UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2016 року  /  НКРЕКП, Постанова від 29.12.2016 № 2453 "Про накладення штрафу на ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії, ухилення від виконання рішення НКРЕКП та необхідність усунення порушень Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та Ліцензійних умов з передачі електричної енергії"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 06.01.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

29.12.2016                   2453

 

Про накладення штрафу на ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії, ухилення від виконання рішення НКРЕКП та необхідність усунення порушень Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та Ліцензійних умов з передачі електричної енергії

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 29 грудня 2016 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВЕНЕРГО» Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом від 05 грудня 2016 року № 210, проведеної Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області на підставі Плану заходів зі здійснення державного контролю ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2016 рік, затвердженого наказом НКРЕКП від 23 листопада 2015 року № 317 (зі змінами), наказу НКРЕКП від 03 жовтня 2016 року № 179 та посвідчення на перевірку від 06 жовтня 2016 року № 180, установлено, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» (місто Київ, площа Івана Франка, будинок 5, код ЄДРПОУ 00131305, р/р 26008962497792 в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851 Генеральний директор – Фоменко Олександр Валерійович):

1. Порушило Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджені постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15 (далі – Ліцензійні умови з передачі електричної енергії), і Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджені постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15/1 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), а саме:

пункти 2.6 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії в частині обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про здійснення інших видів діяльності та надавати гарантії уникнення можливого ризику для ліцензованої діяльності;

пункт 2.7 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, яким встановлено, що ліцензіат не повинен надавати перевагу будь-яким енергопостачальникам (крім передбачених законодавством випадків, коли така сама перевага або привілеї надаються всім енергопостачальникам) чи безпідставно протидіяти суб’єкту підприємницької діяльності займатись ліцензованою діяльністю з постачання електричної енергії;

пункт 2.10 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, яким встановлено, що ліцензіат у жодній формі не повинен зловживати своїм монопольним становищем, як це визначено в Законі України «Про захист економічної конкуренції» та інших актах законодавства, зокрема нормативно-правових актах Антимонопольного комітету України та НКРЕКП;

підпункт 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та іншими нормативними документами, а саме:

Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32:

пунктом 1.3 яких встановлено, що послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою (додаток 1),

підпунктом 2.1.3 пункту 2.1 яких встановлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 15 робочих днів від дня оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить відповідно 30 та 45 робочих днів. Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та будівництва;

Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженою постановою НКРЕ від 04 травня 2006 року № 562:

пунктом 2.1 якої встановлено, що Методика застосовується на підставі акта про порушення, складеного в порядку, установленому цією Методикою, з урахуванням вимог ПКЕЕ та в разі виявлення, зокрема, порушень зазначених у підпунктах 1 та 2 цього пункту за умови наявності акта про збереження пломб, складеного в порядку, визначеному ПКЕЕ, або іншого документа, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження приладів обліку, установлених пломб та індикаторів, а також встановлено, що у разі незгоди споживача із зафіксованим в акті про порушення фактом пошкодження пломб та/або приладів обліку факт пошкодження установлюється експертизою, проведеною відповідно до законодавства. До отримання енергопостачальною компанією результатів експертизи Методика не застосовується,

пунктом 3.1 якої встановлено, зокрема, що ця Методика застосовується на підставі акта про порушення, складеного з урахуванням вимог ПКЕЕН, та в разі виявлення, зокрема, порушень зазначених у підпунктах 1 – 3 цього пункту за умови наявності акта про збереження пломб, складеного в порядку, установленому ПКЕЕН, або іншого документа, який підтверджує факт пломбування приладів обліку, установлення індикаторів та передачу на збереження приладів обліку, установлених пломб та індикаторів, а також у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 5 – 7 цього пункту, ця Методика застосовується за умови виявлення місця підключення до відповідних мереж, що зазначається в акті про порушення та позначається на схемі,

пунктами 4.1 та 4.5 якої встановлено, що факт виявлених представниками енергопостачальника електричної енергії за регульованим тарифом порушень споживачем вимог ПКЕЕ або ПКЕЕН оформлюється актом про порушення. Акт про порушення складається у присутності споживача або уповноваженого представника споживача представниками енергопостачальника, які мають таке право згідно з посадовою інструкцією, пройшли відповідне навчання та інструктаж, після пред’явлення ними службових посвідчень на місці виявлення порушень. Працівники енергопостачальника перед складанням акта про порушення зобов’язані повідомити споживача про його право внести зауваження та заперечення до акта, викласти мотиви своєї відмови від його підписання або підписати його без зауважень та пропозицій,

пунктом 4.6 якої встановлено, що в акті про порушення зазначаються всі необхідні для розрахунку згідно з вимогами цієї Методики параметри, що характеризують електроустановку споживача, схему підключення електроустановки споживача та її графічне зображення із зазначенням: меж балансової належності; перерізів та матеріалу всіх проводів (кабелів), наявних у схемі підключення; фазування приладу обліку на дату оформлення акта про порушення;

пунктами 4.1 та 4.4 розділу IV Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, у частині обов’язку ліцензіата виконувати схвалену, зокрема постановою НКРЕКП від 18 грудня 2014 року № 858 (зі змінами) «Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Київенерго» інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, а також у частині зміни вартості виконання заходів, передбачених інвестиційною програмою, а саме перевищення вартості виконаних заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, понад п’ять відсотків;

пунктом 53 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357, яким встановлено, що у разі виявлення представником енергопостачальника порушення споживачем правил користування електричною енергією, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, складається акт, який підписується представником енергопостачальника та споживачем. Один примірник акта вручається споживачу, другий залишається у енергопостачальника. Споживач має право внести до акта свої зауваження.

2. Не виконало рішення НКРЕКП, а саме постанову НКРЕКП від 18 грудня 2014 року № 858 (зі змінами) «Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Київенерго» в частині дотримання встановленої структури тарифів
на передачу і постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Відповідно до статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 27 Закону України «Про електроенергетику» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» (місто Київ, площа Івана Франка, будинок 5, код ЄДРПОУ 00131305, р/р 26008962497792 в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851 Генеральний директор – Фоменко Олександр Валерійович) за:

порушення пункту 2.7 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, яким встановлено, що ліцензіат не повинен надавати перевагу будь-яким енергопостачальникам (крім передбачених законодавством випадків, коли така сама перевага або привілеї надаються всім енергопостачальникам) чи безпідставно протидіяти суб’єкту підприємницької діяльності займатись ліцензованою діяльністю з постачання електричної енергії;

порушення підпункту 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та підпункту 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та іншими нормативними документами, а саме:

Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 17 січня 2013 № 32:

пунктом 1.3 яких встановлено, що послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою (додаток 1),

підпунктом 2.1.3 пункту 2.1 яких встановлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 15 робочих днів від дня оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить відповідно 30 та 45 робочих днів. Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та будівництва;

Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженою постановою НКРЕ від 04 травня 2006 року № 562:

пунктом 2.1 якої встановлено, що Методика застосовується на підставі акта про порушення, складеного в порядку, установленому цією Методикою, з урахуванням вимог ПКЕЕ та в разі виявлення, зокрема, порушень зазначених у підпунктах 1 та 2 цього пункту за умови наявності акта про збереження пломб, складеного в порядку, визначеному ПКЕЕ, або іншого документа, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження приладів обліку, установлених пломб та індикаторів, а також встановлено, що у разі незгоди споживача із зафіксованим в акті про порушення фактом пошкодження пломб та/або приладів обліку факт пошкодження установлюється експертизою, проведеною відповідно до законодавства. До отримання енергопостачальною компанією результатів експертизи Методика не застосовується,

пунктом 3.1 якої встановлено, зокрема, що ця Методика застосовується на підставі акта про порушення, складеного з урахуванням вимог ПКЕЕН, та в разі виявлення, зокрема, порушень зазначених у підпунктах 1 – 3 цього пункту за умови наявності акта про збереження пломб, складеного в порядку, установленому ПКЕЕН, або іншого документа, який підтверджує факт пломбування приладів обліку, установлення індикаторів та передачу на збереження приладів обліку, установлених пломб та індикаторів, а також у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 5 – 7 цього пункту, ця Методика застосовується за умови виявлення місця підключення до відповідних мереж, що зазначається в акті про порушення та позначається на схемі,

пунктами 4.1 та 4.5 якої встановлено, що факт виявлених представниками енергопостачальника електричної енергії за регульованим тарифом порушень споживачем вимог ПКЕЕ або ПКЕЕН оформлюється актом про порушення. Акт про порушення складається у присутності споживача або уповноваженого представника споживача представниками енергопостачальника, які мають таке право згідно з посадовою інструкцією, пройшли відповідне навчання та інструктаж, після пред’явлення ними службових посвідчень на місці виявлення порушень. Працівники енергопостачальника перед складанням акта про порушення зобов’язані повідомити споживача про його право внести зауваження та заперечення до акта, викласти мотиви своєї відмови від його підписання або підписати його без зауважень та пропозицій,

пунктом 4.6 якої встановлено, що в акті про порушення зазначаються всі необхідні для розрахунку згідно з вимогами цієї Методики параметри, що характеризують електроустановку споживача, схему підключення електроустановки споживача та її графічне зображення із зазначенням: меж балансової належності; перерізів та матеріалу всіх проводів (кабелів), наявних у схемі підключення; фазування приладу обліку на дату оформлення акта про порушення;

пунктом 4.1 розділу IV Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, у частині обов’язку ліцензіата виконувати схвалену, зокрема постановою НКРЕКП від 18 грудня 2014 року № 858 (зі змінами) «Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Київенерго» інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні;

пунктом 53 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357, яким встановлено, що у разі виявлення представником енергопостачальника порушення споживачем правил користування електричною енергією, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, складається акт, який підписується представником енергопостачальника та споживачем. Один примірник акта вручається споживачу, другий залишається у енергопостачальника. Споживач має право внести до акта свої зауваження;

ухилення від виконання рішення НКРЕКП, а саме постанови НКРЕКП від 18 грудня 2014 року № 858 (зі змінами) «Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ «Київенерго» в частині дотримання встановленої структури тарифів на передачу електричної енергії та постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» у термін до 01 лютого 2017 року:

привести дії по відношенню до ПП «Ярослава-96», ПрАТ «Карбон» та ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом здійснення заходів щодо укладення договорів на передачу електроенергії та про вжиті заходи письмово повідомити (з наданням
належним чином завірених копій підтвердних документів) НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області;

привести свої дії по відношенню до споживачів у відповідність до вимог чинного законодавства України та інших нормативних документів, а саме до: ФОП Лага А.В., гр. Астапової Н.В., гр. Дацій О.Л., ФОП Гришачов І.В.

3. Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»:

1) у термін до 05 січня 2017 року подати до НКРЕКП належним чином оформлені, затверджені та погоджені зміни до Інвестиційної програми з розподілу та постачання електричної енергії, врахувавши додатково у статті «Невикористані кошти 2015 року» різницю між сумою необґрунтованого недовиконання Інвестиційної програми та попередньо врахованими постановою НКРЕКП від 15 грудня 2016 року № 2208 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 24 грудня 2015 року № 3057» змінами у розмірі 19 868,48 тис. грн (без ПДВ) без джерел фінансування, передбачивши їх виконання до 28 лютого 2017 року;

2) після закінчення терміну, зазначеного у підпункті 1 цього пункту ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» протягом 10 робочих днів письмово повідомити (з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, у тому числі актів виконаних робіт та актів вводу в експлуатацію) НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області щодо освоєння заходів Інвестиційної програми на зазначену суму.

4. У разі неподання змін до Інвестиційної програми або невиконання заходів на суму зазначену в підпункті 1 пункту 3 цієї постанови у визначені терміни, НКРЕКП розгляне питання щодо вилучення зі структури тарифів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» суми невиконання заходів Інвестиційної програми з розподілу та постачання електричної енергії при найближчому перегляді тарифів.

5. НКРЕКП підготувати звернення до Антимонопольного Комітету України, щодо встановлених за результатами перевірки фактів зловживання ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» своїм монопольним становищем та обмеження конкурентної спроможності ПНТ, а саме ПП «Ярослава-96», ПрАТ «Карбон» та ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ».

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)