Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Бабій Ольга Андріївна
Член Комісії
Бабій Ольга Андріївна

Народилася у 1976 році в м. Умань Черкаської області. 

Освіта

У 2000 році закінчила Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер-економіст.

У 2012 році – Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – магістр права. 

Трудова діяльність

З 1994 по 1998 рр. – бухгалтер по матеріальним цінностям Кооперативно – пайового сільськогосподарського підприємства «Собківка».

У 1998 році – спеціаліст І категорії регіонального відділу організації перенавчання незайнятого населення і профорієнтації Уманського міського центру зайнятості Черкаського обласного центру зайнятості.

З 1998 по 2000 рр. працювала на посадах бухгалтера та головного бухгалтера в низці комерційних структур.

З 2003 по 2012 рр. працювала на посадах заступника директора, комерційного директора та директора в комерційних структурах.

З 2012 по 2013 рр. – фінансовий директор Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал».

З 2013 по 2017 рр. – директор ТОВ «Білоцерківвода».

У 2019 році – радник патронатної служби міністра Міністерства розвитку громад та територій України.

29 жовтня 2019 року призначена на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Має досвід роботи в комунальній сфері більше 8 років.

Дата оновлення: 05.02.2024

Обов'язки:

3.1 забезпечує діяльність НКРЕКП із формування та реалізації державної політики по забезпеченню прозорості та доброчесності на оптовому енергетичному ринку, здійснення державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та суб’єктами, що належать до особливої групи споживачів у розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії», ліцензійних умов та законодавства у відповідних сферах; 

3.2 організовує роботу НКРЕКП з питань:

 • здійснення контролю за додержанням ліцензіатами НКРЕКП та суб’єктами, що належать до особливої групи споживачів у розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії», ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та вжиття заходів щодо запобігання порушенням ліцензіатами ліцензійних умов;
 • здійснення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;
 • визначення розміру санкцій за результатами проведених заходів державного контролю/розслідувань та вжиття заходів щодо запобігання порушенням законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та ліцензійних умов ліцензіатами НКРЕКП, суб’єктами, що належать до особливої групи споживачів та суб’єктами господарювання, що провадять діяльність з оптовими енергетичними продуктами;
 • здійснення моніторингу оптового та роздрібного ринку електричної енергії за результатами аналізу звітності ліцензіатів НКРЕКП, який забезпечується шляхом проведення аналізу та оцінки, зокрема:
 • рівня прозорості та конкуренції на оптовому і роздрібному ринках,
 • рівня відкриття та ефективності функціонування ринку,
 • показників зміни постачальника і статистики відключень,
 • оптових цін на енергетичних ринках та роздрібних цін на товари (послуги) на ринку,
 • інвестицій у генеруючі потужності та установки зберігання енергії,
 • змін у структурі власності суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на ринку електричної енергії,
 • підготовки результатів моніторингу функціонування ринку електричної енергії, зокрема у вигляді звітів з моніторингу, та їх оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП;
 • участь у здійсненні моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг за результатами заходів державного контролю та розслідувань, зокрема:
 • застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, а також будь-яких інших практик, що призводять до порушення, спотворення або обмеження конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг,
 • ринкової поведінки та господарсько-торговельних операцій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з оптовими енергетичними продуктами, з метою виявлення та запобігання зловживанням на оптовому енергетичному ринку,
 • порушень та/або обмежень конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, проявів обмежувальної договірної практики на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, включаючи індивідуальні умови договорів з великими непобутовими споживачами,
 • виконання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, своїх зобов’язань відповідно до законодавства,
 • проявів перехресного субсидіювання між різними видами діяльності, категоріями споживачів (замовників) на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг,
 • дотримання вимог щодо надійності та безперебійності електро-, тепло-, водо-, газопостачання, стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів,
 • виконання операторами систем передачі та розподілу, операторами газотранспортної та газорозподільних систем їхніх функцій та зобов’язань відповідно до законодавства,
 • виконання операторами систем передачі та розподілу, газотранспортної та газорозподільних систем умов щодо недискримінаційного доступу до їхніх мереж/систем, у тому числі доступу до мереж нових учасників ринків електричної енергії, зокрема виробників електричної енергії з відновлюваних джерел енергії, та природного газу,
 • строків, необхідних операторам систем передачі та розподілу для виконання робіт з приєднання та ремонту;
 • дотримання ліцензіатами ліцензійних умов, у тому числі щодо транскордонних питань,
 • дотримання виконання зобов’язань суб’єктами господарювання, які здійснюють один або більше видів регульованої діяльності у сферах енергетики або один чи більше видів регульованої діяльності у сферах енергетики та іншої діяльності,
 • виконання зобов’язань, що стосуються бухгалтерського обліку та публікації фінансової звітності суб’єктами господарювання, які здійснюють один або більше видів регульованої діяльності у сферах енергетики або один або більше видів регульованої діяльності у сферах енергетики та іншої діяльності,
 • виконання програм відповідності, прийнятих оператором газотранспортної системи, систем розподілу природного газу, оператором газосховищ, операторами систем передачі та розподілу електричної енергії, за допомогою яких вони повинні забезпечувати повну юридичну, фінансову, управлінську та операційну незалежність від вертикально інтегрованих організацій (суб’єктів господарювання), до складу яких вони входять, а також від суміжних підприємств з метою забезпечення недискримінації, прозорості та об’єктивності у функціонуванні енергетичних ринків;
 • координації та організації роботи з питань економічного та фінансового аналізу діяльності ліцензіатів НКРЕКП, прогнозування у сферах енергетики та комунальних послуг та встановлення на основі такого аналізу критеріїв ліквідності для всіх сегментів енергетичних ринків;
 • надання рекомендацій щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку з урахуванням вимог нормативно-правових актів Енергетичного Співтовариства та рекомендацій Агентства з питань співробітництва енергетичних регуляторів;
 • взаємодії з Антимонопольним комітетом України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та органами фінансового контролю у процесі моніторингу та під час проведення НКРЕКП або іншим уповноваженим органом розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;
 • взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що стосуються контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності та забезпеченню прозорості та доброчесності енергетичних ринків, та належать до компетенції НКРЕКП, та участі у підготовці проєктів міжнародних договорів України;
 • розгляду звернень та надання роз’яснень з питань здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності та законодавства у відповідних сферах, розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку та звітності ліцензіатів НКРЕКП;
 • участі у заходах міжнародного співробітництва за проєктами міжнародної технічної допомоги;
 • забезпечення співпраці НКРЕКП з Громадською радою при НКРЕКП, Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та національними регуляторами енергетики інших держав у частині розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;

розробки:

 • порядку контролю за дотриманням ліцензійних умов,
 • порядку розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку,
 • вимог щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку,
 • порядку (методики) визначення розміру штрафу, які накладаються НКРЕКП,
 • порядку здійснення НКРЕКП моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг,
 • порядку здійснення НКРЕКП оцінки рівня ліквідності ринку електричної енергії та вжиття заходів забезпечення достатнього рівня ліквідності ринку електричної енергії,
 • форм звітності суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на ринку електричної енергії, та порядок їх подання;

3.3 забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці в межах компетенції;

3.4 спрямовує, координує та контролює діяльність Департаменту ліцензійного контролю та територіальних органів НКРЕКП;

3.5 погоджує положення про Департамент ліцензійного контролю та територіальні органи НКРЕКП.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux