UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2021 року  /  НКРЕКП, Постанова від 03.03.2021 № 333 "Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.03.2021

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

03.03.2021                    № 333

 

Про затвердження Змін до Кодексу системи передачі

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 309, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання у

сферах енергетики та

комунальних послуг

03.03.2021 № 333

 

Зміни до Кодексу системи передачі

 

1. У розділі ІІІ:

1) абзац другий підпункту 3 пункту 2.7 глави 2 після слова «одиниці» доповнити знаками, словами та абревіатурою «(крім енергоблоків АЕС та одиниць енергоцентру)»;

2) у пункті 3.6 глави 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3.6. Вимоги щодо автоматичного частотного розвантаження (АЧР), вимкнення навантаження (САВН) та повторного включення навантаження після дії пристроїв АЧР (ЧАПВ) та САВН:»;

у підпункті 1:

в абзаці першому слова «та несуть адміністративну відповідальність за невиконання цих вимог» замінити словом та абревіатурою «або САВН»;

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

«ОСР та власники приєднаних до системи передачі об’єктів енергоспоживання повинні забезпечувати здатність до автоматичного відімкнення/включення узгодженої частки їхнього навантаження при зниженні/підвищенні частоти та/або напруги до уставок спрацювання та/або перевищенні допустимих перетоків потужності в контрольованих ОСП перетинах. ОСП визначає уставки спрацювання та обсяги підключеного навантаження до пристроїв АЧР, САВН та ЧАПВ.

Вимкнення/включення навантаження, заведеного під АЧР/ЧАПВ, повинно виконуватися багатоступеневим для заданого діапазону частот та з заданим часом і відповідати таким вимогам:»;

абзац дев’ятий доповнити словами та знаками «для приєднань на яких, у залежності від режиму роботи генеруючих одиниць, можлива зміна напряму (реверсу) активної потужності»;

у підпункті 2:

абзац перший після слова «навантаження» доповнити словами та абревіатурою «від пристроїв САВН»;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий – сьомий вважати відповідно абзацами третім – шостим;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) умови оперативного вимкнення навантаження, заведеного під дію САВН, визначає ОСП (з використанням кнопок (дистанційного відключення) або за оперативними командами диспетчерського персоналу).».

2. У підпункті 8.3.16 пункту 8.3 глави 8 розділу V слова та абревіатуру «у рамках відповідної договірної бази з суміжними ОСП» замінити словами, абревіатурою та знаками «відповідно до договорів, укладених з цими суміжними ОСП або з іншими суб’єктами господарювання, уповноваженими на підписання таких договорів відповідно до чинних нормативно-правових актів суміжних країн».

3. Пункт 3.1 глави 3 розділу VІ викласти в такій редакції:

«3.1. Для виведення з роботи і резерву об’єктів диспетчеризації ініціатором робіт (Користувачем або ОСП) подається заявка до підрозділу диспетчерського управління ОСП або Користувача відповідно до оперативного підпорядкування об’єктів диспетчеризації.».

4. У розділі Х:

1) абзац восьмий пункту 1.3 глави 1 після слова «забезпечення» доповнити словами «кібербезпеки та»;

2) у пункті 5.9 глави 5 слово «великих» виключити та доповнити знаками та словами «(основним та резервним)».

 

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики                                          А.Огньов

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)