Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Положення та склад Комітету з конкурсних торгів НКРЕКП
Опубліковано 02 листопада 2021 року о 19:20

День оприлюднення на офіційному вебсайті Регулятора: 15.08.2016

Дата оновлення: 13.07.2018

(У наказ вносяться зміни 

наказами НКРЕКП від 26.12.2016 № 36-а, від 26.12.2017 № 56-а,

від 18.06.2018 № 28-а)


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

НАКАЗ

12.08.2016 № 148

Про створення тендерного комітету НКРЕКП

Відповідно до статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» 

НАКАЗУЮ:

1. Створити тендерний комітет Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

2. Затвердити такі, що додаються:

 1. Положення про тендерний комітет Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
 2. Склад тендерного комітету Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 січня 2015 року № 2-а «Про створення комітету з конкурсних торгів НКРЕКП» (зі змінами).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії Д.Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ НКРЕКП

від 12.08.2016 № 148


Склад тендерного комітету Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Христюк Сергій Володимирович

Керівник апарату, голова тендерного комітету;

Ніколайчук Віктор Володимирович

начальник Управління державним майном;

Попович Владислав Іванович

начальник Управління інноваційних технологій;

Потебенко Олена Василівна

завідувач сектору державних закупівель Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності;

Ступаковська Ірина Олександрівна

начальник Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер;

Чеховський Андрій Анатолійович

заступник директора Юридичного департаменту;

Шевчук Катерина Павлівна

головний спеціаліст сектору державних закупівель Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності.

Начальник Управління з фінансово-економічних

питань, бухгалтерського обліку та

звітності – головний бухгалтер І.Ступаковська

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ НКРЕКП

від 12.08.2016 № 148

 ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 11 Закону «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету, а також його права, обов’язки та відповідальність.

2. Тендерний комітет Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – комітет), – посадові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

3. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

4. Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

ІІ. Засади діяльності тендерного комітету

1. Склад комітету, зміни до складу та Положення про нього затверджуються наказом НКРЕКП. До складу комітету входять не менше п’яти осіб.

2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами НКРЕКП та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова.

4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї відсутності).

За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

 • планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;
 • здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;
 • забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
 • забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;
 • забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;
 • надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;
 • здійснення інших дій, передбачених Законом.

8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

9. Члени комітету мають право:

 • брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;
 • аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;
 • виносити питання на розгляд комітету;
 • прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на вебпорталі Уповноваженого органу;
 • одержувати від структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
 • уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;
 • ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів НКРЕКП з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;
 • здійснювати інші дії, передбачені Законом.

10. Члени комітету зобов'язані:

 • брати участь у всіх його засіданнях особисто;
 • організовувати та проводити процедури закупівель;
 • забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
 • дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;
 • здійснювати інші дії, передбачені Законом.

11. Голова комітету:

 • організовує роботу комітету;
 • приймає рішення щодо проведення засідань комітету;
 • визначає дату і місце проведення засідань комітету;
 • пропонує порядок денний засідань комітету;
 • веде засідання комітету;
 • уносить на розгляд керівника НКРЕКП пропозиції щодо змін у складі комітету;
 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

12. Секретар комітету забезпечує:

 • ведення та оформлення протоколів засідань комітету;
 • оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;
 • за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;
 • зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;
 • дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;
 • розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;
 • виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

13. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України.

15. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

Начальник Управління з фінансово-економічних

питань, бухгалтерського обліку та

звітності – головний бухгалтер І. Ступаковська

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux