Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Положення про Управління стратегічного розвитку та міжнародної координації
Опубліковано 05 липня 2021 року о 18:17

 ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

___________О. Кострикін

01 жовтня 2020 року

1. Загальні положення 

1.1. Управління стратегічного розвитку та міжнародної координації (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

1.2. Управління у своїй діяльності керується:

1.3. Робота Управління проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.4. До складу Управління у входять:

1.5.1 відділ міжнародної координації;

1.5.2 відділ стратегічного розвитку енергетичних ринків та сфери комунальних послуг;

1.5.3 відділ моніторингу та регулювання якості послуг.

 2. Основні завдання Управління

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1 аналітичне забезпечення та координація роботи в НКРЕКП з питань розвитку та функціонування енергетичних ринків та сфери комунальних послуг, державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері енергетики та комунальних послуг;

2.1.2 стратегічне, поточне планування розвитку системи державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарської діяльності на суміжних ринках в електроенергетиці, нафтогазовому комплексі, в сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;

2.1.3 організація та координація діяльності з питань міжнародного співробітництва НКРЕКП;

2.1.4 підготовка щорічних звітів про діяльність НКРЕКП для подання до Верховної Ради України.

 3. Функції Управління 

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 здійснює аналітичне забезпечення та координацію роботи НКРЕКП з питань розвитку енергетичних ринків, сфери комунальних послуг;

3.1.2 здійснює (з використанням іноземної мови) аналіз міжнародної практики та законодавства ЄС щодо моделей організації та правил функціонування енергетичних ринків, сфери комунальних послуг, готує пропозиції щодо можливості їх застосування в роботі НКРЕКП;

3.1.3 здійснює збір та узагальнення інформації щодо процесу інтеграції енергетичних ринків (як на регіональному, так і на загальноєвропейському рівні), готує відповідні пропозиції щодо участі України у цих процесах;

3.1.4 готує аналітичні матеріали з питань, пов'язаних з реформуванням енергетичних ринків, сфери комунальних послуг;

3.1.5 готує пропозиції щодо організації роботи в НКРЕКП з питань реформування енергетичних ринків, сфери комунальних послуг, забезпечує координацію та моніторинг стану виконання відповідних заходів;

3.1.6 розробляє та/або бере участь у підготовці (опрацюванні) проєктів законодавчих та нормативно-правових актів з питань розвитку та функціонування енергетичних ринків, сфери комунальних послуг, готує відповідні пропозиції;

3.1.7 здійснює координацію робіт з моделювання функціонування окремих елементів енергетичних ринків;

3.1.8 організовує/координує роботу робочих груп з питань, пов'язаних з реформуванням енергетичних ринків, сфери комунальних послуг, проєктів міжнародної технічної допомоги;

3.1.9 здійснює збір інформації щодо стану виконання заходів з впровадження нової моделі ринку, її узагальнення та аналіз;

3.1.10 розробляє пропозиції щодо моніторингу та регулювання якості послуг в енергетиці (електроенергія та газ) та сфері комунальних послуг (теплопостачання, централізоване  водопостачання та водовідведення), бере участь у їх впровадженні, а саме:

 • готує пропозиції до переліку показників якості послуг, щодо яких здійснюється моніторинг та регулювання якості послуг;
 • готує пропозиції щодо впровадження моніторингу якості послуг, розробляє форми реєстрації та моніторингу показників якості послуг;
 • розробляє методики оцінки повноти, достовірності та точності даних моніторингу;
 • розробляє пропозиції щодо методів регулювання якості послуг  (загальні та гарантовані стандарти якості послуг, цільові показники, фактор якості в формулі цінового регулювання тощо);
 • бере участь в обробці результатів та підготовці висновків за даними моніторингу якості послуг;
 • бере участь у перевірках ліцензіатів щодо достовірності наданої інформації за формами моніторингу якості послуг;
 • готує пропозиції щодо надання споживачам ліцензіатів послуг кол-центрів з переліком організаційно технічних вимог до кол-центрів;

3.1.11 забезпечує організацію та координацію роботи в НКРЕКП з питань, пов'язаних з участю України в Енергетичному Співтоваристві Південно-Східної Європи (з використанням іноземної мови), а саме:

 • бере участь в роботі інституційних органів Енергетичного Співтовариства та постійних робочих груп;
 • співпрацює з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства, його робочих груп, та бере участь в заходах організованих ними;
 • забезпечує опрацювання документів, що надходять від робочих груп, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Міністерства енергетики України з питань виконання зобов'язань України відповідно до Протоколу про приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства Південно-Східної Європи;
 • організовує підготовку відповідей на запити інформації та опитувальники, які надходять від Секретаріату Енергетичного Співтовариства, його робочих груп;

3.1.12 узагальнює та надає матеріали та пропозиції при розробці державних програм соціально-економічного розвитку України, програм діяльності Уряду, державних програм в галузях електроенергетики, нафтогазового комплексу України та у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, планів, концепцій та Стратегії розвитку енергетики та комунальної сфери та готує звіти щодо їх виконання;

3.1.13 забезпечує організацію та координацію діяльності НКРЕКП з питань міжнародного співробітництва (з використанням іноземної мови), а саме:

 • бере участь у розробці та реалізації національних і галузевих програм, концепцій, планів заходів тощо, пов'язаних з інтеграцією України до ЄС, та іншими програмами міжнародного співробітництва і підготовці звітів щодо їх виконання:
 • організовує та координує діяльність НКРЕКП щодо участі в програмах Twinning та TAIEX;
 • забезпечує організацію та виконання заходів щодо укладення, виконання та денонсації міжнародних угод з відповідними урядовими та неурядовими установами, організаціями іноземних держав і міжнародними організаціями в межах повноважень НКРЕКП;
 • здійснює розгляд та аналіз проектних документів щодо проєктів  співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями з розвитку енергетичного та комунального секторів України;
 • забезпечує координацію підготовки та реалізації проєктів технічної допомоги, що впроваджуються НКРЕКП;
 • надає матеріали і пропозиції та готує звіти щодо проєктів міжнародного співробітництва, в яких бере участь НКРЕКП;
 • забезпечує координацію розвитку міжнародних зв'язків з урядовими та неурядовими установами, організаціями іноземних держав і міжнародними організаціями в межах повноважень, делегованих НКРЕКП відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами;
 • забезпечує організацію участі НКРЕКП в роботі міжнародних організацій та їх органів (комітетів, комісій, робочих груп тощо) в межах повноважень, делегованих НКРЕКП відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами;
 • організовує підготовку відповідей на запити інформації та анкети, які надходять від міжнародних організацій та їх органів;
 • забезпечує організацію підготовки участі представників НКРЕКП у міжнародних заходах, що проводяться за кордоном, здійснює оформлення необхідних документів, пов'язаних із закордонними службовими відрядженнями та ведення бази даних закордонних службових відряджень працівників апарату НКРЕКП;
 • бере участь в організації програм обміну досвідом, навчання та підвищення кваліфікації фахівців НКРЕКП, які проводяться за сприянням міжнародних організацій;
 • разом з режимно-секретним сектором НКРЕКП забезпечує організацію зустрічей в НКРЕКП з іноземними делегаціями та офіційними представниками міжнародних організацій, здійснює підготовку програм перебування в НКРЕКП іноземних делегацій та окремих іноземних громадян та звітів за результатами зустрічей;

3.1.14 забезпечує організацію формування планів діяльності НКРЕКП та звітів щодо їх виконання;

3.1.15 організовує та координує роботу структурних підрозділів НКРЕКП з підготовки щорічних звітів про результати діяльності НКРЕКП;

3.1.16 бере участь у:

 • здійсненні моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
 • розгляді питань щодо ефективного використання енергії (енергоефективності), розвитку відновлюваних джерел енергії, прав власності, приватизації, корпоратизації в енергетиці та сфері комунальних послуг;
 • здійсненні аналізу проєктів нормативно-правових актів, а також актів чинного законодавства, що належать до компетенції НКРЕКП;
 • конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.17 взаємодіє з відповідними комітетами Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінетом Міністрів України, структурними підрозділами міністерств та відомств з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.18 проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням вищезазначених нормативних та законодавчих актів.

