Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись]

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора:17.11.2014
Дата оновлення: 05.03.2015

(Постанова втратила чинність на підставі

постанови НКРЕКП від 26.02.2015 № 220)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

23.10.2014                   164

Київ

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

30.10.2014 за № 1362/26139

 

Про затвердження Змін до Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню

 

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 квітня 2012 року № 497, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2012 року за № 598/20911 (у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 травня 2014 року № 749), що додаються.

2. Забезпечити подання цієї постанови у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії                                      В.Демчишин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

23.10.2014 № 164

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

30.10.2014 за № 1362/26139

 

ЗМІНИ

до Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню

 

1. Абзац перший підпункту 1.3 пункту 1 після слів «у тому числі в житлових будинках готельного типу» доповнити словом «, квартирах».

2. У підпункті 1.4 пункту 1:

1) абзац перший після слів «у тому числі в житлових будинках готельного типу» доповнити словом «, квартирах»;

2) в абзацах другому, третьому підпункту 1.4.2 цифри «3600» замінити цифрами «5000».

3. В абзацах другому, третьому підпункту 1.5.2 підпункту 1.5 пункту 1 цифри «3600» замінити цифрами «5000».

 

Член Комісії                                         Ю.Ковалів

 

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 18.11.2014, № 90, ст. 2597

[повернутись]