UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2019 року  /  НКРЕКП, Постанова від 22.11.2019 № 2482 "Про прийняття попереднього рішення про сертифікацію оператора газотранспортної системи"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 27.11.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

22.11.2019                    № 2482 

 

Про прийняття попереднього рішення про сертифікацію оператора газотранспортної системи

 

   Відповідно до пункту 7 частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статей 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 Закону України «Про ринок природного газу», частини другої статті 1 Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», ратифікованого Законом України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

  1. Прийняти попереднє рішення про сертифікацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42795490) на підставі обґрунтування до попереднього рішення про сертифікацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», що додається.

2. Довести до відома Секретаріату Енергетичного Співтовариства попереднє рішення про сертифікацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ».

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк 

 

Додаток до постанови НКРЕКП

22.11.2019 № 2482

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІШЕННЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ»

 

1. Вступна частина

 

Статтями 9, 10 Директиви 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС (далі – Директива) та статтею 3 Регламенту 715/2009 Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року про умови доступу до мереж транспортування природного газу та про скасування Регламенту (ЄС) № 1775/2005 (далі – Регламент ЄС) визначено вимоги щодо призначення оператором газотранспортної системи суб’єкта господарювання, який отримав рішення про сертифікацію відповідно до вимог Директиви та Регламенту ЄС. Імплементація зазначених вимог Директиви та Регламенту ЄС у національному законодавстві передбачена міжнародними зобов’язаннями України, узятими в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, що був підписаний 24 вересня 2010 року в місті Скоп’є (Македонія) та ратифікований Законом України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», а також Законом України «Про ринок природного газу» (далі – Закон).

Законом визначено дві моделі відокремлення із трьох можливих, передбачених положеннями Директиви. Статтею 23 Закону встановлено загальні вимоги щодо відокремлення і незалежності оператора газотранспортної системи (модель відокремлення OU), відповідно статтями 27, 28, 29 Закону визначено особливі вимоги про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи (модель відокремлення ISO).

ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42795490) 04 жовтня 2019 року подано до НКРЕКП запит на проведення сертифікації оператора газотранспортної системи за моделлю ISO разом з документами, даними та інформацією, що вимагаються Порядком здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 квітня 2016 року № 631.

 

2. Законодавство, що застосовується

 

Відповідно до частини третьої статті 27 Закону оператор газотранспортної системи України (далі – Оператор ГТС) зобов'язаний:

відповідати вимогам частин першої і третьої статті 23 Закону;

мати у своєму розпорядженні фінансові, технічні, матеріальні та людські ресурси, необхідні для виконання покладених на нього статтею 28 Закону функцій, зокрема взаємодії з операторами газотранспортних систем сусідніх держав.

Згідно з частиною першою статті 23 Закону Оператор ГТС є юридичною особою, яка не є складовою вертикально інтегрованої організації і здійснює свою господарську діяльність незалежно від діяльності з видобутку, розподілу, постачання природного газу, діяльності оптових продавців. Оператор газотранспортної системи не може провадити діяльність з видобутку, розподілу або постачання природного газу.

Також частиною третьою статті 23 Закону визначено, що з метою забезпечення незалежності оператора газотранспортної системи фізична або юридична особа не має права одночасно:

1) безпосередньо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії, та безпосередньо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над оператором газотранспортної системи (у тому числі бути власником газотранспортної системи) або користуватися будь-яким правом щодо оператора газотранспортної системи (у тому числі будь-якими правами щодо самої газотранспортної системи);

2) безпосередньо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над оператором газотранспортної системи (у тому числі бути власником газотранспортної системи) та безпосередньо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії, або користуватися будь-яким правом щодо принаймні одного суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії;

3) призначати принаймні одну посадову особу оператора газотранспортної системи та безпосередньо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з видобутку та/або постачання природного газу, або користуватися будь-яким правом щодо принаймні одного суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з видобутку та/або постачання природного газу;

4) бути посадовою особою оператора газотранспортної системи і принаймні одного суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та/або постачання природного газу.

Частиною четвертою статті 27 визначено, що власник газотранспортної системи зобов'язаний відповідати вимогам частини другої статті 28 цього Закону.

При цьому частиною другою статті 28 Закону встановлено, що власник газотранспортної системи зобов'язаний:

1) забезпечувати всю необхідну співпрацю і підтримку оператору газотранспортної системи для виконання його функцій, включно з усією необхідною інформацією;

2) фінансувати інвестиції, передбачені планом розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років, або надавати згоду на фінансування такої інвестиції будь-якою заінтересованою стороною, у тому числі оператором газотранспортної системи;

3) забезпечувати виконання фінансових зобов'язань, пов'язаних з активами газотранспортної системи, крім зобов'язань, пов'язаних з функціями оператора газотранспортної системи;

4) залучати інвестиції для цілей розвитку газотранспортної системи, крім інвестицій, коли відповідно до пункту 2 цієї частини власник надав згоду на її фінансування будь-якою заінтересованою стороною, у тому числі оператором газотранспортної системи.

 Крім того, абзацом другим частини четвертої статті 27 Закону зазначено, що власник газотранспортної системи надає Регулятору проєкти всіх договорів із суб'єктом господарювання, що подав запит на сертифікацію, та будь-якою іншою відповідною особою.

Частиною другою статті 20 Закону передбачено, що Оператором ГТС має бути суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на провадження діяльності з транспортування природного газу.

При цьому ліцензія на провадження діяльності з транспортування природного газу видається виключно тому заявнику, щодо якого прийнято остаточне рішення про сертифікацію (відповідно до статей 24, 26 цього Закону, крім заявника, щодо якого Регулятор прийняв рішення про незастосування  статті 23 цього Закону відповідно до статті 54 цього Закону).

З метою забезпечення реалізації вимог щодо відокремлення та незалежності Оператора ГТС за моделлю ISO відповідно до Закону Верховною Радою України прийнято Закон України від 31 жовтня 2019 року № 264-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу», яким врегульовано проблемні питання чинного законодавства, зокрема:

до Господарського кодексу України внесено зміни, якими:

усунуто опосередкований контроль над Оператором ГТС з боку Уряду шляхом виключення вимоги щодо затвердження Кабінетом Міністрів України фінансового плану;

надано Кабінету Міністрів України чи відповідному уповноваженому суб’єкту управління майном можливість передати об’єкти державної власності (ГТС) в господарське відання Оператору ГТС;

визначені обсяги прав та обов’язків за моделлю ISO власника майна, переданого Операторові ГТС на праві господарського відання, у частині його контролю, використання та збереження згідно з вимогами Закону;

надано новому Оператору ГТС можливість використовувати державне майно на підставі права господарського відання незалежно від подальших змін його структури управління, у тому числі у зв’язку із залученням іноземного партнера;

до Земельного кодексу України внесено зміни, якими:

передбачено можливість надання на праві постійного користування земельних ділянок новому Оператору ГТС;

забезпечено одночасний перехід речових прав на об’єкти ГТС (на праві господарського відання) до нового Оператора ГТС та припинення права АТ «Укртрансгаз» постійного користування на ділянки під такими об’єктами;

до Закону України «Про трубопровідний транспорт» внесено зміни, метою яких є усунення термінологічної неузгодженості щодо уможливлення відчуження основних фондів АТ «Укртрансгаз», що не є об’єктами державної власності, але будуть використовуватися у процесі здійснення діяльності з транспортування природного газу;

до Закону України «Про управління об’єктами державної власності»   внесено зміни, метою яких є забезпечення обсягу прав Оператора ГТС, що вимагається при сертифікації за обраною моделлю відокремлення ISO;

до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» внесено зміни в частині встановлення строку, протягом якого новий Оператор ГТС повинен отримати відповідну ліцензію, зважаючи на практику та законодавчі вимоги щодо попередніх процедур (наприклад, проходження процедури сертифікації у випадку Оператора ГТС, яка сама по собі займає до 6 місяців). Зміни дозволять новому Операторові ГТС надавати послуги з транспортування природного газу та мати статус ліцензіата до проходження власної процедури ліцензування. Аналогічні зміни запроваджено у Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» внесено зміни в частині усунення можливості впливу Прем’єр-міністра України чи Кабінету Міністрів України на прийняття рішень міністерством у процесі управління корпоративними правами держави в Операторі ГТС та, відповідно, одночасно здійснювати опосередкований контроль над виробниками/постачальниками електроенергії чи природного газу;

до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» внесено зміни, метою яких є посилення спроможності Регулятора в частині нагляду за дотриманням вимог щодо незалежності власником ГТС відповідно до вимог Закону, зокрема погодження договорів, що укладаються між Оператором ГТС та власником, а також врегулювання спорів, що виникають між Оператором ГТС та суб’єктом управління об’єктами державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування та/або зберігання природного газу.

Згідно з частиною другою статті 24 Закону порядок здійснення процедури сертифікації, що містить вимоги до повідомлень, документів, даних та інформації, що надаються суб'єктом, який подає запит на сертифікацію, строк їх подання, розмір та порядок стягнення плати за здійснення сертифікації, строк дії рішення про сертифікацію, затверджується Регулятором.

Порядок здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи затверджено постановою НКРЕКП від 14 квітня 2016 року № 631 (далі – Порядок сертифікації).

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 24 Закону та пункту 1 розділу ІІІ Порядку сертифікації Регулятор (НКРЕКП) перевіряє відповідність суб'єкта господарювання, який подав запит на сертифікацію, вимогам про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, передбаченим Законом для обраної моделі відокремлення.

Згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 840 «Про відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи» (далі – Постанова) передбачено обрати модель відокремлення діяльності з транспортування природного газу, передбачену статтею 27 Закону, як модель відокремлення для оператора газотранспортної системи, яка перебуває в державній власності та не підлягає приватизації (модель ISO).

Пунктом 2 Постанови визначено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (далі – ТОВ «Оператор ГТС України») має право подати до НКРЕКП запит на сертифікацію оператора газотранспортної системи.

Відповідно до Порядку сертифікації НКРЕКП має протягом чотирьох місяців з дня отримання запиту на сертифікацію прийняти попереднє рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації. Остаточне рішення приймається Регулятором протягом двох місяців з дати отримання висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо попереднього рішення про сертифікацію.

 

3. Відомості щодо Подавача запиту на сертифікацію (ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ») та інших заінтересованих осіб

 

АТ «НАК «Нафтогаз України» (далі – НАК «Нафтогаз України») є правонаступником Державного комітету України по нафті і газу, який був створений у 1993 році як юридична особа зі статусом центрального органу виконавчої влади, підпорядкованого Кабінету Міністрів України. Державний комітет України по нафті і газу контролював усі державні нафтогазові компанії, що існували на той час: АТ «Укргазпром» (видобуток і транспортування газу), АТ «Укргаз» (розподілення газу), АТ «Укрнафта» (нафта), АТ «Чорноморнафтогаз» (активи в АР Крим), а також компанії з питань переробки і транспортування нафти.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 747 «Про утворення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» НАК «Нафтогаз України» було створено як холдингову компанію-власника активів, що залишалися під контролем Державного комітету України по нафті і газу.

Відповідно до Указу Президента України від 25 лютого 1998 року № 151 «Про реформування нафтогазового комплексу України» та постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 1998 року № 1173 «Про розмежування функцій з видобування, транспортування, зберігання і реалізації природного газу» було реорганізовано АТ «Укргазпром», зокрема шляхом створення дочірньої компанії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» на базі газотранспортних підприємств та структурних підрозділів акціонерного товариства «Укргазпром».

При реорганізації АТ «Укргазпром», згідно зі спільним наказом НАК «Нафтогаз України» та Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України від 06 листопада 1998 року № 68/234, об’єкти трубопровідного транспорту (магістральні трубопроводи, споруди на них тощо) були передані в користування НАК «Нафтогаз України» відповідно до угоди про використання державного майна, яке не підлягає приватизації, від 04 лютого 1999 року № 76, укладеної між Фондом державного майна України та НАК «Нафтогаз України».

Відповідно до угоди про використання державного майна, яке не підлягає приватизації, від 17 червня 1999 року № 19/275, укладеної між НАК «Нафтогаз України» та ДК «Укртрансгаз», зазначені об’єкти трубопровідного транспорту були передані в користування ДК «Укртрансгаз».

АТ «Укртрансгаз» було створене відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 13 червня 2012 року № 360-р, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про реорганізацію Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 18 липня 2012 року № 530, унаслідок реорганізації шляхом перетворення на публічне акціонерне товариство Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», яка була створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 1998 року № 1173 «Про розмежування функцій з видобування, транспортування, зберігання і реалізації природного газу».

Засновником АТ «Укртрансгаз» є Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». АТ «Укртрансгаз» є правонаступником майнових і немайнових прав і обов’язків ДК «Укртрансгаз».

До складу АТ «Укртрансгаз» входить 13 структурних підрозділів на правах філій, виробничі об`єкти яких розташовані в усіх областях України. Середня кількість працівників АТ «Укртрансгаз» складала 20 058 шт. од.

Слід зазначити, що з 2002 по 2013 роки ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» провадило господарську діяльність на підставі виданих НКРЕ ліцензій на право провадження діяльності з:

транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) трубопроводами;

зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ.

У зв’язку з перетворенням ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» на ПАТ «Укртрансгаз» НКРЕКП було анульовано попередні ліцензії та 28 лютого 2013 року видано ПАТ «Укртрансгаз» (з 06 червня 2018 року АТ «Укртрансгаз») нові ліцензії із зазначених вище видів господарської діяльності.

Як вже зазначалося, єдиним засновником АТ «УКРТРАНСГАЗ» є НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», яка є вертикально інтегрованою організацією у значенні Закону та належить до сфери управління Кабінету Міністрів України, до сфери управління якого також належать, зокрема, юридичні особи, що провадять діяльність з розподілу та постачання електричної енергії (рис. 1).

Рисунок 1. Суб’єкти господарювання у сфері енергетики, що входять до сфери управління Кабінету Міністрів України (станом на дату подання запиту на сертифікацію)

 

При цьому НАК «Нафтогаз України» як основна (материнська) компанія залишається у повній державній власності (100 %), а Кабінет Міністрів України[1] діє як організація, уповноважена управляти корпоративними правами держави (організація-власник). До початку реформи корпоративного урядування компанії, що стартувала у 2015 році, права акціонера НАК «Нафтогаз України» реалізовувало Міністерство палива та енергетики України, а далі, у грудні 2015 року, ці права перейшли до Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

На сьогодні НАК «Нафтогаз України» має корпоративну структуру акціонерного товариства, що інтегрує підконтрольні компанії, які функціонують як: дочірні компанії – тобто афілійовані компанії, засновані НАК «Нафтогаз України»; контрольовані «комерційні» компанії (господарські товариства), що засновані НАК «Нафтогаз України» або перебувають у її повній власності; та дочірні компанії –  акціонерні товариства, що були частково приватизовані, але частково перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

Чинний Статут та інші корпоративні документи НАК «Нафтогаз України» були ухвалені, зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 1044 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 226). До пакету корпоративних документів входять Положення про Наглядову раду та Положення про Правління.

Згідно з чинним Статутом НАК «Нафтогаз України» Кабінет Міністрів України є органом, уповноваженим управляти корпоративними правами держави в акціонерному капіталі компанії. Повноваження Кабінету Міністрів України закріплені в законодавстві:

Законі України «Про управління об’єктами державної власності»;

Законі України «Про акціонерні товариства»;

Законі України «Про Кабінет Міністрів України»;

Статуті НАК «Нафтогаз України», де передбачено, зокрема, компетенцію Кабінету Міністрів України щодо:

ухвалення Статутів;

призначення членів Наглядової ради та Правління;

ухвалення стратегії розвитку, фінансових та інвестиційних планів;

забезпечення щорічного незалежного аудиту фінансових операцій;

ухвалення договорів про спільну діяльність, агентських і брокерських договорів;

забезпечення розподілення частини прибутку.

05 лютого 2019 року з метою забезпечення вимог з відокремлення та незалежності на базі філії АТ «УКРТРАНСГАЗ» було створено ТОВ «Оператор ГТС України», єдиним засновником якого є АТ «Укртрансгаз».

Чинна редакція статуту ТОВ «Оператор ГТС України» від 04 лютого 2019 року (далі – Статут) визначає, що посадовими особами Товариства є Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства) та інші особи згідно із Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Управління поточною діяльністю ТОВ «Оператор ГТС України» здійснює Генеральний директор, підзвітний загальним зборам та відповідальний перед ними за управління поточною діяльністю Товариства та виконання покладених на нього завдань та функцій. До компетенції Генерального директора належать усі питання діяльності Товариства (крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів).

Відповідно до Статуту Генеральний директор:

здійснює управління поточною діяльністю Товариства;

у межах власної компетенції видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

у межах компетенції затверджує внутрішні документи, що регулюють питання діяльності Товариства, крім тих, які впроваджуються з ініціативи загальних зборів Товариства;

визначає умови та граничні розміри оплати праці працівників Товариства, філій та представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;

розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, Статутом та рішенням загальних зборів;

призначає на посади та звільняє з посад працівників Товариства;

організовує підготовку фінансового плану, бізнес-плану а також інвестиційної програми Товариства.

Відповідно до наданої Подавачем запиту інформації Генеральним директором ТОВ «Оператор ГТС України» є Макогон Сергій Леонідович.

Крім того, відповідно до наданої ТОВ «Оператор ГТС України»  інформації Товариством не утворювались наглядова рада, ревізійна комісія та інші виконавчі органи.

Як єдиний учасник ТОВ «Оператор ГТС України» АТ «Укртрансгаз» має права по відношенню до Товариства, що визначені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Статутом. Відповідно до статті 28 та частини першої статті 29 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган. Загальні збори учасників є вищим органом товариства. Згідно зі статтею 37 цього Закону у товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноосібно та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

 Відповідно до діючих умов транзитного контракту, укладеного між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Газпром» (далі – Контракт), до 01 січня 2020 року виконавцем послуг з транзиту природного газу визначено компанію НАК «Нафтогаз України».

Зокрема, Контракт передбачає, що НАК «Нафтогаз України» забезпечує належне функціонування ГТС України та гарантує надійний та безперебійний транзит, що, у свою чергу, ґрунтується на наявності у НАК «Нафтогаз України» відповідних технічних та матеріальних можливостей для надання послуг транзиту природного газу (у тому числі за рахунок технічних ресурсів своєї дочірньої компанії АТ «Укртрансгаз»), а також право користування газотранспортною системою. Відповідно до умов Контракту технічну частину реалізації Контракту за зобов’язаннями НАК «Нафтогаз України» здійснює АТ «Укртрансгаз» як правонаступник ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України». Відповідно до умов Контракту НАК «Нафтогаз України» не може передати свої права та обов’язки за цим Контрактом третім особам без письмової згоди ПАТ «Газпром» до закінчення строку дії Контракту.

Таким чином, згідно з умовами діючого Контракту, а також відповідно до Арбітражного рішення у справі НАК «Нафтогаз України» проти ПАТ «Газпром» за Контрактом, винесеного 28 лютого 2018 року Трибуналом при арбітражному інституті Торговельної палати м. Стокгольма, НАК «Нафтогаз України» не має права на односторонню зміну сторони за Контрактом на нового Оператора ГТС або односторонню зміну інших умов Контракту.

Відповідно до викладеного станом на дату подання запиту на сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України» є юридичною особою, яка є складовою вертикально інтегрованої організації, що не відповідає частині першій статті 23 Закону.

На виконання міжнародних зобов`язань Урядом було розроблено план реструктуризації АТ «Нафтогаз України» з метою відокремлення діяльності з транспортування природного газу (постанова Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року № 496). У рамках реалізації плану відокремлення Кабінет Міністрів України постановою від 09 листопада 2016 року № 800 прийняв рішення про створення АТ «Магістральні газопроводи України».

При цьому АТ «Магістральні газопроводи України» було утворено як державне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого перебувають у державній власності та повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі, затвердження статуту і положень про наглядову раду та правління з урахуванням плану дій щодо корпоративного управління оператора газотранспортної системи якого здійснювало Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Разом з цим до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (правонаступником якого є Міністерство енергетики та захисту довкілля України – Мінекоенерго) належать, зокрема, юридичні особи, що провадять діяльність з виробництва, розподілу та постачання електричної енергії (рис. 2).

Рисунок 2. Перелік суб’єктів господарювання з передачі, виробництва, постачання та розподілу електричної енергії та природного газу, що входять до сфери управління Мінекоенерго (станом на дату подання запиту на сертифікацію)

 

18 вересня 2019 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 791-р було прийнято рішення передати Міністерству фінансів України повноваження з управління корпоративними правами держави щодо АТ «Магістральні газопроводи України» з метою дотримання вимог європейського законодавства, а також частини 3 статті 23 Закону в частині заборони одночасно фізичній або юридичній особі:

1) безпосередньо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії, та безпосередньо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над оператором газотранспортної системи (у тому числі бути власником газотранспортної системи) або користуватися будь-яким правом щодо оператора газотранспортної системи (у тому числі будь-якими правами щодо самої газотранспортної системи);

2) безпосередньо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над оператором газотранспортної системи (у тому числі бути власником газотранспортної системи) та безпосередньо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії, або користуватися будь-яким правом щодо принаймні одного суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії;

3) призначати принаймні одну посадову особу оператора газотранспортної системи та безпосередньо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з видобутку та/або постачання природного газу, або користуватися будь-яким правом щодо принаймні одного суб’єкта господарювання, який провадить діяльність з видобутку та/або постачання природного газу;

4) бути посадовою особою оператора газотранспортної системи і принаймні одного суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та/або постачання природного газу.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також інформації, наданої листом Міністерства фінансів України від 19 серпня 2019 року, до сфери управління Міністерства фінансів України належать 23 суб’єкти господарювання, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України та які не здійснюють діяльності з виробництва (видобутку), розподілу, постачання електричної енергії (природного газу) та діяльності з перепродажу (трейдерської діяльності) електричної енергії/природного газу. Крім того, Міністерство фінансів України здійснює управління корпоративними правами держави у статутному капіталі та володіє акціями трьох банків (рис. 3).

 

Рис. 3. Підприємства та установи, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України (станом на дату подання запиту на сертифікацію)

 

Ураховуючи, що корпоративні права АТ «Магістральні газопроводи України» належать Міністерству фінансів України, наказом Міністерства фінансів України від 07 листопада 2019 року № 466 було затверджено статут АТ «Магістральні газопроводи України»  (далі – Статут АТ «МГУ»).

Статутом АТ «МГУ» передбачено, що АТ «Магістральні газопроводи України» є юридичною особою, що утворено як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі та управління корпоративними правами якого здійснює Міністерство фінансів України. Метою діяльності АТ «Магістральні газопроводи України» є одержання прибутку від провадження господарської діяльності, управління та сприяння забезпеченню ефективної діяльності оператора газотранспортної системи відповідно до законодавства України, сприяння безперебійному транспортуванню природного газу магістральними газопроводами, сприяння у розробці та впровадженні стратегії розвитку газотранспортної системи з метою задоволення очікуваного попиту суб’єктів ринку природного газу на послуги транспортування природного газу, підвищення рівня енергетичної безпеки держави та розвитку газотранспортної системи.

Відповідно до Статуту АТ «МГУ» управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається законодавством України та Статутом АТ «МГУ».

При цьому органами управління АТ «Магістральні газопроводи України» є Загальні збори, Наглядова рада, Правління.

Вищим органом Товариства є Загальні збори. Повноваження та функції Загальних зборів, передбачені Статутом АТ «МГУ» та законодавством України, здійснюються одноосібно єдиним акціонером Товариства – державою в особі Міністерства фінансів України.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та цим Статутом, здійснює управління Товариством та контролює і регулює діяльність правління. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Наглядова рада діє на підставі законодавства України, цього Статуту та положення про неї. Кожен член Наглядової ради діє в інтересах Товариства та акціонера з метою попередження конфлікту інтересів, забезпечення балансу цілей (мети) діяльності Товариства та акціонера. Наглядова рада Товариства складається з семи членів, чотири з яких повинні відповідати критеріям та вимогам до незалежного члена Наглядової ради (далі – незалежний член), встановленим законодавством України.

Членами Наглядової ради АТ «Магістральні газопроводи України» відповідно до поданих документів та інформації є:

Вольтер Больц;

Фабріс Наулан;

Ян Чадам;

Кіріна Лучінкіна;

Адомас Аудіцкас;

Віктор Пинзеник.

Управління поточною діяльністю АТ «Магістральні газопроводи України» здійснює Правління, що є колегіальним виконавчим органом АТ «Магістральні газопроводи України». Правління у своїй діяльності підзвітне Наглядовій раді та Загальним зборам АТ «Магістральні газопроводи України» та організовує виконання їх рішень. Правління діє на підставі положення про нього. Правління АТ «Магістральні газопроводи України» формується у складі не менше трьох та не більше семи осіб, включно з Головою правління, у порядку, встановленому цим Статутом.

Члени правління, у тому числі його голова, обираються та звільняються з посади Наглядовою радою на підставі подання комітету з питань визначення винагороди і призначень. Строк, на який обираються члени Правління, встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна особа може обиратися до складу Правління неодноразово. У випадку, коли члени Правління, крім його Голови, не обрані, повноваження Правління здійснюються Головою Правління одноосібно. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради АТ «Магістральні газопроводи України».

Виконуючим обов’язки Голови правління АТ «Магістральні газопроводи України» є Лісниченко Олександр Петрович.

Міністерство фінансів України як уповноважений орган управління державним майном газотранспортної системи, що використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами (розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року № 1087-р), входить до складу органів центральної виконавчої влади України.

У частині особливостей здійснення управління державними підприємствами Міністерство фінансів України та інші міністерства є окремими державними органами, які не підпорядковані одне одному, і сфери їх діяльності розділені Кабінетом Міністрів України та закріплені у відповідних положеннях про міністерства.

Стаття 6 Конституції України передбачає поділ державної влади (компетенції) між законодавчим органом (Верховною Радою України), виконавчим органом (Кабінетом Міністрів України та Президентом України) та системою судових органів.

Компетенція Кабінету Міністрів України як органу виконавчої влади щодо діяльності міністерств та інших органів виконавчої влади обумовлена конституційними засадами та реалізується цим органом виключно в рамках здійснення функцій виконавчої влади. Відповідно до статті 6 Конституції України органи, зокрема, виконавчої влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 113 Конституції України встановлено, що Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 114 Конституції України встановлює, що до складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри. Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

Відповідно до пунктів 5, 9, 10 статті 116 Конституції України та статті 2 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України, зокрема, спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади, здійснює управління об’єктами державної власності відповідно до закону; здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.

Частиною 2 статті 1 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» встановлено, що Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.

Статтею 3 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» встановлено, що Кабінет Міністрів України є колегіальним органом та приймає рішення після обговорення питань на його засіданнях.

Згідно із вимогами пунктів 1 – 2 параграфа 21 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, рішення Кабінету Міністрів приймаються шляхом голосування більшістю голосів посадового складу Кабінету Міністрів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Прем’єр-міністра.

На підставі частини другої статті 19 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України здійснює постійний контроль за виконанням органами виконавчої влади Конституції України та інших актів законодавства України, вживає заходів щодо усунення недоліків у роботі зазначених органів. Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України наділений повноваженнями скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині.

Разом з цим Законом України від 31 жовтня 2019 року № 264-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу» (далі – Закон про відокремлення) були внесені зміни до статті 44 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», якими передбачається, що відповідне Міністерство, яке здійснює прямий або опосередкований контроль над суб’єктами господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з транспортування природного газу, здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами, що належать державі щодо таких суб’єктів господарювання або господарських організацій, що володіють корпоративними правами щодо таких суб’єктів господарювання, самостійно та незалежно, за принципами відкритості та прозорості, відповідальності за прийняті рішення. Такі права не поширюються на управління і розподіл потужностей та інвестиційне планування, що належить до компетенції суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з транспортування природного газу.

Виключно за погодженням із Кабінетом Міністрів України приймаються рішення щодо управління корпоративними правами, що належать державі та стосуються:

реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення) або ліквідації таких суб’єктів господарювання чи господарських організацій;

правочинів, наслідком яких може бути припинення права господарського відання на майно, що використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу, таких суб’єктів господарювання або господарських організацій;

внесення до статуту таких суб’єктів господарювання або господарських організацій змін, що стосуються мети, предмета, основних напрямів їх діяльності;

затвердження частини чистого прибутку таких суб’єктів господарювання або господарських організацій, яка має бути спрямована на виплату дивідендів.

Втручання у виконання повноважень Міністерством (яке здійснює прямий або опосередкований контроль над суб’єктами господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з транспортування природного газу або на підставі ліцензії на провадження діяльності з передачі електричної енергії, здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами, що належать державі щодо таких суб’єктів господарювання або господарських організацій, що володіють корпоративними правами щодо таких суб’єктів господарювання) забороняється.

Крім цього, статтю 44 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» доповнено частиною четвертою, яка передбачає, що Кабінет Міністрів України, Прем’єр-міністр України, міністр, який очолює міністерство, що здійснює контроль за діяльністю з виробництва чи постачання на ринку електричної енергії та ринку природного газу відповідно до встановлених законом вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, не можуть здійснювати координацію та контроль суб’єктів господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з транспортування природного газу, а також не можуть призначати членів органів управління таких суб’єктів господарювання.

Таким чином, жодна із посадових осіб Уряду України не наділена повноваженнями одноосібного прийняття рішень з питань, які належать до компетенції Кабінету Міністрів України, що є додатковою гарантією обмеження їхнього впливу на центральні органи виконавчої влади, зокрема з питань управління корпоративними правами держави у статутному капіталі акціонерних товариств, єдиним акціонером яких є держава, а також створено через зміни до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» умови для попередження конфліктів між приватними інтересами та державними обов’язками посадових та службових осіб.

 

4. Попередні висновки щодо відповідності

ТОВ «Оператор ГТС України» вимогам відокремлення та незалежності

 

4.1. Відокремлення діяльності з транспортування природного газу від діяльності з видобутку, розподілу, постачання природного газу, діяльності оптових продавців:

а) на дату подачі запиту на сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України» згідно з поданими до НКРЕКП документами не провадить діяльність з виробництва та/або постачання природного газу та/або електричної енергії. Також не встановлено суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних), які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електроенергії (природного газу) під прямим або непрямим, одноосібним або спільним контролем за правом від імені Макогона Сергія Леонідовича.

Разом з цим на дату подання ТОВ «Оператор ГТС України» запиту на сертифікацію відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань єдиним засновником Товариства є АТ «Укртрансгаз».

АТ «Укртрансгаз» здійснює безпосередній контроль над ТОВ «Оператор ГТС України» через можливість одноосібного прийняття рішень загальних зборів учасників. Також НАК «Нафтогаз України» під час реалізації повноважень єдиного акціонера АТ «Укртрансгаз» має ознаки суб’єкта, що здійснює опосередкований контроль над ТОВ «Оператор ГТС України».

Так, пунктом 10.2.49 статуту АТ «Укртрансгаз» визначено, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів віднесено прийняття АТ «Укртрансгаз» рішення про створення, участь, реорганізацію або припинення (у тому числі спільно з іншими юридичними особами) юридичних осіб. Відповідно до частини першої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом. Станом на дату подання запиту на сертифікацію наглядова рада як орган АТ «Укртрансгаз» його статутом не передбачена.

Крім того, Кабінет Міністрів України здійснює прямий контроль над НАК «Нафтогаз України» та, відповідно, має опосередкований вплив на діяльність АТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Оператор ГТС України».

Як наслідок, НКРЕКП на цій стадії оцінки поданих ТОВ «Оператор ГТС України» інформації, документів та відомостей встановлено, що ТОВ «Оператор ГТС України» є юридичною особою, яка є складовою вертикально інтегрованої організації НАК «Нафтогаз України», що, відповідно, суперечить вимогам Закону в частині контролю над діяльністю з транспортування природного газу суб’єктами господарювання, що провадять діяльність з виробництва та/або постачання природного газу та які в розумінні Закону входять до складу однієї вертикально інтегрованої організації.

Крім цього, у власності Держави Україна та під контролем окремих державних органів перебувають суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), а також з передачі електричної енергії (транспортування природного газу).

  Інформація про перелік суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, та суб'єктів їх управління станом на дату подання запиту на сертифікацію наведена в додатку до цього Обґрунтування.

  Відповідно до інформації, зазначеної в додатку до цього Обґрунтування, такі органи державної влади, як Кабінет Міністрів України, Міністерство енергетики та захисту довкілля, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство інфраструктури України та Фонд державного майна України, мають у сфері управління суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу).

Станом на дату подання запиту на сертифікацію опосередкований вплив на діяльність ТОВ «Оператор ГТС України» має Кабінет Міністрів України, до сфери управління якого також належить НАК «Нафтогаз України»;

б) з метою приведення діяльності ТОВ «Оператор ГТС України» у відповідність до вимог Закону, на виконання зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства та відповідно до статті 27 Закону Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 18 вересня 2019 року № 840, якою затверджено План заходів з виконання вимог щодо відокремлення і незалежності оператора газотранспортної системи (далі – План заходів).

Передумовами, які мали бути забезпечені для здійснення відокремлення ТОВ «Оператор ГТС України» відповідно до вимог статей 27, 28, 29 Закону, є підписання Договору про передачу на праві господарського відання майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, та Договору купівлі-продажу АТ «Магістральні газопроводи України» частки у статутному капіталі ТОВ «Оператор ГТС України».

Згідно з Порядком передачі на праві господарського відання об’єктів права державної власності, що використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року № 942, передача об’єктів здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України та відповідно до договору, що укладається між суб’єктом управління об’єктами та суб’єктом господарювання на умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України. Передача об’єктів здійснюється шляхом підписання акта приймання-передачі об’єктів. Суб’єкт господарювання забезпечує здійснення в установленому законодавством порядку оформлення та державної реєстрації речових прав щодо об’єктів, права на які підлягають такій реєстрації, а також вчинення всіх необхідних реєстраційних дій щодо земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти.

Відповідно до умов Договору про передачу на праві господарського відання

державного майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року № 942, а також Договору про передачу на праві господарського відання державного майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами від 21 листопада 2019 року № 13010-05/197, підписаного між Мінфіном та ТОВ «Оператор ГТС України»,  майно передається користувачу (ТОВ «Оператор ГТС України») на праві господарського відання починаючи з 7-00 01 січня 2020 року у разі виникнення таких відкладальних умов:

надання користувачеві остаточного рішення про сертифікацію Регулятором, прийнятого з урахуванням висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства;

наявність у користувача права на провадження діяльності з транспортування природного газу.

Строк, на який передається майно на праві господарського відання користувачу, становить 15 років. Склад майна, що передається за цим договором на праві господарського відання, зазначається в додатку до цього договору та оформлюється актом приймання-передачі майна.

Крім цього, згідно із Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» у розмірі 100 відсотків статутного капіталу між Акціонерним товариством «Укртрансгаз» та Акціонерним товариством «Магістральні газопроводи України» від 22 листопада 2019 року № 1911000192, датою передачі права власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Оператор ГТС України» є 01 січня 2020 року, якщо Умови (які зазначено нижче) були повністю виконані станом на 27 грудня 2019 року включно. Якщо Умови не були виконані станом на 27 грудня 2019 року включно, датою передачі буде третій робочий день після календарного дня, в який Умови були виконані.

Умовами передачі частки у статутному капіталі Товариства є:

1) прийняття Регулятором остаточного рішення про сертифікацію Товариства на основі висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства;

2) укладення договору про передачу на праві господарського відання державного майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами;

3) набрання чинності Законом про відокремлення;

4) отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у зв'язку iз передачею Товариству на праві господарського відання майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, та набуттям Покупцем Частки у статутному капіталі Товариства відповідно до умов цього Договору.

Крім того, цим Договором передбачено, що після підписання Акта приймання-передачі  та державної реєстрації відповідних змін до відомостей про склад учасників Товариства, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних ociб, фізичних ociб-підприємців та громадських формувань, та змін до установчих документів Товариства, усі права на Частку в повному обсязі переходять до Покупця i Покупець стає єдиним законним власником Частки та набуває вcix прав учасника Товариства. Покупець з моменту підписання Акта приймання-передачі зобов’язується нести всі обов'язки учасника Товариства, що випливають із  законодавства України.

Ураховуючи зазначене, у разі виконання зазначених вище Умов з 01 січня 2020 року опосередкований вплив на діяльність ТОВ «Оператор ГТС України» матиме Міністерство фінансів України, до сфери управління корпоративними правами якого віднесене АТ «МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ».

При цьому відповідно до інформації, отриманої НКРЕКП, члени Наглядової ради та Правління АТ «Магістральні газопроводи України» не здійснюють одноосібного або спільного контролю над суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними), які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання природного газу та/або постачання електроенергії.

Міністерство фінансів України управляє корпоративними правами держави у статутному капіталі АТ «Магістральні газопроводи України» і згідно зі статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» одноосібно здійснює повноваження загальних зборів. Права Міністерства фінансів України, як єдиного акціонера щодо АТ «Магістральні газопроводи України» визначені законами України «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності».

Згідно з частиною першою статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом. Повноваження загальних зборів акціонерів також включають обрання членів наглядової ради акціонерного товариства.

На підставі пункту 161 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції наглядової ради належить вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію. Крім того, частиною першою статті 51 та частиною третьою статті 52 цього Закону встановлено, що питання, які належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах повноважень, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» і статутом, контролює та регулює діяльність правління. Зокрема, до компетенції наглядової ради належать дії щодо обрання та припинення повноважень голови і членів Правління  АТ «Магістральні газопроводи України».

Отже, Міністерство фінансів України під час виконання повноважень загальних зборів акціонерів АТ «Магістральні газопроводи України» здійснює непрямий контроль над ТОВ «Оператор ГТС України» через можливість прийняття рішень акціонера АТ «Магістральні газопроводи України», які можуть стосуватися діяльності ТОВ «Оператор ГТС України».

Міністерство фінансів України також опосередковано здійснює вплив на ТОВ «Оператор ГТС України» у зв’язку з можливістю обрання складу наглядової ради АТ «Магістральні газопроводи України». Вказаний вплив може проявлятися у:

виключному праві наглядової ради створювати, ліквідовувати та реорганізовувати дочірні підприємства АТ «Магістральні газопроводи України», одним із яких стане ТОВ «Оператор ГТС України»;

повноваженнях обраного наглядовою радою правління АТ «Магістральні газопроводи України» вирішувати питання управління ТОВ «Оператор ГТС України».

Відповідно до частини четвертої статті 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», у разі якщо держава є єдиним акціонером (учасником) господарської організації, функції з управління корпоративними правами держави виконуються відповідно до цього Закону безпосередньо, без скликання загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства.

При цьому Законом про відокремлення доповнена стаття 44 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», якою передбачається, що Кабінет Міністрів України, Прем’єр-міністр України не можуть здійснювати координацію та контроль суб’єктів господарювання, які діють на підставі ліцензії на провадження діяльності з транспортування природного газу, а також не можуть призначати членів органів управління таких суб’єктів господарювання.

З метою недопущення використання повноважень уповноваженого органу управління у відносинах з ТОВ «Оператор ГТС України», якому майно буде надане на праві господарського відання, для втручання у виконання функцій оператора газотранспортної системи Законом про відокремлення внесено зміни до статті 136 Господарського кодексу України (доповнено частинами п’ятою і шостою), якими передбачається, що:

суб’єкт господарювання, якому з метою створення оператора системи передачі або оператора газотранспортної системи на праві господарського відання передані об’єкти державної власності, повинен бути повністю незалежним у прийнятті рішень щодо використання, експлуатації, обслуговування, планування, розвитку та їх фінансування відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», Закону України «Про ринок електричної енергії;

власник системи передачі або газотранспортної системи в особі уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності не може відмовити у фінансуванні оператором системи передачі або оператором газотранспортної системи, якому майно передане на праві господарського відання, або іншою заінтересованою особою інвестицій, погоджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. При погодженні таких інвестицій Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема, керується необхідністю забезпечити безпеку постачання природного газу.

Отже, відносини між власником (державою в особі уповноваженого органу управління – Міністерства фінансів України) та суб’єктом господарювання, якому державне майно, що входить до складу газотранспортної системи, надається на праві господарського відання (ТОВ «Оператор ГТС України»), регулюються Господарським кодексом України та Законом (а також з 01 січня 2020 року договором про передачу на праві господарського відання майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами), тому повноваження власника не надають Міністру фінансів України права втручання в оперативно-господарську діяльність такого суб’єкта господарювання.

Також відповідно до вимог статті 28 Закону в частині розмежування обов’язків оператора газотранспортної системи (модель відокремлення ISO) та власника газотранспортної системи Статутом АТ «МГУ» встановлено, що предметом діяльності АТ «Магістральні газопроводи України» є створення передумов та сприяння:

безпечному, надійному та ефективному функціонуванню газотранспортної системи;

залученню в межах законодавства інвестицій для цілей розвитку газотранспортної системи;

фінансуванню інвестицій, передбачених планом розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років, у тому числі фінансування спільних інвестиційних проєктів між оператором газотранспортної системи та будь-якою заінтересованою стороною в межах чинного законодавства;

підготовці пропозицій для розробки та формування державної політики в нафтогазовому комплексі в межах своєї компетенції, зокрема участь у формуванні довгострокових прогнозів, перспективних та поточних планів економічного та соціального розвитку, цільових комплексних науково-технічних, економічних, інвестиційних та соціальних програм АТ «Магістральні газопроводи України» та оператора газотранспортної системи відповідно стратегій розвитку держави в нафтогазовому комплексі;

інтеграції національного ринку природного газу до єдиного ринку природного газу відповідно до міжнародних зобов’язань України, зокрема в рамках Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» від 15 грудня 2010 року № 2787-VI;

співпраці та взаємодії оператора газотранспортної системи з операторами газотранспортних систем інших держав, зокрема держав Енергетичного Співтовариства, у тому числі шляхом участі в межах чинного законодавства в операційних домовленостях, з метою створення регіональних (міжнародних) ринків природного газу, співпраці з Радою регуляторних органів регулювання Енергетичного Співтовариства та, за потреби, національними регуляторами енергетики інших держав;

вжиттю заходів щодо підвищення раціонального використання енергоресурсів та охорони довкілля оператором газотранспортної системи з дотриманням вимог щодо відокремлення і незалежності оператора газотранспортної системи відповідно до моделі відокремлення ISO;

розвитку взаємовигідних зовнішньоекономічних зв’язків, торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва Товариства та оператора газотранспортної систем.

Зважаючи на викладене та згідно з предметом діяльності АТ «Магістральні газопроводи України», визначеним у Статуті АТ «МГУ», забезпечено відсутність впливу АТ «Магістральні газопроводи України» на операційну діяльність оператора газотранспортної системи та дотримано вимоги статті 28 Закону щодо розмежування обов’язків оператора газотранспортної системи (модель відокремлення ISO) та власника газотранспортної системи.

Таким чином, з 01 січня 2020 року опосередкований вплив на діяльність ТОВ «Оператор ГТС України» матиме виключно Міністерство фінансів України, до сфери управління корпоративними правами якого віднесене АТ «Магістральні газопроводи України».

При цьому, зважаючи на відкладальний характер вступу в дію відповідних правочинів щодо передачі державного майна ТОВ «Оператор ГТС України» та купівлі АТ «Магістральні газопроводи України» Частки у статутному капіталі ТОВ «Оператор ГТС України», прийняття остаточного рішення про сертифікацію можливе виключно за умови надання до НКРЕКП:

1) належним чином оформленого Акта приймання-передачі майна із зазначенням дати приймання-передачі, складеного відповідно до Договору про передачу на праві господарського відання державного майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, від 21 листопада 2019 року № 13010-05/197;

2) у зв’язку з укладеним Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» у розмірі 100 відсотків статутного капіталу між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСГАЗ» та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ» від 22 листопада 2019 року № 1911000192:

копії дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у зв'язку iз передачею ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» на праві господарського відання майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, та набуттям АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ» частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»;

належним чином оформленого Акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» із зазначенням дати приймання-передачі.

4.2. Відповідність ТОВ «Оператор ГТС України» вимогам підпункту 2 частини третьої статті 27 Закону щодо наявності у своєму розпорядженні фінансових, технічних, матеріальних та людських ресурсів, необхідних для виконання покладених статтею 28 Закону функцій:

а) станом на дату подання запиту на сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України» не має у власності або користуванні газотранспортної системи, а також не виконує функції з надання доступу до газотранспортної системи, включаючи отримання плати за послуги транспортування природного газу, а також інших платежів, пов’язаних із доступом або приєднанням до газотранспортної системи. Зазначені функції виконує АТ «Укртрансгаз» як суб’єкт господарювання, який діє на підставі чинної ліцензії на провадження діяльності з транспортування природного газу.

При цьому згідно з Договором про надання послуг від 19 червня 2019 року № 1906000195/1906000197, заключеним між ТОВ «Оператор ГТС України» та АТ «Укртрансгаз» (далі – Договір SLA), ТОВ «Оператор ГТС України» з 01 липня 2019 року по 01 січня 2020 року надає АТ «Укртрансгаз» такі послуги:

комплекс організаційно-технічних заходів з планування, підготовки, організації проведення, контролю та обліку всіх видів робіт з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту виробничих об’єктів, спрямованих на забезпечення безпечної та ефективної роботи об’єктів магістральних газопроводів;

збір даних про параметри функціонування виробничих об’єктів в обсязі, на умовах та за формами згідно із Договором SLA;

за запитами Замовника інші заходи, пов’язані з безпосереднім виконанням та забезпеченням надання Виконавцем послуг, визначених вище, а також заходи з організації планування, підготовки та контролю об’єктів будівництва Замовника, що стосуються виробничих об’єктів.

Таким чином, з 01 липня 2019 року по 01 січня 2020 року ТОВ «Оператор ГТС України» спільно з АТ «Укртрансгаз» забезпечує безпечну та ефективну роботу об’єктів магістральних газопроводів.

Відповідно до наданої Подавачем запиту інформації станом на дату подання запиту ТОВ «Оператор ГТС України» має на поточному рахунку грошові кошти в сумі 109 млн грн. Ключовою статтею надходжень до 01 січня 2020 року є виручка від надання послуг за Договором SLA.

Штатна чисельність ТОВ «Оператор ГТС України» станом на дату подання запиту становить 9 739 штатних одиниць, що зіставно із завданнями та функціями, передбаченими Договором SLA, ураховуючи, що станом на 30 червня 2019 року середня кількість працівників АТ «Укртрансгаз» становила 18 107 працівників і АТ «Укртрансгаз», окрім функцій з транспортування природного газу, виконує також функції із зберігання природного газу;

б) як зазначалося раніше, з 01 січня 2020 року ТОВ «Оператор ГТС України» отримає на праві господарського відання майно, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, та почне надавати послуги з транспортування природного газу.

Відповідно основним джерелом доходів Товариства буде дохід від послуг транспортування природного газу, який буде залежати від встановлених Регулятором тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу в газотранспортну систему і точок виходу із газотранспортної системи.

Необхідний дохід визначається на підставі параметрів регулювання та розраховується відповідно до положень Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, затвердженої постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2517.

Прогнозований необхідний дохід від здійснення транспортування природного газу розраховується з урахуванням таких складових:

прогнозованих операційних контрольованих витрат з транспортування природного газу;

прогнозованих операційних неконтрольованих витрат з транспортування природного газу (визначені законодавством податки та збори);

прогнозованих витрат, пов’язаних із закупівлею природного газу, що використовується для забезпечення виробничо-технологічних витрат, нормованих втрат природного газу;

прогнозованої амортизації;

прогнозованого прибутку на регуляторну базу активів;

прогнозованого податку на прибуток.

Відповідно до умов Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2497, оплата за надані послуги з транспортування природного газу здійснюється замовниками послуг транспортування на умові передоплати, крім замовника послуг транспортування, на якого в установленому порядку рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до статті 11 Закону покладено спеціальні обов’язки з постачання природного газу, у межах виконання ним таких спеціальних обов’язків, або оператора газорозподільної системи.

ТОВ «Оператор ГТС України» 11 жовтня 2019 року надано до НКРЕКП заяву щодо встановлення тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу та відповідні документи. 

У відповідності до частини шостої статті 4 Закону тарифи мають бути встановлені з урахуванням вимог цілісності газотранспортної системи виходячи з економічно обґрунтованих та прозорих витрат відповідного суб’єкта ринку природного газу та з урахуванням належного рівня рентабельності.

При цьому відповідно до пунктів 2 та 11 Плану заходів передбачається:

вжиття до 01 грудня 2019 року заходів щодо збільшення статутного капіталу ТОВ «Оператор ГТС України» з метою забезпечення можливості виконання товариством функцій оператора газотранспортної системи шляхом відчуження АТ «Укртрансгаз» власних необоротних та оборотних матеріальних активів, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами;

забезпечення до 01 січня 2020 року процесу передачі від АТ «Укртрансгаз» до ТОВ «Оператор ГТС України» договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг, що необхідні для забезпечення безперервного функціонування об’єктів газотранспортної системи, а також здійснення станом на 01 січня 2020 року заміни сторони у зобов’язаннях за такими договорами в установленому Цивільним кодексом України порядку.

Слід відмітити, що НАК «Нафтогаз України» прийнято рішення акціонера АТ «Укртрансгаз» від 21 листопада 2019 року № 309, яким АТ «Укртрансгаз» дозволено вчинити правочин з відчуження власних необоротних та оборотних матеріальних активів, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами  (згідно з переліком, визначеним  Висновком про вартість (поінвентарно) до звіту з визначенням ринкової вартості активів АТ «Укртрансгаз» з метою передачі активів до статутного капіталу ТОВ «Оператор ГТС України»), шляхом внесення додаткового вкладу в негрошовій формі до статутного капіталу ТОВ «Оператор ГТС України».

Отже, до 01 січня 2020 року ТОВ «Оператор ГТС України» отримає у користування майно (основні засоби), необхідне для виконання функцій оператора газотранспортної системи, зокрема: основну газову інфраструктуру (газопроводи, компресорні станції та насосні станції, газові станції (вимірювання і розподіл), інше мережеве обладнання, метрологію, зв'язок і телеметричне обладнання), будівлі та споруди, транспортні засоби, ІТ-обладнання, обладнання пов’язане з діагностикою, ремонтом та ТО, запаси, ІТ-сервіси.

Крім того, Законом про відокремлення було внесено зміни до законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», якими передбачається, що:

якщо об’єкти державної власності, які використовуються ліцензіатом у процесі господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, передаються суб’єктом управління об'єктами державної власності на праві господарського відання іншому суб’єкту господарювання і такий суб’єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, і був сертифікований уповноваженим органом відповідно до встановлених законом вимог про відокремлення і незалежність такого суб’єкта господарювання, вказаний суб’єкт господарювання має право здійснювати протягом строку, що не перевищує одного року, відповідний вид господарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням нової ліцензії. Після закінчення цього строку раніше видана ліцензія підлягає анулюванню;

у випадках, коли майно або частина майна, яке є об’єктом державної власності та з наявністю якого пов’язана видача документів дозвільного характеру, за рішенням суб’єкта управління об’єктами державної власності передається іншому суб’єкту господарювання на визначеному законом речовому праві, такий суб’єкт господарювання має право провадити діяльність на підставі документів дозвільного характеру, виданих попередньому суб’єкту господарювання, у межах строку їх дії до оформлення документів дозвільного характеру на правонаступника такого суб’єкта господарювання.

Таким чином, Подавач запиту має право використовувати документи дозвільного характеру і ліцензії, отримані АТ «Укртрансгаз» для провадження господарської діяльності з транспортування газу, до отримання Товариством в установленому законодавством порядку власних ліцензій та документів дозвільного характеру.

Відповідно до інформації, наданої Подавачем запиту, штатна чисельність ТОВ «Оператор ГТС України» станом на дату подання запиту становить 9 739 шт. од., що є достатнім для функціонування ТОВ «Оператор ГТС України» протягом перехідного періоду з дати подання запиту до 01 січня 2020 року та забезпечить можливість виконання всіх завдань, необхідних для відокремлення та створення незалежного оператора, зокрема забезпечить можливість виконання обов’язків згідно з Договором SLA.

Станом на 01 січня 2020 року штатна чисельність ТОВ «Оператор ГТС України» становитиме 11 500 шт. од., що буде достатнім для належного виконання ТОВ «Оператор ГТС України» покладених на нього Законом функцій, зокрема в частині забезпечення надійної та безпечної експлуатації, підтримання в належному стані та розвитку газотранспортної системи.

Отже, зважаючи на відкладальний характер вступу в дію відповідних правочинів щодо передачі майна ТОВ «Оператор ГТС України», забезпечення передачі договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг, що необхідні для забезпечення безперервного функціонування об’єктів газотранспортної системи, здійснення заміни сторін у зобов’язаннях за такими договорами, а також переведення від АТ «Укртрансгаз» до Товариства працівників, прийняття остаточного рішення про сертифікацію можливе виключно за умови надання до НКРЕКП:

1) інформації та документів, що підтверджують збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» за рахунок відчужених АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСГАЗ» власних необоротних та оборотних матеріальних активів, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, зокрема акта приймання-передачі цих активів із зазначенням дати приймання-передачі;

2) інформації та документів, що підтверджують заміну сторони договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», з метою забезпечення безперервного функціонування об’єктів газотранспортної системи, із зазначенням дати такої заміни;

3) інформації та документів, що підтверджують переведення від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ»  до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» всіх працівників, необхідних для ефективного провадження діяльності з транспортування природного газу.

4.3. Взаємовідносини між Подавачем запиту та власником газотранспортної системи.

Як зазначалося раніше, відповідно до умов Договору про передачу на праві господарського відання державного майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року № 942, а також Договору про передачу на праві господарського відання державного майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами від 21 листопада 2019 року № 13010-05/197 (далі – Договір про передачу), підписаного між Мінфіном та ТОВ «Оператор ГТС України», з 01 січня 2020 року ТОВ «Оператор ГТС України» передаються на праві господарського відання об’єкти державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

Згідно з діючим правовим статусом використання об’єктів їх передача здійснюється на умовах припинення зобов’язань НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укртрансгаз» у частині повернення об’єктів, які були передані таким суб’єктам господарювання або особам, правонаступниками яких вони є, шляхом укладення додаткових угод (договорів) до Угоди про використання державного майна, яке не підлягає приватизації, від 04 лютого 1999 року № 76 та Угоди про використання державного майна, яке не підлягає приватизації, від 17 червня 1999 року № 19/275.

При цьому взаємовідносини між власником майна та Оператором ГТС, межі прав та зобов’язань між ними, у тому числі, визначатимуться положеннями Договору про передачу, статтею 136 Господарського кодексу України та статтею 1029 Цивільного кодексу України.

Зокрема, власник в особі Міністерства фінансів України передає Користувачу майно на праві господарського відання з метою здійснення ТОВ «Оператор ГТС України» функцій Оператора ГТС відповідно до Закону та Директиви 2009/73/ЄC.

З метою недопущення використання повноважень уповноваженого органу управління у відносинах з ТОВ «Оператор ГТС України», якому майно буде надане на праві господарського відання, для втручання у виконання функцій оператора газотранспортної системи Законом про відокремлення внесено зміни до статті 136 Господарського кодексу України, якими передбачається, що:

суб’єкт господарювання, якому з метою створення оператора системи передачі або оператора газотранспортної системи на праві господарського відання передані об’єкти державної власності, повинен бути повністю незалежним у прийнятті рішень щодо використання, експлуатації, обслуговування, планування, розвитку та їх фінансування відповідно до законів України «Про ринок природного газу» та «Про ринок електричної енергії»;

власник системи передачі або газотранспортної системи в особі уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності не може відмовити у фінансуванні оператором системи передачі або оператором газотранспортної системи, якому майно передане на праві господарського відання, або іншою заінтересованою особою інвестицій, погоджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. При погодженні таких інвестицій Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема, керується необхідністю забезпечити безпеку постачання природного газу».

При цьому відповідно до умов Договору про передачу Міністерство фінансів України не має права втручатись у господарську діяльність ТОВ «Оператор ГТС України», крім випадків, визначених законодавством України щодо реалізації свого права власності на майно, реалізації права управління корпоративними правами, визначеними установчими документами та законодавством України, а також у зв’язку з порушенням користувачем порядку використання майна за цим Договором.

Отже, повноваження власника не надають Міністру фінансів України права втручання в оперативно-господарську діяльність ТОВ «Оператор ГТС України».

Крім того, згідно зі статтею 29 Закону власник газотранспортної системи зобов’язаний розробити і запровадити програму відповідності, яка визначає заходи для уникнення дискримінаційних дій та впливу на діяльність оператора газотранспортної системи та моніторинг виконання таких заходів. Програма відповідності має визначати функціональні обов’язки його працівників для досягнення цих цілей.

Слід відмітити, що Міністерством фінансів України не надано затвердженої програми відповідності.

Зважаючи на відкладальний характер вступу в дію відповідних правочинів щодо передачі майна ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ», прийняття остаточного рішення про сертифікацію можливе виключно за умови надання до НКРЕКП:

1) копій документів, що підтверджують припинення зобов’язань АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» та АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» у частині повернення об’єктів, які були передані таким суб’єктам господарювання або особам, правонаступниками  яких вони є, шляхом укладення додаткових угод (договорів) до Угоди про використання державного майна, яке не підлягає приватизації, від 04 лютого 1999 року № 76 та Угоди про використання державного майна, яке не підлягає приватизації, від 17 червня  1999 року № 19/275;

2) копії програми відповідності, затвердженої Міністерством фінансів України, яка визначає заходи для уникнення дискримінаційних дій та впливу на діяльність оператора газотранспортної системи та моніторинг виконання таких заходів, функціональні обов’язки його працівників для досягнення цих цілей.

 

 5. Висновки


Ураховуючи надані Подавачем запиту на сертифікацію, іншими заінтересованими особами та організаціями документи, дані та інформацію,  НКРЕКП у цілому встановлена можливість прийняття попереднього рішення про сертифікацію  ТОВ «Оператор ГТС України».

Разом з тим, беручи до уваги необхідність забезпечення зазначених вище заходів, необхідних для прийняття остаточного рішення про сертифікацію оператора системи передачі, до 17 грудня 2019 року надати до НКРЕКП:

1) у зв’язку з укладеним Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» у розмірі 100 відсотків статутного капіталу між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСГАЗ» та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ» від 22 листопада 2019 року № 1911000192:

копію дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у зв'язку iз передачею ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» на праві господарського відання майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, та набуттям АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ» частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»;

належним чином оформлений Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» із зазначенням дати приймання-передачі;

2) інформацію та документи, що підтверджують збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» за рахунок відчужених АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСГАЗ» власних необоротних та оборотних матеріальних активів, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, зокрема акт приймання-передачі цих активів із зазначенням дати приймання-передачі;

3) інформацію та документи, що підтверджують зміну сторони договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», з метою забезпечення безперервного функціонування об’єктів газотранспортної системи, із зазначенням дати такої зміни;

4) інформацію та документи, що підтверджують переведення від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ»  до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» всіх працівників, необхідних для ефективного провадження діяльності з транспортування природного газу;

5) копії документів, що підтверджують припинення зобов’язань АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» та АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» у частині повернення об’єктів, які були передані таким суб’єктам господарювання або особам, правонаступниками  яких вони є, шляхом укладення додаткових угод (договорів) до Угоди про використання державного майна, яке не підлягає приватизації, від 04 лютого 1999 року № 76 та Угоди про використання державного майна, яке не підлягає приватизації, від 17 червня 1999 року № 19/275;

6) належним чином оформлений Акт приймання-передачі майна із зазначенням дати приймання-передачі, складений відповідно до Договору про передачу на праві господарського відання державного майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, від 21 листопада 2019 року № 13010-05/197;

7) копію програми відповідності, затвердженої Міністерством фінансів України, яка визначає заходи для уникнення дискримінаційних дій та впливу на діяльність оператора газотранспортної системи та моніторинг виконання таких заходів, функціональні обов’язки його працівників для досягнення цих цілей.[1] Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 675 «Деякі питання управління публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

 

Додаток до обґрунутування див. тут.

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)