 4. Права

4.1. Управління має право:

4.1.1 запитувати та отримувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію та документи, які необхідні для виконання покладених на Управління завдань;

4.1.2 брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, а також, за дорученням Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП та керівника апарату, представляти НКРЕКП в інших заходах з питань, що належать до компетенції Управління;

4.1.3 запитувати, за згодою Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП та керівника апарату, необхідну інформацію з питань, що належать до його компетенції, від ліцензіатів, а також органів державної влади, що займаються вирішенням цих питань;

4.1.4 представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях за дорученням Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП та керівника апарату з питань, що належать до його компетенції.

4.2. Покладення на Управління завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Управління, не допускається.

 5. Керівництво діяльністю Управління

5.1. Управління очолює начальник управління, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника управління призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду начальника управління, призначається особа з ступенем вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Начальник управління має заступника начальника управління – начальника відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків та сфери комунальних послуг,  заступника начальника управління – начальника відділу моніторингу та регулювання якості послуг.

5.5. Начальник управління:

5.5.1 здійснює керівництво діяльністю Управління у межах наданих йому повноважень;

5.5.2 організовує, спрямовує і контролює роботу Управління з метою забезпечення своєчасного і якісного виконання покладених на Управління завдань, доручень Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП та керівника апарату;

5.5.3 розподіляє, у відповідності з виробничими потребами, обов'язки та функції між структурними підрозділами та окремими працівниками;

5.5.4 планує, регулює та контролює взаємодію Управління з іншими підрозділами НКРЕКП, підрозділами інших органів виконавчої влади, міжнародними організаціями, громадськими об'єднаннями, науковими організаціями при вирішенні питань, що належать до компетенції Управління;

5.5.5 у межах своєї компетенції організовує та контролює виконання наказів, розпоряджень, постанов НКРЕКП;

5.5.6 взаємодіє з відповідними підрозділами Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств з питань, що належать до компетенції Управління;

5.5.7 взаємодіє з представниками міжнародних фінансових організацій, органами регулювання енергетики інших країн, міжнародними консультаційними компаніями, іншими міжнародними організаціями в межах компетенції Управління (з використанням іноземної мови);

5.5.8 визначає розподіл обов'язків між працівниками Управління, координує та контролює їх діяльність;

5.5.9 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Управління;

5.5.10 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється чи переводиться на іншу посаду;

5.5.11 забезпечує, у межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Управління;

5.5.12 здійснює роботу з документами з грифом обмеження доступу «Для службового користування»;

5.5.13 виконує інші доручення Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП та керівника апарату в межах своєї компетенції;

5.5.14 надає пропозиції щодо зміни структури Управління, оплати праці та інших форм заохочення співробітників Управління;

5.5.15 забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також  законодавства України з питань державної служби та запобігання з корупції;

5.5.16 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.5.17 Начальник управління здійснює керівництво структурним підрозділом та персонально відповідає за його роботу.

5.6 У разі відсутності начальника управління (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов'язки виконує заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків та сфери комунальних послуг, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Управління. У разі відсутності начальника управління та заступника начальника управління – начальника відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків та сфери комунальних послуг обов'язки начальника управління виконує заступник начальника управління – начальник відділу моніторингу та регулювання якості послуг у встановленому порядку та в межах визначених повноважень.

 6. Відповідальність

6.1. Начальник  та працівники Управління відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання  наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Для виконання обов'язків та реалізації прав, Управління у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що відносяться до компетенції Управління.

Т.в.о. Начальника Управління

О. Голембівська 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux