Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись]

Дата розміщення на сайті: 30.05.2018
Дата оновлення: 11.06.2018

(Наказ втратив чинність у зв'язку з втратою чинності наказу НКРЕКП від 27.12.2017 № 75

на підставі наказу НКРЕКП від 06.06.2018 № 17 )

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

14.05.2018                   № 14

 

Про внесення змін до Розподілу функціональних обов'язків між Головою НКРЕКП, членами НКРЕКП та керівником апарату

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державну службу», з метою забезпечення ефективної діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Розподілу функціональних обов'язків між Головою НКРЕКП, членами НКРЕКП та керівником апарату, затвердженого наказом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 75, такі зміни:

1) у пункті 1:

доповнити підпункт 1.12 знаком та словами «, а також діяльність з узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, та вдосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг»;

у підпункті 1.13:

після абзацу двадцятого доповнити новими абзацами двадцять першим – двадцять п’ятим такого змісту:

«узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, та вдосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;

формування та забезпечення реалізації єдиної державної правової політики у сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;

підготовки рішень НКРЕКП, які мають ознаки регуляторного акта, та реалізації державної правової політики з адаптації законодавства України з питань природних монополій та суміжних ринків до законодавства Європейського Союзу;

співпраці з Верховною Радою України;

захисту інтересів держави, споживачів, суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках на підставах, передбачених законодавством, у судових органах;

У зв’язку з цим абзаци двадцять перший – сороковий вважати відповідно абзацами двадцять шостим – сорок п’ятим;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП;»;

у підпункті 1.14 після слів «підрозділи НКРЕКП» доповнити знаком та словами «, Юридичний департамент»;

підпункт 1.15 доповнити знаком та словами «, Юридичного департаменту»;

2) у пункті 4:

у підпункті 4.1 знак та слова «, з узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП та вдосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг» виключити;

у підпункті 4.2:

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий – двадцять восьмий вважати відповідно абзацами третім – двадцять сьомим;

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий – двадцять сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим – двадцять шостим;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий – двадцять шостий вважати відповідно абзацами шостим – двадцять п’ятим;

абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий – двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами сьомим – двадцять четвертим;

абзац чотирнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий – двадцять четвертий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим – двадцять третім;

абзац другий підпункту 4.3 виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами другим – п’ятим;

у підпункті 4.4 слова та знак «Юридичного департаменту,» виключити.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

[повернутись]