UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2021 року  /  НКРЕКП, Постанова від 17.02.2021 № 254 "Про подання фінансової звітності суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 18.02.2021

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

17.02.2021                    № 254

 

 

Про подання фінансової звітності суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Суб’єкти господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – ліцензіати), регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), зобов’язані:

1) до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подавати фінансову звітність:

№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;

№ 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)»;

2) до 05 березня року, наступного за звітним, подавати річну фінансову звітність:

№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;

№ 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)»;

№ 3 «Звіт про рух грошових коштів»;

№ 4 «Звіт про власний капітал»;

примітки до фінансової звітності.

Суб'єкти малого підприємництва надають скорочену за показниками річну фінансову звітність: форма № 1-м «Фінансова звітність малого підприємства в складі Балансу», форма № 2-м «Звіт про фінансові результати».

Суб'єкти мікропідприємства надають скорочену за показниками річну фінансову звітність: форма № 1-мс «Фінансова звітність мікропідприємства в складі Балансу», форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати».

Ліцензіати, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, надають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності.

Ліцензіати зобов’язані надавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше наданої за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин.

2. Звітність подається до НКРЕКП виключно в електронному вигляді у форматі Excel з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» на адресу finstatement@nerc.gov.ua.

У разі коли останній день подання звітності випадає на неробочий день, термін надання звітності переноситься на перший після вихідного робочий день.

Датою подання звітності вважається дата надходження звітності до НКРЕКП.

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження форми звітності направляє ліцензіату електронною поштою підтвердження факту одержання форми звітності із зазначенням дати надходження. У разі ненадходження до ліцензіата підтвердження про факт одержання звітності вважається, що звітність не одержано НКРЕКП.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 травня 2017 року № 624 «Про надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (зі змінами).

4. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)