Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись]

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора:03.06.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

03.06.2020          № 1073

 

Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» доповнити новим пунктом такого змісту:

«14. Виробники, які мають генерацію типу Д (окрім АЕС, ГЕС, ГАЕС та ВДЕ), зобов’язані щоденно до 9:00 години за один день до торгового дня (Д-1) подавати ОСП дані щодо залишків палива та законтрактованих обсягів газу на добу Д, питомих витрат палива (відповідно до типу) для виробництва 1 МВт*год за попередній місяць по кожній станції, а також інформацію щодо стану генеруючого обладнання (ремонт, консервація, реконструкція) за формами, які розроблені ОСП. У випадку ненадання вищезазначеної інформації ОСП використовує мінімальні значення, що є в розпорядженні ОСП.

Продаж електричної енергії на добу постачання Д виробниками з генерацією типу Д (окрім АЕС, ГЕС, ГАЕС та ВДЕ) за двосторонніми договорами (далі – ДД) та на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку (далі – РДН і ВДР) не може перевищувати обсяги електричної енергії, розраховані з урахуванням достатності палива для виробництва електричної енергії на розрахункову добу, які розраховуються як добуток обсягу запасу палива на складах станцій та питомих витрат палива для виробництва 1 МВт*год за попередній місяць по кожній станції, а також з урахуванням стану генеруючого обладнання, мережевих обмежень та можливості видачі потужності (далі – граничні обсяги).

Для виробників з генерацією типу Д (окрім АЕС, ГЕС, ГАЕС та ВДЕ) обсяг максимального продажу на РДН і ВДР вираховується відповідно до наданої від кожного виробника інформації стосовно достатності палива для виробництва електроенергії в добу Д та стану генеруючого обладнання, що знаходиться на контрольованій частині ОЕС України, за вирахуванням обсягів, зареєстрованих станом на 10:00 годину за один день до торгового дня (Д-1) ДД на продаж.

У випадку якщо заявлені виробниками з генерацією типу Д (окрім АЕС, ГЕС, ГАЕС та ВДЕ) у повідомленні на реєстрацію ДД обсяги електричної енергії для продажу за ДД перевищують граничні обсяги, Адміністратор розрахунків після 10:00 години за один день до торгового дня (Д-1) відхиляє всі повідомлення про реєстрацію на продаж за ДД такого виробника та надає ОР інформацію з граничним обсягом як максимальним обсягом продажу такого виробника на РДН і ВДР.

Установити, що реєстраційні дані щодо ДД, які подаються ОСП учасниками ринку, можуть бути змінені або відкликані учасниками ринку до 10:00 години за один день до торгового дня (Д-1). ОСП після 10:00 години за один день до торгового дня (Д-1) припиняє реєстрацію ДД на день Д.

На другий робочий день після розрахункової доби Адміністратор розрахунків проводить аналіз зареєстрованих обсягів ДД, імпорту/експорту та акцептованих обсягів продажу на РДН по всіх учасниках ринку, окрім виробників. У випадку якщо сальдоване значення зареєстрованих обсягів ДД з урахуванням імпорту/експорту є меншим за акцептовані обсяги продажу на РДН, Адміністратор розрахунків повідомляє про це Регулятора та учасника ринку і відхиляє повідомлення про реєстрацію ДД протягом наступних 7 календарних днів. При цьому Адміністратор розрахунків повідомляє ОР, що протягом наступних 7 календарних днів максимальний обсяг продажу на РДН і ВДР таких учасників ринку складає 0 МВт*год.».

 

Голова НКРЕКП                 В.Тарасюк

[повернутись]