Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Проведення відкритих конкурсних торгів

Відкрити все

1. Замовник.

1.1. Найменування. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

1.2. Код за ЄДРПОУ. 39369133.

1.3. Місцезнаходження. вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса). Потебенко Олена Василівна, завідувач сектору державних закупівель Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності, вул. Смоленська, 19, тел. (044) 204-48-77, e-mail: Potebenko@nerc.gov.ua

2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.

2.1. Найменування.

2.2. Код за ЄДРПОУ.

2.3. Місцезнаходження.

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.

3. Предмет закупівлі.

3.1. Найменування предмета закупівлі. 

80.10.1 Послуги, пов’язані з особистою безпекою (послуги з охорони) (80.10.19-00.00).

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1,5 поста.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Смоленська, 19, м. Київ.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Квітень-грудень 2015 року.

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі.

5.1. Адреса вебсайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю. www.new.nerc.gov.ua.

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №048730, «ВДЗ» №191(13.02.2015) від 13.02.2015.

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №099211, «ВДЗ» №221 (27.03.2015) від 27.03.2015.

5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №122328, «ВДЗ» №242 (28.04.2015) від 28.04.2015.

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів. 

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 3 (три).

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

 • Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР»,
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРБІС 2001»,
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Холдинг «Група компаній «Атлант».

6.3. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків.

 • 35391275,
 • 31627882,
 • 36567179.

6.4. Місцезнаходження/місце проживання.

 • вул. Здолбунівська, 11, кв.38, м. Київ, 02081,
 • вул. В.Дубініна, 12/12, оф. 3, м. Київ, 03040,
 • вул. Іскрівська, 3, оф. 77, м. Київ, 03087.

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 16.03.2015 до 9:30.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 16.03.2015 об 11:00.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 3 (три).

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

 • Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР» – 164 280,00 грн. (сто шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят грн. 00 коп.) (без ПДВ);
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРБІС 2001» – 170 052,00 грн. (сто сімдесят тисяч п’ятдесят дві грн. 00 коп.) (без ПДВ);
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Холдинг «Група компаній «Атлант» – 153 002,40 грн. (сто п’ятдесят три тисячі дві грн. 40 коп.) (в т.ч. ПДВ).

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення. Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «Холдинг «Група компаній «Атлант» відхилена на підставі абзацу другого пункту 1 частини першої та пункту 3 частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону, та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

 • найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 164 280,00 грн. (сто шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят грн. 00 коп.) (без ПДВ);
 • найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 170 052,00 грн. (сто сімдесят тисяч п’ятдесят дві грн. 00 коп.) (без ПДВ);
 • ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 164 280,00 грн. (сто шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят грн. 00 коп.) (без ПДВ).

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 23.03.2015.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР».

9.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків. 35391275.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. вул. Здолбунівська, 11, кв.38, м. Київ, 02081, тел. 044-229-31-80.

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 20.04.2015, 164 280,00 грн. (сто шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят грн. 00 коп.) (без ПДВ).

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Підстави.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

 • Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР»,
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРБІС 2001».

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Холдинг «Група компаній «Атлант».

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.

 • Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР»,
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРБІС 2001»,
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Холдинг «Група компаній «Атлант».

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.

14. Інформація про укладену рамкову угоду.

14.1. Дата та номер рамкової угоди.

14.2. Учасники рамкової угоди.

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.

14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників). 

Критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів є: ціна.

Максимальна кількість балів за критерієм «Ціна» – 100.

Методика оцінки:

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл. = Цmin/Цобчисл*100, 

де Б обчисл – обчислювана кількість балів; 

Ц min – найнижча ціна; 

Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

16. Склад комітету з конкурсних торгів:

 • Тарасюк В.В. – Член Комісії, Голова комітету з конкурсних торгів;
 • Когінова О.В. – начальник відділу з питань взаємодії з Верховною Радою України, адаптації законодавства та регуляторної діяльності Юридичного департаменту, член комітету з конкурсних торгів;
 • Попович В.І. – начальник Управління інформаційних технологій, член комітету з конкурсних торгів;
 • Потебенко О.В. – завідувач сектору державних закупівель Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності, секретар комітету з конкурсних торгів;
 • Ступаковська І.О. – начальник Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер, заступник голови комітету з конкурсних торгів;
 • Шевчук К.П. – головний спеціаліст сектору державних закупівель Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності, член комітету з конкурсних торгів;
 • Яговий В.А. – головний спеціаліст відділу технічної експлуатації Управління справами, член комітету з конкурсних торгів.

Голова комітету з конкурсних торгів В.Тарасюк

1. Замовник.

1.1. Найменування. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

1.2. Код за ЄДРПОУ. 39369133.

1.3. Місцезнаходження. вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220.

2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет України.

3. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі. 

80.10.1 Послуги, пов’язані з особистою безпекою (послуги з охорони) (80.10.19-00.00).

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1,5 поста.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Смоленська, 19, м. Київ.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. квітень-грудень 2015 р.

5. Інформування про процедуру закупівлі.

5.1. Адреса вебсайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення). www.new.nerc.gov.ua

5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №048730, «ВДЗ» №191(13.02.2015) від 13.02.2015.

5.3. Дата оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. №099211, «ВДЗ» №221 (27.03.2015) від 27.03.2015.

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

6. Результат проведення процедури закупівлі.

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 23.03.2015.

6.2. Дата укладення договору про закупівлю. 20.04.2015.

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:

 • дата прийняття рішення;
 • підстава.

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 164 280,00 грн. (сто шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят грн. 00 коп.) без ПДВ.

8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 

9. Інформація про переможця торгів.

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР».

9.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків. 35391275.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу. вул. Здолбунівська, 11, кв. 38, м. Київ, 02081, тел. 044-229-31-80.

10. Інформація про рамкову угоду.

10.1. Дата та номер рамкової угоди.

10.2. Учасники рамкової угоди.

10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.

Голова комітету з конкурсних торгів В.Тарасюк

ПРОТОКОЛ № 13

засідання комітету з конкурсних торгів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 23.03.2015 р. м. Київ

 Присутні:

Голова комітету з конкурсних торгів:


Тарасюк

Валерій Володимирович

член Комісії

Члени комітету з конкурсних торгів:


Когінова Олена Вікторівна

начальник відділу з питань взаємодії з Верховною Радою України, адаптації законодавства та регуляторної діяльності Юридичного департаменту

Попович Владислав Іванович

начальник Управління інформаційних технологій

Потебенко Олена Василівна

завідувач сектору державних закупівель Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності

Ступаковська Ірина Олександрівна

начальник Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

Яговий В’ячеслав Анатолійович

головний спеціаліст відділу технічної експлуатації Управління справами

Порядок денний:

Розгляд пропозицій конкурсних торгів, наданих на закупівлю послуг, пов’язаних з особистою безпекою (послуги з охорони) (80.10.19-00.00).

Слухали:

Голову комітету з конкурсних торгів Тарасюка Валерія Володимировича про розгляд пропозицій конкурсних торгів, наданих на закупівлю послуг, пов’язаних з особистою безпекою (послуги з охорони) (80.10.19-00.00).

Згідно з протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів № 1 від 16 березня 2015 року (розкриття відбулося об 11:00) на закупівлю послуг, пов’язаних з особистою безпекою (послуги з охорони) (80.10.19-00.00) подано три пропозиції конкурсних торгів:

 • Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР»;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРБІС 2001»;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Холдинг «Група компаній «Атлант».

Комітет з конкурсних торгів розглянув пропозиції конкурсних торгів та виявив наступне:

 1. Пропозиція конкурсних торгів Приватного підприємства «КОНГРЕС-ЦЕНТР» подана відповідно до вимог документації конкурсних торгів та підлягає допущенню до оцінки.
 2. Пропозиція конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «ІРБІС 2001» подана відповідно до вимог документації конкурсних торгів та підлягає допущенню до оцінки.
 3. Пропозиція конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «Холдинг «Група компаній «Атлант» не відповідає умовам документації конкурсних торгів, а саме:

1) У довідці про наявність працівників (охоронників), відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи і плануються залучатися до охорони об’єкта замовника зазначені охоронники: Щавлев Юрій Олександрович та Кучірко Ігор Михайлович.

На підтвердження кваліфікації працівників відповідно до вимог пункту 6 «Кваліфікаційні критерії до учасників» розділу III «Підготовка пропозицій конкурсних торгів» Учасник повинен надати копії службових посвідчень працівників, які будуть залучатися до охорони об’єкту; копії свідоцтв державного зразка з додатками про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації «охоронник» не нижче ІІІ розряду працівників; копії медичних довідок про проходження психіатричного огляду і копії сертифікатів про проходження наркологічного огляду; згоду на обробку персональних даних тощо.

У складі своєї пропозиції ТОВ «Холдинг «Група компаній «Атлант» надало наступні документи працівників, які будуть залучатись до охорони об’єкту:

службове посвідчення

Щавлев Ю.О.

Кучірко І.М.

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації

Щавльов Ю.О.

Кучірка І.М.

медична довідка про проходження психіатричного огляду

Щавльов Ю.О.

Кучірка І.М.

сертифікат про проходження наркологічного огляду

Щавльов Ю.О.

Кучірка І.М.

довідка структурного підрозділу МВС України про те, що працівники, не мають непогашеної чи не знятої судимості за скоєння умисних злочинів

Щавльов Ю.О.

Кучірка І.М.

згода на обробку персональних даних

Щавльов Ю.О.

Кучирка І.М.

Прізвища охоронників у вищезазначених документах не відповідає вказаним у довідці про наявність працівників.

2) У складі пропозиції надані копії документів:

 • «Медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів» (видана Шулимі В.М.) від 31.05.2011 та дійсна до 31.05.2016;
 • «Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду» (виданий Шулимі В.М.) від 31.05.2011 та дійсний до 31.05.2015.

Дата проходження огляду: 31.05.2011.

Слід зазначити, що відповідно до статті 9 Закону України «Про охоронну діяльність» суб'єкт охоронної діяльності має право, зокрема, для забезпечення охоронної діяльності придбавати, зберігати та використовувати в установленому законодавством порядку спеціальні засоби, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Так, Переліком спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб'єктами охоронної діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2013 № 97, визначено, що до спеціальних засобів належать: бронежилети, захисні каски, газові балончики з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії, газові пістолети і револьвери та патрони до них калібру 6, 8 і 9 міліметрів, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, гумові кийки, наручники пластикові (текстильні) одноразового використання.

Переліком медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 N 924) встановлено, що для працівників, які для виконання своїх професійних завдань і обов'язків повинні мати дозвіл на право придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони періодичність проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів становить один раз на три роки.

При цьому медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів видана Шулимі В. М. 31.05.2011.

3) Довідка у довільній формі, що містить інформацію про раніше укладені договори на надання аналогічних послуг не містить інформації про стан виконання договорів, у тому числі своєчасності виконання договорів, що суперечить вимогам пункту 6 «Кваліфікаційні критерії до учасників» розділу III «Підготовка пропозицій конкурсних торгів».

4) Копії договорів на надання аналогічних послуг надані без додатків.

5) Надана нотаріально завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців датована 18.08.2011. При цьому, державна реєстрація змін до установчих документів проведено 08.12.2011. Таким чином виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є не актуалізованою.

6) У складі пропозиції надана фотокопія Довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами ДФС, що порушує вимоги пункту 6 «Кваліфікаційні критерії до учасників» розділу III «Підготовка пропозицій конкурсних торгів» щодо надання оригіналу або нотаріально завіреної копії довідки уповноваженого органу про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) дійсної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Отже, пропозиція конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «Холдинг «Група компаній «Атлант» підлягає відхиленню на підставі абзацу другого пункту 1 частини першої та пункту 3 частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон), а саме: учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону, та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Ухвалили:

Допустити до оцінки пропозиції Приватного підприємства «КОНГРЕС-ЦЕНТР» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ІРБІС 2001».

Відхилити пропозицію конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «Холдинг «Група компаній «Атлант» на підставі абзацу другого пункту 1 частини першої та пункту 3 частини першої статті 29 Закону, а саме: учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону, та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Повідомити Товариство з обмеженою відповідальністю «Холдинг «Група компаній «Атлант» про відхилення пропозиції конкурсних торгів.

Оприлюднити інформацію про відхилення пропозиції конкурсних торгів на вебпорталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

Рішення прийнято одноголосно.

Про засідання всі члени комітету були попереджені завчасно.

Голова комітету з конкурсних торгів: ________________ В.Тарасюк

Члени комітету з конкурсних торгів: ________________ О.Когінова

                                                                   ________________ В.Попович

                                                                   ________________ І.Ступаковська

                                                                   ________________ В.Яговий

Секретар комітету з конкурсних торгів ________________ О.Потебенко

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

1.2. Код за ЄДРПОУ. 39369133.

1.3. Місцезнаходження. вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі. 

80.10.1 Послуги, пов’язані з особистою безпекою (послуги з охорони) (80.10.19-00.00).

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1,5 поста.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Смоленська, 19, м. Київ.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Квітень-грудень 2015 року.

3. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 

№048730, «ВДЗ» №191 (13.02.2015) від 13.02.2015.

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР».

5.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків. 35391275.

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. вул. Здолбунівська, 11, кв.38, м. Київ, 02081, тел. 044-229-31-80.

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 164 280,00 грн. (сто шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят грн. 00 коп.) без ПДВ.

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 23.03.2015.

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).

не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

Голова комітету з конкурсних торгів В.Тарасюк

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій № 1 від 16.03.2015

1. Замовник.

1.1. Найменування. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

1.2. Місцезнаходження. вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220.

1.3. Відповідальний за проведення торгів. Потебенко Олена Василівна,

телефон (044) 204-48-77, телефакс (044) 204-48-77.

2. Інформація про предмет закупівлі. 

80.10.1 Послуги, пов’язані з особистою безпекою (послуги з охорони) (80.10.19-00.00).

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель

№048730, «ВДЗ» №191 (13.02.2015) від 13.02.2015.

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося. 16.03.2015 об 11:00.

Місце розкриття: вул. Смоленська, 19, каб. 212, м. Київ, 03680.

5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфіка-ційної пропозиції, цінової пропозиції)

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків*, місцезнаходження/місце проживання, телефон/телефакс

Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів (запитом цінових пропозицій)

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них)

Примітка

1

№ 1 13.03.2015

Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР»,

35391275, м. Київ, вул. Здолбунівська, 11, кв.38, 02081, тел. 044-229-31-80

Документи в наявності

164 280,00 грн. (сто шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят грн. 00 коп.)


2

№ 2 13.03.2015

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРБІС 2001», 31627882,

м. Київ, вул. В.Дубініна, 12/12, оф. 3, 03040,

тел. 044-592-10-07

Документи в наявності

170 052,00 грн. (сто сімдесят тисяч п’ятдесят дві грн. 00 коп.)


3

№ 3 16.03.2015

Товариство з обмеженою відповідальністю «Холдинг «Група компаній «Атлант»

36567179, м. Київ,

вул. Іскрівська, 3, оф. 77, 03087, тел. 044-222-77-55, 044-331-61-41

Документи в наявності

153 002,40 грн. (сто п’ятдесят три тисячі дві грн. 40 коп.)


* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

6. Присутні.

6.1. Від учасників процедури закупівлі:

ТОВ «Холдинг «Група компаній «Атлант»

юрист Данилюк С.Л.__________________ ____________________________

                                    (посада, прізвище, ініціали)        (підпис)

ТОВ «Холдинг «Група компаній «Атлант»

Бондар Р.В.__________________________ ____________________________

                      (посада, прізвище, ініціали)                          (підпис)

ТОВ «ІРБІС 2001»

директор Кмітюк О.М.________________ ____________________________

                        (посада, прізвище, ініціали)                     (підпис)

____________________________________ ____________________________

                  (посада, прізвище, ініціали)                           (підпис)


Зауваження учасників процедури закупівлі.

___________________________________________________________________________________________________________

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

начальник відділу з питань взаємодії з Верховною Радою України, адаптації законодавства та регуляторної діяльності Юридичного департаменту Когінова О.В.


начальник Управління інформаційних технологій Попович В.І.


головний спеціаліст сектору державних закупівель Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності Шевчук К.П.


головний спеціаліст відділу технічної експлуатації Управління справами Яговий В.А.


Заступник голови комітету з конкурсних торгів ________________ І.О. Ступаковська

                                                                  (підпис) (ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів ________________ О.В. Потебенко

                                                          (підпис) (ініціали та прізвище)

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

1.2. Код за ЄДРПОУ. 39369133.

1.3. Місцезнаходження. вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника). р/р 35216098089160, в Державній казначейській службі України, вул. Бастіонна, 6, 01601, МФО 820172.

1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса). Потебенко Олена Василівна, завідувач сектору державних закупівель Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності, вул. Смоленська, 19, тел. (044) 204-48-77, e-mail: Potebenko@nerc.gov.ua

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 164 300,00 грн. (cто шістдесят чотири тисячі триста грн. 00 коп.).

3. Адреса вебсайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю. new.nerc.gov.ua.

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі. 

80.10.1 Послуги, пов’язані з особистою безпекою (послуги з охорони) (80.10.19-00.00).

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1,5 поста.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Смоленська, 19, м. Київ.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Квітень-грудень 2015 року.

5. Місце отримання документації конкурсних торгів. вул. Смоленська, 19, каб. 412, м. Київ, 03680.

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати). 

6.1. Розмір. Не вимагається.

6.2. Вид.

6.3. Умови надання.

7. Подання пропозицій конкурсних торгів.

7.1. Місце. вул. Смоленська, 19, каб. 412, м. Київ, 03680.

7.2. Строк. 16.03.2015 до 09:30.

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Місце. вул. Смоленська, 19, каб. 212, м. Київ, 03680.

8.2. Дата. 16.03.2015.

8.3. Час. 11:00.

9. Інформація про рамкову угоду.

9.1. Строк, на який укладається рамкова угода.

9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.

10. Додаткова інформація. 

Голова комітету з конкурсних торгів В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux