Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Положення про Управління інноваційних технологій
Опубліковано 18 лютого 2022 року о 08:40

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

___________ О. Кострикін

14 лютого 2022 року

 

 

Положення

про Управління інноваційних технологій

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління інноваційних технологій (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується керівнику апарату НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Метою діяльності Управління є розгляд та надання висновків щодо інвестиційних програм ліцензіатів НКРЕКП, розробка та затвердження нормативно-правових актів щодо здійснення комерційного обліку електричної енергії та інформаційного обміну на ринку електричної енергії, а також організація впровадження та підтримки сучасних інформаційних технологій та кіберзахисту інформації в НКРЕКП в межах компетенції Управління.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» , «Про державну службу» , «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про інформацію», «Про ринок електричної енергії», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. До складу управління входять:

1.4.1 відділ нормативного забезпечення автоматизованих систем;

1.4.2 відділ адміністрування баз даних та комп’ютерного забезпечення;

1.4.3 відділ впровадження інформаційних систем та захисту інформації.


2. Основні завдання Управління

 

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1 забезпечення надання висновків щодо інвестиційних програм ліцензіатів НКРЕКП у частині заходів щодо зниження нетехнічних витрат електричної енергії, впровадження та розвитку автоматизованих систем диспетчерського управління (АСДУ), впровадження та розвитку інформаційних технологій; впровадження та розвиток систем зв’язку;

2.1.2 забезпечення участі у розробці Кодексу комерційного обліку електричної енергії, інших нормативно-правових актів з питань обліку електричної енергії та інформаційного обміну на ринку електричної енергії та підготовка матеріалів для їх розгляду та затвердження НКРЕКП;

2.1.3 забезпечення підготовки проєктів роз’яснень в межах компетенції НКРЕКП щодо питань використання новітніх інноваційних технологій на енергетичних ринках;

2.1.4 забезпечення розгляду звернень громадян, громадських об’єднань, державних та інших підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, що стосуються питань інноваційних технологій, комерційного обліку електричної енергії та інформаційного обміну на енергетичних ринках;

2.1.5 забезпечення адміністрування інформаційно-телекомунікаційної системи НКРЕКП, баз та реєстрів даних НКРЕКП, у тому числі реєстру суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, реєстру всіх прийнятих рішень НКРЕКП;

2.1.6 забезпечення підтримки та обслуговування інформаційної системи НКРЕКП;

2.1.7 забезпечення розвитку структури інформаційної системи, впровадження, технічне забезпечення і супровід сучасних інформаційних технологій в діяльності НКРЕКП;

2.1.8 інші завдання.


3. Функції Управління

 

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 розглядає та надає висновки щодо інвестиційних програм ліцензіатів НКРЕКП у частині заходів щодо зниження нетехнічних витрат електричної енергії, впровадження та розвитку автоматизованих систем диспетчерського управління (АСДУ), впровадження та розвитку інформаційних технологій; впровадження та розвиток систем зв’язку;

3.1.2 бере участь у розгляді проєктів розвитку, а також розглядає питання впровадження інноваційних технологій у ліцензіатів НКРЕКП, створення інформаційних систем енергетичних ринків;

3.1.3 бере участь у розробці Кодексу комерційного обліку електричної енергії, інших нормативно-правових актів з питань обліку електричної енергії та інформаційного обміну на ринку електричної енергії та готує матеріали для їх розгляду та затвердження НКРЕКП;

3.1.4 бере участь у визначенні вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії;

3.1.5 розробляє правила користування комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням в НКРЕКП, здійснює контроль за їх виконанням;

3.1.6 здійснює заходи із забезпечення кіберзахисту інформації, в межах своєї компетенції, контроль за станом захищеності електронної інформації на серверах та комп’ютерах мережі НКРЕКП;

3.1.7 опрацьовує нормативно-правові акти та документи з питань впровадження інноваційних технологій в енергетиці та готує до них пропозиції та зауваження;

3.1.8 надає консультації та роз’яснення в межах компетенції управління щодо питань захисту прав та законних інтересів споживачів (громадян, громадських об’єднань, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та інших підприємств, установ та організацій) товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;

3.1.9 здійснює розгляд звернень учасників ринку електричної енергії та врегулювання спорів у частині впровадження інноваційних технологій, комерційного обліку електричної енергії та інформаційного обміну на ринку електричної енергії, заходів по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії, впровадження та розвитку автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування, модернізації, реконструкції, технічного переоснащення пристроїв релейного захисту та автоматики, засобів диспечерсько-технологічного управління, систем обліку електроенергії та приладів вимірювання інших технічних питань;

3.1.10 бере участь у проведенні перевірок дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності у електроенергетичній галузі з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.11 надає розрахунки до бюджетних запитів, кошторисів НКРЕКП на напрямком «Інформаційні технології»;

3.1.12 надає пропозиції щодо закупівель товарів, робіт та послуг Річного плану закупівель НКРЕКП за напрямком «Інформаційні технології»;

3.1.13 готує технічну частину тендерної документації за напрямком «Інформаційні технології»;

3.1.14 готує та супроводжує договірну документацію за напрямком «Інформаційні технології»;

3.1.15 забезпечує підтримку безперебійного функціонування комп’ютерної мережі та інформаційних систем НКРЕКП;

3.1.16 контролює виконання правил користування комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням в НКРЕКП;

3.1.17 здійснює планування розвитку та розподілення ресурсів мережі з урахуванням поточної та перспективної мережевої активності;

3.1.18 готує та проводить організаційно-технічні заходи для забезпечення захисту комп’ютерної мережі від несанкціонованого доступу (в т.ч. з мережі Internet), антивірусного захисту комп’ютерної мережі НКРЕКП, виявлення і блокування атак несанкціонованого доступу тощо;

3.1.19 здійснює превентивні та контролюючі заходи щодо кіберзахисту інформації на серверах та в комп’ютерній мережі НКРЕКП;

3.1.20 розробляє вимоги щодо функціонування електронної інформації в комп’ютерній мережі НКРЕКП та контролює виконання цих вимог;

3.1.21 забезпечує структурні підрозділи НКРЕКП доступом до інформаційних ресурсів комп’ютерної мережі НКРЕКП, здійснює контроль за виконанням користувачами встановленого режиму доступу до інформаційних ресурсів НКРЕКП;

3.1.22 організовує резервне збереження електронної інформації в комп’ютерній мережі НКРЕКП;

3.1.23 проводить архівування, ведення баз даних логування;

3.1.24 здійснює адміністрування інформаційно-телекомунікаційної системи НКРЕКП, баз та реєстрів даних НКРЕКП, у тому числі реєстру суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та реєстру всіх прийнятих рішень НКРЕКП;

3.1.25 забезпечує виконання заходів із підтримки та обслуговування зовнішнього каналу зв’язку з глобальною мережею Internet;

3.1.26 вирішує технічні проблеми взаємодії з інформаційними системами та відповідними службами Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та інших державних органів, а також з інформаційними системами, які забезпечують діяльність ринків електроенергії та газу;

3.1.27 здійснює облік комп’ютерного обладнання;

3.1.28 організовує ремонт та супроводження апаратних засобів, надає пропозиції щодо закупівлі витратних матеріалів;

3.1.29 забезпечує зберігання комп’ютерної техніки та комп’ютерного обладнання;

3.1.30 бере участь у виконанні заходів, що випливають з міжнародних домовленостей України, зобов’язань НКРЕКП, підготовці пропозицій з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.31 бере участь у форумах, конференціях і семінарах з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.32 бере участь у програмах обміну досвідом, навчання та підвищення кваліфікації фахівців НКРЕКП, що проводяться при сприянні міжнародних організацій;

3.1.33 у межах компетенції Управління забезпечує дотримання вимог Закону України «Про державну таємницю» вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації;

3.1.34 реалізує заходи мобілізаційного плану та плану цивільного захисту НКРЕКП та розробляє окремі документи;

3.1.35 інші функції.


4. Права Управління

 

4.1. Управління має право:

4.1.1 за дорученням Голови та/або керівника апарату НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків представляти НКРЕКП в державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Управління;

4.1.2 у процесі виконання покладених на Управління завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, споживачами, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Управління;

4.1.3 отримувати від працівників всіх підрозділів НКРЕКП інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на Управління;

4.1.4 надавати керівництву НКРЕКП пропозиції щодо призупинення процесу обробки інформації, заборони обробки, зміни режимів обробки тощо у випадку виявлення порушень політики безпеки та/або у випадку виникнення реальної загрози порушення безпеки. За дорученням Голови НКРЕКП та/або керівника апарату НКРЕКП проводити службові розслідування у вищезазначених випадках;

4.1.5 здійснювати контроль усіх підрозділів НКРЕКП, в межах компетенції Управління, зокрема, щодо виконання заходів із захисту інформації та правил користування комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням в НКРЕКП;

4.1.6 працювати з документами, які мають гриф обмеження «Для службового користування», «Таємно» та «Цілком таємно»;

4.1.7 розробляти окремі документи мобілізаційного плану та плану цивільного захисту НКРЕКП;

4.1.8 інші права.


5Керівництво діяльністю Управління


5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату в установленому порядку.

5.2. На посаду начальника Управління призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду начальника Управління призначається особа з ступенем вищої освіти не нижче магістра з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Начальник Управління:

5.4.1 розподіляє обов’язки між працівниками, очолює їх роботу;

5.4.2 здійснює заходи в межах компетенції Управління, закріплених за Управлінням показників;

5.4.3 визначає ступінь відповідальності керівників підрозділів у складі Управління, погоджує посадові інструкції працівників Управління;

5.4.4 організовує розробку проєктів нормативно-правових актів, державних програм, що належать до компетенції Управління;

5.4.5 підписує та візує документи у межах своєї компетенції;

5.4.6 надає пропозиції Голові та керівнику апарату НКРЕКП щодо призначення, переміщення, звільнення працівників Управління, їх заохочення та стягнення тощо;

5.4.7 у межах наданих повноважень надає пропозиції щодо діяльності Управління;

5.4.8 у межах компетенції Управління контролює виконання нормативно-правових актів, розпоряджень і наказів НКРЕКП у межах затверджених посадових обов’язків;

5.4.9 організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Управління звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та інших підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань, громадян, з питань, які належать до компетенції Управління;

5.4.10 забезпечує взаємодію Управління з іншими органами державної влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями з питань, що стосуються діяльності Управління;

5.4.11 забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.4.12 організовує та забезпечує виконання в установлені терміни доручень Голови і членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП;

5.4.13 організовує роботу з підтримки та розвитку інформаційної системи НКРЕКП;

5.4.14 організовує внутрішній контроль в межах Управління;

5.4.15 організовує роботу з розробки нормативно-правової бази щодо здійснення комерційного обліку електричної енергії та інформаційного обміну на ринку електричної енергії, організовує впровадження, забезпечення і супроводження сучасних інноваційних технологій в діяльності НКРЕКП; бере участь в організації та координації робіт, пов’язаних із захистом інформації в автоматизованих системах в межах компетенції Управління;

5.4.16 використовує відомості про норми ефективності кіберзахисту інформації з обмеженим доступом в межах компетенції Управління.

5.5. Начальник Управління здійснює керівництво Управлінням та відповідає за його роботу.

5.6. Начальник Управління має заступника начальника управління -начальника відділу впровадження інформаційних систем та захисту інформації та заступника начальника управління - начальника відділу нормативного забезпечення автоматизованих систем.

5.7. У разі відсутності начальника Управління його функції та обов’язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу впровадження інформаційних систем та захисту інформації. За відсутності начальника Управління та заступника начальника управління - начальника відділу впровадження інформаційних систем та захисту інформації обов’язки начальника Управління виконує заступник начальника управління - начальник відділу нормативного забезпечення автоматизованих систем. В іншому випадку обов’язки начальника Управління виконує працівник Управління за наказом керівника апарату НКРЕКП в установленому порядку та в межах визначених повноважень.

 

6. Відповідальність

 

Начальник та працівники Управління несуть відповідальність у разі неякісного або несвоєчасного виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.


7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

Для виконання обов’язків та реалізації прав, Управління у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що відносяться до компетенції Управління.

 

Начальник Управління інноваційних технологій                     В.Попович

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux