Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись]

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора:29.11.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

20.11.2018                    1476

 

Про надання/отримання аварійної допомоги

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Погодити умови договорів (контрактів) про надання/отримання аварійної допомоги з/до об’єднаної енергетичної системи України до/з енергосистем сусідніх країн, які будуть укладені між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та операторами системи передачі сусідніх країн:

1) аварійна допомога надається однією стороною договору іншій стороні у разі виникнення загрози аварійних ситуацій та інших випадків, за яких нормальний режим роботи енергосистеми, яка запитує допомогу, перебуває під загрозою;

2) якщо одна сторона договору запитує іншу сторону про надання аварійної допомоги, інша сторона має вжити всіх можливих заходів, щоб виконати запит, з урахуванням поточного стану своєї енергосистеми;

3) ціна електричної енергії, яку одна сторона приймає від іншої сторони, узгоджується сторонами щомісячно з урахуванням положень пункту 2 цієї постанови та визначається додатковими угодами до договорів, які є невід’ємною частиною цих договорів;

4) величина потужності аварійної взаємодопомоги визначається в договорі;

5) постачання електричної енергії під час надання аварійної допомоги здійснюється на погодинній основі в МВт за погодженим графіком. Протягом кожної години потужність аварійної допомоги залишається незмінною;

6) постачання електричної енергії в рамках однієї заявки обмежується 12 годинами. За потреби та наявності технічної можливості потужність аварійної допомоги і тривалість її надання можуть бути збільшені або зменшені;

7) розрахунковим періодом постачання електричної енергії є календарний місяць з 00:00 годин першого числа місяця і до 24:00 годин останнього числа місяця (приймається центральноєвропейський час СЕТ, якщо інше не обумовлене сторонами окремо);

8) поставка електричної енергії під час надання аварійної допомоги здійснюється між відповідними контрольними зонами сторін в узгодженій точці поставки. Купівля/продаж здійснюється на умовах DAF кордон Україна – суміжна країна відповідно до ІНКОТЕРМС Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року), видання Міжнародної торгової палати № 560;

9) перелік ліній системи передачі електричної енергії, по яких буде здійснюватися постачання та облік електричної енергії, визначається в договорі;

10) фінансові зобов’язання за договором вважаються виконаними лише після повної оплати всього обсягу поставленої за договором електричної енергії, а також можливих стягнень/штрафів/пені;

11) сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань за договором у випадку, якщо таке невиконання викликане обставинами форс-мажору;

12) договір і вся інформація, дані і документація, пов’язані з договором і його виконанням, розглядаються як конфіденційна інформація, що не може бути відкрита жодній третій стороні без відповідного письмового дозволу іншої сторони;

13) дія договору визначається з моменту підписання до кінця поточного року. Продовження терміну дії договору відбувається шляхом підписання додаткової угоди до договору.

2. Ціна купівлі/продажу Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України, яка переміщується між енергетичними системами України та суміжних країн у рамках надання аварійної допомоги:

з Об’єднаної  енергетичної системи України до енергетичних систем країн електромережі ENTSO-E встановлюється в розмірі, що відповідає розміру оптової ринкової ціни, яка визначається за Правилами Оптового ринку електричної енергії України, які є додатком 2 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України, та з енергетичних систем країн електромережі ENTSO-E до Об’єднаної енергетичної системи України визначається на основі цін, що склалися на балансуючому ринку країни, яка надає аварійну допомогу;

з Об’єднаної енергетичної системи України до об’єднаної енергосистеми Республіки Білорусь і енергосистеми Республіки Молдова та з об’єднаної енергосистеми Республіки Білорусь і енергосистеми Республіки Молдова до Об’єднаної енергетичної системи України встановлюється в розмірі, що дорівнює еквіваленту 7,0 центів США/кВт×год у національній валюті України за курсом Національного банку України на дату здійснення купівлі/продажу електричної енергії.

3. Ця постанова діє до дати початку дії нового ринку електричної енергії згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії».

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

[повернутись]