Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись]

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора:07.12.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

04.12.2018                    1597

 

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 23 серпня 2018 року № 894

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 серпня 2018 року № 894 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України, Національної комісії регулювання електроенергетики України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» такі зміни:

1) у пункті 2:

після підпункту 2 доповнити новими підпунктами 3 та 4 такого змісту:

«3) від 20 грудня 2001 року № 1241 «Про тарифи, диференційовані за періодами часу» (зі змінами);

4) від 29 травня 2002 року № 566 «Про застосування розрахункової середньої закупівельної ціни на електроенергію для розрахунків за перетікання реактивної енергії»;»;

У зв’язку з цим підпункти 3 – 6 вважати відповідно підпунктами 5 – 8;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

«9) від 29 жовтня 2010 року № 1421 «Про затвердження Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж» (зі змінами);»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Ця постанова набирає чинності з дня прийняття, крім підпунктів 1 – 4 та 9 пункту 2, підпунктів 1, 3 та 5 пункту 4, які набирають чинності з 01 січня 2019 року, підпункту 7 пункту 2, який набирає чинності з 01 квітня 2019 року, пункту 1, підпунктів 5, 6 та 8 пункту 2, пункту 3, підпунктів 2, 4, 6 – 9 пункту 4, які набирають чинності з дати початку дії нового ринку електричної енергії згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії».».

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

[повернутись]