UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Накази  /  2017 року  /  НКРЕКП, Наказ від 21.07.2017 № 46 "Про затвердження Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2019 — 2020 роки)"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 02.08.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

21.07.2017                   № 46

 

Про затвердження Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2019 — 2020 роки)

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 липня 2012 року № 869 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим» НАКАЗУЮ:

 

Затвердити План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2019 — 2020 роки), що додається.

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк


Затверджено

наказ НКРЕКП

21.07.2017 46

 

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

на 2018 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2019 – 2020 роки)

 

1. Мета

Здійснення державного регулювання з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави, забезпечення енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України.

2. Аналіз поточної ситуації

З часу заснування першого регулятора енергетичного сектору в Україні основні проблеми були пов’язані з відсутністю належного законодавчого забезпечення незалежності, визначення функцій, повноважень та відповідальності органів регулювання енергетики та комунальних послуг. З набуттям Україною у 2011 році статусу Сторони Договору про заснування Енергетичного Співтовариства Україна взяла на себе зобов’язання щодо імплементації acquis communautaire Енергетичного Співтовариства, зокрема положень законодавства ЄС щодо національного органу регулювання енергетики. Такі ж вимоги передбачені положеннями Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони (далі – Угоди про асоціацію між Україною та ЄС). Протягом 2015 – 2016 років разом з експертами Секретаріату Енергетичного Співтовариства, консультантами Світового Банку було розроблено проект закону про національного регулятора, який повною мірою відповідає вимогам «Третього пакета» енергетичного законодавства ЄС. Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП), який отримав підтримку основних учасників енергетичного ринку України, Секретаріату Енергетичного Співтовариства та міжнародних фінансових організацій, був прийнятий Верховною Радою України 22.09.2016 і набув чинності з 26.11.2016. На сьогодні здійснюється імплементація Закону про НКРЕКП.

Крім того, передбачається імплементація актів законодавства Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики у національне законодавство, зокрема, Директиви 2009/72/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку електричної енергії та про скасування Директиви 2003/54/ЄС та Регламенту (ЄС) 714/2009 про умови доступу до мереж транспортування електричної енергії, яким скасовується Регламент (ЄС) 1228/2003. У цьому контексті передбачається проведення реформи ринку електричної енергії шляхом створення правових, економічних та організаційних засад функціонування ринку електричної енергії, спрямованих на забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, мінімізації витрат на послуги постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище.

З метою приведення законодавства України до вимог «Третього пакета» енергетичного законодавства ЄС 13 квітня 2017 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про ринок електричної енергії України».

Законом України «Про ринок електричної енергії України» передбачено положення щодо:

лібералізації ринку (відхід від моделі «єдиного» покупця), створення нових сегментів ринку (ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок, ринок допоміжних послуг);

відокремлення оператора системи передачі та операторів системи розподілу;

розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж та міжнародної координації цього питання;

спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії;

запровадження концепції універсальних послуг та постачання «останньої надії»;

запровадження інституту енергетичного омбудсмена;

захисту прав споживачів тощо.

Крім того, передбачено розробку та прийняття НКРЕКП значного переліку нормативних документів, що регламентуватимуть роботу ринку електричної енергії, а саме: правил ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, кодексу системи передачі, кодексу системи розподілу, кодексу комерційного обліку, правил роздрібного ринку, правил управління обмеженнями та порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, типових договорів, методик ціно- та тарифоутворення тощо.

Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС  також передбачено проведення реформи ринку природного газу шляхом створення правових, економічних та організаційних засад функціонування ринку природного газу України, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту споживачів  та безпеки постачання природного газу, а також інтеграції із ринками природного газу сторін Енергетичного Співтовариства, шляхом створення регіонального ринку природного газу.

З прийняттям у 2015 році Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон України) ґрунтовно змінено правила функціонування газового ринку. Закон України визначає засади створення ефективного конкурентного середовища на ринку природного газу з урахуванням основних вимог законодавства ЄС, у тому числі передбачених Директивою 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та Регламентом 715/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж передачі природного газу.

Закон України передбачає:

правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку природного газу;

створення нормативної бази діяльності на ринку природного газу;

забезпечення недискримінаційного доступу до ринку природного газу його суб’єктів та всіх споживачів;

створення в Україні повноцінного ринку природного газу, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки постачання природного газу, а також здатного до інтеграції з ринками природного газу держав-сторін Енергетичного Співтовариства, у тому числі шляхом створення регіональних ринків природного газу;

розроблення цілого пакета нових підзаконних нормативно-правових актів.

Цей Закон носить прогресивний характер та спрямований на реформування галузі. Прийняття зазначеного Закону України – це крок, який інтегрує Україну до європейського енергетичного ринку.

Основні акти вторинного законодавства щодо реформування газового сектору України відповідно до вимог «Третього пакета» енергетичного законодавства ЄС було розроблено і затверджено у 2015 році. Протягом 2016 року основні зусилля НКРЕКП були спрямовані на удосконалення нормативно-правових актів, що регламентують відносини між суб’єктами ринку, а саме Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем, Правил постачання природного газу, Типового договору транспортування природного газу та інших. Зокрема, було запроваджено прозорий механізм проведення аукціонів з розподілу потужності на транскордонних точках входу/виходу до/з газотранспортної системи. Підготовлена правова база для переходу обліку природного газу з волюметричних на енергетичні одиниці, що дасть можливість споживачам спростити вибір найбільш економічного енергоносія і сприятиме більш ефективному використанню енергоресурсів.

Пріоритетним для НКРЕКП залишається завдання забезпечення 100 % комерційного обліку споживання природного газу. Із жовтня 2015 року діє програма по встановленню будинкових лічильників газу, у рамках якої на кінець 2016 року встановлено понад 10 000 загальнобудинкових лічильників, які забезпечать облік майже 800 000 побутових споживачів, які використовують газ для приготування їжі. За ініціативою НКРЕКП розпочалась робота з оснащення вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних. За рішенням НКРЕКП у квітні 2016 року запущено пілотний проект з облаштування лічильників засобами дистанційної передачі даних з залученням 3 операторів ГРМ і покриттям близько 30 000 споживачів різних категорій.

Державне регулювання комунального сектору в Україні на національному рівні започатковане у 2011 році. Тривалий період регулювання цього сектору органами місцевого самоврядування значно загострив проблему неефективності його функціонування, оскільки практично всі об’єкти централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, які перебувають у комунальній власності міських та районних рад, зумовив неминучий конфлікт інтересів, коли один і той самий суб’єкт володіє, управляє і при цьому ж здійснює регулювання суб’єктів природних монополій та суб’єктів на суміжних ринках.

Завдяки переходу до моделі державного регулювання сектору комунальних послуг забезпечено:

єдиний для всіх регіонів держави підхід до формування тарифів;

скасовано перехресне субсидіювання – тарифи є однаковими для всіх категорій споживачів ліцензіата;

забезпечено самоокупність діяльності ліцензіатів за рахунок встановлення тарифів на підставі економічно обґрунтованих планованих витрат;

контроль за діяльністю суб’єктів природних монополій та суб’єктів на суміжних ринках.

З метою створення необхідних умов для сталого розвитку та ефективного функціонування сфери комунальних послуг для НКРЕКП особливо актуальною є задача розробки нормативно-правових актів, які забезпечать ефективність діяльності всіх учасників відносин у сфері комунальних послуг, дієвий моніторинг та контроль у цій сфері, прозорість та прогресивність механізмів тарифоутворення, гарантування якості та надійності послуг.

Станом на 01.07.2017 НКРЕКП регулює діяльність 55 суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, 150 суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність у сфері теплопостачання, (у т. ч. 72 суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на право провадження діяльності з виробництва теплової енергії на теплоцентралях, атомних електростанціях і когенераційних установках).

Після набрання чинності Законом про НКРЕКП НКРЕКП набула повноважень щодо державного регулювання сфер перероблення та захоронення побутових відходів (ліцензування, встановлення тарифів, формування інвестиційних програм, захист прав споживачів), стимулювання створення галузі перероблення побутових відходів, відхід від їх захоронення.

На виконання Закону Про НКРЕКП здійснюється розроблення та прийняття нормативно-правових актів, які забезпечать ефективність діяльності всіх учасників відносин у зазначених сферах, дієвий моніторинг та контроль у цих сферах, прозорість та прогресивність механізмів тарифоутворення, гарантування якості та надійності послуг.

Ще одним зобов’язанням України як Договірної Сторони Енергетичного Співтовариства є імплементація положень Директиви ЄС з енергоефективності. НКРЕКП бере участь у роботі з розробки проекту Закону України «Про енергоефективність», який має імплементувати положення Директиви 2012/27/ЄС. НКРЕКП брала участь у доопрацюванні прийнятих у першому читанні проектів законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про комерційний облік комунальних послуг», а також проектів законів «Про внесення змін до деяких законів України щодо переходу до використання альтернативних видів палива та переходу суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання», «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії».

Однією з передумов інтеграції енергетичного сектору України до енергетичних ринків ЄС є запровадження ринкових підходів до тарифного регулювання природних монополій, які базуються на застосуванні концепцій норми прибутку на інвестований капітал та регуляторної бази активів. Ураховуючи основні тенденції у країнах ЄС, подальший розвиток системи тарифного регулювання в Україні має базуватись на впровадженні механізмів багаторічного стимулюючого регулювання із застосуванням методів порівняльного аналізу ефективності компаній (бенчмаркінгу) та врахуванні показників якості послуг. Станом на кінець 2016 року НКРЕКП затверджено повний пакет документів для впровадження стимулюючого регулювання для електророзподільних компаній/постачальників за регульованим тарифом і розроблено 8 проектів нормативно-правових актів для впровадження стимулюючого регулювання оператора системи передачі ДП «НЕК «Укренерго». У газовому секторі НКРЕКП було прийнято рішення про застосування з 01.01.2016 стимулюючого регулювання у сфері транспортування природного газу для ПАТ «Укртрансгаз» і встановлено тарифи на послуги транспортування природного газу транскордонними газопроводами для точок входу і точок виходу. У сфері комунальних послуг наразі проводиться робота щодо напрацювання нормативно-правової бази з метою впровадження механізму стимулюючого регулювання як одного з пріоритетних напрямків діяльності НКРЕКП у частині державного регулювання сектору.

Разом з ціновим регулюванням і регулюванням доступу до інфраструктури регулювання якості послуг є одним з основних завдань при регулюванні природних монополій. НКРЕКП здійснює роботу з удосконалення системи моніторингу та регулювання якості послуг в електроенергетиці, газовому секторі, сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведеня. Були розроблені та прийняті постанови НКРЕКП щодо запровадження моніторингу показників якості послуг з передачі електроенергії, а також централізованого водопостачання та водовідведення. Знаковою подією стало прийняття постанови НКРЕКП від 18 жовтня 2016 року № 1841 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання», якою було установлено загальні та гарантовані стандарти якості послуг, розміри та механізми виплати компенсацій споживачам у випадку недотримання гарантованих стандартів. Таким чином, НКРЕКП перейшла від моніторингу показників якості послуг ліцензіатів до регулювання якості послуг.

3. Завдання та показники результатів їх виконання

 

Завдання

Найменування показника результату виконання завдання

Одиниця виміру

Джерело інформації

Звітний період

Плановий період

2016 (звіт)

2017 рік (затверджено)

2018 рік (проект)

2019 рік (прогноз)

2020 рік (прогноз)

Завдання 0401. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

Підвищення ефективності у сферах енергетики та комунальних послуг (Підвищення рівня енергонезалежності та розвиток житлово- комунального господарства*)

040101. Кількість виданих ліцензій (переоформлених, подовжених, виданих копій, дублікатів, анулювання за заявою)

шт.

Ліцензійний реєстр НКРЕКП

395

509

349

240

250

040102. Кількість проведених перевірок ліцензіатів щодо дотримання ними Умов та Правил здійснення ліцензійної діяльності

шт.

Накази про перевірки, план заходів НКРЕКП

215

265

250

240

230

040103. Рівень оснащення житлових будинків приладами обліку природного газу, де газ використовується населенням для приготування їжі (для забезпечення впровадження норм Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»)

%

Звіти ліцензіатів про виконання інвестиційних програм

76

100

100

100

100

Завдання 0402. Реалізація цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг

Забезпечення надійного постачання та моніторингу електроенергії та газу за конкурентними цінами (Впровадження Третього енергетичного пакета ЄС*)

040201. Кількість тарифів, встановлених/переглянутих НКРЕКП у сфері електроенергетики

од.

Постанови НКРЕКП

2813

3060

2840

2755

2020

040202. Кількість тарифів/цін, встановлених або переглянутих НКРЕКП у нафтогазовому комплексі

од.

Постанови НКРЕКП

296

258

318

318

318

Підвищення ефективності виробництва та постачання теплової енергії (Розвиток житлово-комунального господарства* )

040203. Кількість тарифів, встановлених/переглянутих НКРЕКП у сфері теплопостачання

од.

Постанови НКРЕКП

4730

4407

1800

1800

1800

040204. Кількість тарифів, встановлених НКРЕКП на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води

од.

Постанови НКРЕКП

1419

1140

501

501

501

Підвищення ефективності сфері централізованого водопостачання та водовідведення (Розвиток житлово- комунального господарства* )

040205. Кількість тарифів, встановлених/переглянутих НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

од.

Постанови НКРЕКП

378

731

221

221

221

Підвищення ефективного та безпечного поводження з відходами (Розвиток житлово-комунального господарства *)

040206. Кількість тарифів, встановлених/переглянутих НКРЕКП у сфері захоронення та перероблення побутових відходів**

од.

Постанови НКРЕКП

-

30

45

40

45

Завдання 0403. Сприяння ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів

Перехід енергетичного сектору України на ринкові принципи функціонування

(Підвищення рівня енергонезалежності, впровадження Третього енергетичного пакета ЄС та розвиток житлово-комунального господарства *)

040301. Частка розроблених та прийнятих нормативно-правових актів, направлених на перехід до нової моделі функціонування ринку електричної енергії, до загальної необхідної кількості

%

Постанови НКРЕКП

0

13

87

0

0

040302. Кількість прийнятих регуляторних нормативно-правових актів***

шт.

Журнал обліку рішень НКРЕКП

33

114

-

-

-

040303. Кількість розроблених проектів регуляторних нормативно-правових актів ***

шт.

Внутрішній облік протоколів НКРЕКП

50

114

-

-

-

040304. Кількість прийнятих рішень (постанов, розпоряджень) НКРЕКП

шт.

Журнал обліку рішень НКРЕКП

3115

3100

3318

3325

3400

Завдання 0404. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

Надходження інвестицій (Впровадження Третього енергетичного пакета ЄС*)

040401. Кількість схвалених НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів у сфері електроенергетики

шт.

Річний звіт НКРЕКП

63

56

56

56

56

040402. Кількість затверджених НКРЕКП планів розвитку газорозподільних систем, газотранспортних систем і газосховищ на десять років у нафтогазовому комплексі

шт.

Річний звіт НКРЕКП

45

46

46

46

46

040403. Кількість схвалених НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів у сфері теплопостачання

шт.

Річний звіт НКРЕКП

82

78

75

75

75

040404. Кількість схвалених НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

шт.

Річний звіт НКРЕКП

88

115

50

50

50

040405. Частка ліцензіатів, для яких прийняті рішення НКРЕКП щодо переходу до стимулюючого тарифоутворення ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, до загальної кількості ліцензіатів

%

Постанови НКРЕКП

20

50

25

25

0

 

040406. Кількість схвалених НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів у сфері захоронення та перероблення побутових відходів**

шт.

Річний звіт НКРЕКП

-

-

10

15

15

Завдання 0405. Забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг

Розвиток системи захисту споживачів (Впровадження Третього енергетичного пакета ЄС*)

040501. Кількість опрацьованих НКРЕКП звернень громадян

шт.

Електронний журнал НКРЕКП

6007

6000

7000

7500

8000

040502. Відсоток засідань, проведених у формі відкритого слухання

%

Протоколи засідань НКРЕКП

83

87

90

90

100

040503. Кількість запитів інформації

шт.

Електронний журнал НКРЕКП

825

850

900

920

1010

Забезпечення надійного постачання та моніторингу електроенергії та газу за конкурентними цінами (Впровадження Третього енергетичного пакета ЄС*)

040504. Кількість випадків недотримання гарантованих стандартів якості послуг і електропостачання ****

шт

Звіти ліцензіатів

-

3000

2000

1500

1500

* Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року затверджений розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 №275;

** Доповнено новими показниками результату згідно з Законом про НКРЕКП, яким НКРЕКП надано повноваження з ліцензування, встановлення тарифів та схвалення інвестиційних програм для діяльності у сферах перероблення та захоронення побутових відходів в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

*** Згідно з положеннями Закону про НКРЕКП показники результату виконання завдань «040302» та « 040303» виключено, починаючи з 2018 року;

**** Доповнено новим показником результату на виконання постанови НКРЕКП від 18 жовтня 2016 року № 1841 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання».

4. Механізми виконання завдань, реалізація яких потребує фінансування з державного бюджету

Державні цільові програми – відсутні

Інвестиційні програми (проекти) – відсутні

5. Бюджетна програма

 

№ з/п

КПКВК і назва бюджетної програми

КФКВ

Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами (тис. грн)

2017 рік (затверджено)

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

2020 рік (прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Завдання 0401. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг.

Завдання 0402. Реалізація цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг.

Завдання 0403. Сприяння ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів.

Завдання 0404. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг. Завдання 0405. Забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

103900,8

140,0

398513,7*

439560,6*

477802,4*

 

УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ:

 

 

 

 

 

 

 

 

* Фінансування відповідно ст. 11 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

 

Додаткові обсяги асигнувань, необхідні для виконання визначених загальнодержавних завдань – відсутні.

6. Очікувані результати

У 2018 році за результатами виконання запланованих завдань очікується:

зменшення кількості планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів підприємницької діяльності з метою поліпшення умов ведення бізнесу;

стабілізація фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі;

створення нормативно-правової бази та інших організаційно-технічних передумов для впровадження нової моделі ринку електричної енергії;

проведення сертифікації оператора системи передачі та відокремлення операторів систем розподілу;

вдосконалення організаційно-правових та економічних засад ринку природного газу України в умовах переходу до більш конкурентоздатного ринкового середовища;

зменшення фактичних витрат електроенергії у розподільчих мережах порівняно з нормативними, що покращить фінансово-економічну діяльність розподільчих підприємств;

зменшення рівня заборгованості за купований природний газ, що сприятиме подальшому реформуванню галузі та залученню приватних інвестицій у галузь;

зменшення нормативних витрат газу, що покращить показники ефективності діяльності газорозподільних та газотранспортних підприємств;

забезпечення споживачів (зокрема, побутових) приладами обліку природного газу, що сприятиме підвищенню ефективності споживання природного газу та впровадженню енергозберігаючих технологій;

перегляд існуючих нормативно-правових актів в умовах переходу до моделі державного регулювання сектору комунальних послуг;

забезпечення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання через оперативне коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у разі зміни цін/тарифів на паливно-енергетичні ресурси;

вдосконалення  нормативно-правової бази та інших організаційно-технічних заходів стосовно оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку  води та теплової енергії, що дозволить споживачам оплачувати лише фактично спожиті ресурси;

стабілізація фінансового становища ліцензіатів НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, забезпечення беззбитковості їх діяльності;

підвищення рівня оплати спожитої електроенергії ліцензіатами НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

забезпечення проведення виконавцями послуг періодичної повірки засобів обліку води, які знаходяться у власності споживачів-фізичних осіб, за рахунок тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

вдосконалення нормативно-правової бази у сфері формування та встановлення тарифів:

на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) та на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води.

У 2019 та 2020 роках очікується:

функціонування ринку електричної енергії за новою моделлю;

досягнення стовідсоткового забезпечення приладами обліку природного газу населення, що використовує природний газ для підігріву води та приготування їжі;

удосконалення механізмів функціонування ринку природного газу

вдосконалення організаційно-правових та економічних засад ринків захоронення та перероблення побутових відходів, усунення несприятливих чинників роботи для здійснення державного регулювання у сферах захоронення та перероблення побутових відходів;

створення галузі переробки побутових відходів та готовності її функціонування на ринку, залучення інвесторів для створення конкурентоздатного ринкового середовища на виконання  вимог ст. 32 Закону України «Про відходи», якою з 01 січня 2018 року забороняється захоронення неперероблених побутових відходів;

розробка системи нормативно-правових актів вторинного законодавства, які забезпечать ефективність діяльності всіх учасників відносин у комунальній сфері, дієвий моніторинг та контроль у цій сфері, прозорість та прогресивність механізмів тарифоутворення, гарантування якості та надійності послуг;

продовження встановлення ліцензіатам НКРЕКП економічно обґрунтованих тарифів та схвалення інвестиційних програм на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) та на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води;

вдосконалення законодавства  з метою створення необхідних умов для сталого розвитку та ефективного функціонування сфер централізованого водопостачання та водовідведення та теплопостачання;

перехід до стимулюючого регулювання у сферах централізованого водопостачання та водовідведення та теплопостачання.

 

Заступник директора департаменту – начальник відділу

стратегічного розвитку енергетичних ринків

Департаменту стратегічного розвитку та планування                                                В.Дятловська

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)