Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись]

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора:21.10.2015
Дата оновлення: 12.01.2016

останова втратила чинність на підставі

постанови НКРЕКП від 24.12.2015 № 3111)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

08.10.2015                   2560

 

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 31 січня 2015 року № 129

 

Відповідно до Законів України "Про електроенергетику" та "Про теплопостачання", Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12 жовтня 2005 року № 896 "Про затвердження Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" та від 12 жовтня 2005 року № 898 "Про затвердження Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 січня 2015 року № 129 "Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" такі зміни:

1) у пункті 21 цифри "2155,8" замінити цифрами "2852,8";

2) додаток викласти в новій редакції, що додається.

 

Голова Комісії                                     Д.Вовк

 

Додаток до постанови НКРЕКП

31.01.2015 № 129

(у редакції постанови НКРЕКП

08.10.2015 № 2560)

 

Джерела фінансування Інвестиційної програми

ліцензіата з виробництва електричної енергії та з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" на 2015 рік

 

 

Джерела фінансування

тис. грн

У тарифі на відпуск електричної енергії:

480,0

Амортизація

480,0

У тарифах на виробництво теплової енергії:

1675,8

Амортизація

1675,8

Додатково отримані кошти за результатами роботи ТЕЦ у І півріччі 2015 року

697,0

Разом (без урахування ПДВ)

2852,8

 

 

Директор Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики                                         К.Сушко

 

Начальник Управління генеруючих підприємств                                О.Чуприна

[повернутись]