Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Коваленко Дмитро Віталійович
Член Комісії
Коваленко Дмитро Віталійович

Народився у 1967 році в м. Києві. 

Освіта

У 2005 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Інженер електронної техніки», кваліфікація – мікроелектроніка та напівпровідникові прилади.

У 2004 році – Національну академію управління за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист. 

Трудова діяльність

У 1995 році – інженер-конструктор ІІ категорії СКО-3 Центрального конструкторського бюро «Арсенал» ВО «Завод Арсенал».

З 1995 по 1998 рр. навчався в аспірантурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

З 1998 по 2012 рр. працював в Національній комісії регулювання електроенергетики України на посадах від провідного спеціаліста технічного управління до начальника Управління інвестиційної політики та технічного розвитку.

З 2012 по 2014 рр. – начальник Управління інвестиційної політики та технічного розвитку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики.

З 2014 по 2015 рр. – заступник директора Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики Національної комісії‚ що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

З 2015 по 2017 рр. – директор Департаменту відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

З 2017 по 2018 рр. – начальник департаменту перспективного розвитку Відокремленого підрозділу «Науково-проектний центр розвитку об'єднаної енергетичної системи України» ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго».

29 травня 2018 року за результатами відкритого конкурсного відбору призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Має досвід роботи в енергетичній галузі більше 20 років.

Дата оновлення: 05.02.2024

Обов'язки:

5.1 забезпечує діяльність НКРЕКП у формуванні та реалізації єдиної державної інвестиційної політики та технічного розвитку на ринку електричної енергії, у сфері виробництва електроенергії з альтернативних та відновлюваних джерел, комбінованого виробництва, атомної генерації та здійснення моніторингу ринку електричної енергії;

5.2 організовує роботу НКРЕКП з питань:

 • стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії;
 • організації схвалення інвестиційних програм суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері електроенергетики, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню;
 • визначення критеріїв визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги;
 • сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва електричної та теплової енергії;
 • розгляду звернень, врегулювання спорів та надання роз'яснень з питань приєднання до систем передачі/розподілу, функціонування ринку електричної енергії в межах компетенції, регулювання платіжно-розрахункових відносин на ринку електричної енергії;
 • участі у проведенні розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку;
 • взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що стосуються ринку електричної енергії, інвестиційної політики у сфері електроенергетики та належать до компетенції НКРЕКП, та участі у підготовці проєктів міжнародних договорів України;
 • сприяння ефективному функціонуванню ринку електричної енергії на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;
 • затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, що надається гарантованим покупцем та постачальником універсальних послуг;
 • затвердження розміру фіксованого платежу за участь на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку та тарифу на здійснення операцій з купівлі-продажу електричної енергії на цих ринках;
 • затвердження кошторису гарантованого покупця;
 • розробки рішень НКРЕКП щодо врегулювання заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії;
 • співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) щодо функціонування організованих сегментів ринку електричної енергії;
 • забезпечення здійснення оперативного моніторингу ефективності роботи ринку електричної енергії, рівня цін на організованих сегментах ринку електричної енергії, моніторингу здійснення міжнародної торгівлі електричною енергією та розподілу пропускної спроможності;
 • участі у здійсненні моніторингу безпеки постачання електричної енергії та сприяння розвитку безпечної, надійної та ефективно функціонуючої ОЕС України;
 • сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва та постачання електричної енергії;
 • координації та організації роботи з питань економічного аналізу та прогнозування на ринку електроенергетики;
 • розгляд звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» з питань формування та реалізації державної політики та технічного розвитку на ринку електричної енергії, та підпис відповідей на них;
 • здійснення моніторингу функціонування ринку електричної енергії, та його сегментів, а також оптового енергетичного ринку та поведінки суб’єктів господарювання на щоденній/щодекадній/щомісячній основі, які забезпечуються шляхом аналізу та оцінки:
 • стану безпеки постачання енергоресурсів та безперебійної роботи інфраструктури,
 • реалізації інвестиційних програм і заходів з інвестиційного планування щодо операторів систем передачі та розподілу у коротко- і довгостроковій перспективі з метою підвищення ефективності роботи систем і сприяння ринковій інтеграції,
 • інвестицій у генеруючі потужності та установки зберігання енергії з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії;
 • дотримання правил управління перевантаженнями, включаючи правила розподілу пропускної спроможності електричних (газових) міждержавних мереж/перетинів,
 • застосування правил, що регулюють розподіл міжсистемної пропускної потужності і управління перевантаженнями в системах передачі електричної енергії, включаючи перевантаження міжсистемних з’єднань, заснованих на зобов’язаннях, взятих Україною відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства,
 • виконання операторами систем передачі та розподілу умов щодо недискримінаційного доступу до їхніх мереж/систем, у тому числі доступу до мереж нових учасників ринків електричної енергії, зокрема виробників електричної енергії з відновлюваних джерел енергії,
 • своєчасності оприлюднення операторами систем передачі електричної енергії інформації щодо міжсистемних з’єднань, розподілу пропускної спроможності таких з’єднань,
 • застосування цін і тарифів на оптовому енергетичному ринку,
 • застосування умов для приєднання до мереж нових генеруючих потужностей та/або установок зберігання енергії з належним урахуванням витрат і вигод, пов’язаних з різними технологіями у використанні відновлюваних джерел енергії, а також із розподіленою генерацією та комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії (когенерацією),
 • технічного співробітництва з операторами системи передачі та/або операторами ринку інших договірних сторін Договору про заснування Енергетичного Співтовариства,
 • рівня прозорості та конкуренції на оптовому ринку,
 • рівня відкриття та ефективності функціонування ринку,
 • підготовки результатів моніторингу, зокрема у вигляді звітів з моніторингу, та оприлюднення аналітичних матеріалів на офіційному вебсайті НКРЕКП,
 • господарсько-торговельних операцій, пов’язаних з оптовими енергетичними продуктами,
 • ринкової поведінки та інформації про господарсько-торговельні операції на оптовому енергетичному ринку, включаючи виконані та невиконані заявки, наданої Регулятору учасниками оптового енергетичного ринку, особами, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, та торговими репозиторіями,
 • ініціювання розслідувань за результатами моніторингу господарсько-торговельної діяльності, пов’язаної з оптовими енергетичними продуктами, виявлених фактів або підозр в порушенні встановлених законами обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією, або дій, що мають ознаки маніпулювання чи спроби маніпулювання на оптовому енергетичному ринку,
 • надання рекомендацій щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку з урахуванням вимог нормативно-правових актів Енергетичного Співтовариства та рекомендацій Агентства з питань співробітництва енергетичних регуляторів,
 • взаємодії з Антимонопольним комітетом України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та органами фінансового контролю у процесі моніторингу;

установлення:

 • економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах,
 • «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії,
 • державної регульованої ціни на електричну енергію для суб’єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях,
 • тарифів на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ГЕС, ГАЕС, ТЕС, АЕС та когенераційних установках,
 • ставок плати за приєднання потужності та ставок плати за лінійну частину приєднання;
 • алгоритму розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання,
 • переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання;

розробки:

 • методики (порядку) формування кошторису гарантованого покупця; порядку формування інвестиційних програм у сфері електроенергетики,
 • методик (порядків) формування цін на допоміжні послуги;
 • порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж,
 • порядків (методик) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері електроенергетики,
 • порядків розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу,
 • кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу, кодексу комерційного обліку електричної енергії;
 • запровадження, здійснення моніторингу та контролю державної підтримки на ринку електричної енергії та вдосконалення функціонування системи державної допомоги;
 • формування та здійснення контролю за функціонуванням механізму покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку;
 • порядку подання інформації про здійснені господарсько-торговельні операції, пов’язані з оптовими енергетичними продуктами;

5.3 забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці в межах компетенції;

5.4 погоджує положення про Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики (спільно з членом НКРЕКП Кайдашем Р. Ю.), Департамент енергоринку;

5.5 безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність управління інвестиційної політики та технічного розвитку і управління впровадження та розвитку систем обліку Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, Департаменту енергоринку.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux