UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2016 року  /  НКРЕКП, Постанова від 07.11.2016 № 1953 "Про затвердження Змін до Кодексу газорозподільних систем"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 29.12.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

07.11.2016                   1953

 

Про затвердження Змін до Кодексу газорозподільних систем

 

Відповідно до пункту 6 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу», статті 14 Закону України «Про природні монополії», пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824, що додаються.

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії                                    Д.Вовк

 

ПОГОДЖЕНО:

 

В.о. Голови Антимонопольного комітету України                   М.Ніжнік

 

Голова Державної регуляторної служби України                   К.Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

07.11.2016 № 1953

 

Зміни до Кодексу газорозподільних систем

 

1. У главі 6 розділу III:

1) назву глави викласти в такій редакції:

″6. Визначення втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ″;

2) абзац перший пункту 2 замінити двома новими абзацами такого змісту:

″2. Очікувані річні об'єми (обсяги) втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ на 2017 рік визначаються НКРЕКП на рівні передбачених об'ємів (обсягів) втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ у тарифі на послуги з розподілу природного газу на 2016 рік відповідного Оператора ГРМ.

Очікувані річні об'єми (обсяги) втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ на наступні роки (після 2017 року) визначаються НКРЕКП на рівні передбачених об'ємів (обсягів) втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ у тарифі на послуги з розподілу природного газу поточного року, зменшених на показник ефективності, який встановлюється НКРЕКП щороку до 31 грудня і не може перевищувати 5 %.″.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

3) абзац перший пункту 3 виключити.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом першим.

2. У розділі IV:

1) пункт 5 глави 2 викласти в такій редакції:

″5. Десятирічний план розвитку газорозподільної системи складається із таких розділів:

розділ 1 – опис фактичного стану основних об’єктів газової інфраструктури Оператора ГРМ (фондів, активів) та необхідних заходів для їх підтримання на належному рівні відповідно до регламентних процедур, передбачених нормативно-технічними документами, на наступні три роки;

розділ 2 – опис заходів, які направлені на розвиток газорозподільної системи за рахунок будівництва нових об’єктів ГРМ, включаючи нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення (нові приєднання, інвестиції тощо), у наступні десять років за рахунок планових інвестицій;

розділ 3 – опис заходів на перший рік плану розвитку у вигляді інвестиційної програми із зазначенням запланованих заходів та витрат у зазначеному періоді;

розділ 4 – план заходів на другий – третій плановані роки десятирічного плану розвитку із зазначенням потреби в інвестиціях для його виконання;

розділ 5 – план заходів на четвертий – десятий плановані роки десятирічного плану розвитку із зазначенням потреби в інвестиціях для його виконання.″;

2) доповнити розділ новими главами такого змісту:

3. Документальне оформлення плану розвитку газорозподільної системи

1. Планування заходів та фінансування плану розвитку повинно здійснюватись Оператором ГРМ з урахуванням технічного стану його основних фондів та інших активів, необхідності забезпечення належного рівня експлуатації об’єктів газорозподільної системи та якості надання послуг розподілу природного газу цією системою на довгостроковий період, зменшення обсягів виробничо-технологічних витрат та нормативних втрат природного газу, а також принципів економічної доцільності запровадження відповідних заходів.

2. Перший розділ плану розвитку має включати опис фактичного стану основних об’єктів газорозподільної системи та матеріально-технічного оснащення Оператора ГРМ і необхідних заходів для їх підтримання на належному рівні відповідно до регламентних процедур, передбачених нормативно-технічними документами, на наступні три роки. При цьому зазначені заходи мають містити прогнозовані витрати на їх реалізацію.

Узагальнений технічний стан об’єктів газових мереж, колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі, приладів контролю та діагностики, комп’ютерної техніки газорозподільного підприємства та запланованих заходів для їх підтримання подається за формою, наведеною в додатку 6 до цього Кодексу.

3. Другий розділ плану розвитку має включати опис заходів, які направлені на  розвиток газорозподільної  системи за  рахунок будівництва нових об’єктів

ГРМ, включаючи нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення (нові приєднання, інвестиції тощо), у наступні десять років за рахунок планових інвестицій.

4. На підставі даних розділів 1 та 2 плану розвитку Оператор ГРМ формує третій розділ плану розвитку, що має включати опис заходів та необхідних витрат на перший рік плану розвитку, у розрізі таких заходів та розділів:

 

 

Назва заходу

Назва розділу

1. Експлуатація

Розподільні газопроводи

 

Відключаючі пристрої

 

Газорегуляторні пункти (ГРП)

 

Шафові газорегуляторні пункти (ШГРП)

 

Газорегуляторне обладнання

 

Електрохімічний захист (ЕХЗ)

2. Прилади і системи

Приладовий облік газу

 

Диспетчеризація та телеметрія

 

Прилади діагностики і обстеження

3. Автотранспорт

Спеціалізована техніка

 

Легковий автотранспорт

4. Інформаційні технології (ІТ)

ПО (софтвер)

 

Обладнання (хартвер)

 

Система зв’язку

5. Інші заходи

 

 

 

5. Пояснювальна записка третього розділу плану розвитку має передбачати:

1) опис переліку робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення та послуг, запланованих для виконання у прогнозному періоді, з розбивкою на етапи (квартали);

2) обґрунтування необхідності проведення заходів у запланований період.

6. Заплановані заходи на перший рік плану розвитку повинні бути підкріплені обґрунтованими  матеріалами до запланованих робіт та закупівель товарів, які, зокрема, можуть містити цінові пропозиції (прайси) виробників або їх офіційних представників в Україні, накази про затвердження проектної документації (або зведені кошториси до відповідних проектів), що передбачені заходами на запланований період.

Заходи з проведення нового будівництва або реконструкції об’єктів ГРМ включаються до плану розвитку за наявності необхідних для цього проектів, розроблених та затверджених відповідно до вимог чинного законодавства.

Оператор ГРМ може передбачити у плані розвитку на перший рік кошти для розробки проектів на реалізацію робіт, що заплановані до виконання в майбутніх періодах.

Ціни закупівель, які застосовуються при формуванні плану розвитку на перший рік, є орієнтовними. Остаточна ціна закупівель визначається Оператором

ГРМ на конкурентних засадах відповідно до вимог чинного законодавства про здійснення закупівель, у тому числі Закону України «Про публічні закупівлі».

7. План розвитку на перший рік має містити:

1) зведений реєстр номенклатури обладнання та матеріалів (відповідно до довідника, розміщеного на офіційному сайті НКРЕКП), які заплановані для закупівлі в першому році плану розвитку;

2) план розвитку газорозподільної системи на 20__ − 20__ роки газорозподільного підприємства на перший рік плану розвитку за формою, наведеною в додатку 7 до цього Кодексу, з цифровим визначенням пріоритетності заходів за принципом наскрізної нумерації, починаючи з одиниці. При цьому декілька заходів не можуть бути позначені однаковим цифровим пріоритетом.

8. На підставі даних розділів 1 та 2 плану розвитку Оператор ГРМ формує четвертий розділ плану розвитку газорозподільної системи на 20__ − 20__ роки газорозподільного підприємства на другий − третій роки плану розвитку,  у розрізі укрупнених заходів та їх фінансування на кожний рік запланованого періоду  за формою, наведеною в додатку 8 до цього Кодексу.

Пояснювальна записка четвертого розділу плану розвитку має передбачати:

1) опис переліку робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення та послуг, запланованих для виконання у прогнозованому періоді, з розбивкою на етапи (півріччя);

2) обґрунтування необхідності проведення робіт у запланований період та прогнозовані джерела фінансування.

9. На підставі даних розділів 1 та 2 плану розвитку Оператор формує п’ятий розділ плану розвитку газорозподільної системи на 20__ − 20__ роки газорозподільного підприємства на четвертий − десятий роки плану розвитку, у розрізі укрупнених заходів та їх фінансування на кожний рік запланованого періоду за формою, наведеною в додатку 9 до цього Кодексу.

10. План розвитку формується із зазначенням обсягу фінансування без урахування податку на додану вартість. 

Числова інформація у плані розвитку та звітах щодо його виконання зазначається в тисячах гривень без десяткових знаків.

11. Сторінки плану розвитку нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника Оператора ГРМ або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою Оператора ГРМ.

Матеріали, які надаються як обґрунтування розділів плану розвитку, повинні бути підписані керівником Оператора ГРМ або уповноваженою ним особою та скріплені печаткою.

 

4. Порядок подання, розгляду та затвердження плану розвитку

 

1. План розвитку на наступні 10 років подається Оператором ГРМ до Регулятора щороку до 31 липня року, що передує плановому періоду.

Оператор ГРМ забезпечує достовірність наданої Регулятору інформації.

З метою інформування громадськості проект плану розвитку газорозподільної системи оприлюднюється відповідним Оператором ГРМ шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет із забезпеченням можливості збору зауважень та пропозицій до зазначеного проекту протягом не менше 30 календарних днів до дати прийняття рішення щодо  затвердження плану розвитку Регулятором.

2. Регулятор розглядає план розвитку (у тому числі зауваження та пропозиції громадськості) щодо правильності його оформлення, наявності відповідного обґрунтування окремих розділів та плану розвитку в цілому.

3. У разі встановлення невідповідності плану розвитку вимогам цього Кодексу та/або наявності в Регулятора певних зауважень (уточнень, пропозицій) до плану розвитку чи необхідності уточнення окремих його складових Регулятор письмово повідомляє Оператора ГРМ про наявні зауваження або необхідність уточнення окремих його складових. При цьому розгляд плану розвитку призупиняється на час уточнення даних та усунення зауважень. Запит щодо уточнення даних та усунення зауважень повинен включати вичерпний перелік зауважень та містити певні обґрунтування такого рішення.

У разі отримання від Регулятора письмових зауважень (уточнень, пропозицій) до плану розвитку Оператор ГРМ зобов’язаний впродовж десяти робочих днів з дня отримання таких зауважень (уточнень, пропозицій) надати відповідні пропозиції, додаткові пояснення та обґрунтування. У такому разі план розвитку повторно розглядається Регулятором.

4. У разі відсутності у Регулятора зауважень до плану розвитку питання про затвердження плану розвитку Оператора ГРМ виносяться на засідання Регулятора, яке проводиться у формі відкритого слухання.

При затвердженні обсягів фінансування на перший рік плану розвитку (інвестиційної програми) Регулятор передбачає такі джерела фінансування Оператора ГРМ:

амортизаційні відрахування, передбачені відповідним тарифом Оператора ГРМ;

частина прибутку на виробничі інвестиції, передбаченого відповідним тарифом Оператора ГРМ;

інші джерела, не заборонені законодавством.

Додатковими джерелами фінансування інвестиційної програми можуть бути:

частина від запланованого обсягу надходжень коштів, пов'язаних зі зменшенням    фактичних   виробничо-технологічних   витрат  природного газу, порівняно із затвердженими  Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та передбаченими у відповідному тарифі;

кредити, рішення про можливість залучення яких попередньо погоджені Регулятором;

будь-яка фінансова допомога, надана (чи запланована бути наданою) Оператору ГРМ;

кошти, отримані від здійснення діяльності, пов'язаної та не пов'язаної з розподілом природного газу.

5. Якщо під час розгляду плану розвитку на засіданні Регулятора, що проводиться у формі відкритих слухань, виникають питання щодо недостатності обґрунтування окремих заходів плану розвитку, Регулятор або Оператор ГРМ може ініціювати проведення їх експертизи. У такому разі  розгляд плану розвитку зупиняється на період, необхідний для проведення такої експертизи, про що Регулятор письмово повідомляє Оператора ГРМ протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення Регулятором про необхідність проведення такої експертизи.

За результатами експертизи спірні питання повторно розглядаються Регулятором.

6. У разі прийняття Регулятором рішення на засіданні, яке проводиться у формі відкритого слухання, про необґрунтованість окремих заходів плану розвитку, ці заходи виключаються з плану розвитку. При цьому кошти, передбачені на їх фінансування, перерозподіляються на інші заходи відповідно до цифрового пріоритету у плані розвитку.

7. Затверджений Регулятором план розвитку оформлюється Оператором ГРМ у двох примірниках. Протягом тижня один примірник надається Регулятору, другий – залишається в Оператора ГРМ.

Електронна форма затвердженого Регулятором плану розвитку оприлюднюється Оператором ГРМ шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення Регулятором про затвердження  плану розвитку та зберігається на ньому не менше трьох років.

Після прийняття рішення Регулятором про затвердження плану розвитку проектна документація та обґрунтувальні матеріали, які додавалися до нього Оператором ГРМ, а також робочі примірники плану розвитку повертаються Оператору ГРМ для зберігання та використання в роботі та мають бути надані Регулятору, за його запитом, для виконання покладених на нього завдань.

На титульній сторінці всіх примірників затвердженого плану розвитку газорозподільної системи вказуються реквізити документів, якими план розвитку затверджений відповідно до статуту ліцензіата  та затверджений Регулятором. Зазначені відмітки підписуються керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплюються печаткою (за наявності).

Сторінки плану розвитку газорозподільної системи нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою (за наявності).

8. Зміни до плану розвитку розглядаються Регулятором у порядку, передбаченому главою 4 цього розділу.

 

5. Виконання плану розвитку

 

1. Оператор ГРМ зобов'язаний виконувати затверджений Регулятором план розвитку в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

2. Виконаними вважаються об'єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування.

Заходи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо по них складено акти виконаних робіт згідно з умовами відповідного договору (та здійснено оплату).

3. При зміні (збільшенні або зменшенні) вартості виконання заходів, передбачених  затвердженим планом розвитку, до 5 (п'яти)  відсотків Оператор ГРМ може самостійно зробити перерозподіл фінансування між цими заходами в межах одного розділу за умови незмінності фізичних обсягів цих заходів.

4. У разі недофінансування заходів плану розвитку, запланованих на перший рік, з причин, незалежних від Оператора ГРМ, першочергово забезпечується фінансування заходів з будівництва, модернізації і реконструкції газопроводів та споруд на них і заходів зі зниження виробничо-технологічних витрат та нормативних втрат природного газу. При цьому Оператор ГРМ може продовжити фінансування цих заходів до 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії першого року плану розвитку, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування плану розвитку наступного періоду.

5. При виникненні потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, Оператор ГРМ має право протягом прогнозованого періоду звернутися до Регулятора з пропозицією щодо внесення змін до затвердженого плану розвитку з наданням відповідного обґрунтування.

6. У випадку фактичного збільшення надходження коштів відповідно до визначених джерел фінансування Оператор ГРМ ініціює процедуру внесення відповідних змін до плану розвитку в порядку, визначеному цим Кодексом, у частині збільшення джерел фінансування та доповнення запланованих заходів.

При збільшенні вартості заходів, яке відбулося в період між розробкою кошторисної документації заходів плану розвитку та  прийняттям в експлуатацію  цих заходів, на більше ніж фактичний індекс інфляції за відповідний період  Регулятор або Оператор ГРМ може ініціювати проведення експертизи зазначених заходів.

7. Профінансованими вважаються заходи плану розвитку, щодо яких здійснено фактичну оплату грошовими коштами.

Об'єкти (заходи), які були профінансовані Оператором ГРМ, але не передбачені планом розвитку, не враховуються як виконання плану розвитку.

 

6. Порядок надання звітної інформації щодо виконання плану розвитку

 

Звітна інформація щодо виконання плану розвитку Оператора ГРМ, оформлена згідно з додатком 10 до цього Кодексу, в електронній формі та на паперових носіях надається Регулятору щокварталу наростаючим підсумком не пізніше 28 числа місяця, наступного за звітним періодом, та за підсумками року не пізніше 25 лютого року, наступного за звітним періодом.

Сторінки звіту щодо виконання плану розвитку нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника Оператора ГРМ або уповноваженої ним особи та скріплюється печаткою Оператора ГРМ (за наявності).

У разі неповного виконання плану розвитку до звіту надається пояснювальна записка щодо причин неповного виконання.

Електронна форма звіту щодо виконання інвестиційної програми оприлюднюється ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет щокварталу не пізніше 28 числа місяця, наступного за звітним періодом, та за підсумками року не пізніше 25 лютого року, наступного за звітним періодом, та зберігається на ньому не менше трьох років.

Контроль за виконанням Оператором ГРМ плану розвитку здійснюється Регулятором шляхом аналізу звітної інформації  щодо виконання плану розвитку та проведення Регулятором планових і позапланових перевірок діяльності Оператора ГРМ.″.

3. Доповнити Кодекс новими додатками 6 –10 (додаються).

У зв’язку з цим додатки 6 – 11 вважати відповідно додатками 11 – 16. У тексті Кодексу посилання на додатки 6 – 11 замінити посиланням відповідно на додатки 11 – 16.

 

Директор Департаменту

із регулювання відносин

у нафтогазовій сфері                                     Т.Рябуха

 

Додатки 6-10 до Кодексу газорозподільних систем див. тут.

Постанова не підлягає державній реєстрації згідно з наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2016 № 3633/5


Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 17.03.2017, № 51

 


   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)