної системи та зменшення фінансового навантаження на споживачів при оплаті послуг розподілу природного газу

3.11

Формування та ведення реєстру суб'єктів природних монополій, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулює НКРЕКП

У терміни, визначені постановою НКРЕКП         

від 19.10.2017 № 1268

Управління ліцензування

Розміщення реєстру на офіційному вебсайті НКРЕКП. Надання реєстру до Антимонопольного комітету України

Відомості до реєстру вносились не пізніше 07 числа кожного місяця, були розміщені на офіційному вебсайті НКРЕКП та щомісяця до 10 числа на електронних та паперових носіях були надані до Антимонопольного комітету України

3.12

Формування та ведення реєстру об’єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише малих гідроелектростанцій)

У терміни, визначені постановою НКРЕ від 25.03.2010 № 299

Управління ліцензування

Розміщення реєстру на офіційному вебсайті НКРЕКП

Відомості до реєстру вносились не пізніше 7 числа кожного місяця та були розміщені на офіційному вебсайті НКРЕКП

3.13

Формування та оприлюднення реєстру суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулює НКРЕКП

У терміни, визначені постановою НКРЕКП        

 від 01.12.2016 № 2124

Управління ліцензування

Розміщення реєстру на офіційному вебсайті НКРЕКП

Відомості до реєстру вносились щомісяця не пізніше 1 числа місяця, що йде після звітного, та були розміщені на офіційному вебсайті НКРЕКП

3.14

Формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру НКРЕКП

У терміни, визначені постановою НКРЕКП

від 21.08.2018 № 886

Управління ліцензування

Розміщення реєстру на офіційному вебсайті НКРЕКП

Відомості до реєстру вносились щомісяця не пізніше 1 числа місяця, що йде після звітного та були розміщені на офіційному вебсайті НКРЕКП

3.15

Формування та ведення реєстру малих систем розподілу

У терміни, визначені постановою НКРЕКП

від 28.12.2018 № 2089

Управління ліцензування

Розміщення реєстру на офіційному вебсайті НКРЕКП

Відомості до реєстру малих систем розподілу не вносились у зв’язку з відсутністю суб’єктів господарювання, що відповідають класифікації та критеріям визначення МСР

3.16

Розгляд заяв та документів про видачу, переоформлення, анулювання (за заявою) ліцензій на право провадження діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг

У терміни, визначені  Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Управління ліцензування

 

Прийняття рішень НКРЕКП щодо видачі, переоформлення, анулювання (за заявою) ліцензій на право провадження діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг

Прийнято рішення НКРЕКП про видачу, переоформлення, анулювання (за заявою) та визнання недійсними ліцензій, у т. ч.:

1. З виробництва електричної енергії:

видано –  96;

анульовано – 5;

2. З постачання електричної енергії:

анульовано –  2;

3. З постачання електричної енергії споживачу:

видано – 116;

анульовано –  7;

4. З перепродажу електричної енергії (трейдерська діяльність):

видано – 11;

анульовано –  2;

5. З централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:

видано – 1;

анульовано – 1;

переоформлено – 4;

6. З виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії):

переоформлено – 1;

7. З  транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами:

переоформлено – 1;

8. З постачання теплової енергії:

переоформлено – 1;

9. З виробництва теплової енергії на теплоцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках:

видано –  2;

анульовано –  1;

переоформлено - 1;

10. З постачання природного газу:

видано – 69;

анульовано – 8

3.17

Перевірка дотримання ліцензіатами недискримінаційної поведінки у ході проведення НКРЕКП планових (позапланових) перевірок суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснення контролю за виконанням рішень НКРЕКП

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2019 року № 2503, а також відповідно до наявності підстав для проведення позапланових перевірок

Департамент ліцензійного контролю

 

Територіальні органи

Прийняття рішень НКРЕКП за результатами проведених планових (позапланових) заходів державного контролю

Під час проведення перевірок суб’єктів господарювання перевіряється питання, зокрема, щодо забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів.

Так, під час проведення планових перевірок діяльності ліцензіатів НКРЕКП з розподілу природного газу досліджувалось питання щодо забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до трубопроводів.

Крім того, у зв’язку зі зверненням споживача щодо можливої дискримінаційної поведінки було проведено позапланову виїзну перевірку АТ «Київоблгаз», за результатами якої складено акт перевірки від 22.01.2020 № 13 та прийнято рішення від 07.0.2020 №  330 про застосування до ліцензіата штрафних санкцій у розмірі 51 000 грн

3.18

Поширення інформації про регуляторну політику у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Щокварталу

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Розміщення на вебсайті НКРЕКП презентаційних повідомлень, участь у виставкових, навчальних та інших масових галузевих заходах

Підготовлено презентаційні матеріали для роз’яснення громадськості через ЗМІ (зустріч члена НКРЕКП Бабій О. А. з журналістами) за темою «Чому тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  відрізняються між собою для різних областей України».

Участь у засіданні круглого столу 25.06.2020 у форматі відеоконференції на тему: «Реалізація Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Розміщення та регулярне оновлення на офіційному вебсайті НКРЕКП інформації про тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП, їх структури

3.19

Опрацювання розрахункових матеріалів ліцензіатів щодо встановлення (коригування) тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання за методикою формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Прийняття рішень НКРЕКП щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

У зв’язку з відсутністю Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердження якої належить до повноважень Фонду державного майна України, реалізація повноважень щодо встановлення тарифів на принципах стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання неможлива з незалежних від НКРЕКП причин

3.20

Опрацювання запиту щодо прийняття рішення про звільнення оператора системи розподілу електричної енергії від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності (у разі надходження)

Протягом року

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо звільнення оператора системи розподілу електричної енергії від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності або про відмову в такому звільненні

15.06.2020 отримано 1 запит із заявою щодо звільнення від виконання вимог статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо відокремлення та незалежності оператора системи розподілу (від ТОВ «Нафтогаз Тепло»)

3.21

Опрацювання річних та проміжних звітів про виконання Програм відповідності уповноважених осіб з питань відповідності операторів систем розподілу

Протягом року

Департамент стратегічного розвитку та планування

Формування висновків НКРЕКП щодо річних звітів уповноважених осіб з питань відповідності операторів систем розподілу та їх оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП

Річні (за 2019 рік) та проміжні (за IV квартал 2019 року та І квартал 2020 року) звіти опрацьовано, надано зауваження у разі виявлення невідповідностей.

Сформовано висновки щодо річних звітів уповноважених осіб з питань відповідності ОСР та оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/?id=50443) відповідно до Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406

3.22

Опрацювання проєктів змін до Програм відповідності операторів систем розподілу, погоджених НКРЕКП

Протягом року

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішень НКРЕКП щодо погодження змін до Програм відповідності операторів систем розподілу

Опрацьовано проєкти змін до Програм відповідності ОСР (за поданням ОСР). За І півріччя 2020 року погоджено зміни до Програм відповідності 7 ОСР (ПрАТ «Волиньобленерго», АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі», АТ «ДТЕК Донецькі електромережі», ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі», ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», АТ «Укрзалізниця»)

4

Завдання 0404. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

4.6

Опрацювання інвестиційних програм, розроблених суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках, що здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії

 

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Схвалення інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання відповідними рішеннями НКРЕКП

На засіданнях НКРЕКП, що проводились у формі відкритих слухань:

прийнято 12 постанов щодо схвалення інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання;

схвалено 4 проєкти постанов щодо схвалення інвестиційних програм, прийняття яких передбачається у ІІІ кварталі 2020 року

4.7

Моніторинг стану виконання інвестиційних програм суб’єктами господарювання у сфері виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Систематизація та узагальнення даних звітності з метою аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

Проаналізовано та систематизовано (узагальнено) 100 форм звітності ліцензіатів у сфері теплопостачання (з урахуванням уточнених), у тому числі:

32 форми № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна);

68 форм № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна).

За результатами здійснення НКРЕКП контрольних заходів у сфері теплопостачання опрацьовано 16 актів планових/позапланових перевірок та надано відповідні пропозиції та/або зауваження

4.8

Схвалення інвестиційних програм у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Прийняття рішень НКРЕКП щодо схвалення інвестиційних програм у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Протягом І півріччя 2020 року схвалено 36 інвестиційних програм ліцензіатам НКРЕКП, до 1 інвестиційної програми ліцензіата внесені зміни, 6 інвестиційних програм ліцензіатів опубліковані з метою отримання зауважень та пропозиції до них і подальшого схвалення

4.9

Затвердження та моніторинг виконання планів розвитку газотранспортних, газорозподільних систем та газосховищ

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП

Прийнято постанови НКРЕКП від 17.03.2020 № 619 та від 26.06.2020 № 1151

4.10

Перевірка виконання ліцензіатами схвалених НКРЕКП інвестиційних програм у ході проведення НКРЕКП планових (позапланових) перевірок суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснення контролю за виконанням рішень НКРЕКП

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2019 року № 2503, а також відповідно до наявності підстав для проведення позапланових перевірок

Департамент ліцензійного контролю

 

Територіальні органи

Прийняття рішень НКРЕКП за результатами проведених планових (позапланових) заходів державного контролю

Під час проведення заходів державного контролю перевірено виконання ліцензіатами інвестиційних програм.

У першому півріччі 2020 року було прийнято рішення, якими зобов’язано довиконати інвестиційні програми на загальну суму 146 992 360 гривень

4.11

Розроблення проєкту нормативно-правового акта щодо оцінки інвестицій у проєкти електроенергетичної та газової інфраструктури, а також підвищених ризиків, пов’язаних з їх реалізацією відповідно до законодавства ЄС

Протягом року

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо методології та критеріїв оцінки інвестицій у проєкти електроенергетичної та газової інфраструктури, а також підвищених ризиків, пов’язаних з їх реалізацією (у разі прийняття відповідного закону щодо транспозиції Регламенту (ЄС) 347/2013 щодо керівних принципів транс’європейської енергетичної інфраструктури)

Участь у семінарі (30.04.2020) в рамках проєкту технічної допомоги EU4Energy з підготовки проєкту закону «Про проекти найвищого національного пріоритету» (щодо транспозиції Регламенту (ЄС) 347/2013), надано зауваження та пропозиції до розробленого проєкту закону консультантам проєкту та Міненерго як бенефіціару проєкту (листом НКРЕКП від 22.05.2020 № 5511/13.1/7-20)

5

Завдання 0405. Забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг

5.1

Розгляд звернень (скарг, заяв) та запитів на інформацію від фізичних і юридичних осіб, народних депутатів Укрїани, державних органів влади та суб’єктів підприємницької діяльності

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Розгляд звернень (скарг, заяв) та запитів на інформацію у порядку, встановленому законодавством

Опрацьовуються відповідні звернення (скарги, заяви) та запити на інформацію від фізичних і юридичних осіб, народних депутатів України, державних органів влади та суб’єктів підприємницької діяльності

5.2

Розгляд звернень споживачів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Підготовка відповідей (роз’яснень), ініціювання питання щодо проведення позапланових перевірок діяльності ліцензіатів

Протягом І півріччя 2020 року розглянуто 301 звернення громадян (споживачів)

 

 

5.3

Проведення відкритих обговорень

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Протоколи відкритих обговорень (розгляду зауважень та пропозицій) проєктів рішень НКРЕКП

Протягом І півріччя 2020 року проведено відкритих обговорень проєктів рішень НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та водовідведення:
45 щодо встановлення тарифів, 29 щодо схвалення інвестиційних програм, 2 щодо регуляторних актів

5.4

Розроблення проєкту Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів

Протягом року

Департамент роздрібного ринку електричної енергії

 

Департамент стратегічного розвитку та планування

Розгляд звернень споживачів та підготовка проєктів, роз’яснень щодо застосування законодавства під час врегулювання відносин, підготовка проєктів рішень та їх прийняття за результатом засідання НКРЕКП

Опрацьовуються відповідні проєкти рішень

5.5

Організація проведення роботи з врегулювання спорів між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та проведення попередніх слухань

Протягом року

Департамент роздрібного ринку електричної енергії

Надання роз’яснень/вказівок щодо усунення порушень. Прийняття рішень на засіданнях НКРЕКП

Проводиться робота з надання роз’яснень/вказівок щодо усунення порушень

5.8

Підготовка листів-роз’яснень на звернення споживачів електричної енергії

Протягом року

Департамент роздрібного ринку електричної енергії

Надання відповідей на звернення споживачів

Проводиться робота щодо  надання відповідей на звернення споживачів

5.9

Виконання вимог Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

І півріччя

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Звіту про результати діяльності НКРЕКП у 2019 році»

Виконано.

Прийнято постанову НКРЕКП від 27.05.2020 № 975 «Про затвердження Звіту про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2019 році»

5.10

Розробка проєкту постанови НКРЕКП «Про визначення планової ставки внеску на регулювання на 2021 рік»

 

Щокварталу

Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності

Прийняття рішення НКРЕКП «Про визначення планової ставки внеску на регулювання на 2021 рік»

Постанова НКРЕКП від 22.04.2020 № 866 «Про визначення планової ставки внеску на регулювання на 2021 рік»

 

5.11

Розробка проєкту постанови НКРЕКП «Про визначення ставки внеску на регулювання на ____ квартал 2020 року»

 

Щокварталу

Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності

Прийняття рішення НКРЕКП «Про визначення ставки внеску на регулювання на ____ квартал 2020 року»

Постанова НКРЕКП від 20.03.2020 № 717 «Про визначення ставки внеску на регулювання на ІI квартал 2020 року»

Постанова НКРЕКП від 24.06.2020 № 1212 «Про визначення ставки внеску на регулювання на III квартал 2020 року»

5.12

Представлення Звіту про використання коштів

І квартал

Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності

 

Оприлюднення Звіту про виконання кошторису на офіційному вебсайті НКРЕКП

Оприлюднено на сайті НКРЕКП 24.02.2020.

Опубліковано в «Інформаційному бюлетені НКРЕКП» № 2 за 24.02.2020

5.13

Перевірка дотримання ліцензіатами прав споживачів у ході проведення НКРЕКП планових (позапланових) перевірок суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснення контролю за виконанням рішень НКРЕКП

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2019 року № 2503, а також відповідно до наявності підстав для проведення позапланових перевірок

 

Департамент ліцензійного контролю

 

Територіальні органи

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП за результатами проведених планових (позапланових) заходів державного контролю

Під час проведення заходів державного контролю перевірено дотримання ліцензіатами прав споживачів.

На підставі звернення фізичної або юридичної особи було проведено 115 позапланових виїзних перевірок та 6 позапланових невиїзних перевірок, за результатами яких накладено штрафні санкції на суму 3 451 000 грн.

Зокрема були проведені позапланові перевірки на підставі звернень ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» щодо випадків можливого маніпулювання деякими учасниками ринку електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, за результатами проведення яких готуються відповідні рішення НКРЕКП

5.14

Участь у роботі комісії Інформаційно-консультаційного центру (ІКЦ)

Протягом року

Територіальні органи

Участь у вирішенні спорів, які розглядаються комісією ІКЦ, та участь у складенні та підписанні протоколів її засідань

Територіальні органи НКРЕКП брали участь у роботі  комісії Інформаційно-консультаційного центру, а саме у складанні та підписанні 226 протоколів засідань комісії ІКЦ, з них 145 на користь споживачів

5.15

Прийом громадян

Протягом року

Територіальні органи

Участь у вирішенні проблемних питань у взаємовідносинах ліцензіатів зі споживачами

У першому півріччі 2020 року територіальними органами НКРЕКП здійснено близько 5 953 консультацій та роз’яснень під час особистого прийому та в телефонному режимі. Слід зазначити, що під час встановлення карантину на всій території України особистий прийом громадян ТО НКРЕКП не здійснювався

 

Заступник директора Департаменту стратегічного розвитку

та планування - начальник відділу моніторингу та регулювання якості послуг                                              Г.Руденко 

 

[повернутись]