Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Положення про Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики
Опубліковано 02 березня 2021 року о 13:57

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

___________О. Кострикін

01 березня 2021 року

1. Загальні положення

1.1. Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. У своїй роботі Департамент керується:

1.3. Робота Департаменту проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.4. До складу Департаменту входить:

1.4.1 управління інвестиційної політики та технічного розвитку;

1.4.2 управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики;

1.4.3 управління генеруючих підприємств.

2. Основні завдання Департаменту

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1 участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування ринку електричної енергії, в межах повноважень Департаменту;

2.1.2 розробка нормативно-правових актів НКРЕКП з питань регулювання, функціонування та розвитку ринку електричної енергії в межах компетенції Департаменту;

2.1.3 забезпечення проведення цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики;

2.1.4 реалізація цінової і тарифної політики щодо виробництва електричної енергії та щодо виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях (далі – ТЕЦ) та когенераційних установках (далі – КУ), зокрема шляхом встановлення державних регульованих цін на електричну енергію для виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на ТЕЦ,  встановлення граничних показників обсягу та вартості послуг з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, проведення розрахунків та встановлення граничних цін закупівлі послуги із забезпечення розвитку генеруючої потужності, а також встановлення тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється на ТЕЦ та КУ;

2.1.5 реалізація цінової і тарифної політики щодо виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях (далі – ТЕЦ) та когенераційних установках (далі – КУ), зокрема шляхом встановлення державних регульованих цін на електричну енергію для виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на ТЕЦ, встановлення граничних показників обсягу та вартості послуг з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, проведення розрахунків та встановлення граничних цін закупівлі послуги із забезпечення розвитку генеруючої потужності, а також встановлення тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється на ТЕЦ та КУ;

2.1.6 реалізація тарифної політики щодо виробництва теплової енергії на атомних електростанціях (далі – АЕС);

2.1.7 реалізація тарифної політики щодо виробництва теплової енергії на теплових електростанціях (далі – ТЕС);

2.1.8 реалізація тарифної політики щодо виробництва електричної енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії;

2.1.9 реалізація інвестиційної політики та технічного розвитку об'єктів у сфері теплопостачання, а саме ТЕЦ, ТЕС, АЕС та КУ;

2.1.10 створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток виробництва електричної енергії та/або виробництва теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та КУ, у тому числі для виробників (ліцензіатів), щодо яких застосовуються механізми формування, розрахунку, встановлення/зміни державної регульованої ціни на електричну енергію;   

2.1.11 участь у формуванні інвестиційної політики учасників ринку електричної енергії;

2.1.12 участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сфері надання та отримання послуг з технічного доступу до електричних мереж;

2.1.13 аналіз технічного рівня та ефективності виробництва, передачі та розподілу енергії та енергоносіїв на основі сучасних досягнень науки і техніки та передового досвіду інших країн, з урахуванням особливостей і потреб України;

2.1.14 підготовка технічних вимог та організація проведення науково-технічних та аналітичних досліджень, що виконуються за завданнями НКРЕКП, в тому числі і за проєктами міжнародної допомоги;

2.1.15 участь у розвитку та сприяння конкурентним відносинам на ринку електричної енергії у сфері виробництва та постачання електроенергії;

2.1.16 участь у здійсненні контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері електроенергетики;

2.1.17 участь в межах компетенції у розгляді та аналізі НКРЕКП проєктів законів, постанов Кабінету Міністрів України, проєктів нормативно-правових (у тому числі, регуляторних) актів та проєктів нормативно-технічних документів;

2.1.18 участь в межах компетенції у виконанні заходів, що випливають з міжнародних домовленостей України та відносяться до компетенції Департаменту;

2.1.19 здійснення в межах компетенції експертизи проєктів нормативно-правових та нормативних актів на відповідність фундаментальним наукам у сфері енергетики.

3. Функції Департаменту

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 розробляє проєкти законодавчих та нормативних актів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.2 супроводжує кодекси системи передачі та систем розподілу;

3.1.3 бере участь у підготовці проєктів законодавчих та нормативних актів з питань регулювання відносин у сфері енергетики;

3.1.4 бере участь в проведенні аналізу, узагальненні практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції до проєктів законів України, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів НКРЕКП, міністерств та відомств в межах компетенції Департаменту;

3.1.5 готує інформацію, аналітичні довідки, презентації за дорученням Голови та/або членів НКРЕКП для засідань НКРЕКП, засобів масової інформації з питань, що стосуються сфери енергетики;

3.1.6 виконує роботу, пов'язану із розробкою, запровадженням та застосуванням нормативно-правових актів, якими регулюються відносини між суб'єктами господарювання, споживачами під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж;

3.1.7 здійснює моніторинг (у тому числі, збір та аналіз інформації щодо діяльності ліцензіатів НКРЕКП) стану виконання суб'єктами ринку вимог законодавства України в частині надання та отримання технічного доступу до електричних мереж з метою захисту економічної конкуренції та прав споживачів, а також з метою напрацювання пропозицій для постійного удосконалення законодавчої, нормативно-правової та нормативно-технічної бази, якою регулюються відносини під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж;

3.1.8 опрацьовує та здійснює аналіз матеріалів, необхідних для проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом, щодо їх погодження НКРЕКП;

3.1.9 бере участь в межах компетенції у розгляді та аналізі НКРЕКП проєктів законів, постанов Кабінету Міністрів України, проєктів нормативно-правових (у тому числі, регуляторних) актів та проєктів нормативно-технічних документів;

3.1.10 бере участь в межах компетенції у виконанні заходів, що випливають з міжнародних домовленостей України та відносяться до компетенції Департаменту;

3.1.11 бере участь у розробці нормативних документів (правил, методик, порядків тощо) щодо формування цін (тарифів) на послуги постачальників універсальних послуг, постачальника «останньої надії», тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, тарифу на послуги з передачі електричної енергії, тарифів на послуги з розподілу електричної енергії тощо;

3.1.12 розглядає і аналізує матеріали та готує інформацію і відповідні розрахунки для прийняття рішень НКРЕКП щодо затвердження (встановлення, схвалення) або перегляду:

 • тарифів навиробництво теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та КУ, зокрема шляхом встановлення державних регульованих цін на електричну енергію для виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на ТЕЦ;
 • «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), генеруючих установках приватних домогосподарств, споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями ;
 • надбавки до «зеленого» тарифу, аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва;
 • планів розвитку, інвестиційних програм оператора системи передачі, операторів систем розподілу, а також інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва теплової енергії на ТЕЦ, АЕС та КУ;
 • державних регульованих цін на електричну енергію для виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях;
 • граничних показників обсягу та вартості послуг з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії;
 • граничних цін закупівлі послуги із забезпечення розвитку генеруючої потужності;
 • тарифів на послуги постачальників універсальних послуг, постачальника «останньої надії», тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, тарифу на послуги з передачі електричної енергії, тарифів на послуги з розподілу електричної енергії;
 • ставки плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності, ставки плати за лінійну частину приєднання для операторів системи розподілу;

3.1.13 опрацьовує матеріали та здійснює підготовку пропозицій щодо обсягів та умов покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії щодо надання послуг із забезпечення розвитку генеруючих потужностей та готує узгоджені пропозиції НКРЕКП щодо умов застосування стимулів, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії»;

3.1.14 готує пропозиції для прийняття рішень про тимчасову підтримку деяких виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на ТЕЦ, для проведення їх реконструкції та/або модернізації;

3.1.15 збирає інформацію і здійснює контроль за правильністю розрахунків цін на електричну енергію, які формуються постачальниками універсальної послуги, постачальником «останньої надії»;

3.1.16 розглядає та здійснює аналіз виконання планів розвитку, інвестиційних програм оператора системи передачі, операторів систем розподілу, а також інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва теплової енергії;

3.1.17 розглядає технічні питання в частині оцінки факторів нормативних (прогнозованих) технологічних витрат електричної енергії та їх впливу на величину економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електричної енергії;

3.1.18 розглядає та аналізує надані ліцензіатами НКРЕКП матеріали для розрахунку та затвердження економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електричної енергії та готує відповідні матеріали для розгляду на засіданнях НКРЕКП;

3.1.19 здійснює розгляд та аналіз відповідних документів заявників щодо набуття електричною мережею статусу малої системи розподілу;

3.1.20 здійснює розгляд та аналіз матеріалів щодо будівництва та експлуатації прямої лінії, готує відповідні матеріали для розгляду на засіданні НКРЕКП;

3.1.21 розглядає плани та звіти з виконання ремонтних програм ліцензіатів НКРЕКП з передачі та розподілу електричної енергії;

3.1.22 збирає інформацію і здійснює аналіз звітності, затвердженої НКРЕКП, для ліцензіатів НКРЕКП в межах компетенції Департаменту;

3.1.23 здійснює роботу по удосконаленню методології формування тарифів на електричну енергію із застосуванням стимулюючих методів регулювання;

3.1.24 бере участь у розробці рішень щодо використання ліцензіатами з передачі та розподілу електроенергії, постачання електроенергії, виробництва теплової енергії коштів, передбачених структурою тарифів;

3.1.25 у межах компетенції бере участь у роботі робочих груп;

3.1.26 бере участь у вирішенні технічних питань щодо організації комерційного та технічного обліку електричної енергії на оптовому та роздрібному ринках електроенергії;

3.1.27 бере участь в удосконалені ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері електроенергетики, теплопостачання  тощо;

3.1.28 бере участь у проведенні перевірок дотримання ліцензіатами у сфері електроенергетики Закону України «Про ринок електричної енергії», ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері електроенергетики та теплопостачання, а також галузевих нормативних документів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.29 координує питання, розглядає і готує відповідні матеріали щодо проведення техніко-економічної експертизи;

3.1.30 веде листування та готує проєкти рішень НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.31 бере участь у підготовці та реалізації заходів НКРЕКП в рамках програм співробітництва України з ЄС, Світовим банком, Міжнародним Валютним Фондом, іншими міжнародними фінансовими, енергетичними та екологічними організаціями, органами регулювання інших країн;

3.1.32 бере участь у форумах, конференціях і семінарах з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.33 бере участь у програмах обміну досвідом, навчання та підвищення кваліфікації фахівців НКРЕКП;

3.1.34 готує матеріали та бере участь у нарадах, засіданнях науково-технічних рад та інших заходах з питань функціонування та розвитку електроенергетичної галузі;

3.1.35 організовує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.36 опрацьовує технічні питання щодо стимулювання ефективності виробництва та споживання електроенергії;

3.1.37 надає ліцензіатам та споживачам необхідну інформацію та консультації з питань, що стосуються компетенції Департаменту;

3.1.38 здійснює роботу з документами, що мають гриф обмеження «Для службового користування»;

3.1.39 забезпечує у межах компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;

3.1.40 бере участь в підготовці річного звіту НКРЕКП;

3.1.41 веде діловодство з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

4. Права Департаменту

4.1. Департамент, в особі директора Департаменту, відповідно до покладених на нього завдань та в межах своєї компетенції має право:

4.1.1 звертатися та отримувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП усі необхідні для його роботи матеріали, а також надавати відповідні матеріали іншим структурним підрозділам;

4.1.2 взаємодіяти з органами державної влади, організаціями і підприємствами України та іноземних держав, міжнародними організаціями, суб'єктами господарювання – ліцензіатами НКРЕКП та споживачами електричної енергії, газу, нафти за погодженням з Головою та/або членами НКРЕКП;

4.1.3 брати участь у здійсненні перевірок ліцензіатів згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень;

4.1.4 за дорученням Голови та члена НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.1.5 підписувати документи Департаменту з питань, що належать до його компетенції;

4.1.6 здійснювати роботу з документами, що мають гриф обмеження «Для службового користування»;

4.1.7 подавати пропозиції щодо зміни структури Департаменту, підбору, переміщення, заохочення працівників та підвищення кваліфікації кадрів.

4.2. Покладення на Департамент завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Департаменту, не допускається.

5. Керівництво діяльністю Департаменту

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду директора Департаменту, призначається особа з ступенем вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Директор Департаменту має заступника директора департаменту – начальника управління інвестиційної політики та технічного розвитку Департаменту. Директор Департаменту розподіляє обов'язки між заступником директора Департаменту та керівниками структурних підрозділів Департаменту, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5. Директор Департаменту:

5.5.1 здійснює координацію діяльності Департаменту, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань щодо реалізації державної політики у сфері, що належить до компетенції Департаменту;

5.5.2 погоджує обов'язки між працівниками, планує, організовує, очолює та контролює їх роботу;

5.5.3 забезпечує виконання в установлені терміни функцій Департаменту, закріплених цим Положенням, доручень Голови та членів НКРЕКП, керівника апарату НКРЕКП;

5.5.4 організовує, контролює та забезпечує виконання посадових інструкцій працівниками Департаменту, а також вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Департаменту;

5.5.5 забезпечує дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, забезпечує виконання вимог охорони праці;

5.5.6 організовує розробку проєктів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.7 контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Департаменту депутатських звернень, звернень громадян, громадських об'єднань, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Департаменту;

5.5.8 бере участь в опрацюванні питань удосконалення організаційної структури Департаменту;

5.5.9 забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності НКРЕКП у межах визначених повноважень;

5.5.10 забезпечує у межах компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням;

5.5.11 здійснює роботу із документами, які мають гриф обмеження «Для службового користування»;

5.5.12 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється чи переводиться на іншу посаду;

5.5.13 забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.5.14 переміщення працівників Департаменту здійснюється за поданням директора Департаменту і погодженням із начальником відповідного управління, в порядку, встановленому вимогами Закону України «Про державну службу» і трудового законодавства;

5.5.15 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. У разі відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує заступник директора департаменту – начальник управління інвестиційної політики та технічного розвитку Департаменту. У разі відсутності директора Департаменту та заступника директора департаменту – начальника управління інвестиційної політики та технічного розвитку Департаменту, обов'язки Директора виконує в установленому порядку призначена наказом керівника апарату особа  в межах визначених повноважень.

6. Відповідальність

Директор Департаменту та працівники Департаменту відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

Департамент взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту.

Директор Департаменту із регулювання 

відносин у сфері енергетики                                                         А. В. Огньов

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux