Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Положення про Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері
Опубліковано 02 вересня 2021 року о 13:13

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

____________О. Кострикін

«30» липня 2021 року

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері (далі – Департамент), є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується:

1.3. Робота Департаменту проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.4. До складу Департаменту входить:

1.4.1 управління тарифної, інвестиційної політики та платіжно-розрахункових відносин;

1.4.2 управління моніторингу та аналізу розвитку нафтогазових ринків;

1.4.3 управління регулювання ринків природного газу

1.4.4 управління технічної політики.

2. Основні завдання Департаменту

2.1. Основним завданням Департаменту є забезпечення здійснення НКРЕКП державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у нафтогазовій сфері шляхом:

2.1.1 розробки нормативно-правових актів НКРЕКП з питань регулювання, розвитку і функціонування ринків природних монополій та суміжних ринків у нафтогазовій сфері;

2.1.2 підготовки пропозицій щодо ефективного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у нафтогазовій сфері;

2.1.3 підготовки пропозицій щодо сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків у нафтогазовій сфері на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій у нафтогазовій сфері;

2.1.4 забезпечення формування та реалізації тарифної політики на ринку природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, які перебувають у стані природної монополії, якщо відповідні повноваження надані НКРЕКП законом;

2.1.5 забезпечення розвитку конкурентних відносин у сфері постачання природного газу;

2.1.6 забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у нафтогазовій сфері;

2.1.7 підготовки пропозицій до проектів та внесення змін до чинних законодавчих актів з питань захисту прав споживачів природного газу;

2.1.8 здійснення заходів щодо адаптації законодавства України у сфері енергетики до законодавства Європейського Союзу та проводить консультації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства щодо питань адаптації законодавства України;

2.1.9 підготовки пропозицій щодо забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до послуг з транспортування, зберігання, розподілу, постачання природного газу, послуг установки LNG, транспортування нафти, нафтопродуктів та аміаку;

2.1.10 забезпечення формування інвестиційної політики в нафтогазовій сфері;

2.1.11 здійснення моніторингу та аналізу розвитку ринку природного газу;

2.1.12 забезпечення організаційно-аналітичного супроводження взаємовідносин суб'єктів ринку природного газу;

2.1.13 здійснення за зверненням учасників  ринку природного газу розгляду та аналізу документів, матеріалів і розрахунків щодо  причин виникнення кризових явищ на ринку природного газу;

2.1.14 оприлюднення інформації про свою діяльність відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та здійснення інших заходів щодо налагодження діалогу з громадськістю, створення умов для участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики у нафтогазовій сфері.

 3. Функції Департаменту

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 розробляє та бере участь у розробці нормативно-правових актів у частині регулювання нафтогазової сфери, зокрема, щодо питань функціонування та розвитку ринку природного газу, нафти, нафтопродуктів і аміаку, удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності нафтогазової галузі;

3.1.2 здійснює аналіз результативності розроблених нормативно-правових актів щодо регулювання нафтогазового комплексу;

3.1.3 готує пропозиції щодо підвищення ефективності регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у нафтогазовому комплексі та здійснює заходи щодо забезпечення розвитку конкурентних відносин у сфері постачання природного газу;

3.1.4 бере участь у підготовці проектів законів України та готує висновки та пропозиції до проектів законів України з питань регулювання, розвитку та функціонування ринку природного газу;

3.1.5 здійснює розрахунки та подає пропозиції щодо встановлення:

 • тарифів на послуги транспортування природного газу, транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів, аміаку, якщо відповідні повноваження надані НКРЕКП законом;
 • тарифів на послуги розподілу природного газу, зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу;
 • тарифів на послуги установки LNG;

3.1.6 розробляє та ініціює внесення змін до:

 • Кодексу газотранспортної системи;
 • Кодексу газорозподільних систем;
 • Кодексу газосховищ;
 • Критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу;
 • Правил постачання природного газу;
 • типових договорів, що регулюють відносини на ринку природного газу, а саме:
 1. Типового договору транспортування природного газу;
 2. Типового договору розподілу природного газу;
 3. Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу;
 4. Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам;
 5. Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії»;
 • методик (порядків) формування, розрахунку та встановлення тарифів для суб’єктів природних монополій у нафтогазовій сфері, якщо відповідні повноваження надані НКРЕКП законом;
 • методології визначення плати за приєднання до газотранспортних та газорозподільних систем;
 • Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу;

3.1.7 здійснює моніторинг і оцінку стану виконання плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років;

3.1.8 здійснює збір, обробку та аналіз форм звітності суб'єктів ринку природного газу, затверджених НКРЕКП у нафтогазовій сфері;

3.1.9 здійснює аналіз розрахунків розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу для Операторів ГРМ, наданих ліцензіатами, та подає пропозиції щодо їх встановлення;

3.1.10 опрацьовує і надає пропозиції щодо затвердження планів розвитку газотранспортної, газорозподільних систем та газосховищ;

3.1.11 розглядає заяви та додані до них документи на встановлення або перегляд тарифів, затвердження планів розвитку та змін до таких планів, джерел фінансування у складі структур тарифів на послуги транспортування, зберігання та розподілу природного газу, які подаються до НКРЕКП;

3.1.12 здійснює моніторинг та контроль виконання графіків встановлення лічильників природного газу для населення;

3.1.13 проводить аналіз та систематизацію планів розвитку та звітів з їх виконання;

3.1.14 забезпечує постійний контроль за виконанням затверджених планів розвитку і обґрунтовує необхідність та можливість застосування санкцій до ліцензіатів, у випадку невиконання інвестиційних програм;

3.1.15 вдосконалює діючі методики, порядки розрахунку тарифів, в тому числі на основі багаторічного стимулюючого регулювання та приводить їх у відповідність до діючого законодавства України та вимог Директив ЄС;

3.1.16 збирає і аналізує дані щодо використання елементів витрат планованої тарифної виручки/прогнозного необхідного доходу тарифів на послуги транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу та інших тарифів у нафтогазовій сфері, в межах компетенції НКРЕКП;

3.1.17 розробляє заходи щодо сприяння у створенні рівних умов для діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках;

3.1.18 готує пропозиції щодо ефективного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках;

3.1.19 здійснює моніторинг та аналіз:

 • застосування тарифів, інших платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газотранспортних систем, а також моніторинг застосування та забезпечення дотримання методології визначення таких тарифів та платежів;
 • застосування тарифів, інших платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газорозподільних систем, а також моніторинг застосування та забезпечення дотримання методології визначення таких тарифів та платежів;
 • застосування тарифів, інших платежів, пов'язаних із доступом до газосховищ, а також моніторинг застосування та забезпечення дотримання методології визначення таких тарифів та платежів;
 • застосування тарифів, інших платежів, пов'язаних із доступом до установки LNG, а також моніторинг застосування та забезпечення дотримання методологій визначення таких тарифів та платежів;
 • стану врегулювання перевантажень газотранспортних систем, у тому числі транскордонних газопроводів, та застосування правил врегулювання перевантажень;
 • дотримання критеріїв для визначення режиму доступу, що застосовується оператором газосховищ до кожного конкретного газосховища відповідно до статті 48 Закону України «Про ринок природного газу»;
 • виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на відповідність вимогам, передбаченим Законом України «Про ринок природного газу» та іншими актами законодавства;
 • виконання планів розвитку газотранспортних систем та надання їх оцінки, у тому числі зазначення необхідних змін до таких планів;
 • виконання планів розвитку  газорозподільних систем та надання їх оцінки, у тому числі зазначення необхідних змін до таких планів;
 • виконання планів розвитку  газосховищ та надання їх оцінки, у тому числі зазначення необхідних змін до таких планів;
 • виконання планів розвитку  установки LNG та надання їх оцінки, у тому числі зазначення необхідних змін до таких планів;
 • рівня прозорості в діяльності суб'єктів ринку природного газу, зокрема рівня оптових цін на природний газ, а також забезпечення дотримання суб'єктами ринку природного газу (крім споживачів) зобов'язань щодо розміщення інформації;
 • рівня та ефективності відкриття ринку природного газу і конкуренції на оптовому та роздрібному ринках природного газу, у тому числі:
 • цін на газових біржах;
 • цін для побутових споживачів (включаючи статистику застосування умов про передоплату);
 • статистики зміни постачальника;
 • статистики відключень;
 • рівня цін та якості робіт з технічного обслуговування;
 • скарг побутових споживачів, а також будь-яких практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку природного газу;
 • застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринку природного газу (зокрема умов договорів, що заважають споживачам, які не є побутовими, укладати договори постачання з більш ніж одним постачальником одночасно або обмежують їх у праві вибору постачальника), без втручання у договори, які передбачають можливість тимчасового зупинення постачання, та договори купівлі-продажу або постачання природного газу строком дії від 10 років за умови, що такі договори відповідають законодавству про захист економічної конкуренції;
 • виконання функцій та обов'язків суб'єктами ринку природного газу відповідно до положень Закону України «Про ринок природного газу» та інших актів законодавства щодо доступу до газотранспортних систем;
 • стану додержання положень статті 14 Закону України «Про ринок природного газу» щодо зміни постачальника;
 • дотримання операторами газотранспортних систем вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, передбачених Законом України «Про ринок природного газу»;

3.1.20 забезпечує організацію роботи з розгляду та аналізу поданої суб’єктами ринку природного газу інформації в межах заходів супроводження взаємовідносин учасників ринку природного газу відповідно до вимог законодавства;

3.1.21 здійснює  розгляд та аналіз розрахунків суб'єктів  ринку природного газу щодо  причин виникнення кризових явищ на ринку природного газу;

3.1.22 забезпечує формування інформаційно-аналітичних даних з питань заборгованості суб'єктів ринку природного газу;

3.1.23 здійснює розгляд та аналіз обсягів та структури розрахунків між суб'єктами ринку природного газу;

3.1.24 розробляє пропозиції щодо регулювання та моніторингу якості послуг на ринку природного газу та приймає участь у їх впровадженні:

 • готує пропозиції до переліку показників якості послуг, щодо яких здійснюється регулювання та моніторинг якості послуг;
 • готує пропозиції щодо впровадження моніторингу якості послуг, розробляє форми реєстрації та моніторингу показників якості послуг;
 • розробляє пропозиції щодо методів регулювання якості послуг (загальні та гарантовані стандарти якості послуг, цільові показники, фактор якості в формулі тарифного регулювання тощо);
 • бере участь в обробці та підготовці висновків за даними моніторингу якості послуг;

3.1.25 готує пропозиції щодо встановлення граничних рівнів плати за приєднання, що є стандартним, до газорозподільних систем;

3.1.26 приймає участь в опрацюванні питань, пов'язаних з членством України в Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства в межах компетенції Департаменту;

3.1.27 співпрацює з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства та бере участь в організованих ним заходах;

3.1.28 здійснює аналіз розвитку ринку природного газу в межах компетенції НКРЕКП;

3.1.29 здійснює розгляд зауважень і пропозицій до проектів рішень НКРЕКП, що мають ознаки регуляторних актів, одержаних протягом встановленого строку за участі фізичних, юридичних осіб, їх об'єднань, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб, які надали такі зауваження та пропозиції;

3.1.30 бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань, які належать до компетенції Департаменту;

3.1.31 здійснює підготовку пропозицій щодо виконання доручень Президента України, питань регулювання нафтогазового комплексу;

3.1.32 здійснює підготовку відповідей на запити народних депутатів України, органів державної влади, місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади;

3.1.33 забезпечує захист прав та законних інтересів споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб'єктами господарювання, що провадять діяльність на ринку природного газу, здійснює розгляд звернень таких споживачів та врегулювання спорів, надає роз'яснення з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП;

3.1.34 забезпечує досудовий розгляд спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність на ринку природного газу;

3.1.35 готує інформацію (пропозиції) для проведення перевірок дотримання умов ліцензованої діяльності у нафтогазовій сфері;

3.1.36 бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з метою забезпечення відкритості інформації НКРЕКП щодо регулювання відносин у нафтогазовій сфері;

3.1.37 здійснює, в межах компетенції, інші функції, пов'язані з регулюванням відносин у нафтогазовій сфері. 

 4. Права Департаменту

4.1. Департамент має право:

4.1.1 надавати пропозиції з питань, що належать до його компетенції;

4.1.2 отримувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, яка необхідна для виконання основних завдань Департаменту;

4.1.3 брати участь у засіданнях НКРЕКП;

4.1.4 взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

4.1.5 за дорученням Голови та члена НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.2. Покладення на Департамент завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Департаменту, не допускається.

5. Керівництво діяльністю Департаменту

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату служби НКРЕКП.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду директора Департаменту, призначається особа зі ступенем вищої освіти не нижче магістра з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Директор Департаменту має заступника директора Департаменту (далі – Заступник), заступника директора департаменту – начальника управління тарифної, інвестиційної політики та платіжно-розрахункових відносин Департаменту (далі – заступник директора департаменту – начальник управління), заступника директора департаменту – начальника управління технічної політики. Директор Департаменту розподіляє обов'язки між Заступником та начальниками управлінь, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5. Директор Департаменту:

5.5.1 здійснює керівництво діяльністю Департаменту, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань і функцій;

5.5.2 погоджує обов'язки між працівниками, організовує, очолює та контролює їх роботу;

5.5.3 забезпечує виконання в установлені терміни закріплених цим Положенням функцій Департаменту, доручень Голови, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП;

5.5.4 організовує розробку проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.5 визначає розподіл обов'язків між працівниками Департаменту, координує та контролює їх діяльність;

5.5.6 організовує, контролює та забезпечує виконання посадових інструкцій працівниками Департаменту, а також вживає необхідних заходів щодо підвищення їх кваліфікації;

5.5.7 регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Департаменту депутатських звернень, звернень громадян, громадських об'єднань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Департаменту;

5.5.8 планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Департаменту з іншими підрозділами НКРЕКП, органами виконавчої влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при вирішенні питань, що стосуються діяльності Департаменту;

5.5.9 подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву НКРЕКП про призначення на посади та переміщення працівників Департаменту, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності;

5.5.10 забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням;

5.5.11 здійснює роботу з документами з грифом «Для службового користування»;

5.5.12 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.13 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. Директор Департаменту здійснює керівництво Департаментом та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.7. У разі тимчасової відсутності директора Департаменту (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує Заступник. У разі відсутності директора Департаменту та заступника директора Департаменту обов’язки директора Департаменту виконує заступник директора департаменту – начальник управління. У разі відсутності директора Департаменту, заступника директора Департаменту, заступника директора департаменту – начальника управління обов’язки директора Департаменту виконує заступник директора департаменту – начальник управління технічної політики.

 6. Відповідальність

6.1. Директор та працівники Департаменту відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, порушення норм етики поведінки державного службовця. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

7.1. Для виконання обов'язків та реалізації прав, Департамент у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

Директор Департаменту із регулювання

відносин у нафтогазовій сфері                                                     Т. Рябуха

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux