UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2019 року  /  НКРЕКП, Постанова від 05.11.2019 № 2267 "Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 05.11.2019

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

05.11.2019                    № 2267

 

Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 309, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур'єр».

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

05.11.2019 № 2267

 

Зміни до Кодексу системи передачі

 

І. Пункт 10.3 глави 10 розділу IV викласти в такій редакції:

«10.3. Орган з оцінки відповідності та його персонал не має права здійснювати випробування обладнання електроустановок, стосовно якого роботи з проєктування, виготовлення, монтажу, налаштування обладнання ПДП (потенційного ПДП) здійснювались органом з оцінки відповідності після набрання чинності цим Кодексом.».

ІІ. У додатку 5:

1. У преамбулі слова та знаки «ДП «НЕК «Укренерго» замінити словами та знаками «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО».

2. Пункт 2.5 розділу 2 викласти в такій редакції:

«2.5. Користувач здійснює розрахунок з Виконавцем за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління протягом 3 банківських днів з дати отримання та на підставі акта надання Послуги. Акт надання Послуги ОСП надає Користувачу протягом перших 5 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим.».

3. Підпункти 3.4.3 та 3.4.4 пункту 3.4 розділу 3 вважати відповідно підпунктами 3.4.1 та 3.4.2.

4. Пункти 12.5 та 12.5 розділу 12 вважати відповідно пунктами 12.5 та 12.6.

5. Абзац другий пункту 13.3 розділу 13 викласти в такій редакції:

«перелік точок комерційного обліку, зареєстрованих за Користувачем (споживачем)/перелік віртуальних точок комерційного обліку Користувача на межі з оператором системи передачі (додаток 1);».

ІІІ. У додатку 6:

1. У преамбулі слова та знаки «ДП «НЕК «Укренерго» замінити словами та знаками «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО».

2. Пункт 3.1 розділу 3 викласти в такій редакції:

«3.1. Ціна Договору визначається згідно з діючим на момент надання Послуги тарифом на послуги з передачі електричної енергії.

Тариф на послуги з передачі електричної енергії встановлюється Регулятором та оприлюднюється Оператором системи передачі на власному офіційному вебсайті в мережі Інтернет.».

3. У розділі 10:

1) у пункті 10.2 слово та цифру «Додатку 7» замінити словом та цифрою «додатку 3»;

2) у пункті 10.4 слова «Акти приймання-передачі» замінити словами та знаком «Рахунки, акти приймання-передачі».

IV. У додатку 7:

1. У розділі І:

1) у главі 5:

пункт 5.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«ОСП вносить ПДП до реєстру ПДП, який оприлюднюється ОСП на власному вебсайті в мережі Інтернет, протягом одного робочого дня з моменту отримання інформації від ПДП про отримання ним Свідоцтва про відповідність вимогам до ДП.»;

доповнити трьома новими пунктами такого змісту:

«5.10. Починаючи з 01 листопада 2019 року та на період, протягом якого потенційний ПДП здійснюватиме організаційно-технічні заходи, визначені вимогами глави 4 цього розділу, ОСП може надати потенційному ПДП, який мав підтверджений ОСП успішний досвід надання ручних резервів відновлення частоти та/або резервів заміщення протягом попередніх 12 місяців (в обсягах, що відповідають зазначеним у декларативних даних електроустановки), Свідоцтво про відповідність вимогам до ДП на підставі декларативних даних електроустановки щодо надання РЗ, рРВЧ з терміном дії до 01 травня 2020 року на підставі подання потенційним ПДП:

1) заяви-декларації про відповідність положенням КСП в частині РЗ, рРВЧ;

2) декларативних даних електроустановок (енергоблок, гідроагрегат тощо) одиниці надання ДП щодо мінімальної і максимальної потужності (Pmin і Рmax), швидкості завантаження і розвантаження, обсягу РЗ, рРВЧ (на завантаження і розвантаження), що планується використовувати для надання ДП відповідно до Правил ринку;

3) протоколів останніх випробувань електроустановок одиниці надання ДП;

4) пропозиції щодо дати проведення випробувань відповідно до вимог цього Порядку;

5) підтвердження відповідності системи моніторингу ПДП вимогам додатка 6 до Правил ринку.

5.11. ОСП повинен розглянути документи, подані потенційним ПДП відповідно до пункту 5.10 цієї глави, протягом 10 робочих днів та, за відсутності зауважень та спроможності здійснення ОСП моніторингу надання ДП ПДП, надати йому Свідоцтво про відповідність вимогам до ДП з терміном дії до 01 травня 2020 року.

У випадку отримання Свідоцтва про відповідність вимогам до ДП за результатами проведення перевірки ПДП згідно з пунктами 5.1 – 5.9 цієї глави до 31 грудня 2019 року Свідоцтво про відповідність вимогам до ДП, видане відповідно до пункту 5.10 цієї глави, втрачає дію.

5.12. Якщо за результатами моніторингу виконання ПДП зобов’язань з надання ДП відповідно до Правил ринку ОСП 2 рази поспіль виявлена невідповідність встановленим критеріям щодо обсягів чи якості надання ДП, термін дії Свідоцтва про відповідність вимогам до ДП на підставі декларативних даних електроустановки достроково завершується. Повторно надана заява-декларація про відповідність положенням КСП ОСП не розглядається.»;

2) главу 7 доповнити новим пунктом такого змісту:

«7.3. У випадку завершення терміну дії Свідоцтва про відповідність вимогам до ДП та ненадання інформації ПДП про продовження терміну дії ОСП виключає інформацію про такого ПДП з Реєстру ПДП.».

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у сфері енергетики                                       А.Гудаченко

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 07.11.2019, № 213 

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)