Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись]

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора:17.06.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

17.06.2020                   № 1117

 

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», ураховуючи звернення ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» від 05 червня 2020 року № 01/03-1249, НЕК «Укренерго» від 10 червня 2020 року № 01/20974, ДП «НАЕК «Енергоатом» від 15 червня 2020 року № 7711/50, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» такі зміни:

1) абзаци четвертий та п’ятий пункту 9 викласти в такій редакції:

«здійснювати в повному обсязі зменшення розподіленої пропускної спроможності міждержавного перетину для імпорту електричної енергії в Україну в частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства;

обмежити доступну пропускну спроможність для імпорту електричної енергії в Україну, що буде пропонуватись на місячних та добових аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, до 0 МВт.»;

2) абзац шостий пункту 14 викласти в такій редакції:

«На другий робочий день після розрахункового Адміністратор розрахунків у кожній торговій зоні проводить аналіз зареєстрованих обсягів електричної енергії за ДД, імпорту/експорту електричної енергії та акцептованих обсягів продажу електричної енергії на РДН по всіх учасниках ринку, окрім виробників та гарантованого покупця. Якщо сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за ДД з урахуванням імпорту/експорту електричної енергії є меншим за значення акцептованих обсягів продажу електричної енергії на РДН у будь-якій торговій зоні або у двох торгових зонах одночасно, Адміністратор розрахунків повідомляє про це Регулятора та учасника ринку і відхиляє повідомлення про реєстрацію ДД протягом наступних 7 календарних днів у відповідній(их) зоні(ах). При цьому Адміністратор розрахунків повідомляє ОР, що протягом наступних 7 календарних днів у відповідній(их) зоні(ах) максимальний обсяг продажу електричної енергії на РДН і ВДР таких учасників ринку складає 0 МВт*год.»;

3) доповнити постанову новим пунктом такого змісту:

«15. Оператору ринку не допускати до торгів на внутрішньодобовому ринку заявки учасників ринку, складені відповідно до підпункту 2 пункту 2.1 та пунктів 2.3, 2.4 Вимог до складання заявок на торги, що є додатком 4 до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308.».

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

[повернутись]